Chương trình giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và xã hội

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC

Tự nhiên và Xã hội là môn học bắt buộc ở các lớp 1, 2, 3; tích hợp những kiến thức về thế giới tự nhiên và xã hội. Môn

học đóng vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh học tập các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở các lớp 4, 5 của cấp tiểu

học, đồng thời góp phần đặt nền móng ban đầu cho việc giáo dục về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội ở các cấp học

trên.

Môn học coi trọng việc tổ chức cho học sinh trải nghiệm thực tế, tạo cho học sinh cơ hội tìm tòi, khám phá thế giới tự

nhiên và xã hội xung quanh; vận dụng kiến thức vào thực tiễn, học cách ứng xử phù hợp với tự nhiên và xã hội.

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Căn cứ vào quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực, kế hoạch giáo dục và định hướng về nội dung

giáo dục được nêu trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và đặc trưng của môn học, chương trình môn Tự nhiên

và Xã hội cấp tiểu học được xây dựng theo một số quan điểm sau đây:

– Tích hợp những nội dung liên quan đến thế giới tự nhiên và xã hội, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của con

người là cầu nối giữa tự nhiên và xã hội.

– Tổ chức nội dung chương trình thành các chủ đề: gia đình, trường học, cộng đồng địa phương, thực vật và động vật,

con người và sức khoẻ, Trái Đất và bầu trời. Các chủ đề này được phát triển theo hướng mở rộng và nâng cao từ lớp 1 đến

lớp 3. Mỗi chủ đề đều thể hiện mối liên quan, sự tương tác giữa con người với các yếu tố tự nhiên và xã hội trên cơ sở giáo

dục giá trị và kỹ năng sống; giáo dục các vấn đề liên quan đến việc giữ gìn sức khoẻ, bảo vệ cuộc sống an toàn của bản thân,

gia đình và cộng đồng, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai ở mức độ đơn giản và phù hợp.

– Tăng cường sự tham gia tích cực của học sinh vào quá trình học tập bằng cách giúp các em biết đặt câu hỏi, tham gia

vào những hoạt động trải nghiệm có ý nghĩa để tìm kiếm câu trả lời; tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi điều tra, khám

phá; hướng dẫn học sinh thể hiện việc học tập của cá nhân và nhóm thông qua các sản phẩm học tập; khuyến khích học sinh

vận dụng được những điều đã học vào đời sống.

pdf 27 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 09/03/2020 Lượt xem 711Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Chương trình giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và xã hội", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vệ các cơ 
quan trong cơ thể 
− Một số cơ quan bên trong cơ 
thể 
− Chăm sóc và bảo vệ các cơ 
quan trong cơ thể 
 8 
Chủ đề Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 
6. Trái Đất 
và bầu trời 
− Bầu trời ban ngày, ban đêm 
− Thời tiết 
− Các mùa 
− Một số thiên tai thường gặp 
− Phương hướng 
− Một số đặc điểm của Trái Đất 
− Trái Đất trong hệ Mặt Trời 
2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp 
LỚP 1 
Nội dung Yêu cầu cần đạt 
1. Gia đình 
Thành viên và mối quan hệ giữa 
các thành viên trong gia đình 
− Giới thiệu được các thành viên trong gia đình và xác định được vị trí của bản thân 
trong gia đình. 
− Nêu được ví dụ về việc thực hiện công việc nhà và chia sẻ thời gian nghỉ ngơi, vui 
chơi cùng nhau của các thành viên trong gia đình. 
− Tự giác tham gia thực hiện công việc nhà phù hợp cùng với các thành viên trong gia 
đình. 
− Thể hiện được cảm xúc và cách ứng xử phù hợp với các thành viên trong gia đình. 
Nhà ở, đồ dùng trong nhà; sử 
dụng an toàn một số đồ dùng 
trong nhà 
− Nêu được địa chỉ nhà ở. 
− Giới thiệu được một cách đơn giản về vị trí và không gian sống của gia đình thông 
qua quan sát nhà ở của gia đình và tranh ảnh. 
− Xác định được đặc điểm ngôi nhà/căn hộ/các phòng và một số đặc điểm xung quanh 
nhà ở của gia đình. 
− Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về tên gọi, công dụng, cách sử dụng và bảo quản một số 
 9 
Nội dung Yêu cầu cần đạt 
đồ dùng, thiết bị trong gia đình. 
− Phân biệt được những đồ dùng làm bằng nhựa/bằng thuỷ tinh/bằng sứ; gọi được tên 
một số đồ dùng sử dụng điện. 
− Chỉ ra hoặc nêu được tên đồ dùng, thiết bị trong nhà nếu sử dụng không cẩn thận có 
thể làm bản thân hoặc người khác gặp nguy hiểm. 
− Đề xuất/đưa ra cách xử lí tình huống khi bản thân hoặc người khác bị thương. 
− Nêu được cách sử dụng an toàn một số đồ dùng trong gia đình. 
Giữ nhà ở gọn gàng, ngăn nắp − Nêu được sự cần thiết phải giữ nhà ở gọn gàng, ngăn nắp. 
− Làm được một số việc phù hợp để giữ nhà ở gọn gàng, ngăn nắp. 
2. Trường học 
Cơ sở vật chất của lớp học và 
trường học 
− Nói được tên trường, địa chỉ của trường; tên lớp, vị trí của lớp học trong trường. 
− Giới thiệu được một cách đơn giản về vị trí và không gian của lớp học, trường học 
thông qua quan sát thực tế lớp học, trường học và (hoặc) tranh ảnh/video clip. 
− Xác định được vị trí bảng, bàn, ghế giáo viên và học sinh, các góc học tập,... trong lớp 
học và các phòng chức năng, các khu vực khác của nhà trường như sân chơi, bãi tập, 
vườn trường, khu vệ sinh,... 
− Thực hiện sử dụng cẩn thận, bảo quản đúng cách các đồ dùng, thiết bị của lớp học và 
trường học. 
Nhiệm vụ và hoạt động của các 
thành viên trong lớp học và trong 
trường học 
− Xác định được các thành viên trong lớp học, trường học và nhiệm vụ của họ. 
− Thể hiện được tình cảm và cách ứng xử phù hợp với bạn bè, giáo viên và các thành 
viên khác trong nhà trường. 
 10 
Nội dung Yêu cầu cần đạt 
Hoạt động chính của học sinh ở 
lớp học và trường học 
− Kể được tên các hoạt động chính trong lớp học và trường học; nêu được cảm nhận của 
bản thân khi tham gia các hoạt động đó. 
An toàn khi vui chơi ở trường và 
giữ lớp học sạch đẹp 
− Nói được về hoạt động vui chơi trong giờ nghỉ; biết lựa chọn và chơi những trò chơi 
an toàn. 
− Làm được những việc phù hợp để giữ lớp học sạch đẹp. 
3. Cộng đồng địa phương 
Quang cảnh làng xóm/đường phố − Giới thiệu được một cách đơn giản về quang cảnh tự nhiên và hoạt động của người 
dân trong cộng đồng qua quan sát tranh ảnh/video clip và cuộc sống hằng ngày. 
− Đặt được câu hỏi đơn giản về quang cảnh làng xóm/đường phố; về con người và hoạt 
động của họ. 
− Bày tỏ được sự gắn bó/tình cảm của bản thân với làng xóm/khu phố của mình. 
Một số hoạt động của người dân 
trong cộng đồng 
− Nêu được tên công việc/nghề nghiệp của người dân trong cộng đồng và đóng góp của 
công việc đó cho xã hội qua quan sát tranh ảnh/video clip và cuộc sống hằng ngày. 
− Thể hiện được sự tôn trọng của học sinh đối với bất cứ công việc, nghề nghiệp nào 
đem lại lợi ích cho cộng đồng. 
− Nêu được một số việc học sinh có thể làm để đóng góp cho cộng đồng địa phương. 
− Giới thiệu được tên một lễ hội có sự tham gia của học sinh, gia đình và người dân ở 
cộng đồng. 
− Nêu được ý nghĩa và thời gian diễn ra lễ hội. 
− Kể được một số công việc của các thành viên trong gia đình và người dân cho lễ hội. 
− Bày tỏ được cảm xúc khi tham gia lễ hội. 
 11 
Nội dung Yêu cầu cần đạt 
An toàn trên đường − Nêu được một số tình huống nguy hiểm/các rủi ro có thể xảy ra trên đường và cách 
phòng tránh. 
− Chỉ ra được một số biển báo và đèn hiệu giao thông và nêu được ý nghĩa của chúng. 
− Thực hành đi bộ qua đường theo sơ đồ: đoạn đường không có đèn tín hiệu giao thông; 
đoạn đường có đèn tín hiệu giao thông. 
− Nêu và thực hiện được qui tắc an toàn giao thông khi đi bộ và cùng chia sẻ với bạn bè, 
người thân; thực hiện đội mũ bảo hiểm khi được chở trên xe máy 
4. Thực vật và động vật 
Thực vật và động vật xung quanh 
− Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về thực vật, động vật thường gặp. 
− Kể tên, mô tả được hình dạng, màu sắc, độ lớn và (hoặc) đặc điểm khác nổi bật của một 
số thực vật và động vật qua quan sát vật thật, tranh ảnh và (hoặc) video clip. 
− Vẽ hoặc sử dụng được sơ đồ có sẵn để ghi chú tên các bộ phận bên ngoài của một số thực 
vật và động vật. 
− Phân biệt được một số loài cây theo nhu cầu sử dụng của con người (cây bóng mát, cây 
ăn quả, cây hoa,...). 
− Phân biệt được một số con vật theo ích lợi hoặc tác hại của chúng đối với con người. 
Chăm sóc và bảo vệ cây trồng và 
vật nuôi 
− Thực hiện được việc làm phù hợp để chăm sóc, bảo vệ cây trồng ở trường hoặc ở nhà. 
− Nêu được việc làm phù hợp để chăm sóc, bảo vệ động vật và thực hiện đối xử tốt với 
vật nuôi trong nhà (nếu có). 
− Thực hiện được việc giữ an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với một số thực vật và 
động vật. 
 12 
Nội dung Yêu cầu cần đạt 
5. Con người và sức khoẻ 
Các bộ phận bên ngoài và giác 
quan của cơ thể 
− Nêu được tên gọi và chức năng các bộ phận bên ngoài, các giác quan của cơ thể qua quan 
sát tranh ảnh và hoạt động của bản thân. 
− Vẽ hình cơ thể người hoặc sử dụng hình có sẵn để nói (hoặc viết) được tên một số bộ 
phận của cơ thể và hoạt động của chúng. 
− Xác định vị trí, nêu được tên và chức năng của các giác quan. 
− Giải thích được ở mức độ đơn giản tại sao cần phải bảo vệ các giác quan. 
− Thực hiện được việc làm để bảo vệ các giác quan trong cuộc sống hằng ngày. 
Giữ cho cơ thể khoẻ mạnh và an 
toàn 
− Kể được những việc cần làm để giữ vệ sinh cơ thể; liên hệ và tự đánh giá được việc 
thực hiện giữ vệ sinh cá nhân.	
− Nêu được số bữa cần ăn trong ngày và tên một số thức ăn, đồ uống giúp cho cơ thể 
khoẻ mạnh qua quan sát tranh ảnh và (hoặc) video clip; liên hệ và tự nhận xét được thói 
quen ăn uống của bản thân để xây dựng thói quen ăn uống có lợi cho sức khoẻ.	
− Chỉ và nói được tên các hoạt động vận động và nghỉ ngơi có lợi cho sức khoẻ qua 
quan sát tranh ảnh và (hoặc) video clip; liên hệ với những hoạt động hằng ngày của bản 
thân và đưa ra được hoạt động nào cần dành nhiều thời gian để cơ thể khoẻ mạnh. 	
− Xác định được vùng riêng tư của cơ thể cần được bảo vệ. 
− Thực hành cách nói không và tránh xa người có hành vi động chạm hay đe doạ đến sự 
an toàn của bản thân. 
− Thực hành cách nói với người lớn tin cậy để được giúp đỡ khi cần. 
 13 
Nội dung Yêu cầu cần đạt 
6. Trái Đất và bầu trời 
Bầu trời ban ngày, ban đêm − Quan sát và mô tả được bầu trời ban ngày và ban đêm ở mức độ đơn giản. 
Thời tiết 
− Mô tả được một số hiện tượng thời tiết: nắng, mưa, nóng, lạnh, gió,... ở mức độ đơn 
giản. 
− Nêu được một số lí do cho thấy sự cần thiết phải theo dõi dự báo thời tiết hàng ngày. 
− Thực hiện được việc sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết: nắng, mưa, nóng, lạnh 
để giữ cho cơ thể khoẻ mạnh. 
LỚP 2 
Nội dung Yêu cầu cần đạt 
1. Gia đình 
Các thế hệ trong gia đình 
− Nêu được các thành viên trong gia đình hai thế hệ, ba thế hệ và/hoặc bốn thế hệ; phân 
biệt được gia đình hạt nhân và gia đình mở rộng. 
− Vẽ được và viết/gắn tên/hình ảnh vào sơ đồ gia đình có hai thế hệ, ba thế hệ cùng 
chung sống. 
− Nói được về sự cần thiết của việc chia sẻ, dành thời gian quan tâm, chăm sóc yêu 
thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình. 
− Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc yêu thương của bản thân với các thế hệ trong 
gia đình. 
Nghề nghiệp của người lớn trong 
gia đình 
− Đặt được câu hỏi, để tìm hiểu thông tin về tên công việc, nghề nghiệp của những 
người lớn trong gia đình và ý nghĩa của những công việc, nghề nghiệp đó đối với gia 
 14 
Nội dung Yêu cầu cần đạt 
đình và xã hội. 
− Giải thích được ở mức độ đơn giản vì sao người lớn cần làm việc. 
− Tìm hiểu/thu thập hình ảnh một số nghề nghiệp và mô tả được đóng góp của nghề đó 
cho xã hội. 
− Chia sẻ được với các bạn, người thân về công việc/nghề nghiệp ưa thích sau này. 
Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà 
− Kể được tên một số đồ dùng, vật dụng, thực phẩm, hoa quả,... trong nhà có thể gây 
ngộ độc. 
− Trình bày được một số lí do khiến bản thân học sinh và các thành viên trong gia đình 
có thể bị ngộ độc qua đường ăn uống. 
− Đề xuất được những việc học sinh và người lớn trong gia đình có thể làm để phòng 
tránh ngộ độc. 
− Đưa ra được cách xử lí tình huống khi học sinh hoặc người nhà bị ngộ độc. 
Giữ vệ sinh nhà ở − Giải thích được tại sao phải giữ sạch nhà ở (bao gồm cả nhà bếp và nhà vệ sinh). 
− Giữ gìn và làm được một số việc phù hợp để giữ sạch nhà ở (bao gồm cả nhà bếp và 
nhà vệ sinh). 
2. Trường học 
Một số sự kiện lớn ở trường học − Nêu được tên, hoạt động chính và ý nghĩa của một số sự kiện lớn ở trường. 
− Nhận xét và rút ra được bài học về sự tham gia của học sinh trong những sự kiện đó. 
Giữ vệ sinh và an toàn khi tham 
gia một số hoạt động ở trường 
− Thực hiện được việc giữ vệ sinh trường học khi tham gia các hoạt động ở nhà trường. 
− Xác định được một số tình huống nguy hiểm/rủi ro có thể xảy ra trong khi tham gia 
những hoạt động ở trường và cách phòng tránh. 
 15 
Nội dung Yêu cầu cần đạt 
3. Cộng đồng địa phương 
Hoạt động mua bán hàng hoá 
− Kể được tên một số hàng hoá cần thiết cho cuộc sống hằng ngày. 
− Nêu được cách mua, bán hàng hoá trong các cửa hàng, chợ, siêu thị hoặc trung tâm 
thương mại. 
− Đưa ra được một số phương án/cách cân nhắc, lựa chọn hàng hoá phù hợp với số tiền 
sẵn có. 
Hoạt động giao thông 
− Kể được tên các loại đường giao thông. 
− Nêu được tên các phương tiện giao thông và tiện ích của chúng. 
− Phân biệt được một số loại biển báo giao thông (biển báo chỉ dẫn; biển báo cấm; biển 
báo nguy hiểm) qua hình ảnh. 
− Đưa ra được cách thực hiện đúng theo chỉ dẫn của biển báo giao thông và giải thích 
được tại sao những người tham gia giao thông phải tuân theo các chỉ dẫn của các biển 
báo giao thông. 
− Thực hiện được các qui định khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng (ví dụ: đi 
xe buýt). 
4. Thực vật và động vật 
Nơi sống của thực vật và động 
vật 
− Đặt và trả lời được câu hỏi về nơi sống của thực vật và động vật trên Trái Đất thông 
qua quan sát tranh ảnh và (hoặc) video clip. 
− Nêu được nơi sống của thực vật, động vật và đưa ra được ví dụ. 
− Phân loại được thực vật, động vật theo nơi sống của chúng. 
− Tìm hiểu/điều tra một số thực vật và động vật có ở xung quanh trường/địa phương và 
mô tả được nơi sống của chúng. 
 16 
Nội dung Yêu cầu cần đạt 
Tác động của con người và một 
số hiện tượng tự nhiên đến môi 
trường sống của thực vật và động 
vật 
− Kể được một số việc làm do con người tác động đến tự nhiên và làm môi trường thay 
đổi ảnh hưởng đến nơi cư trú của thực vật và động vật. 
− Giải thích được ở mức độ đơn giản sự cần thiết phải bảo vệ môi trường sống của thực 
vật và động vật. 
Bảo vệ nơi sống của thực vật, 
động vật 
− Nêu được những việc học sinh và gia đình có thể làm để bảo vệ, hạn chế sự thay đổi 
môi trường sống của thực vật, động vật xung quanh. 
5. Con người và sức khoẻ 
Một số cơ quan bên trong 
cơ thể 
− Xác định vị trí và tìm hiểu được chức năng của các cơ quan vận động, hô hấp và bài 
tiết nước tiểu qua quan sát tranh ảnh và (hoặc) video clip. 
− Sử dụng sơ đồ để chỉ vị trí và nói (hoặc viết) được tên, chức năng của các cơ quan vận 
động, hô hấp và bài tiết nước tiểu. 
− Trình bày được vai trò nâng đỡ cơ thể của bộ xương; chức năng của cơ, xương và 
khớp xương, những cơ quan quyết định sự vận động của cơ thể. 
Chăm sóc, bảo vệ các cơ quan 
trong cơ thể 
− Thực hiện được đi, đứng, ngồi, mang cặp đúng tư thế để phòng tránh cong vẹo cột sống. 
− Thực hiện được việc hít vào và thở ra đúng cách hợp vệ sinh và tránh xa khói thuốc lá 
để bảo vệ cơ quan hô hấp. 
− Thực hiện được việc uống đủ nước, không nhịn đi tiểu để phòng tránh bệnh sỏi thận. 
6. Trái Đất và bầu trời 
Các mùa − Nêu được tên và một số đặc điểm của các mùa trong năm: mùa xuân, mùa hè, mùa thu, 
mùa đông; mùa mưa và mùa khô. 
− Lựa chọn được trang phục phù hợp theo mùa để giữ cơ thể khoẻ mạnh. 
 17 
Nội dung Yêu cầu cần đạt 
Một số thiên tai thường gặp − Nhận biết và mô tả được một số hiện tượng thiên tai (ví dụ: bão, lũ, lụt, giông sét, 
hạn hán,...) ở mức độ đơn giản. Nêu được một số rủi ro dẫn đến các thiệt hại về tính 
mạng con người và tài sản do thiên tai gây ra. 
− Nêu được cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai thường xảy ra ở địa phương và có ý 
thức luyện tập, thực hiện phòng tránh rủi ro thiên tai theo chỉ dẫn của người lớn. 
LỚP 3 
Nội dung dạy học Yêu cầu cần đạt 
1. Gia đình 
Họ hàng nội, ngoại 
− Nêu được mối quan hệ họ hàng nội, ngoại; thể hiện được cách xưng hô đúng giữa các 
thành viên trong gia đình thuộc họ nội, họ ngoại. 
− Vẽ được sơ đồ gia đình và họ hàng (bằng chữ hoặc cắt dán ảnh) bao gồm: ông bà nội 
và/hoặc ông bà ngoại; bố mẹ, anh/chị/em ruột và học sinh; cô/dì, chú, bác, cậu mợ, 
anh/chị/em họ của học sinh. 
− Bày tỏ được tình cảm/sự gắn bó của bản thân với họ hàng nội, ngoại. 
Sự kiện quan trọng của gia đình 
− Nêu được tên một số sự kiện quan trọng của gia đình và thông tin có liên quan đến 
những sự kiện đó: Sự kiện đó xảy ra vào thời gian nào? Ở đâu? Sự kiện đó có ảnh hưởng 
gì đến các thành viên trong gia đình? 
− Vẽ được sơ đồ “dòng thời gian” theo thứ tự các sự kiện lớn, các mốc quan trọng đã 
xảy ra trong gia đình. 
− Thông qua một số ví dụ, nhận xét được gia đình thay đổi theo thời gian và những ngày 
kỉ niệm các sự kiện lớn của gia đình góp phần gắn kết các thành viên trong gia đình với 
nhau. 
 18 
Nội dung dạy học Yêu cầu cần đạt 
Phòng tránh hoả hoạn khi ở nhà 
− Nêu được một số nguyên nhân dẫn đến cháy nhà và nêu được những thiệt hại có thể có 
(về người, tài sản,...) do hoả hoạn gây ra. 
− Biết cách ứng xử phù hợp trong tình huống giả định có cháy xảy ra. 
− Phát hiện được những thứ có thể gây cháy trong nhà và nói với người lớn có biện pháp 
để phòng cháy. 
Giữ vệ sinh xung quanh nhà − Kể tên và làm được một số việc phù hợp để giữ vệ sinh xung quanh nhà. 
− Giải thích được một cách đơn giản tại sao cần phải giữ vệ sinh xung quanh nhà. 
2. Trường học 
Hoạt động kết nối với xã hội của 
trường học 
− Nêu được tên và ý nghĩa một số hoạt động kết nối với xã hội của trường học (ví dụ: 
hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động truyền thông về an toàn giao thông, hoạt động 
ủng hộ đồng bào bị thiên tai,...); mô tả được hoạt động (thời gian, địa điểm, cách thức tổ 
chức) và sự tham gia của học sinh cùng các bạn trong lớp. 
Truyền thống của nhà trường − Đặt được một số câu hỏi để tìm hiểu về truyền thống nhà trường (năm thành lập 
trường, thành tích dạy và học; các hoạt động khác, ). 
− Giới thiệu được một cách đơn giản về truyền thống nhà trường; nói về ước mong của 
bản thân đối với sự phát triển của nhà trường. 
Giữ vệ sinh và an toàn ở trường 
hoặc khu vực xung quanh trường 
− Thực hành khảo sát về sự an toàn trong khuôn viên nhà trường hoặc khu vực xung quanh 
trường theo nhóm: 
+ Lập được kế hoạch và đưa ra nội qui khảo sát về độ an toàn của phòng học, tường rào, 
sân chơi, bãi tập hoặc khu vực xung quanh trường. 
+ Thực hiện được nhiệm vụ khảo sát về sự an toàn liên quan đến cơ sở vật chất của nhà 
trường hoặc khu vực xung quanh trường theo sự phân công của nhóm. 
 19 
Nội dung dạy học Yêu cầu cần đạt 
+ Hợp tác với các bạn trong nhóm để làm báo cáo, trình bày được kết quả khảo sát và 
đưa ra được ý tưởng khuyến nghị với nhà trường nhằm khắc phục/hạn chế những rủi ro 
có thể xảy ra do tình trạng mất an toàn liên quan đến cơ sở vật chất của nhà trường hoặc 
khu vực xung quanh trường. 
− Có ý thức giữ gìn và làm được một số việc phù hợp để giữ vệ sinh khu vực xung quanh 
trường. 
3. Cộng đồng địa phương 
Một số hoạt động sản xuất 
− Kể được tên, sản phẩm và ích lợi của một số hoạt động sản xuất (nông nghiệp, công 
nghiệp hoặc thủ công) ở địa phương. 
− Dựa trên các thông tin, tranh ảnh về sản phẩm đã sưu tầm được để trình bày, giới 
thiệu/quảng bá cho một trong số các sản phẩm của địa phương. 
− Viết/vẽ/sử dụng tranh ảnh, để chia sẻ với những người xung quanh về sự cần thiết 
phải tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường. 
Di tích văn hoá, lịch sử và cảnh 
quan thiên nhiên 
− Nêu được tên và giới thiệu (nói hoặc viết/vẽ) được một di tích lịch sử, văn hoá và 
cảnh quan thiên nhiên ở địa phương. 
− Biết ứng xử đúng, thể hiện được sự tôn trọng và ý thức giữ vệ sinh khi đi tham quan di 
tích văn hoá, lịch sử hoặc cảnh quan thiên nhiên. 
4. Thực vật và động vật 
Các bộ phận của thực vật, động 
vật và chức năng của các bộ phận 
đó 
− Nêu được tên các bộ phận của thực vật, động vật và chức năng của các bộ phận đó qua 
quan sát tranh ảnh hoặc video clip. 
− Vẽ hoặc sử dụng sơ đồ sẵn có để chỉ vị trí và nói (hoặc viết) được tên các bộ phận và 
chức năng từng bộ phận của thực vật và động vật. 
 20 
Nội dung dạy học Yêu cầu cần đạt 
− So sánh (hình dạng, kích thước, màu sắc) rễ, thân, lá, hoa, quả của các thực vật khác 
nhau; phân loại được thực vật dựa trên một số tiêu chí đặc điểm xác định (ví dụ: rễ cọc, 
rễ chùm). 
− So sánh và đối chiếu đặc điểm cấu tạo của một số động vật khác nhau; phân loại được 
động vật dựa trên một số tiêu chí đặc điểm xác định (ví dụ: động vật không xương sống, 
động vật có xương sống). 
− Phát hiện được một số đặc điểm chung của thực vật, động vật.	
Sử dụng thực vật và động vật 
− Nêu được ví dụ về việc sử dụng các bộ phận của thực vật trong đời sống hằng ngày. 
− Nêu được ví dụ về việc sử dụng động vật trong đời sống và sản xuất. 
5. Con người và sức khoẻ 
Một số cơ quan bên trong cơ thể 
− Xác định được vị trí, chức năng chính của các cơ quan tiêu hoá, tuần hoàn, thần kinh 
qua quan sát tranh ảnh hoặc video clip. 
− Sử dụng được sơ đồ để chỉ vị trí và nói (hoặc viết) được tên, chức năng của các cơ 
quan tiêu hoá, tuần hoàn và thần kinh. 
− Chỉ được đường đi của thức ăn trên sơ đồ cơ quan tiêu hoá và đường đi của máu trên 
sơ đồ vòng tuần hoàn. 
− Nêu được ví dụ về vai trò của cơ quan thần kinh trong việc điều khiển mọi hoạt động 
của cơ thể.	
Chăm sóc và bảo vệ các cơ quan 
trong cơ thể 
− Trình bày được một số việc cần làm hoặc cần tránh để giữ gìn, bảo vệ cơ quan tiêu 
hoá, cơ quan tuần hoàn và thần kinh. 
− Kể được tên một số thức ăn, đồ uống có lợi cho các cơ quan tiêu hoá, tim mạch, thần 
kinh cần được sử dụng thường xuyên. 
 21 
Nội dung dạy học Yêu cầu cần đạt 
− Xác định được một số chất có hại đối với các cơ quan tiêu hoá, tim mạch, thần kinh 
(ví dụ: thuốc lá, rượu, ma tuý) và cách phòng tránh. 
− Nêu được một số trạng thái tâm lý có lợi hoặc có hại đối với tim mạch và thần kinh.	
− Xây dựng và thực hiện được thời gian biểu phù hợp (theo mẫu) để có được thói quen 
học tập, vui chơi, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ và ngủ đủ giấc. 
6. Trái Đất và bầu trời 
Phương hướng 
− Kể được tên bốn phương chính trong không gian theo qui ước. 
− Thực hành xác định được ba phương còn lại dựa trên phương Mặt Trời mọc hoặc lặn. 
Một số đặc điểm của Trái Đất 
− Nhận biết ban đầu về hình dạng Trái Đất qua quả Địa Cầu. 
− Chỉ được cực Bắc, cực Nam, đường xích đạo, bán cầu Bắc, bán cầu Nam và các đới 
khí hậu trên quả Địa Cầu. Trình bày được một vài hoạt động tiêu biểu của con người ở 
từng đới khí hậu dựa vào tranh ảnh và (hoặc) video clip. 
− Kể tên và chỉ được vị trí của các châu lục và các đại dương trên quả Địa Cầu. Chỉ 
được vị trí của Việt Nam trên quả Địa Cầu. 
− Trình bày được một số dạng địa hình của Trái Đất qua hình ảnh: đồng bằng, đồi, núi, 
cao nguyên; sông, hồ; biển, đại dương; liên hệ được nơi học sinh đang sống thuộc loại 
địa hình nào. 
Trái Đất trong hệ Mặt Trời 
− Chỉ được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời trên sơ đồ, tranh ảnh. 
− Trình bày được Trái Đất chuyển động quanh Mặt trời, Trái Đất là hành tinh của Mặt 
Trời qua quan sát mô hình và (hoặc) video clip. 
− Chỉ được chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời trên sơ 
đồ. 
 22 
Nội dung dạy học Yêu cầu cần đạt 
− Nêu được Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất, Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất 
qua quan sát mô hình và (hoặc) video clip. 
− Chỉ được trên sơ đồ chiều chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất. 
VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC 
Để hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực cho học sinh trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội, giáo viên cần 
chú ý: 
– Khai thác những kiến thức, kinh nghiệm của học sinh về cuộc sống xung quanh; phát huy trí tò mò khoa học, hướng 
đến sự phát triển các mối quan hệ tích cực của học sinh với môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh; hướng dẫn học sinh 
cách đặt câu hỏi, cách thu thập thông tin và tìm kiếm các bằng chứng, cách vận dụng các thông tin/bằng chứng thu thập 
được để đưa ra những nhận xét, kết luận mang tính khách quan, khoa học. 
– Tổ chức cho học sinh học thông qua quan sát: Đối tượng quan sát của học sinh bao gồm các sự vật, hiện tượng 
tự nhiên và xã hội thông qua tranh ảnh, vật thật, video clip, môi trường tự nhiê

Tài liệu đính kèm:

  • pdf5. Chuong trinh mon Tu nhien va Xa hoi (Du thao 19.01.2018).pdf