Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

1./ MỤC TIÊU:

1.1/ Kiến thức:

 - Học sinh biết: Trình bày được các thao tác chính với tệp tin và thư mục

 - Học sinh hiểu: đường dẫn tới tệp và thư mục

1.2/ Kỹ năng:

- Học sinh thực hiện được: Có kĩ năng sử dụng các thao tác chính với tệp và thư mục.

- Học sinh thực hiện thành thạo: Cách tạo thư mục, đường dẫn đến thư mục

1.3/ Thái độ:

 - Thói quen : HS có thái độ nghiêm túc.

 - Tính cách: Thể hiện năng lực tự học, tư duy và sáng tạo của học sinh.

2./ NỘI DUNG HỌC TẬP

 - Đường dẫn

 - Các thao tác chính với tệp và thư mục

3./ CHUẨN BỊ:

 3.1/ Giáo viên:

 - Máy tính, máy chiếu.

 3.2/ Học sinh:

 - Học bài, xem trước bài mới

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 05/01/2016 Lượt xem 909Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 12 – Tiết : 23
Ngày dạy:
Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH(tt)
1./ MỤC TIÊU:
1.1/ Kiến thức:
 - Học sinh biết: Trình bày được các thao tác chính với tệp tin và thư mục
 - Học sinh hiểu: đường dẫn tới tệp và thư mục
1.2/ Kỹ năng:
- Học sinh thực hiện được: Có kĩ năng sử dụng các thao tác chính với tệp và thư mục.
- Học sinh thực hiện thành thạo: Cách tạo thư mục, đường dẫn đến thư mục
1.3/ Thái độ:
 - Thói quen : HS có thái độ nghiêm túc.
 - Tính cách: Thể hiện năng lực tự học, tư duy và sáng tạo của học sinh.
2./ NỘI DUNG HỌC TẬP 
 - Đường dẫn
	 - Các thao tác chính với tệp và thư mục
3./ CHUẨN BỊ:
	3.1/ Giáo viên:
	 - Máy tính, máy chiếu.
	3.2/ Học sinh: 
 - Học bài, xem trước bài mới
4./ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1./ Ổn định tổ chức và kiểm diện
 6.1:.................... 6.2:... 6.4: ..
4.2./ Kiểm tra miệng: 
Câu 1: (Câu hỏi bài cũ) Thế nào là cây thư mục?Trong một đĩa cứng có thể tồn tại hai thư mục có tên giống nhau hay không? (10đ)
Câu 2: (câu hỏi bài mới) Vẽ cây thư mục với thư mục mẹ là Baitap, và các thư mục con là Baitap1,Baitap2, Baitap, Baitap4 trên ỗ đĩa D?
Đáp án:
Câu 1: Thư mục được tổ chức phân cấp và các thư mục có thể lồng nhau. Cách tổ chức này gọi là cây thư mục(5đ)
Trong 1 đĩa cứng không thể tồn tại hai thư mục cùng tên(5đ)
Câu 2: (10đ)
 D:\ Baitap
Baitap1
Baitap2
Baitap3
Baitap4
4.3./ Tiến trình bài học
Trong quá trình xử lí, máy tính cần truy cập đến thông tin(tìm, đọc, ghi) trên các thiết bị lưu trữ và để thuận lợi cho việc truy cập thông tin trên đĩa một cách nhanh chóng nếu biết địa chỉ, đường dẫn đến các tệp tin. Vậy thông tin trên thiết bị lưu trữ cần được tổ chức một cách hợp lí. Như vậy đường dẫn là gì? Tệp tin và thư mục có những thao tác chính nào?Tiết học này chúng ta cùng tìm hiểu
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
*Hoạt động 1 : Đường dẫn( 19p’)
*Mục tiêu: 
 - Kiến thức: Hiểu đường dẫn tới tệp và thư mục
- Kỹ năng: Cách tạo thư mục, đường dẫn đến thư mục 
-GV: Để tìm đến nhà 1 bạn trong lớp ngoài việc biết địa chỉ ra các em cần biết thêm gì nữa?
-HS: Cần biết thêm đường đến nhà bạn ấy
-GV: Nhận xét
-GV: Đây là 1 một bì thư, trên bì thư có địa chỉ người gửi và địa chỉ người nhận nếu cô muốn gửi đến em.thì phải ghi như thế nào ở địa chỉ người nhận
-HS: Muốn gửi đến đúng địa chỉ của ai đó thì phải ghi đầy đủ tên tỉnh, huyện, xã, thôn, xóm và họ tên người nhận
-GV: Nhận xét
-GV: Tương tự như vậy, trong tổ chức hình cây của các thư mục và tệp để truy cập được 1 tệp hay thư mục nào đó cần phải biết đường dẫn của nó. Ví dụ ta tìm đến tệp tin lop 6A4 ta cần biết địa chỉ(đường dẫn):
D:\Truong THCS Đồng Rùm\Khoi6\Lop6A4
-GV: Em hãy viết đường dẫn tới tệp tin 7A1
-HS: Lên bảng viết
-GV: Từ VD trên em nào cho cô biết khái niêm đường dẫn là gì?
-HS: Trả lời
-GV: Nhận xét và chốt lại
Hoạt động 2: Các thao tác chính với tệp và thư mục (19p’)
- Kiến thức:Biết Trình bày được các thao tác chính với tệp tin và thư mục
-Kỹ năng: Có kĩ năng sử dụng các thao tác chính với tệp và thư mục 
Gv: chuẩn bị một thư mục
“TONGHOP”
*Xem thông tin về các tệp và thư mục:
Gv: Gọi một HS lên mở một tệp tin, thư mục có sẵn để xem thông tin trong đó, sau đó yêu cầu HS trả lời câu hỏi
*Tạo mới: 
Gv: Thực hiện tạo mới thư mục, yêu cầu HS lên tạo mới một tệp tin, một thư mục, sau đó yêu cầu HS đó trả lời câu hỏi cách tạo mới thư mục.
*Xoá: 
Gv: yêu cầu một HS lên xoá một tệp tin, một thư mục, sau đó yêu cầu HS đó trả lời câu hỏi cách xóa.
*Đổi tên: 
Gv: Muốn đổi tên một tệp tin hay một thư mục ta làm thế nào.
- Gọi một HS lên máy làm mẫu cho các bạn xem. 
Hs: Lên thực hiện và yêu cầu hs khác rút ra cách làm.
*Sao chép :
Gv: Muốn sao chép một tệp tin hay một thư mục ta làm thế nào.Gọi một HS lên máy làm mẫu cho các bạn xem. Sau đó GV chốt lại và đưa ra câu trả lời.
*Di chuyển: 
Gv: Yêu cầu HS di chuyển thư mục “TONGHOP” trong ổ đĩa C ra ngoài destop, và trong ổ đĩa C :di chuyển tệp baitap.doc vào thư mục “TONGHOP”. 
GV nhận xét sau khi HS đã thực hiện xong và yêu cầu hs khác rút ra cách thực hiện.
3. Đường dẫn
- Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu \, bắt đầu từ thư mục gốc và kết thúc bằng thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng.
4. Các thao tác chính với tệp và thư mục
a, Xem thông tin về các tệp và thư mục:
 Vào file à chọn open.
b,Tạo mới :
 -Tạo mới tệp tin: file à new.
 -Tạo mới thư mục: nhấn chuột phảià chọn new à chọn folder. 
c,Xoá: 
 - Kích chuột vào tệp tin, thư mục cần xoá àbấm phím delete àyes.
d,Đổi tên:
-Kích chuột vào tệp tin hay thư mục muốn đổi tên à chọn Rename àđánh tên mới vào à nhấn enter.
e,Sao chép :
-Nhấn chuột phải vào tệp tin hay thư mục muốn sao chép à chọn copy à đưa trỏ đến nơi muốn copy à chọn paste. 
d,Di chuyển: 
-Tuỳ trường hợp mà ta có thể thực hiện như cách sao chép đã nêu ở trên, hoặc có thể kéo thư mục(tệp) vào thư mục khác.
4.4./ Tổng kết
Câu 1: Cho cây thư mục
 D:\SachGK
	SachTin
	Tinquyen1.doc
	 Tinquyen2.doc
 	 Tinquyen3.doc
 	 Tinquyen4.doc
SachToan
 Toan6.doc
 Toan7.doc
a. Em hãy viết đường dẫn đến tệp tin Tinquyen3.doc
b. Viết đường dẫn đến tệp tin Toan7.doc
 Câu 2: Em hãy nêu các thao tác chính với tệp và thư mục
Đáp án:
Câu 1: 
a. D:\SachGK\SachTin\Tinquyen3.doc
b. D:\SachGK\SachToan\Toan7.doc
Câu 2: Các thao tác chính với tệp và thư mục:
Xem thông tin về các tệp và thư mục
Tạo thư mục mới
Xóa
Đổi tên
Sao chép
Di chuyển
	4.5./ Hướng dẫn học tập
- Đối với bài học tiết này : Học bài và trả lời câu hỏi 3,4,5/T47-SGK
- Chuẩn bị bài mới : Xem trước bài 12:Hệ điều hành Windows. Trả lời các câu hỏi sau:
+ Nêu 1 vài biểu tượng chính trên màn hình?
+Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền ?
5./ PHỤ LỤC :
 - Sách giáo khoa, sách bài tập

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính (2).doc