Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu - Trường THCS Xuân Hòa

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

- Biết khái niệm lọc dữ liệu trong bảng tính Excel

- Hiểu cách thực hiện thao tác lọc dữ liệu

2. Kĩ năng:

- Thực hiện được: Các thao tác lọc dữ liệu một cách linh hoạt

- Thực hiện thành thạo: Biết ứng dụng việc lọc dữ liệu vào bài toán thực tiễn

3. Thái độ:

- Hình thành cho học sinh tính thẫm mỹ chính xác trong sắp xếp dữ liệu

- Thái độ nghiêm túc trong học tập, rèn cho các em tính tư duy

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: - Tµi liÖu, giáo án, sách giáo khoa.

 - M¸y tÝnh, m¸y chiÕu

2. Học sinh: - Xem trước bài mới, vë ghi, sách giáo khoa, tµi liÖu học tập.

 

doc 5 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 943Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu - Trường THCS Xuân Hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 26 – TIẾT 52 	 Ngaøy soaïn :.........
 Ngaøy daïy : ..........
Bài 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (tt)
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
Biết khái niệm lọc dữ liệu trong bảng tính Excel
Hiểu cách thực hiện thao tác lọc dữ liệu
2. Kĩ năng: 
Thực hiện được: Các thao tác lọc dữ liệu một cách linh hoạt
Thực hiện thành thạo: Biết ứng dụng việc lọc dữ liệu vào bài toán thực tiễn
3. Thái độ: 
Hình thành cho học sinh tính thẫm mỹ chính xác trong sắp xếp dữ liệu
Thái độ nghiêm túc trong học tập, rèn cho các em tính tư duy
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: - Tµi liÖu, giáo án, sách giáo khoa. 
 - M¸y tÝnh, m¸y chiÕu
2. Học sinh: - Xem trước bài mới, vë ghi, sách giáo khoa, tµi liÖu học tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. TỔ CHỨC ỔN ĐỊNH LỚP:
2. KIỂM TRA BÀI CŨ:
? Nêu khái niệm sắp xếp dữ liệu? Nêu các bước sắp xếp dữ liệu theo chiều giảm dần, thực hiện (bảng Excel).
? Để sắp xếp danh sách dữ liệu theo chiều tăng dần? em thực hiện như thế nào? nêu các bước thực hiện (bảng Excel).
3. BÀI MỚI:
Ở tiết trước các em đã biết cách sắp xếp cho một bảng tính, chẳng hạn như sắp xếp giảm dần theo điểm trung bình. Vậy thì dựa vào kết quả thu được ở thao tác sắp xếp dữ liệu em có thể tìm ra được bạn nào có điểm 9.8 không? Công việc này nếu làm bằng thao tác thủ công thì đôi khi có sự nhầm lẫn và mất thời gian đối với một bảng tính có dữ liệu lớn. Trong Excel có hỗ trợ cho chúng ta một chức năng đặc biệt để thực hiện công việc trên, để hiểu rõ hơn ta cùng tìm hiểu phần “Lọc dữ liệu”
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Lọc dữ liệu
2. Lọc dữ liệu
- Gv: Dẫn dắt vấn đề Hãy tìm tên những bạn có số điểm là 40 ở cột “Tổng điểm”?
Trong excel có tính năng là: muốn tìm thông tin số điểm là 40 ở cột “Tổng điểm” thì kết quả sẽ hiện luôn ra màn hình mà mình không mất công tìm kiếm.
- Gv: Yeâu caàu HS ñoïc thông tin SGK trang 73 phaàn 2.
- Gv: Sắp xếp dữ liệu có mục đích gì?
- Hs: Giúp chúng ta dễ dàng tra cứu các thông tin trong bảng.
- Gv: Đúng vậy, ví dụ nếu chúng ta muốn lấy 5 người xuất sắc nhất trong lớp học chẳng hạn. Vậy trong Excel có tiện ích này giúp chúng ta, đó là lọc dữ liệu
- Gv: Em hiểu thế nào là lọc dữ liệu?
- Hs: Là chỉ chọn ra những hàng mà ta muốn lấy. 
- Gv: Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
- Gv: Theo em kết quả lọc nó có sắp xếp lại dữ liệu hay không?
- Hs: không
- Gv: Kết quả lọc không sắp xếp lại dữ liệu mà được hiển thị theo thứ tự ban đầu, các hàng khác bị ẩn đi.
- Gv: Giáo viên thực hiện các thao tác lọc dữ liệu trên máy tính, Yêu cầu học sinh quan sát và rút ra các bước để lọc dữ liệu?
- Hs: Quan sát và trả lời các bước để lọc dữ liệu:
Bước 1: Chuẩn bị
- Nháy chuột chọn 1 ô trong vùng có dữ liệu cần lọc. Mở bảng chọn: DataàFilter chọn AutoFilter:
Bước 2: Lọc
- Gv: Đây là bước chọn tiêu chuẩn để lọc. Danh sách hiện ra khi em nháy vào nút chỉ hiện thị các giá trị khác nhau của dữ liệu trong cột.
- Gv: Các em có nhận xét gì về dữ liệu sau khi đã được lọc?
- Hs: Các hàng mà dữ liệu của ô tại cột đó đúng bằng giá trị chọn sẽ được hiển thị và tất cả các hàng khác bị dấu đi và tên của các hàng được chọn đổi thành màu xanh.
- Gv: Sau khi có kết quả lọc theo giá trị trong một cột, có thể chọn cột khác để tiếp tục lọc các hàng thỏa mãn thêm các tiêu chuẩn trên những cột đó.
- Gv: Hiển thị lại toàn bộ danh sách: Data à Filter à Show All
- Gv: Thoát khỏi chế độ lọc: Data à Filter và nháy chuột bỏ đánh dấu AutoFilter
- Gv: Mời học sinh lên thực hiện lại các thao tác lọc dữ liệu.
- Hs: Lên thực hiện.
- Hs: Quan sát, lắng nghe
2. Lọc dữ liệu
a. Lọc dữ liệu là gì?
 @ Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
- Kết quả lọc không sắp xếp lại dữ liệu, kết quả lọc mà được hiển thị theo thứ tự ban đầu, các hàng khác bị ẩn đi.
b) Các bước lọc dữ liệu
@ Bước 1: Chuẩn bị
- Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.
- Mở bảng chọn Data à Filter à AutoFilter, Xuất hiện các mũi tên bên cạnh các tiêu đề.
@ Bước 2: Lọc
- Chọn tiêu chuẩn để lọc. 
- Nháy vào nút trên hàng tiêu đề cột.
- Chọn giá trị thoả mãn tiêu chuẩn cần lọc.
@ Một số lưu ý:
- Sau khi có kết quả lọc theo giá trị trong một cột, có thể chọn cột khác để tiếp tục lọc các hàng thỏa mãn thêm các tiêu chuẩn trên những cột đó.
- Hiển thị lại toàn bộ danh sách: Data à Filter à Show All
- Thoát khỏi chế độ lọc: Data à Filter và nháy chuột bỏ đánh dấu AutoFilter
Hoạt động 2: Lọc các hàng có giá trị lớn nhất ( hay nhỏ nhất )
3. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất)
- Gv: Dẫn dắt vấn đề Hãy lọc ra 4 bạn có “tổng điểm” trong tuần cao nhất? 
- Gv: Thực hiện trên bảng tính mẫu
- Hs: Quan sát, lắng nghe
- Gv: Cho hs tham khảo thông tin SGK, trang 75 phaàn 3. 
- Gv: Nếu em muốn lọc ra danh sách 4 bạn có số điểm cao nhất em làm như thế nào?
- Gv: Các em hãy quan sát các ô thực hiện và rút ra các bước lọc dữ liệu:
- Hs: Quan sát, rút ra các bước lọc dữ liệu:
- Nháy vào ở tiêu đề cột à Lựa chọn Top 10, hộp thoại xuất hiện
- Chọn Top (lớn nhất) hoặc Bottom (nhỏ nhất) à Chọn hoặc nhập số hàng cần lọc à OK
Gv: Giáo viên thực hiện các thao tác lọc dữ liệu có giá trị lớn nhất trên máy tính, Yêu cầu học sinh quan sát.
- Gv: Mời học sinh lên thực hiện lại các thao tác lọc dữ liệu.
- Hs: Lên thực hiện.
- Hs: Quan sát, lắng nghe
3. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất)
Các bước lọc dữ liệu:
@ Nháy vào ở tiêu đề cột à Lựa chọn Top 10, hộp thoại xuất hiện.
@ Chọn Top (lớn nhất) hoặc Bottom (nhỏ nhất) à Chọn hoặc nhập số hàng cần lọc 
@ Nháy OK
Hoạt động 3: Củng cố
Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1, 2, 3.
Câu 1: Khi đang ở chế độ lọc, nếu muốn hiển thị toàn bộ danh sách ta chọn lệnh gì sau đây?
- Hs: Chọn lệnh DataàFilteràShow All
- Gv: Yêu cầu hs khác nhận xét và đưa ra kết luận
Câu 2: Em có thể lọc đồng thời các bạn có điểm 10 cột điểm “chuyên cần” và điểm 9 “học tập” được hay không ?
- Hs: Suy nghĩ, trả lời: Được
- Gv: Yêu cầu hs khác nhận xét và đưa ra kết luận
Câu 3: Với thao tác lọc đã học, em có thể lọc đồng thời các bạn có điểm 10 và điểm 8 của cùng một cột điểm “Học tập” được hay không?
- Hs: Suy nghĩ, trả lời: Không
- Gv: Yêu cầu hs khác nhận xét và đưa ra kết luận
Câu 1: Khi đang ở chế độ lọc, nếu muốn hiển thị toàn bộ danh sách ta chọn lệnh gì sau đây?
 - Chọn lệnh DataàFilteràShow All
Câu 2: Em có thể lọc đồng thời các bạn có điểm 10 cột điểm “chuyên cần” và điểm 9 “học tập” được hay không ?
 - Được
Câu 3: Với thao tác lọc đã học, em có thể lọc đồng thời các bạn có điểm 10 và điểm 8 của cùng một cột điểm “Học tập” được hay không?
 - Không
4. Dặn dò:
Về nhà học bài và thực hành lại các thao tác đã học trong bài hôm nay theo các bước đã nêu.
Chuẩn bị bài mới: Xem trước nội dung của bài thực hành số 8: “Ai là người học giỏi”, chú ý đến phần các yêu cầu bài tập.
NHẬN XÉT, BỔ SUNG, RÚT KINH NGHIỆM: ............

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu - Trường THCS Xuân Hòa.doc