Giáo án Tin học 6 - Tiết 9 đến tiết 14

A.Mục tiêu :

 Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng

1. Về kiến thức:

- Phân biệt các nút của chuột máy tính và biết các thao tác cơ bản có thể thực hiện với chuột.

2. Về kỹ năng:

- Thực hiện các thao tác cơ bản với chuột.

- Sử dụng chuột thnh thạo.

3. Về thái độ:

- Cĩ tính cẩn thận khi quan st v cầm chuột.

B. Chuẩn bị :

- GV: Giáo án, SGK, phịng my, phần mềm Mouse Skills, chuột my tính.

- HS : Xem trước bài + SGK

C. Các hoạt động trên lớp:

1. Ổn định: kiểm tra sĩ số, tác phong, dụng cụ học tập.

2. Kiểm tra bài cũ:

- HS1: Hy cho biết cĩ mấy loại phần mềm, mỗi loại cho một ví dụ?

- HS2: Hy kể tn một vi thiết bị vo/ ra của my tính m em biết?

3. Tiến hành:

 

doc 6 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 141Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Tiết 9 đến tiết 14", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 2- PHẦN MỀM HỌC TẬP 
§5 LUYỆN TẬP CHUỘT
§1. THƠNG TIN VÀ TIN HỌC
Tuần: 05
Tiết: 9 + 10
Ngày soạn: 
A.Mục tiêu : 
 	Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng
1. Về kiến thức: 
- Phân biệt các nút của chuột máy tính và biết các thao tác cơ bản cĩ thể thực hiện với chuột.
2. Về kỹ năng:
- Thực hiện các thao tác cơ bản với chuột.
- Sử dụng chuột thành thạo.
3. Về thái độ:
- Cĩ tính cẩn thận khi quan sát và cầm chuột. 
B. Chuẩn bị : 
- GV: Giáo án, SGK, phịng máy, phần mềm Mouse Skills, chuột máy tính.
- HS : Xem trước bài + SGK
C. Các hoạt động trên lớp:
1. Ổn định: kiểm tra sĩ số, tác phong, dụng cụ học tập.
2. Kiểm tra bài cũ: 
- HS1: Hãy cho biết cĩ mấy loại phần mềm, mỗi loại cho một ví dụ?
- HS2: Hãy kể tên một vài thiết bị vào/ ra của máy tính mà em biết?
3. Tiến hành:
Nội dung bài dạy
Hoạt động của thầy
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
1. Các thao tác chính với chuột:
- Cầm chuột đúng cách: Úp bàn tay phải lên chuột và đặt các ngĩn tay đúng vị trí.
- Nháy chuột: Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay
- Nháy nút phải chuột: Nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay
- Nháy đúp chuột: Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột
- Kéo thả chuột: Nhấn và giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích và thả tay để kết thúc thao tác.
- GV hướng dẫn kĩ năng sử dụng chuột:
a/ Cầm chuột đúng cách
- GV giới thiệu chức năng vai trị của chuột trong việc điều khiển máy tính.
b/ Nhận biết được con trỏ chuột và vị trí của nĩ trên màn hình
- GV yêu cầu học sinh quan sát và tìm đúng dạng con trỏ chuột.
c/ Thực hiện các thao tác sau với chuột máy tính:
- GV: cho HS cầm chuột và hướng dẫn HS cách cầm chuột đúng cách và di chuyển chuột nhẹ nhàng và thả tay dứt khốt kể cả khi nháy đúp.
® Lưu ý HS di chuyển chuột và quan sát sự thay đổi vị trí của con trỏ chuột trên màn hình.
- Hướng dẫn HS các cách nháy chuột
® Lưu ý HS quan sát trên màn hình mà khơng nhìn chuột trong khi di chuyển chuột để luyện phản xạ
- GV: Hướng dẫn tư thế cầm chuột và ngồi đúng tư thế, hợp vệ sinh. Cổ tay thả lỏng và khơng đăt cánh tay lên trên các vật cứng nhọn.
- HS chú ý và theo dõi thao tác của giáo viên. 
- HS trả lời
- HS từng bước nắm được cách cầm chuột và thực hành theo
- HS thực hiện ngồi đúng tư thế và cách cầm chuột
Hoạt động 2
2. Luyện tập chuột với phần mềm Mouse Skills :
 Sgk trang 24 – 25 
- GV giới thiệu phần mềm Mouse Skills dùng để luyện tập các thao tác với chuột.
- GV chia HS thành các nhĩm để luyện tập sử dụng chuột với phần mềm Mouse Skills
- Giáo viên thực hành mẫu và hướng dẫn để HS làm theo.
® Lưu ý trong quá trình thực hành luyện tập chuột cĩ thể nhấn phím N để chuyển sang mức tiếp theo.
® GV kiểm tra một vài HS 
- HS chia nhĩm thực hành dưới sự hướng dẫn của GV
4. Củng cố: 
5. Dặn dò: 
+ Xem lại cách sử dụng chuột và thực hành lại (nếu cĩ thể).
+ Xem trước bài 6.
§6. HỌC GÕ MƯỜI NGĨN
Tuần: 06
Tiết: 11 + 12
Ngày soạn: 
A.Mục tiêu : 
 	Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng
1. Về kiến thức: 
- Biết cấu trúc của bàn phím, các hàng phím trên bàn phím. Hiểu được lợi ích của tư thế ngồi đúng và gõ bàn phím bằng mười ngĩn.
2. Về kỹ năng:
- Xác định được vị trí các phím trên bàn phím, phân biệt được các phím soạn thảo và phím chức năng. Ngồi đúng tư thế và thực hiện gõ các phím trên bàn phím bằng mười ngĩn.
3. Về thái độ:
- Nghiêm túc khi luyện tập gõ bàn phím, gõ phím đúng theo ngĩn tay quy định, ngồi và nhìn đúng tư thế. 
B. Chuẩn bị : 
- GV: Phấn màu, sách, bảng phụ, màn hình và máy vi tính ( nếu cĩ)
- HS : sách, tập, viết, SGK
C. Các hoạt động trên lớp:
1. Ổn định: kiểm tra sĩ số, tác phong, dụng cụ học tập.
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Kiểm tra bài cũ trong quá trình thực hành.
3. Tiến hành:
Nội dung bài dạy
Hoạt động của thầy
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
1. Bàn phím máy tính
- Hàng cơ sở: A, S, D, F, G,..
- Các phím khác: phím điều khiển, phím đặt biệt như: Spacebar, Ctrl, Alt, Shift, Caps Lock, Tab, Enter và Backspace.
- GV giới thiệu tầm quan trọng của việc gõ mười ngĩn và giới thiệu cách bố trí các hàng phím, các phím chức năng, các phím điều khiển.
® GV ghi bảng.
- Học sinh quan sát và ghi nhớ các hàng phím.
Hoạt động 2
2. Lợi ích của việc gõ bàn phím bằng mười ngĩn:
- Gõ bàn phím đúng bằng mười ngĩn cĩ các lợi ích sau:
+ Tốc độ gõ nhanh hơn.
+ Gõ chính xác hơn.
3. Tư thế ngồi:
- Hãy ngồi thẳng lưng, đầu thẳng khơng ngửa ra sau cũng như khơng cúi về phía trước. Mắt nhìn thẳng vào màn hình, cĩ thể nhìn chếch xuống nhưng khơng được hướng lên trên. Bàn phím ở vị trí trung tâm, hai tay để thả lỏng trên bàn phím.
- Giáo viên nêu lợi ích của việc gõ mười ngĩn.
® GV ghi bảng.
- Giáo viên hướng dẫn tư thế ngồi cho học sinh.
® GV kiểm tra tư thế ngồi.
- Lưu ý học sinh việc rèn luyện gõ mười ngĩn sẽ giúp rèn luyện tư thế ngồi đúng
- HS theo dõi 
- HS quan sát và thực hành tư thế ngồi tại chỗ
Hoạt động 3
4. Luyện tập
a/ Cách đặt tay và gõ phím.
b/ Luyện gõ các phím hàng cơ sở.
c/ Luyện gõ các phím hàng trên.
d/ Luyện gõ các phím hàng dưới
e/ Luyện gõ kết hợp các phím.
g/ Luyện gõ các phím ở hàng số
h/ Luyện goc kết hợp các phím kí tự trên tồn bàn phím.
i/ Luyện gõ kết hợp với phím Shift.
- Giáo viên hướng dẫn cách đặt tay và thao tác gõ phím, thu tay sau khi gõ.
- Giáo viên hưứng dẫn học sinh về mặt kĩ thuật, một số quy ước cần tuân thủ khi luyện tập để học sinh cĩ thể tự rèn luyện ở nhà hoặc tự giác kết hợp rèn luyện trong các bài thực hành khác.
- GV sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản Word hoặc phần mềm Notepad trong Windows 
® Lưu ý : khơng cần gõ nhanh mà trọng tâm là sử dụng đúng ngĩn tay khi gõ phím và gõ chính xác như trong bài là đạt yêu cầu.
- Học sinh thực hành cách gõ từng bước nhớ các quy tắc để luyện gõ.
- HS thực hành bằng phần mềm Word hoặc phần mềm Notepad dể luyện gõ.
- HS tuân thủ quy tắc khơng cần gõ nhanh mà phải chính xác.
4. Củng cố: 
+ HS luyện gõ ® Giáo viên kiểm tra thao tác của một số nhĩm, kiểm tra tư thế ngồi gõ, cách đặt tay, kiểm tra tác phong và thĩi quen gõ mười ngĩn.
® HS thể hiện tác phong và thĩi quen gõ mười ngĩn. 
5. Dặn dò: 
+ Học bài. 
+ Cần rèn luyện thĩi quen gõ mười ngĩn qua đĩ thể hiện tư thế ngồi đúng.
+ Luyện tập thao tác gõ phím.
+ Xem trước bài 7.
§7. SỬ DỤNG PHẦN MỀM MARIO ĐỂ LUYỆN GÕ PHÍM
Tuần: 07
Tiết: 13 + 14
Ngày soạn: 
A.Mục tiêu : 
 	Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng
1. Về kiến thức: 
- Biết cách khởi động/thốt khỏi phần mềm Mario. Biết sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ mười ngĩn.
2. Về kỹ năng:
- Thực hiện được việc khởi động/thốt khỏi phần mềm. Biết cách đăng kí, thiết đặt tuỳ chọn, lựa chọn bài học phù hợp. Thực hiện được gõ bàn phím ở mức đơn giản nhất.
3. Về thái độ:
- Cĩ tính ham thích mơn học, hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khốt.
B. Chuẩn bị : 
- GV: Phấn màu, sách, phần mềm Mario, màn hình và máy vi tính ( nếu cĩ)
- HS : sách, tập, viết, SGK
C, Các hoạt động trên lớp:
1. Ổn định: kiểm tra sĩ số, tác phong, dụng cụ học tập:
2. Kiểm tra bài cũ: 
	- Kiểm tra các nhĩm trong lúc thực hành. 
3. Tiến hành:
Nội dung bài dạy
Hoạt động của thầy
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
1/ Giới thiệu phần mềm Mario
- Bảng chọn File, Student, Lessons
- Các mức luyện tập luyện các hàng phím.
- GV giới thiệu Mario là phần mềm được sử dụng để luyện gõ mười ngĩn.
GV: Giới thiệu màn hình chính của phần mềm sau khi khởi động gồm:
- Bảng chọn File, Student, Lessons
- Các mức luyện tập luyện các hàng phím.
® Lưu ý HS nên bắt từ bài luyện tập đầu tiên.
- HS xem sách giáo khoa kết hợp sự hướng dẫn của giáo viên.
Hoạt động 2
2/ Luyện tập
a. Đăng ký người luyện tập
b/ Nạp tên người luyện tập
c/ Thiết lập các lựa chọn để luyện tập
d/ Lựa chọn bài học và mức luyện gõ bàn phím
e/ Luyện gõ bàn phím
Chú ý: 
+ Key Typed: Số kí tự đã gõ 
+ Errors: Số lần gõ bị lỗi, khơng chính xác
+ Word/Min: WPM đã đạt được của bài học.
+ Goal WPM: cần đạt được.
+ Accuracy: Tỉ lệ gõ đúng.
+Lesson Time: Thời gian luyện tập. 
g/ Thốt khỏi phần mềm
- Nhấn phím Q hoặc chọn File ® Quit
a. Đăng ký người luyện tập
- GV: Khởi động chương trình Mario bằng cách chạy tệp MARIO.EXE
- GV: Hướng dẫn cách đăng ký tên của học sinh để phần mềm Mario theo dõi.
b/ Nạp tên người luyện tập
GV: Nạp tên bằng cách: Gõ phím L hoặc nháy chuột tại mục Student, sau đĩ chọn dịng Load trong bảng chọn
- Nháy chuột để chọn tên
- Nháy DONE để xác nhận việt nạp tên và đĩng của sổ.
c/ Thiết lập các lựa chọn để luyện tập
- GV: Hướng dẫn đặt lại mức WPM, chọn người dẫn đường bằng cách nháy chuột
- Nháy DONE để xác nhận và đĩng cửa sổ hiện thời
d/ Lựa chọn bài học và mức luyện gõ bàn phím
GV: Hướng dẫn chọn các mức để học sinh luyện tập từ đơn giiản đến nâng cao
e/ Luyện gõ bàn phím
- GV: Gõ theo hướng dẫn trên màn hình.
- GV nêu lưu ý sgk 
® GV thực hành mẫu cho học sinh
g/ Thốt khỏi phần mềm
- GV: Nhấn phím Q hoặc chọn File ® Quit
- HS chú ý quan sát cẩn thận để thực hiện theo.
- Học sinh thực hiện theo khi thực hành luyện tập
- HS thiết lập lại cấu hình trước khi luyện tập 
- HS bắt đầu luyện tập từ bài Home RowOnly
- HS chú ý trên màn hình để thực hành luyện gõ phím.
4. Củng cố: 
+ Kiểm tra một số nhĩm học sinh về: cách đăng kí tên mình, nạp tên người luyện tập, thiết đặt các lựa chọn để luyện tập và thể hiện các thao tác gõ trên máy.
® HS trả lời Về nhà 
5. Dặn dò: 
+ Xem lại các thao tác với phần mềm Mario, thực hiện lại các thao tác và luyện tập nếu cĩ thể.
+ Xem trước nội dung bài 8 

Tài liệu đính kèm:

  • docTin hoc 6 _T9_T14.doc