Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 15: Chỉnh sửa văn bản - Trần Trung Hiếu

1. Mục tiêu:

1.1/ Kiến thức:

- Hiểu mục đích của thao tác chọn phần văn bản.

- Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: chèn, xóa, sao chép và di chuyển các phần văn bản.

1.2/ Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác xóa; chọn phần văn bản; sao chép, di chyển phần văn bản.

1.3/ Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

2. Chuẩn bị:

2.1/ Chuẩn bị của GV: Phòng máy, BGĐT.

2.2/ Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu nội dung thực hành SGK.

3. Tổ chức các hoạt động học tập:

3.1/ Ổn định lớp:

3.2/ Kiểm tra bài cũ:

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 05/01/2016 Lượt xem 711Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 15: Chỉnh sửa văn bản - Trần Trung Hiếu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§14. CHỈNH SỬA VĂN BẢN
Ngày soạn: ././2014
Tiết theo PPCT: 45-46
Tuần: 23
1. Mục tiêu:
1.1/ Kiến thức: 
- Hiểu mục đích của thao tác chọn phần văn bản.
- Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: chèn, xóa, sao chép và di chuyển các phần văn bản.
1.2/ Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác xóa; chọn phần văn bản; sao chép, di chyển phần văn bản.
1.3/ Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị:
2.1/ Chuẩn bị của GV: Phòng máy, BGĐT.
2.2/ Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu nội dung thực hành SGK.
3. Tổ chức các hoạt động học tập:
3.1/ Ổn định lớp:
3.2/ Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi:
- Trình bày một trong hai kiểu gõ văn bản bằng chữ Việt.
- Muốn mở, lưu văn bản ta làm gì ?
GV yêu cầu HS nhận xét. GV chấm điểm.
- HS trả lời.
3.3/ Tiến trình bài học:	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1 : Xóa và chèn thêm văn bản.
- Muốn xóa một số kí tự trong văn bản ta làm gì ?
- Giới thiệu 2 phím xóa là Backspase và Delete.
- Để xóa những phần văn bản lớn hơn, nếu sử dụng phím Backspase và phím Delete thì mất thời gian. Khi đó ta bôi đen phần văn bản cần xóa và nhấn phím Backspase hoặc phím Delete.
* Chú ý hãy suy nghĩ cận thận trước khi xóa nội dung văn bản.
- GV thực hành các thao tác xóa, chèn để HS quan sát.
- Yêu cầu HS thực hành lại các thao tác trên.
- Vậy muốn đánh dấu một đoạn hay một trang văn bản ta làm gì ?
- HS lắng nghe và ghi nhớ.
- HS quan sát.
- HS thực hiện.
1. Xóa và chèn thêm văn bản:
- Phím Backspase (!) dùng để xóa kí tự ngay trước con trỏ soạn thảo.
- Phím Delete dùng để xóa kí tự ngay sau con trỏ soạn thảo.
- Muốn chèn thêm văn bản vào một vị trí, ta di chuyển con trỏ soạn thảo tới vị trí đó và gõ thêm nội dung vào.
Hoạt động 2 : Chọn phần văn bản.
- Về nguyên tắc khi muốn thực hiện một thao tác đến một phần văn bản hay đối tượng nào đó, trước hết cần chọn phần văn bản hay đối tượng đó (còn gọi là đánh dấu) bằng cách : nháy chuột tại vị trí bắt đầu, kéo thả chuột đến cuối phần văn bản cần chọn.
- Nếu thực hiện một thao tác mà kết quả không được như ý muốn: Em có thể khôi phục trạng thái của văn bản trước khi thực hiện thao tác đó bằng cách nháy nút lệnh Undo.
- GV thực hành thao tác trên để S 
HS quan sát.
- Yêu cầu HS thực hành lại các thao tác vừa học.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.
- HS quan sát.
- HS thực hành.
2.Chọn phần văn bản :
- Để chọn phần văn bản ta thực hiện:
+ Nháy chuột tại vị trí bắt đầu
+ Kéo thả chuột đến cuối phần văn bản cần chọn.
 4. Tổng kết và hướng dẫn học tập:
4.1/ Củng cố: 
- Muốn đánh dấu một phần văn bản, ta làm gì ? Muốn chèn, xóa, sao chép và di chuyển các phần văn bản, ta làm gì ?
- Yêu cầu HS thực hành lại các thao tác trên.
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi trên.
- HS thực hiện.
4.2/ Hướng dẫn về nhà: 
- HS học bài, nắm chắc các kiến thức vừa học.
- Chuẩn bị trước nội dung còn lại – SGK.
==========================================================
Tiết 2: 
3. Tổ chức các hoạt động học tập:
3.1/ Ổn định lớp:
3.2/ Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi:
- HS1: 
+ Nêu sự giống và khác nhau giũa hai phím xóa Backpase và phím Delete. 
+ Thực hành xóa (Sử dụng cả 2 phím).
- HS2: 
+ Nêu các thao tác chọ phần văn bản.
+ Thực hành chọn phần văn bản.
+ Để khôi phục lại thao tác vừa làm, em dung lệnh gì?
GV yêu cầu HS nhận xét. GV chấm điểm.
- HS1: lần lượt trả lời.
- HS2: lần lượt trả lời.
HS nhận xét.
3.3/ Tiến trình bài học:	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1 : Sao chép.
- Sao chép phần văn bản là giữ nguyên phần văn bản đó ở vị trí gốc, đồng thời sao nội dung đó vào vị trí khác.
- Hướng dẫn cách thực hiện (thực hành).
- Lưu ý các em có thể nháy nút Copy một lần và nháy nút Paste nhiếu lần để sao chép cùng nội dung vào nhiều vị trí khác nhau.
- Yêu cầu HS thực hành lại thao tác sao chép.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.
- HS quan sát.
- HS thực hành.
3. Sao chép :
* Các bước sao chép phần văn bản:
+ B1: Chọn phần văn bản muốn sao chép và nháy nút Copy.
+ B2: Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần sao chép và nháy nút Paste.
* Lưu ý: SGK.
Hoạt động 2 : Di chuyển.
- Em có thể di chuyển một phần văn bản từ vị trí này sang vị trí khác bằng cách: sao chép rồi xóa phần văn bản ở gốc.
- Em cũng có thể thực hiện việc di chuyển bằng cách chọn lệnh Cut.
- Giới thiệu lệnh Cut.
- GV thực hành di chuyển phần văn bản để HS quan sát.
- Yêu cầu HS thực hành lại.
- Thao tác sao chép và thao tác di chuyển khác nhau ở bước nào?
- HS lắng nghe và ghi nhớ.
- HS chú ý.
- HS quan sát.
- HS thực hành.
- Khác nhau ở bước 1: sao chép thì chọn lệnh Copy còn di chuyển thì chọn lệnh Cut.
4.Di chuyển :
* Các bước sao chép phần văn bản:
+ B1: Chọn phần văn bản muốn di chuyển và nháy nút Cut.
+ B2: Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí mới và nháy nút Paste.
4. Tổng kết và hướng dẫn học tập:
4.1/ Củng cố: 
- Hướng dẫn học sinh giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 –SGK.
- Giải các bài tập theo yêu cầu của GV.
4.2/ Hướng dẫn về nhà: 
- HS học bài, nắm chắc các kiến thức vừa học.
- Xem và làm lại các bài tập vừa làm. Làm các bài tập còn lại sau bài học.
- Đọc bài đọc thêm.
- Xem trước bài thực hành.
- Tiết sau xuống phòng máy thực hành.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 15. Chỉnh sửa văn bản - Trần Trung Hiếu.doc