Giáo án Địa lí 5 - Tiết 3 - Khí hậu

Địa lí

Tiết 3 : KHÍ HẬU

(Mức độ liên hệ: Bộ phận/liên hệ)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Giúp HS nắm sơ lược đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta.

2. Kĩ năng:

- Chỉ trên bản đồ ranh giới khí hậu giữa 2 miền Bắc và Nam.

- Bước đầu biết giải thích vì sao có sự khác nhau giữa 2 miền khí hậu Bắc và Nam.

- Nêu được các mùa khí hậu ở miền Bắc và miền Nam.

- Nhận biết ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta.

3. Thái độ: Giáo dục HS nhận thức được những khó khăn của khí hậu nước ta và khâm phục ý chí cải tạo thiên nhiên của nhân dân ta.

* Nội dung tích hợp : KNS, MT(Khai thác nội dung gin tiếp)

II. CHUẨN BỊ:

· GV: Hình SGK phóng to - Bản đồ tự nhiên Việt Nam, khí hậu Việt Nam.

· HS: Quả địa cầu - Tranh ảnh về hậu quả của lũ lụt hoặc hạn hán

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 08/01/2021 Lượt xem 735Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lí 5 - Tiết 3 - Khí hậu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Địa lí
Tiết 3 : KHÍ HẬU
(Mức độ liên hệ: Bộ phận/liên hệ)
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: Giúp HS nắm sơ lược đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta. 
2. Kĩ năng: 
- Chỉ trên bản đồ ranh giới khí hậu giữa 2 miền Bắc và Nam. 
- Bước đầu biết giải thích vì sao có sự khác nhau giữa 2 miền khí hậu Bắc và Nam. 
- Nêu được các mùa khí hậu ở miền Bắc và miền Nam.
- Nhận biết ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta. 
3. Thái độ: Giáo dục HS nhận thức được những khó khăn của khí hậu nước ta và khâm phục ý chí cải tạo thiên nhiên của nhân dân ta. 
* Nội dung tích hợp : KNS, MT(Khai thác nội dung gián tiếp)
II. CHUẨN BỊ: 
GV: Hình SGK phóng to - Bản đồ tự nhiên Việt Nam, khí hậu Việt Nam.
HSø: Quả địa cầu - Tranh ảnh về hậu quả của lũ lụt hoặc hạn hán 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Địa hình và khoáng sản 
- Nêu yêu cầu kiểm tra: 
- HS trả lời, kết hợp chỉ lược đồ, bản đồ. 
Kiểm tra
- Lớp nhận xét, ï đánh giá. 
- GV nhận xét 
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Nước ta có khí
 hậu nhiệt đới gió mùa.
Mục tiêu: HS biết được khí hậu của VN.
Hoạt động nhóm - lớp
KNS
Bước 1: Tổ chức cho các nhóm thảo luận để tìm hiểu theo các câu hỏi như SGK: 
- HS thảo luận, quan sát lược đồ 1, quan sát quả địa cầu, đọc SGK và trả lời: 
Trực quan
- Chỉ vị trí của Việt Nam trên quả địa cầu? 
- HS chỉ vị trí Việt Nam trên quả địa cầu .
Thực hành
- Nước ta nằm ở đới khí hậu nào? 
Hỏi đáp
- Ở đới khí hậu đó, nước ta có khí hậu nóng hay lạnh? 
-Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta . 
Bước 2: 
- Sửa chữa câu trả lời của HS .
- Nhóm trình bày, bổ sung
- Gọi một số HS lên bảng chỉ hướng gió tháng 1 và hướng gió tháng 7 trên Bản đồ Khí hậu VN hoặc H1
- HS chỉ bản đồ 
Bước 3:
- Yêu cầu HS điền mũi tên vào sơ đồ 
- Hs thực hiện 
Thực hành 
Vị trí 
Khí hậu nhiệt 
đới gió mùa 
Vành đai 
nhiệt đới 
Nóng 
- Gần biển 
- Trong vùng có gió mùa 
- Mưa nhiều 
- Gió mưa thay đổi theo mùa 
à GV kết luận : Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa : nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa .
Hoạt động 2: Khí hậu giữa các
miền có sự khác nhau.
Mục tiêu: HS nắm được khí hậu giữa các miền có sự khác nhau.
Hoạt động cá nhân - lớp
Bước 1: 
KNS
- Treo bản đồ tự nhiên Việt Namvà giới thiệu - Phát phiếu học tập
- HS lên bảng chỉ dãy núi Bạch Mã. 
Trực quan
Thực hành
- Tìm sự khác nhau giữa khí hậu miền Bắc và miền Nam 
- HS làm việc cá nhân để trả lời: 
- Chỉ trên lược đồ H.1 nơi có khí hậu mùa đông và nơi nóng quanh năm. 
- HS chỉ lược đồ cá nhân và của lớp
Thực hành
Bước 2: 
- GV sửa chữa, hoàn thiện 
- HS trình bày, bổ sung, nhận xét. 
Trình bày
- Chốt ý: 
- Lặp lại 
Hoạt động 3: Ảnh hưởng của
 khí hậu.
Mục tiêu: HS biết được ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta.
Hoạt động lớp
MT
- Khí hậu có ảnh hưởng gì tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta? 
- Hs trả lời 
Hỏi đáp
- GV nhận xét, đánh giá, giáo dục tư tưởng. 
- HS trưng bày tranh ảnh về hậu quả của lũ lụt, hạn hán. 
5.Củng cố- dặn dò:	
Hoạt động nhóm - lớp
-Yêu cầu 1 HS đọc ghi nhớ.
- 1 HS đọc ghi nhớ .
Hỏi đáp
- Chuẩn bị: “Sông ngòi” 
- Hs lắng nghe
Rút kinh nghiệm : 

Tài liệu đính kèm:

  • docDIA LI.doc