Tiết 12: Lực đẩy Ác - Si - Mét - Nguyễn Hà Bắc

A. MỤC TIÊU:

* Kiến thức: - Nêu được các hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của lực đấy Ác-si-mét.

 - Chỉ rõ đặc điểm của lực đẩy Ác-si-mét ( Phương; chiều; độ lớn) .

 - Viết được công thức tính độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét.

* Kỹ năng: - Giải thích được các hiện tượng đơn giản thường gặp.

 - Vận dụng làm bài tập.

* Thái độ: - Hợp tác, tích cực trong hoạt động nhóm, ham thích học tập bộ môn.

B. CHUẨN BỊ:

* Giáo viên: Dụng cụ thí nghiệm H10.2; H10.3

 Tranh: Biểu diễn lực đẩy Ác-si-mét; Trọng lượng(2 -3 trường hợp)

 Bảng so sánh kết quả thí nghiệm H10.3

 * Học sinh: Ôn cách biểu diễn lực, lực cân bằng

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 407Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 12: Lực đẩy Ác - Si - Mét - Nguyễn Hà Bắc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn: 26/11/2007
Giảng: 30/11/2007
Tiết 12:
Lực đẩy ác-si-mét
A. Mục tiêu:
* Kiến thức: - Nêu được các hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của lực đấy ác-si-mét.
	- Chỉ rõ đặc điểm của lực đẩy ác-si-mét ( Phương; chiều; độ lớn) .
	- Viết được công thức tính độ lớn của lực đẩy ác-si-mét. 
* Kỹ năng:	- Giải thích được các hiện tượng đơn giản thường gặp.
 - Vận dụng làm bài tập.
* Thái độ: - Hợp tác, tích cực trong hoạt động nhóm, ham thích học tập bộ môn.
B. Chuẩn bị: 
* Giáo viên: Dụng cụ thí nghiệm H10.2; H10.3
	Tranh: Biểu diễn lực đẩy ác-si-mét; Trọng lượng(2 -3 trường hợp)
	Bảng so sánh kết quả thí nghiệm H10.3
	* Học sinh: Ôn cách biểu diễn lực, lực cân bằng
C. Tổ chức hoạt động dạy học
1. Tổ chức : 	- ổn định tổ chức
	- Sĩ số :
8A :	 /42
8C :	 /37
8B :	 /37
8D : 	 /32
	2. Kiểm tra : 
HS1 : Câu 10: SGK/tr 34
HS2: Hiệu quả tác dụng của lực phụ thuộc vào những yếu tố nào của lực?
	3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1:Tổ chức tình huống học tập
GV nêu vấn đề như phần mở đầu SGK
HS đọc phần mở đầu
* Hoạt động 2: Phát hiện lực đẩy ác-si-mét, tìm hiểu đặc điểm của FA
- Yêu cầu HS nghiên cứu thí nghiệm SGK ’ làm thí nghiệm
- Một HS lên thao tác trình tự thí nghiệm
- Hãy phân tích đặc điểm của lực vừa phát hiện được ?
- GV thông báo tên lực đẩy ác-si-mét
 Vẽ véc tơ biểu diễn 
- Yêu cầu HS đọc phần kết luận 
I. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó.
- Hoạt động nhóm làm thí nghiệm – thảo luận C1 ; C2
C1 : P1 < P ’ Chứng tỏ đã có một lực tác dụng vào vật hướng từ dưới lên theo phương thẳng đứng.
C2 :  dưới lên theo phương thẳng đứng.
- HS đọc phần kết luận
* Hoạt động 3: Tìm hiểu độ lớn của lực đẩy ác si mét (10ph)
- Yêu cầu HS đọc phần 1
- Giới thiệu dụng cụ thí nghiệm để kiểm tra dự đoán FA. 
- Tiến hành thí nghiệm: Quan sát thí nghiệm và H10.3. Lực kế đầu chỉ P1, điều đó chứng tỏ điều gì? 
- GV thông báo công thức như SGK
- Giải thích tên, đơnvị các đại lượng trong công thức
- Khi vật nhúng chìm hoàn toàn trong CL thì VCL = VVậT 
- Khi vật nhúng chìm một phần trong CL thì VCL < VVậT 
 + FA có ẻ vào VVậT không?
 + FA có ẻ vào dVậT không?
II. Độ lớn của lực đẩy ác si mét
1. Dự đoán: 
- Đọc phần 1- dự đoán
2. Thí nghiệm kiểm tra:
 Quan sát thí nghiệm
 HS thảo luận nhóm trả lời C3
C3 : P2 = P1 - PB
3. Công thức: 
 FA: Lực đẩy ác si met
FA = d.V d: Trọng lượng riêng của chất lỏng
 V:Thể tích phần CL bị vật chiếm chỗ
 FA (N)
 d (N/m2)
 V (m3)
- Cá nhân HS trả lời
* Hoạt động 4: Vận dụng
- Yêu cầu HS trả lời C4 ; C5 ; C6
III. Vận dụng
C4 : Do có lực đẩy ác si mét
C5 : Bằng nhau
C6 : Thỏi nhúng trong nước
 	 4. Củng cố: 
	- Hãy nêu kết luận về tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng trong nó
	- Viết lại công thức tính độ lớn của lực đẩyác si mét
	- Đọc phần ghi nhớ
 - GV thông báo: Một vật nhúng trong chất khí cũng bị tác dụng của lực đấy ác si mét
	- HS lấy ví dụ về lực đẩy ác si mét
 	 5. Hướng dẫn về nhà:
	- Hướng dẫn phương án thí nghiệm C7
	- Đọc phần ‘ Có thể em chưa biết’
	- Làm bài tập 10.1 ’10.5 /SBT

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 10. Lực đẩy Ác-si-mét - Nguyễn Hà Bắc - Trường THCS Hợp Thành.doc