Kiểm tra hết học kì I môn: Tin học 6 năm học: 2017 - 2018

Đề bài

A – Tự luận.

Câu 1: (1 điểm)

Thông tin là gì? Nêu các dạng cơ bản của thông tin?

Câu 2: (1 điểm)

Khu vực chính của bàn phím có mấy hàng phím? Đó là những hàng phím nào?

Câu 3: (1 điểm)

Hãy trình bày các thao tác tạo một thư mục mới?

Câu 4: (2 điểm)

Giả sử ổ đĩa D: có tổ chức thông tin được mô tả như hình dưới.

a) Hãy viết đường dẫn từ ổ đĩa D: đến tệp tin Hinh.doc trên cây thư mục

b) Thư mục mẹ của thư mục TOAN là thư mục nào?

 

doc 2 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 10/03/2020 Lượt xem 196Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra hết học kì I môn: Tin học 6 năm học: 2017 - 2018", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂN UYÊN
TRƯỜNG THCS XÃ NẬM CẦN
Đề chính thức
KIỂM TRA HẾT HỌC KÌ I
Môn: Tin học 6
Năm học: 2017-2018
Thời gian làm bài: 45 phút
 Đề bài
A – Tự luận.
Câu 1: (1 điểm) 
Thông tin là gì? Nêu các dạng cơ bản của thông tin?
Câu 2: (1 điểm)
Khu vực chính của bàn phím có mấy hàng phím? Đó là những hàng phím nào?
Câu 3: (1 điểm)
Hãy trình bày các thao tác tạo một thư mục mới? 
Câu 4: (2 điểm)
Giả sử ổ đĩa D: có tổ chức thông tin được mô tả như hình dưới. 
a) Hãy viết đường dẫn từ ổ đĩa D: đến tệp tin Hinh.doc trên cây thư mục
b) Thư mục mẹ của thư mục TOAN là thư mục nào?
THUVIEN
KHTN
TOAN
Dai.doc
Hinh.doc
VAT LI
KHXH
TROCHOI
MARIO
Mario.exe
D:
B – Thực hành.
Đề bài: (5 điểm)
Khởi động máy tính
Tạo thư mục có tên mình và lớp (vd: Dung 6b) trong thư mục gốc C:,
Sao chép các tệp tin trong thư mục Anh (trên màn hình nền) vào thư mục mới tạo.
Tắt máy tính.
-----------------------------Hết---------------------------
Đề thi gồm 01 trang: Trang số 01
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂN UYÊN
TRƯỜNG THCS XÃ NẬM CẦN
HDC đề chính thức
KIỂM TRA HẾT HỌC KÌ I
Môn: Tin học 6
 Năm học: 2017-2018
 Thời gian làm bài: 45 phút
HƯỚNG DẪN CHẤM
HDC gồm 01 trang: Trang số 01
Câu
Ý
Nội dung
Điểm
Tự luận
1
(1 điểm)
- Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện,) và về chính con người. 
0,5
- Các dạng cơ bản của thông tin: 
+ Dạng văn bản.
+ Dạng hình ảnh.
+ Dạng âm thanh. 
0,5
2
(1 điểm)
Khu vực chính của bàn phím có 5 hàng phím. 
0,5
Đó là những hàng phím sau: 
+ Hàng phím số.
+ Hàng phím trên.
+ Hàng phím cơ sở.
+ Hàng phím dưới.
+ Hàng phím chứa phím cách.
0,5
3
(1 điểm)
Các thao tác tạo thư mục:
+ Mở cửa sổ sẽ chứa thư mục đó, 
0,3
+ Nháy nút phải chuột tại vùng trống trong cửa sổ thư mục, đưa con trỏ chuột tới mục New trong bảng chọn tắt rồi nháy chuột vào mục Folder. 
0,4
+ Gõ tên rồi nhấn phím Enter. 
0,3
4
(2 điểm)
a
 D:\THUVIEN\KHTN\TOAN\Hinh.doc 
1
b
Thư mục mẹ của thư mục TOAN là thư mục KHTN
1
Thực hành
1
(5 điểm)
Khởi động được máy tính.
1
Tạo được thư mục trong ổ đĩa C.
1,5
Sao chép được tệp tin vào thư mục mới tạo.
1,5
Tắt được máy tính.
1

Tài liệu đính kèm:

  • docDe kiem tra HKI_12219373.doc