Giáo án Kể chuyện 5 - Tiết 21 - Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Kể chuyện

TIẾT 21 : KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS biết kể một câu chuyện đã chứng kiến hoặc đã làm thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, di tích lịch sử văn hoá, ý thức chấp hành luật giao thông, việc làm thể hiện lòng biết ơn các thương binh liệt sĩ. Hiểu ý nghĩa câu chuyện.

2. Kĩ năng: Biết sắp xếp các tình tiết, sự kiện thành một câu chuyện, biết kể lại câu chuyện bằng lời của mình.

3. Thái độ: Giáo dục HS có ý thức bảo vệ các công trình công cộng, di tích lịch sử văn hoá, ý thức chấp hành luật giao thông, việc làm thể hiện lòng biết ơn các thương binh liệt sĩ.

* Nội dung tích hợp : HCM, KNS (Khai thác nội dung gin tiếp)

II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG :

1. KN giao tiếp – tự nhận thức : HS hiểu được nội dung câu chuyện , biết trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện sẽ kể .

2. KN xác định giá trị : Nhận biết ý nghĩa của việc bảo vệ các công trình CC , di tích lịch sử ,

3. KN ra quyết định : Biết lựa chọn những việc làm thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng.

4. KN kiên định : Biết mạnh dạn từ chối những việc làm phá hoại các công trình công cộng .

5. KN đặt mục tiêu : Biết thực hiện những việc làm thể hiện ý thức chấp hành giao thông, giúp đỡ thương bính, liệt sĩ

III. CHUẨN BỊ:

· GV : Tranh ảnh nói về ý thức bảo vệ các công trình công cộng, chấp hành luật lệ giao thông,

thể hiện lòng biết ơn các thương binh liệt sĩ.

· HS : chuẩn bị câu chuyện .

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 646Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Kể chuyện 5 - Tiết 21 - Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kể chuyện
TIẾT 21 : KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA 
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:	
- HS biết kể một câu chuyện đã chứng kiến hoặc đã làm thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, di tích lịch sử văn hoá, ý thức chấp hành luật giao thông, việc làm thể hiện lòng biết ơn các thương binh liệt sĩ. Hiểu ý nghĩa câu chuyện.
2. Kĩ năng: Biết sắp xếp các tình tiết, sự kiện thành một câu chuyện, biết kể lại câu chuyện bằng lời của mình.
3. Thái độ: Giáo dục HS có ý thức bảo vệ các công trình công cộng, di tích lịch sử văn hoá, ý thức chấp hành luật giao thông, việc làm thể hiện lòng biết ơn các thương binh liệt sĩ.
* Nội dung tích hợp : HCM, KNS (Khai thác nội dung gián tiếp)
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG : 
1. KN giao tiếp – tự nhận thức : HS hiểu được nội dung câu chuyện , biết trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện sẽ kể .
2. KN xác định giá trị : Nhận biết ý nghĩa của việc bảo vệ các công trình CC , di tích lịch sử , 
3. KN ra quyết định : Biết lựa chọn những việc làm thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng.
4. KN kiên định : Biết mạnh dạn từ chối những việc làm phá hoại các công trình công cộng .
5. KN đặt mục tiêu : Biết thực hiện những việc làm thể hiện ý thức chấp hành giao thông, giúp đỡ thương bính, liệt sĩ
III. CHUẨN BỊ: 
GV : Tranh ảnh nói về ý thức bảo vệ các công trình công cộng, chấp hành luật lệ giao thông, 
thể hiện lòng biết ơn các thương binh liệt sĩ.
HS : chuẩn bị câu chuyện . 
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP 
1. Khởi động: (1’)
2. Bài cũ: (5’) Kể lại câu chuyện đã nghe hoặc đã đọc.
GV gọi HS kể lại câu chuyện em đã nghe hoặc dã đọc nói về những tấm gương sống làm việc thep pháp luật, theo nếp sống văn minh.
GV nhận xét.
3. Bài mới: (23’)
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS kể chuyện.
Mục tiêu : HS biết kể một câu chuyện đã chứng kiến hoặc đã làm thể hiện ý thức bảo vệ các CTCC, di tích lịch sử VH, ý thức chấp hành luật GT, việc làm thể hiện lòng biết ơn các thương binh liệt sĩ.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của đề bài.
Gọi HS đọc phần gợi ý 1 để tìm đề tài cho câu chuyện của mình.
Yêu cầu HS suy nghĩ lựa chọn và nêu tên câu chuyện mình kể.
Hướng dẫn HS nhớ lại câu chuyện, nhớ lại sự việc mà em đã chứng kiến hoặc tham gia.
Gọi HS trình bày dàn ý trước lớp.
GV nhận xét, sửa chữa.
v Hoạt động 2 : Thực hành kể chuyện
Mục tiêu : HS kể chuyện.
 - GV tổ chức cho HS kể chuyện theo nhóm, trao đổi ý nghĩa câu chuyện.
GV nhận xét, đánh giá biểu dương những HS kể hay nhất.
4. Củng cố: (5’)
Yêu cầu HS chọn bạn kể hay nhất.
GV nhận xét - tuyên dương.
5. Tổng kết - dặn dò: (1’)
Chuẩn bị: Ông Nguyễn Khoa Đăng
Nhận xét tiết học. 
Hát 
- 2 HS kể.
- Lớp nhận xét.
Hoạt động lớp
HS lắng nghe.
1 HS đọc yêu cầu đề bài.
3 HS tiếp nối nhau đọc gợi ý 1, 2, 3, cả lớp đọc thầm.
HS tiếp nối nhau nói tên câu chuyện mình chọn kể.
HS lập dàn ý cho câu chuyện của mình kể (trên nháp).
2, 3 HS trình bày dàn ý của mình.
Cả lớp nhận xét.
Hoạt động nhóm – lớp 
HS các nhóm từ dàn ý của mỗi bạn sẽ kể câu chuyện cho nhóm mình nghe.
Cùng trao đổi với nhau ý nghĩa của câu chuyện, cử đại diện nhóm thi kể chuyện trước lớp.
Cả lớp nhận xét.
Sau mỗi câu chuyện, HS cả lớp cùng trao đổi, thảo luận về ý nghĩa chuyện, nêu câu hỏi cho người kể.
Lớp bình chọn.
HS nêu điểm học tập được của bạn 
KNS
Trực quan
KNS
Thực hành
Luyện tập
HCM
Rút kinh nghiệm : 

Tài liệu đính kèm:

  • docKE CHUYEN.doc