Chương trình Mĩ thuật tiểu học

LỚP 5

Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ

Vẽ trang trí: Màu sắc trong trang trí

Vẽ tranh: Đề tài Trường em

Vẽ theo mẫu: Vẽ khối hộp và khối cầu

Tập nặn tạo dáng: Nặn con vật quen thuộc

Vẽ trang trí: Vẽ hoạ tiết đối xứng qua trục

Vẽ tranh: Đề tài An toàn giao thông

Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có dạng hình trụ và hình cầu

Thường thức Mĩ thuật: Giới thiệu sơ lược về điêu khắc cổ Việt Nam

Vẽ trang trí: Trang trí đối xứng qua trục

Vẽ tranh: Đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam

Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có hai vật mẫu

 

doc 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 493Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Chương trình Mĩ thuật tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG TRÌNH MĨ THUẬT TIỂU HỌC
(Theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
TUẦN
LỚP 1
LỚP 2
LỚP 3
LỚP 4
LỚP 5
1
Xem tranh thiếu nhi vui chơi
Vẽ trang trí: Vẽ đậm vẽ nhạt
Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh thiếu nhi
Màu sắc và cách pha màu
Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ
2
Vẽ nét thẳng
Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh thiếu nhi
Vẽ trang trí: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào đường diềm
Vẽ theo mẫu: Vẽ hoa, lá
Vẽ trang trí: Màu sắc trong trang trí
3
Màu và vẽ màu vào hình đơn giản
Vẽ theo mẫu: Vẽ lá cây
Vẽ theo mẫu: Vẽ quả
Vẽ tranh: Đề tài các con vật quen thuộc
Vẽ tranh: Đề tài Trường em
4
Vẽ hình tam giác
Vẽ tranh: Đề tài vườn cây đơn giản
Vẽ tranh: Đề tài Trường của em
Vẽ trang trí: Hoạ tiết trang trí dân tộc
Vẽ theo mẫu: Vẽ khối hộp và khối cầu
5
Vẽ nét cong
Tập nặn tạo dáng: Nặn hoặc xé dán, vẽ con vật
Tập nặn tạo dáng: Nặn quả
Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh phong cảnh
Tập nặn tạo dáng: Nặn con vật quen thuộc
6
Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn
Vẽ trang trí: Màu sắc, vẽ màu vào hình có sẵn
Vẽ trang trí: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình vuông
Vẽ theo mẫu: Vẽ quả dạng hình cầu
Vẽ trang trí: Vẽ hoạ tiết đối xứng qua trục
7
Vẽ màu và hình quả (trái) cây
Vẽ tranh: Đề tài em đi học
Vẽ theo mẫu: Vẽ cái chai
Vẽ tranh: Đề tài phong cảnh quê hương
Vẽ tranh: Đề tài An toàn giao thông
8
Vẽ hình vuông và hình chữ nhật
Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh Tiếng đàn bầu
Vẽ tranh: Vẽ chân dung
Tập nặn tạo dáng: Nặn con vật quen thuộc
Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có dạng hình trụ và hình cầu
9
Xem tranh phong cảnh
Vẽ theo mẫu: Vẽ cái mũ (nón)
Vẽ trang trí: Vẽ màu vào hình có sẵn
Vẽ trang trí: Vẽ đơn giản hoa lá
Thường thức Mĩ thuật: Giới thiệu sơ lược về điêu khắc cổ Việt Nam
10
Vẽ quả (quả dạng tròn)
Vẽ tranh: Đề tài tranh chân dung
Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh tĩnh vật
Vẽ theo mẫu: Vẽ đồ vật có dạng hình trụ
Vẽ trang trí: Trang trí đối xứng qua trục
11
Vẽ màu vào hình vẽ ở đường diềm
Vẽ trang trí: Vẽ tiếp hoạ tiết vào đường diềm và vẽ màu
Vẽ theo mẫu: Vẽ cành lá
Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh của hoạ sĩ và của thiếu nhi
Vẽ tranh: Đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam
12
Vẽ tự do
Vẽ theo mẫu: Vẽ lá cờ (cờ tổ quốc hoặc cờ lễ hội)
Vẽ tranh: Đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam
Vẽ tranh: Đề tài sinh hoạt
Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có hai vật mẫu
13
Vẽ cá
Vẽ tranh: Đề tài Vườn hoa hoặc công viên
Vẽ trang trí: Trang trí cái bát
Vẽ trang trí: Trang trí đường diềm
Tập nặn tạo dáng: Nặn dáng người
14
Vẽ màu vào các hoạ tiết ở hình vuông
Vẽ trang trí: Vẽ tiếp hoạ tiết vào hình vuông và vẽ màu
Vẽ theo mẫu: Vẽ con vật nuôi quen thuộc
Vẽ theo mẫu: Mẫu có hai đồ vật
Vẽ trang trí: Trang trí đường diềm ở đồ vật
15
Vẽ cây, vẽ nhà
Vẽ theo mẫu: Vẽ cái cốc (cái ly)
Tập nặn tạo dáng: Nặn con vật
Vẽ tranh: Vẽ chân dung
Vẽ tranh: Đề tài Quân đội
16
Vẽ hoặc xé dán lọ hoa
Tập nặn tạo dáng: Nặn hoặc vẽ, xé dán con vật
Vẽ màu vào hình có sẵn
Tập nặn tạo dáng: Nặn tạo dáng hoặc xé dán con vật hoặc ô tô
Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có hai vật mẫu
17
Vẽ tranh ngôi nhà của em
Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh dân gian Việt Nam Phú quý, Gà mái
Vẽ tranh: Đề tài Chú bộ đội
Vẽ trang trí: Trang trí hình vuông
Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh Du kích tập bắn
18
Vẽ tiếp hình và màu vào hình vuông
Vẽ trang trí: Vẽ màu vào hình có sẵn tranh Gà mái
Vẽ theo mẫu: Vẽ lọ hoa
Vẽ theo mẫu: Tĩnh vật lọ hoa và quả
Vẽ trang trí: Trang trí hình chữ nhật
19
Vẽ gà
Vẽ tranh: Đề tài sân trường trong giờ chơi
Vẽ trang trí: Trang trí hình vuông
Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh dân gian Việt Nam
Vẽ tranh: Đề tài Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân
20
Vẽ hoặc nặn quả chuối
Vẽ theo mẫu: Vẽ túi xách (giỏ xách)
Vẽ tranh: Đề tài ngày Tết hoặc Lễ hội
Vẽ tranh: Đề tài Ngày hội quê em
Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu
21
Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh
Tập nặn tạo dáng: Nặn hoặc vẽ dáng người đơn giản
Thường thức Mĩ thuật: Tìm hiểu về tượng
Vẽ trang trí: Trang trí hình tròn
Tập nặn tạo dáng: Đề tài tự chọn
22
Vẽ vật nuôi trong nhà
Vẽ trang trí: Trang trí đường diềm
Vẽ trang trí: Vẽ màu và dòng chữ nét đều
Vẽ theo mẫu: Vẽ cái ca và quả
Vẽ trang trí: Tìm hiểu về kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm
23
Xem tranh các con vật
Vẽ tranh: Đề tài mẹ hoặc cô giáo
Vẽ theo mẫu: Vẽ cái bình đựng nước
Tập nặn tạo dáng: Tập nặn dáng người đơn giản
Vẽ tranh: Đề tài tự chọn
24
Vẽ cây đơn giản
Vẽ theo mẫu: Vẽ con vật
Vẽ tranh: Đề tài tự do
Vẽ trang trí: Tìm hiểu về chữ nét đều
Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu
25
Vẽ màu vào hình của Tranh dân gian
Vẽ trang trí: Tập vẽ hoạ tiết dạng hình vuông, hình tròn
Vẽ trang trí: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật
Vẽ tranh: Đề tài Trường em
Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh Bác Hồ đi công tác
26
Vẽ chim và hoa
Vẽ tranh: Đề tài con vật (vật nuôi)
Tập nặn tạo dáng: Nặn hoặc vẽ, xé dán hình con vật
Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh đề tài sinh hoạt
Vẽ trang trí: Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm
27
Vẽ hoặc nặn cái ô tô
Vẽ theo mẫu: Vẽ cặp sách học sinh
Vẽ theo mẫu: Vẽ lọ hoa và quả
Vẽ theo mẫu: Vẽ cây
Vẽ tranh: Đề tài Môi trường
28
Vẽ tiếp hình và màu vào hình vuông, đường diềm
Vẽ trang trí: Vẽ thêm vào hình có sẵn (vẽ gà) và vẽ màu
Vẽ trang trí: vẽ màu vào hình có sẵn
Vẽ trang trí: Trang trí lọ hoa
Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu (vẽ màu)
29
Vẽ tranh Đàn gà nhà em (ở T.P, thị xã có thể đổi đề tài: Vẽ con vật em yêu thích)
Tập nặn tạo dáng: Nặn hoặc vẽ, xé dán con vật
Vẽ tranh: Tĩnh vật (lọ hoa và quả)
Vẽ tranh: Đề tài An toàn giao thông
Tập nặn tạo dáng: Đề tài Ngày hội
30
Xem tranh thiếu nhi về đề tài sinh hoạt
Vẽ tranh: Đề tài vệ sinh môi trường
Vẽ theo mẫu: Cái ấm pha trà
Tập nặn tạo dáng: Đề tài tự chọn
Vẽ trang trí: Trang trí đầu báo tường
31
Vẽ cảnh thiên nhiên đơn giản
Vẽ trang trí: Trang trí hình vuông
Vẽ tranh: Đề tài các con vật
Vẽ theo mẫu: Mẫu dạng hình trụ và hình cầu
Vẽ tranh: Đề tài Ước mơ của em
32
Vẽ đường diềm trên áo, váy
Thường thức Mĩ thuật: Tìm hiểu về tượng (tượng tròn)
Tập nặn tạo dáng: Nặn hoặc xé dán hình người đơn giản
Vẽ trang trí: Tạo dáng và trang trí chậu cảnh
Vẽ theo mẫu: Vẽ tĩnh vật (vẽ màu)
33
Vẽ tranh: Bé và hoa
Vẽ theo mẫu: Vẽ cái bình đựng nước
Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh thiếu nhi Thế giới
Vẽ tranh: Đề tài Vui chơi trong mùa hè
Vẽ trang trí: Trang trí cổng trại hoặc lều trại thiếu nhi
34
Vẽ tự do
Vẽ tranh: Đề tài phong cảnh đơn giản
Vẽ tranh: Đề tài mùa hè
Vẽ tranh: Đề tài tự do
Vẽ tranh: Đề tài tự chọn
35
Trưng bày kết quả học tập
Trưng bày kết quả học tập của học sinh
Trưng bày kết quả học tập
Trưng bày kết quả học tập
Tổng kết năm học: Trưng bày các bài vẽ, bài nặn đẹp

Tài liệu đính kèm:

  • doc08-my-thuat.doc