Giáo án dạy Tuần 11 - Lớp 1

Tiết 2 + 3: Học vần

Bài 42: ưu - ươu

1. Mục tiêu dạy học:

 Sau tiết học, HS có khả năng:

1.1. Kiến thức

- Nhận biết được vần ưu, ươu và từ trái lựu, hươu sao.

- Đọc và viết được: vần ưu, ươu và từ trái lựu, hươu sao.

- Đọc được câu ứng dụng: Buổi trưa, Cừu chạy theo mẹ ra bờ suối. Nó thấy bầy hươu

nai đã ở đấy rồi.

1.2. Kĩ năng:

 Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: Hổ, báo, gấu, hươu, nai, voi.

1.3. Thái độ:

 Tích cực đọc viết vần ưu, ươu.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu

1.1.Cá nhân

- Học sinh chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt Tập 1.

- Các hình ảnh hoặc vật có chữ: ưu, ươu in và chữ ưu, ươu viết.

2.2. Nhóm học tập

Thảo luận nhóm tìm chữ ưu, ươu trong các đoạn văn bản, qua sách báo

Bộ đồ dùng bảng gài môn Tiếng việt

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp

3.1. Hoạt động 1: Dạy vần ưu, ươu

* Mục tiêu: HS nhận biết được vần ưu, ươu và từ trái lựu, hươu sao.

* Cách tiến hành:

a. Dạy vần ưu:

- Nhận diện vần: Vần ưu được tạo bởi ư và u.

- GV đọc mẫu: ưu.

- Hỏi: So sánh ưu và iu?

 

docx 25 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 29/12/2020 Lượt xem 431Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy Tuần 11 - Lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng. Người chăn Cừu liền giáng cho nó một gậy.
+ Tranh 4: Cừu thoát nạn.
- Thảo luận nhóm và cử đại diện lên thi tài.
+ Ý nghĩa: Con Sói chủ quan và kiêu căng nên đã phải đền tội. Con Cừu bình tĩnh và thông minh nên đã thoát chết.
4. Kiểm tra đánh giá
- Thảo luận nhóm và cử đại diện lên thi kể chuyện.
- GV nhận xét HS - tuyên dương trước lớp
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố (hoặc nâng cao).
- Về nhà kể cho ông bà bố mẹ nghe.
- GV nhận xét tiết học.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau.
- Về tìm chuyện Sói và Cừu.
- Học sinh chuẩn bị xem trước bài 44: on, an.
- Các hình ảnh hoặc vật mẫu các vần on, an.
* Bổ sung, điều chỉnh sau tiết dạy: ................................................................................................................................................................................................................................................................
_________________________________________
Thứ tư ngày 15 tháng 11 năm 2017
Tiết 1 + 2: Học vần
Bài 44: on - an
1. Mục tiêu dạy học:
 Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức
- Nhận biết được vần on, an và từ mẹ con, nhà sàn.
- Đọc và viết được: vần on, an và từ mẹ con, nhà sàn.
- Đọc được câu ứng dụng: Gấu mẹ dạy con chơi đàn. Còn Thỏ mẹ thì dạy con nhảy 
múa.
1.2. Kĩ năng: 
 Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: Bé và bạn bè.
1.3. Thái độ: 
 Tích cực đọc viết vần on, an.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
1.1.Cá nhân
- Học sinh chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt Tập 1.
- Các hình ảnh hoặc vật có chữ: on, an in và chữ on, an viết.
2.2. Nhóm học tập
Thảo luận nhóm tìm chữ on, an trong các đoạn văn bản, qua sách báo
Bộ đồ dùng bảng gài môn Tiếng việt
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp
3.1. Hoạt động 1: Dạy vần on, an
* Mục tiêu: HS nhận biết được vần on, an và từ mẹ con, nhà sàn.
* Cách tiến hành:
a. Dạy vần on:
- Nhận diện vần: Vần on được tạo bởi o và n.
- GV đọc mẫu: on.
- Hỏi: So sánh on và oi?
+ Giống nhau: bắt đầu bằng o.
+ Khác nhau: on kết thúc bằng n, vần oi kết thúc bằng i.
- Phát âm vần: on (cá nhân, đồng thanh).
- Ghép bảng cài: on đánh vần on.
- Đọc tiếng khoá và từ khoá: con, mẹ con.
- Phân tích tiếng con.
- Ghép bảng cài: con đánh vần con.
- Đọc: on, con, mẹ con (cá nhân, đồng thanh).
b. Dạy vần an: (Qui trình tương tự vần on)
- So sánh vần an, on.
- Giống: kết thúc bằng n.
- Khác: an bắt đầu a, on bắt đầu o.
- HS đánh vần: an, sàn, nhà sàn.
- Đánh vần, đọc trơn (cá nhân – đồng thanh)
- Đánh vần, đọc trơn: on an
 con sàn
 mẹ con nhà sàn
3.2. Hoạt động 2: Luyện viết
* Mục tiêu: HS viết đúng quy trình vần, tiếng và từ.
* Cách tiến hành:
- Hướng dẫn viết:
+ Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút)
- HS viết bảng con: on, an và từ mẹ con, nhà sàn.
- Giáo viên nhận xét bài của học sinh trên bảng con.
3.3. Hoạt động 3: Đọc từ ngữ ứng dụng.
* Mục tiêu: HS đọc được các từ ứng dụng.
* Cách tiến hành:
- HS đọc GV kết hợp giảng từ: rau non, hòn đá, thợ hàn, bàn ghế.
- Tìm và đọc tiếng có vần vừa học. Đọc trơn từ ứng dụng (cá nhân - đồng thanh)
- Đọc lại bài ở trên bảng.
Tiết 2
3.4. Hoạt động 4: Luyện đọc 
* Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng 
* Cách tiến hành:
- Luyện đọc:
- Đọc lại bài tiết 1
- Đọc câu ứng dụng: 
+ Treo tranh và hỏi: Tranh vẽ gì?
+ Hướng dẫn đọc câu ứng dụng: Gấu mẹ dạy con chơi đàn. Còn Thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa.
- Tìm tiếng có chứa vần đã học trong câu ứng dụng.
- Đọc câu ứng dụng (Cá nhân - đồng thanh)
- Đọc SGK (Cá nhân - đồng thanh)
3.5. Hoạt động 5: Luyện viết
* Mục tiêu: HS viết đúng các từ vào vở.
* Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn HS viết vở theo dòng
- HS viết vở tập viết.
- GV quan sát giúp đỡ HS.
- GV nhận xét vở tập viết học sinh tuyên dương trước lớp.
3.6. Hoạt động 6: Luyện nói
* Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: “Bé và bạn bè”
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: + Trong tranh vẽ mấy bạn?
 + Các bạn ấy đang làm gì?
 + Bạn của em là những ai? Họ đang ở đâu?
 + Em và các bạn thường chơi những trò gì?
 + Bố mẹ em có quý các bạn của em không?
 + Em và các bạn thường giúp đỡ nhau những việc gì?
- HS quan sát tranh và trả lời.
4. Kiểm tra đánh giá
- Cho học sinh đọc SGK.
- HS tìm tiếng có chứa vần on, an – HS thi đua tìm.
- GV nhận xét HS - tuyên dương trước lớp
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố (hoặc nâng cao).
- 1 HS học đọc lại toàn bài
- GV đưa câu văn để HS tìm on, an “Nhà bạn Lan nuôi rất nhiều ngan.”
- GV nhận xét tiết học.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau.
- Về tìm vần on, an qua sách báo.
- Học sinh chuẩn bị xem trước bài 45: ân – ă - ăn.
- Các hình ảnh hoặc vật mẫu các vần ân, ă, ăn. 
* Bổ sung, điều chỉnh sau tiết dạy: ...............................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________
Tiết 3: Toán
Số 0 trong phép trừ
1. Mục tiêu dạy học:
Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức:
- Nhận biết vai trò số 0 trong phép trừ số 0 là kết quả của phép tính trừ hai số bằng nhau. 
- Biết một số trừ đi 0 cho kết quả là chính số đó và biết thực hành trong những trường hợp này.
- Viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh.
1.2. Kỹ năng:
- Đọc, viết và thực hiện đúng các phép tính cộng, phép trừ số 0 trong phép trừ.
1.3. Thái độ:
- Giáo dục HS có ý thức trong giờ học.
- Tích cực thực hiện các phép tính số 0 trong phép trừ.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
Giáo viên giao nhiệm vụ cho HS: mỗi HS chuẩn bị bảng con, bộ đồ dùng học toán
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp:
3.1. Hoạt động 1: Hướng dẫn ôn tập về các số đã học của phép trừ trong phạm vi 5.
* Mục tiêu: Giúp HS ôn lại ôn lại bảng trừ và phép trừ trong phạm vi 5.
* Cách tiến hành:
- GV cho HS làm vào bảng con: 3 – 2 =; 4 – 2 =; 2 – 1 =; 3 – 1 = .
- 2 HS lên bảng viết bài.
- 2 HS đọc.
- HS, GV nhận xét và tuyên dương HS làm bài đúng.
3.2. Hoạt động 2: Giới thiệu phép trừ hai số bằng nhau.
* Mục tiêu: HS nhận biết về số 0 trong phép trừ.
* Cách tiến hành:
- Giới thiệu phép trừ hai số bằng nhau.
* Bước 1: phép trừ : 1 – 1 = 0 4 – 4 = 0 3 – 3 = 0
 2 – 2 = 0 5 – 5 = 0
- GV thao tác bằng que tính.
- HS nêu bài toán.
- HS thực hiện các phép tính trên thanh gài. 
- GV viết phép tính lên bảng lớp HS đọc. 
- GV đưa ra một số phép tính khác, HS dùng ngón tay để tìm kết quả.
- GV giúp HS nhận xét "Một số trừ đi số đó thì bằng 0".
* Bước 2: Giới thiệu phép trừ “Một số trừ đi 0”.
 1 – 0 = 1 3 – 0 = 3 	5 – 0 = 5
 2 – 0 = 2	 4 – 4 = 0
- GV đính các chấm tròn lên bảng.
- HS nêu bài toán (cá nhân, lớp).
- HS thực hiện phép tính trên thanh gài.
- GV viết phép tính lên bảng lớp, HS đọc.
- GV nêu thêm một số phép tính khác. 
- HS tính bằng ngón tay.
- HS nhận xét "Một số trừ đi 0 thì bằng chính số đó".
3.3. Hoạt động 3: HS làm bài tập thực hành
*Mục tiêu: HS biết cách thực hiện các phép tính, đọc được kết quả của các phép tính.
*Cách tiến hành:
+ Bài 1: HS làm bài tập số 1 trang 61 SGK
- Mục đích: HS đọc, viết và thực hiện đúng kết quả của của các phép tính.
- HS nêu yêu cầu, GV hướng dẫn HS làm bài.
- HS viết vào bảng con.
- GV quan sát uốn nắn HS.
- HS, GV nhận xét tuyên dương.
+ Bài 2: HS làm bài tập số 2 (cột 1, 2) trang 61 SGK
 - Mục đích: HS đọc, viết và thực hiện đúng các phép tính.
- HS nêu yêu cầu, GV hướng dẫn cách tính.
- HS làm bài vào vở, bảng lớp (2HS).
- GV nhận xét, tuyên dương HS làm tốt.
 + Bài 3: HS làm bài tập 3 trang 61 SGK.
 - Mục đích: HS quan sát tranh và nêu bài toán, viết phép tính thích hợp, đọc.
 - GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS làm bài.
 - HS nhìn hình vẽ nêu bài toán, phép tính.
 - 1 HS lên bảng viết phép tính, lớp viết vào vở.
 - GV nhận xét sửa sai.
4. Kiểm tra, đánh giá.
 Tuyên dương những HS có sự chuẩn bị tốt, làm bài đúng. Động viên, khích lệ các HS khác cùng cố gắng.
5. Định hướng học tập tiếp theo.
5.1. Trò chơi củng cố: 
- HS thực hiện các phép tính 0 – 0 = ; 0 + 0 = ;
+ (?) Tìm một số mà lấy nó cộng với nó bằng chính nó.
+ (?) Tìm một số mà lấy nó trừ đi nó cũng bằng chính nó.
- HS trả lời.
- GV nhận xét tuyên dương những HS đọc tốt.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài sau
 GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài luyện tập trang 62 SGK, tập nêu bài toán ở bài tập 5 ý a trang 62 và que tính, bảng con, SGK, bộ đồ dùng học toán,
* Bổ sung, điều chỉnh sau tiết dạy: ..............................................................................................................................................................................................................................................
________________________________________
Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2017
Tiết 1 + 2: Học vần
Bài 45: ân- ă- ăn
1. Mục tiêu dạy học:
 Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức
- Nhận biết được vần: ân, ă, ăn và từ cái cân, con trăn.
- Đọc và viết được: vần ân, ă, ăn và từ cái cân, con trăn.
- Đọc được câu ứng dụng: Bé chơi thân với bạn Lê. Bố bạn Lê là thợ lặn.
1.2. Kĩ năng: 
 Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: Nặn đồ chơi.
1.3. Thái độ: 
 Tích cực đọc viết vần ân, ă, ăn.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
1.1.Cá nhân
- Học sinh chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt Tập 1.
- Các hình ảnh hoặc vật có chữ: ân, ă, ăn in và chữ ân, ă, ăn viết.
2.2. Nhóm học tập
Thảo luận nhóm tìm chữ ân, ă, ăn trong các đoạn văn bản, qua sách báo
Bộ đồ dùng bảng gài môn Tiếng việt
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp
3.1. Hoạt động 1: Dạy vần ân, ă, ăn
* Mục tiêu: HS nhận biết được vần ân, ă, ăn và từ cái cân, con trăn.
* Cách tiến hành:
a. Dạy vần ân:
- Nhận diện vần: Vần ân được tạo bởi â và n.
- GV đọc mẫu: ân.
- Hỏi: So sánh ân và an?
+ Giống nhau: kết thúc bằng n.
+ Khác nhau: ân bắt đầu bằng â, vần an bắt đầu bằng a.
- Phát âm vần: ân (cá nhân, đồng thanh).
- Ghép bảng cài: ân đánh vần ân.
- Đọc tiếng khoá và từ khoá: cân, cái cân.
- Phân tích tiếng cân.
- Ghép bảng cài: cân đánh vần cân.
- Đọc: ân, cân, cái cân (cá nhân, đồng thanh).
b. Dạy vần ă, ăn: (Qui trình tương tự vần ân)
- Giới thiệu âm ă:
 Phát âm mẫu
- Dạy vần ăn:
- So sánh vần ăn, ân.
- Giống: kết thúc bằng n.
- Khác: ăn bắt đầu a, ân bắt đầu â.
- HS đánh vần: ăn, trăn, con trăn.
- Đánh vần, đọc trơn (cá nhân – đồng thanh)
- Đánh vần, đọc trơn: ân ăn
 cân trăn
 cái cân con trăn
3.2. Hoạt động 2: Luyện viết
* Mục tiêu: HS viết đúng quy trình vần, tiếng và từ.
* Cách tiến hành:
- Hướng dẫn viết:
+ Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút)
- HS viết bảng con: ân, ă, ăn và từ cái cân, con trăn.
- Giáo viên nhận xét bài của học sinh trên bảng con.
3.3. Hoạt động 3: Đọc từ ngữ ứng dụng.
* Mục tiêu: HS đọc được các từ ứng dụng.
* Cách tiến hành:
- HS đọc GV kết hợp giảng từ: bạn thân, gần gũi, khăn rằn, dặn dò.
- Tìm và đọc tiếng có vần vừa học. Đọc trơn từ ứng dụng (cá nhân - đồng thanh)
- Đọc lại bài ở trên bảng.
Tiết 2
3.4. Hoạt động 4: Luyện đọc 
* Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng 
* Cách tiến hành:
- Luyện đọc:
- Đọc lại bài tiết 1
- Đọc câu ứng dụng: 
+ Treo tranh và hỏi: Tranh vẽ gì?
+ Hướng dẫn đọc câu ứng dụng: Bé chơi thân với bạn Lê. Bố bạn Lê là thợ lặn.
- Tìm tiếng có chứa vần đã học trong câu ứng dụng.
- Đọc câu ứng dụng (Cá nhân - đồng thanh)
- Đọc SGK (Cá nhân - đồng thanh)
3.5. Hoạt động 5: Luyện viết
* Mục tiêu: HS viết đúng các từ vào vở.
* Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn HS viết vở theo dòng
- HS viết vở tập viết.
- GV quan sát giúp đỡ HS.
- GV nhận xét vở tập viết học sinh tuyên dương trước lớp.
3.6. Hoạt động 6: Luyện nói
* Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: “Nặn đồ chơi”
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: + Trong tranh vẽ các bạn đang làm gì?
 + Các bạn ấy nặn những con vật gì?
 + Đồ chơi thường được nặn bằng gì?
 + Em đã nặn được những đồ chơi gì?
 + Trong số các bạn của em, ai nặn đồ chơi đẹp, giống như thật?
 + Em có thích nặn đồ chơi không?
 + Sau khi nặn đồ chơi xong em phải làm gì?
- HS quan sát tranh và trả lời.
4. Kiểm tra đánh giá
- Cho học sinh đọc SGK.
- HS tìm tiếng có chứa vần ân, ă, ăn – HS thi đua tìm.
- GV nhận xét HS - tuyên dương trước lớp
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố (hoặc nâng cao).
- 1 HS học đọc lại toàn bài
- GV đưa câu văn để HS tìm ân, ă, ăn “Bàn chân mẹ rất đẹp.”
- GV nhận xét tiết học.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau.
- Về tìm vần ân, ă, ăn qua sách báo.
- Học sinh chuẩn bị xem trước bài 46: ôn, ơn.
- Các hình ảnh hoặc vật mẫu các vần ôn, ơn. 
* Bổ sung, điều chỉnh sau tiết dạy: 
................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________
Tiết 3: Toán
Luyện tập
1. Mục tiêu dạy học:
Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1.Kiến thức:
- Biết trừ hai số bằng nhau và phép trừ một số đi 0.
- Thuộc bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi các số đã học.
- Quan sát tranh, nêu được bài toán và viết phép tính thích hợp.
1.2. Kỹ năng:
- Đọc, viết và thực hiện đúng các phép tính trừ trong phạm vi các số đã học.
1.3. Thái độ:
- Giáo dục HS tính kiên trì, chịu khó.
- Tích cực thực hiện các phép tính trong phạm vi các số đã học.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
2.1. GV: Tranh vẽ, một số vật mẫu, SGK.
2.2. HS: Que tính, bộ đồ dùng toán.
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp:
3.1. Hoạt động 1: Hướng dẫn ôn tập thực hiện các phép tính trừ trong phạm vi các số đã học.
* Mục tiêu: Giúp HS nhớ được khái niệm về bảng trừ trong phạm vi các số đã học.
* Cách tiến hành:
- GV cho HS làm vào bảng con 3 – 1 =; 4 – 1 =; 5 – 2 =; 5 – 5 =; 
0 – 0 =; 2 – 0 =..
- 3 HS lên bảng viết bài.
- HS đọc.
- HS, GV nhận xét và tuyên dương HS làm bài đúng.
3.2. Hoạt động 2: HS làm bài tập vận dụng.
* Mục tiêu: HS thực hiện đúng được các phép tính trừ, đọc được kết quả của các phép tính trong phạm vi các số đã học.
* Cách tiến hành:
+ Bài 1: HS làm bài tập số 1 (cột 1, 2, 3) trang 62 SGK.
- Mục đích: HS thực hiện đúng được các phép tính.
- HS nêu yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS cách làm bài. 
- HS làm bài vào vở, bảng lớp (3 HS).
- GV quan sát uốn nắn HS.
- HS, GV nhận xét tuyên dương.
+Bài 2: HS làm bài tập số 2 trang 62 SGK.
 - Mục đích: HS biết cách thực hiện các phép tính và điền được kết quả vào các phép tính đó.
- HS nêu yêu cầu, GV hướng dẫn cách tính.
- HS làm bài vào vở, bảng lớp (2 HS).
- GV nhận xét, tuyên dương HS làm tốt.
 + Bài 3: HS làm bài tập 3 (cột 1, 2) trang 62 SGK.
 - Mục đích: HS thực hiện được các phép tính và điền kết quả.
- HS nêu yêu cầu, GV hướng dẫn HS làm.
- HS làm bài vào vở, bảng lớp (2 HS).
- HS thực hành nêu kết quả.
- GV nhận xét, tuyên dương HS làm bài tốt.
 + Bµi 4: HS làm bài tập 4 (cột 1, 2) trang 62 SGK.
 - Mục đích: HS điền được dấu >, < , = vào các phép tính.
- HS nêu yêu cầu. 
- GV hướng dẫn HS làm bài.
- HS làm bài vở, bảng lớp (3 HS).
 - HS, GV nhận xét.
 + Bài 5: HS làm bài tập 5 (a) trang 62 SGK.
 - Mục đích: HS nêu bài toán và viết được phép tính thích hợp.
 - HS làm ý a.
- HS quan sát tranh, nêu bài toán (5 HS).
- HS viết phép tính vào vở, bảng lớp (2HS).
- HS, GV nhận xét.
4. Kiểm tra, đánh giá.
 Tuyên dương những HS có sự chuẩn bị tốt, làm bài đúng. Động viên, khích lệ các HS khác cùng cố gắng.
5. Định hướng học tập tiếp theo.
5.1. Bài tập củng cố: 
- HS làm bài tập vào bảng con: 4 – 0 =; 5 – 0 =; 0 + 0 =; 0 – 0 =.
- HS làm bài.
- HS, GV nhận xét tuyên dương.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài sau
 GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài luyện tập chung, tập nêu bài toán ở bài tập 4 trang 63 SGK, que tính, bộ đồ dùng toán,
_____________________________________________
Tiết 4: Thủ công
Xé, dán hình con gà con (Tiết 2)
1. Mục tiêu dạy học
Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức:
- Biết cách xé, dán giấy để tạo hình con gà con.
- Thực hành xé, dán hình con gà con. Đường xé có thể chưa thẳng và bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng, cân đối. 
- Với HS khéo tay có thể xé, dán được hình con gà con. Đường xé ít bị răng cưa. Hình dán phẳng. Mắt, mỏ gà có thể dung bút màu để vẽ. Có thể xé dán hình con gà con có kích thước, hình dáng, màu sắc khác. 
1.2. Kỹ năng:
Xé, dán được hình con gà con đường xé ít răng cưa, hình dán tương đối phẳng.
1.3. Thái độ:
Giáo dục tính cẩn thận, tỉ mỉ cho HS trong khi xé, dán hình.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
2.1. Cá nhân: Mỗi HS chuẩn bị giấy thủ công, giấy nháp, hồ dán.
2.2. Nhóm học tập: 
4 nhóm, mỗi nhóm một tờ giấy A4, giấy màu các màu, hồ dán.
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp:
3.1. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát nhận xét.
* Mục tiêu: HS quan sát và nhận xét đúng bài mẫu.
* Cách tiến hành:
- GV đưa bài mẫu đẹp về xé, dán con gà con cho HS quan sát.
+ Con gà con có gì khác so với con gà lớn?
+ Con gà con có màu gì?
- HS quan sát và trả lời.
+ Con gà con nhỏ hơn con gà lớn.
+ Con gà con có màu vàng.
3.2. Hoạt động 2: Thực hành.
* Mục tiêu: HS xé và dán được hình con gà con.
* Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS xé hình con gà con.
- Xé thân gà:
+ Xé hình chữ nhật.
+ Xé 4 góc hình chữ nhật, sau đó xé chỉnh sửa thân hình để giống thân gà.
- Xé hình đầu gà:
+ Xé 1 hình vuông có canh 5 ô (giấy cùng màu với thân gà).
+ Vẽ và xé 4 góc hình vuông.
+ Xé chỉnh sửa cho tròn giống hình đầu gà.
- Xé hình đuôi gà:
+ Đếm ô, đánh dấu, vẽ, và xé hình vuông mỗi cạnh 4 ô.
+ Vẽ hình tam giác. 
- Xé hình mỏ, chân và mắt gà.
- Dán hình: Giáo viên dán theo thứ tự thân gà, đầu gà, mỏ gà, mắt gà và chân lên giấy nền.
- GV quan sát giúp đỡ HS.
- Sau khi HS xé xong hình GV cho HS dán hình vào vở.
- HS thao tác dán hình con gà con.
* HS khéo tay có thể xé, dán được hình con gà con. Đường xé ít răng cưa, hình dán phẳng. Mỏ, mắt, chân gà có thể dùng bút màu để vẽ. Có thể xé, dán hình con gà con có hình dạng, màu sắc, kích thước khác. Có thể vẽ, trang trí hình con gà con.
4. Kiểm tra, đánh giá.
- GV gọi HS trưng bày sản phẩm.
- GV khen ngợi và tuyên dương HS.
5. Định hướng học tập tiếp theo.
5.1. Bài tập củng cố (hoặc nâng cao).
- GV chia lớp thành 4 nhóm cho lớp chơi trò chơi “Thi ghép hình nhanh”
- Các nhóm thi ghép hình.
- GV nhận xét tuyên dương nhóm hoàn thành xong trước có hình ghép đẹp.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau.
- Cá nhân: Mỗi HS chuẩn bị một tờ giấy nháp, giấy màu, bút chì, hồ dán.
- Nhóm: 4 nhóm mỗi nhóm chuẩn bị 3 tờ giấy nháp, giấy màu, bút chì, hồ dán cho tiết học sau.
* Bổ sung, điều chỉnh sau tiết dạy: 
................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________
Thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2017
Tiết 1 + 2: Tập viết
cái kéo, trái đào, sáo sậu, 
 chú cừu, rau non, thợ hàn, 
1. Mục tiêu dạy học:
Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức: 
- Viết đúng cỡ chữ, nắm cấu tạo tiếng trong các từ: cái kéo, trái đào, sáo sậu, chú cừu,
 rau non, thợ hàn
1.2. Kĩ năng: 
Viết đúng, đẹp các từ.
1.3. Thái độ: 
 Ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân
- Vở tập viết, bảng con, khăn lau bảng.
2.2. Nhóm học tập
- Chữ mẫu: cái kéo, trái đào, sáo sậu, chú cừu, rau non, thợ hàn
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp
3.1. Hoạt động 1: Giới thiệu các chữ cái kéo, trái đào, sáo sậu, chú cừu, rau non, thợ hàn
* Mục tiêu: Biết tên bài tập viết hôm nay.
* Cách tiến hành:
 Ghi đề bài: cái kéo, trái đào, sáo sậu, chú cừu, rau non, thợ hàn
 3.2. Hoạt động 2: Quan sát chữ mẫu và viết bảng con
* Mục tiêu: Củng cố kĩ năng viết các từ cái kéo, trái đào, sáo sậu, chú cừu, rau non, thợ hàn
* Cách tiến hành: Hướng dẫn viết:
- GV đưa chữ mẫu.
- Đọc và phân tích cấu tạo từng từ cái kéo, trái đào, sáo sậu, chú cừu, rau non, thợ hàn
- Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút)
- HS viết bảng con: cái kéo, trái đào, sáo sậu, chú cừu, rau non, thợ hàn
- Giáo viên nhận xét bài của học sinh trên bảng con.
Tiết 2
3.3. Hoạt động 3: Thực hành 
* Mục tiêu: HS viết vào vở tập viết.
* Cách tiến hành: 
- Đọc lại các từ.
- Cho HS mở vở tập viết.
- GV nêu yêu cầu bài viết.
- Nhắc tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở.
- Cho HS viết vở tập viết.
- GV quan sát giúp đỡ HS.
- GV nhận xét bài HS đã viết xong (Số vở còn lại thu về nhà nhận xét).
4. Kiểm tra đánh giá
- Cho học sinh thi đua viết bảng một số từ..
- Gv nhận xét, tuyên dương. 
- GV nhận xét HS - tuyên dương trước lớp
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố (hoặc nâng cao).
- GV hỏi hôm nay cô dạy các con viết những từ gì?
- Nhận xét tuyên dương
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài sau
- Học sinh chuẩn bị xem trước tuần 12, tuần 13: nền nhà, nhà in, cá biển ...
- Dặn dò: về luyện viết ở nhà.
- Chuẩn bị: Bảng con, vở tập viết để học tốt ở tiết sau.
__________________________________________
Tiết 3: Toán
Luyện tập chung
1. Mục tiêu dạy học:
Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức:
- Thực hiện đúng phép cộng, phép trừ trong phạm vi các số đã học.
- Biết thực hiện đúng phép cộng một số với 0.
- Biết trừ một số với 0, phép trừ hai số bằng nhau.
- Quan sát tranh, nêu được bài toán và viết phép tính thích hợp.
1.2. Kỹ năng:
- Đọc, viết và thực hiện đúng các phép tính cộng, phép tính trừ trong phạm vi các số đã học.
1.3. Thái độ:
- Tích cực thực hiện các phép tính cộng, phép tính trừ trong phạm vi các số đã học.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
2.1. GV: Tranh vẽ, một số vật mẫu, SGK.
2.2. HS: Que tính, bộ đồ dùng toán.
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp:
3.1. Hoạt động 1: Hướng dẫn ô

Tài liệu đính kèm:

  • docxGiao an ca nam_12295248.docx