Phân phối chương trình môn Địa lý 10

1 1 2 Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng đại lý trên bản đồ

 2 3 Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

 2 3 4 Thực hành : Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

 Chương II- Vũ trụ , hệ quả các chuyển động của trái đất

 2 4 5 Vũ trụ, hệ mặt trời và trái đất, hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất

3 5 6 Hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời của trái đất

 6 Ôn tập

 Chương III- Cấu trúc của trái đất. Các quyển của lớp vỏ địa lý

4 7 7 Cấu trúc của trái đất. Thạch quyển , thuýêt kiến tạo mảng

 8 8 Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt trái đất

5 9 9 Tác động của ngoại lực dến địa hình bề mặt trái đất

 10 9 Tác động của ngoại lực dến địa hình bề mặt trái đất ( Tiếp theo )

6 11 10 Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa, và các vùng núi trẻ trên bản đồ

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 25/03/2017 Lượt xem 509Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn Địa lý 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN: ĐỊA LÍ
Lớp 10- Cơ bản
Cả năm : 37 tuần = 52 tiết
Học kỳ I : 19 tuần ( 16T x 2 tiết; 3T x 1 tiết )
Học kỳ II: 18tuần - 17 tiết
Tuần 
Tiết
Bài
Nội dung
Học kỳ I
Phần một: địa lý tự nhiên 
Chương I: bản đồ
1
1
2
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng đại lý trên bản đồ 
2
3
Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống 
 2
3
4
Thực hành : Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ 
Chương II- Vũ trụ , hệ quả các chuyển động của trái đất
 2
4
5
Vũ trụ, hệ mặt trời và trái đất, hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất 
3
5
6
Hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời của trái đất 
6
Ôn tập
Chương III- Cấu trúc của trái đất. Các quyển của lớp vỏ địa lý
4
7
7
Cấu trúc của trái đất. Thạch quyển , thuýêt kiến tạo mảng 
8
8
Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt trái đất 
5
9
9
Tác động của ngoại lực dến địa hình bề mặt trái đất 
10
9
Tác động của ngoại lực dến địa hình bề mặt trái đất ( Tiếp theo )
6
11
10
Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa, và các vùng núi trẻ trên bản đồ 
12
11
Khí quyển ,sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất 
7
13
12
Sự phân bố khí áp .Một số loại gió chính 
14
13
Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển, mưa 
8
15
14
Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hoá các đới và các kiểu khí hậu trên trái đất . Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu 
16
Ôn tập
9
17
Kiểm tra viết 1 tiết
18
15
Thuỷ quyển, một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông .Một số sông lớn trên trái đất 
10
19
16
Sóng, thuỷ triều, dòng biển 
20
17
Thổ nhưỡng quyển, các nhân tố hình thành thổ nhưỡng 
11
21
18
Sinh quyển, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố sinh vật 
22
19
Sự phân bố sinh vật và đất trên trái đất 
Chương IV- Một số quy luật cuả lớp vỏ địa lý
12
23
20
Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý 
24
21
Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới 
Phần hai: Địa lý kinh tế xã hội
Chương V- địa lý dân cư
13
25
22
Dân số và sự gia tăng dân số 
26
23
Cơ cấu dân số 
14
27
24
Sự phân bố dân cư , các loại hính quần cư và đô thị hoá 
28
25
Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư trên thế giới 
Chương VI- cơ cấu nền kinh tế
15
29
26
Cơ cấu nền kinh tế
Chương VII- địa lý nông nghiệp
30
27
Vai trò, đặc điểm , các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp .Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp 
16
31
28
Địa lý ngành trồng trọt
32
29
Địa lý ngành chăn nuôi 
17
33
30
Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia 
18
 34
Ôn tập 
 19
 35
Kiểm tra học kỳ
Học kỳ II
Chương VIII- địa lý công nghiệp
20
36
31
Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp 
21
37
32
Địa lý các ngành công nghiệp 
22
38
Địa lý các ngành công nghiệp ( Tiếp theo )
23
39
33
Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp 
24
40
34
Thực hành: vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới 
25
41
Ôn tập
26
42
Kiểm tra 1 tiết
27
Chương IX - địa lý ngành dịch vụ
28
43
35
Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ 
29
44
36
Vai trò,đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố các ngành giao thông vận tải 
30
45
37
Địa lý các ngành giao thông vận tải 
31
46
38
Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na- ma
32
47
40
Địa lý ngành thương mại 
33
48
Ôn tập
Chương X- môi trường và sự phát triển bền vững
34
49
41
Môi trường và tài nguyên thiên nhiên 
35
50
42
Môi trường và sự phát triển bền vững 
36
51
Ôn tập
37
52
Kiểm tra học kỳ II

Tài liệu đính kèm:

  • docPhan_Phoi_Chuong_Trinh_Dia_Ly_Lop_10.doc