Giáo án Lớp 5 - Tuần 16 - Trường PTDTBT TH Nhạn Môn

Buổi sáng

Tiết 1. Chào cờ

---------------------------------------------------------

Tiết 2 TẬP ĐỌC:

THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN

I. Mục tiêu:

 - Biết đọc diễn cảm toàn bài văn với giọng đọc nhẹ nhàng, chậm rãi.

 - Hiểu ý nghĩa bài văn: Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông.

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh ảnh minh họa SGK

 III. Các hoạt động dạy hoc:

 

doc 18 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 25/12/2020 Lượt xem 505Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 5 - Tuần 16 - Trường PTDTBT TH Nhạn Môn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3. Củng cố dặn dò 
Nhận xét tiết học
- 1 HS lên thực hiện
 HS tự đọc đề bài
- Thảo luận cặp đôi về mẫu 
 HS tự làm bài rồi chữa bài
- 3 bước giải:
 + 18 : 20 = 0,9 
 0,9 = 90%
 +23,5 : 20 = 1,175 
 1,175 = 117,5%
 + 117,5% – 90% = 17,5%
* Bài giải:
a) Tỉ số phần trăm tiền rau và tiền vốn là:
 52500 : 4200 = 1,25
 1,25 = 125%
b) Số phần trăm tiền lãi là:
 125% – 100% = 25%
Đáp số: a) 125%
 b) 25%
---------------------------------------------------------------
Buổi chiều
Tiết 2 Luyện Toán
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu.
- Học sinh giải thành thạo 2 dạng toán về tỉ số phần trăm; tìm số phần trăm của 1 số, tìm 1 số khi biết số phần trăm của nó. Tìm thạo tỉ số phần trăm giữa 2 số.
- HSK-G: làm được bài 1,2,3,4
- HSTB-Y: làm được bài 1,2,3
- Rèn kĩ năng trình bày bài.
- Giúp HS có ý thức học tốt.
II. Đồ dùng: Hệ thống bài tập.
III.Các hoạt động dạy học.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Ôn định:
2. Kiểm tra: 
3.Bài mới: Giới thiệu - Ghi đầu bài.
- GV cho HS đọc kĩ đề bài.
- Cho HS làm bài tập.
- Gọi HS lần lượt lên chữa bài 
- GV giúp đỡ HS chậm.
- GV chấm một số bài và nhận xét.
Bài 1: Tìm tỉ số phần trăm của 
a) 8 và 60
b) 6,25 và 25
Bài 2: Một người bán hàng đã bán được 450.000 đồng tiền hàng, trong đó lãi chiếm 12,5% tiền vốn. Tính tiền vốn?
Bài 3: Một đội trồng cây, tháng trước trồng được 800 cây, tháng này trồng được 960 cây. Hỏi so với tháng trước thì tháng này đội đó đã vượt mức bao nhiêu phần trăm ?
Bài 4: Tính tỉ số % của a và b điền số vào chỗ ............
a
b
%
...
35
40%
27
......
15%
4. Củng cố dặn dò.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.
- HS đọc nối tiếp đầu bài
- HS đọc kĩ đề bài.
- HS làm bài tập.
- HS lần lượt lên chữa bài 
Lời giải:
a) Tỉ số phần trăm của 8 và 60 là:
 8 : 60 = 0,1333 = 13,33 %
b) Tỉ số phần trăm của 6,25 và 25 là:
 6,25 : 25 = 0,25 = 25%
Lời giải:
Coi số tiền bán được là 100%.
 Số tiền lãi là:
 450000 : 100 12,5 = 56250 (đồng)
Số tiền vốn có là:
450000 – 56250 = 393750 (đồng)
 Đáp số: 393750 đồng.
Lời giải:
Tháng này, đội đó đã làm được số % là:
 960 : 800 = 1,2 = 120%
 Coi tháng trước là 100% thì đội đó đã vượt mức số phần trăm là:
 120% - 100% = 20 %
 Đáp số: 20 %.
Lời giải:
a
b
%
..14.
35
40%
27
..180..
15%
- HS lắng nghe và thực hiện.
Tiết 3
Luyện Tiếng Việt
Luyện đọc
Về ngôi nhà đang xây; Thầy thuốc như mẹ hiền.
I Mục tiêu:
	- HSK-G:
	+ Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài, biết ngắt nhịp thơ, đọc diễn cảm bài thơ
	+ Đọc diễn cảm được cả hai bài đọc.
	- HSYB-Y: + Tốc độ đọc nhanh hơn, đọc đúng các dấu thanh, các âm cuối, biết ngắt nghỉ hơ.
	+ Đọc thuộc lòng bài thơ.
II. Đồ dùng dạy- học: SGK
III. Hoạt động dạy – học.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
- Hát
2. Bài mới
- Giới thiệu bài, ghi đầu bài
- Nhắc nối tiếp đầu bài
a, Bài: Về ngôi nhà đang xây
- Hướng dẫn học sinh cách đọc đúng các từ ngữ, các dấu thanh, cách ngắt nhịp thơ.
 - HSTB-Y
+ Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp khổ thơ
+ Đọc cá nhân 
+ GV sửa chữa, hướng dẫn đọc các từ khó đọc, dễ nhầm lẫn.
- HSK-G luyện đọc nhóm, luyện đọc diễn cảm
- Thi đọc theo nhóm
- Luyện đọc diễn cảm 
- YC thi đọc diễn cảm
- Nhận xét, sửa chữa
- Lắng nghe
- HSY đọc nối tiếp khổ (2 lượt) 
 - Đọc cá nhân
- Luyện đọc nhóm đôi
- Thi đọc nhóm
- Luyện đọc diễn cảm
- Thi đọc diễn cảm
- Lắng nghe
 b, Bài: Thầy thuốc như mẹ hiền
- Hướng dẫn học sinh cách đọc đúng các từ ngữ, các dấu thanh, cách ngắt nghỉ hơi 
HSTB-Y
+ Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp đoạn 
+ Đọc cá nhân 
- HSK-G luyện đọc nhóm, luyện đọc diễn cảm
- YC Luyện đọc phân vai
- Tổ chức cho HS Thi đọc nhóm, cá nhân 
- Nhận xét, sửa chữa, tuyên dương
3, Củng cố - dặn dò.
- Lắng nghe
- HSY đọc nối tiếp đoạn (2 lượt),
- Đọc cá nhân
- Luyện đọc nhóm 2
- Thi đọc nhóm, cá nhân
- Lắng nghe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng Thứ ba ngày 13 tháng 12 năm 2016
Tiết 1 TOÁN:
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (tt)
I. Mục tiêu:
 - Biết tìm một số phần trăm của 1 số.
 - Vận dụng giải bài toán đơn giản về tìm giá trị một số phần trăm của 1 số.
II. Đồ dùng dạy học: 
 GV: Bảng phụ ghi BT 2 HS: SGK
 III. Các hoạt động dạy hoc:
Hoạt động của GV
1. Giới thiệu bài: 
2. Dạy bài mới: 
HĐ1: HD giải toán về tỉ số phần trăm
- GV ghi tóm tắt lên bảng
- Có thể viết: 
- GV hướng dẫn HS giải bài toán có liên quan
Hoạt động 2: Thực hành
Bài 1: H/dẫn HS tìm 75% của 32 h/s
Tìm số HS 11 tuổi
Bài 2: H/dãn HS tìm 0,5% của 5000000
Tính tổng tiền gửi và tiền lãi
* Bài 3 : H/D HS tìm số vải may quần
Tìm số vải may áo
3. Củng cố dặn dò 
Nhận xét tiết học
Hoạt động của HS
- HS nêu ví dụ
- HS nêu cách tính
 800 : 100 x 52,5 = 420
hay : 800 x 52,5 : 100 = 420
 - Phát biểu quy tắc:
Tiền lãi sau 1 tháng:
1000000 : 100 x 0.5 = 5000 (đồng)
 ĐS:5000 đồng
HS làm bài vào vở BT
- Số học sinh 10 tuổi:32 x 75 :100 =24(hs)
- Số học sinh 11 tuổi:32 – 24 = 8 (hs)
Tiền tiết kiệm sau 1 tháng:
 5000000 : 100 x 0.5
-Tính tổng số tiền gửi và lãi sau 1 tháng
* HS làm bài vào vở BT
- Số vải may quần:345 x 40 : 100 =138(m)
-Số vải may áo: 345 -138 = 207 (m) 
------------------------------***-----------------------------
Tiết 3	CHÍNH TẢ:
Nghe- viết: VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY
 I. Mục tiêu:
- Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức 2 khổ thơ đầu bài “Về ngôi nhà đang xây”
- Làm đúng BT chính tả 2 a/b; tìm được từ thích hợp để hoàn chỉnh mẩu chuyện (bt3)
II. Đồ dùng dạy học:
GV : Vở BTTV5, bút dạ, bảng nhóm HS : SGK, nháp
III. Các hoạt động dạy hoc:
Hoạt động của GV
A . Kiểm tra bài cũ: 
B. Dạy bài mới
 1. Giới thiệu bài
2. Dạy học bài mới: 
Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe viết
- GV đọc mẫu
- Cho 2 hs đọc lại 
- Cho lớp nhẩm lại bài 
- GV lưu ý và cho HS luyện viết những từ dễ viết sai : huơ huơ, nồng hăng 
- GV lưu ý các hiện tượng chính tả, cách ngồi viết...
- GV đọc bài, hs viết
 - GV đọc lại cho HS soát bài.
- Cho hs đổi vở với bạn bên cạnh để ktra
- Thu vở 5-7 vở để nhận xét, chữa bài
Hoạt động 2: Làm bài tập chính tả
Bài 2b: Lựa chọn
Nhắc h/s cách làm bài
Bài 3: Lưu ý HS: 
Ô số 1: Chứa tiếng bắt đầu r hay gi
Ô số 2: Chứa tiếng bắt đầu v hay d
+ Câu chuyện gây cười chi tiết nào?
3. Củng cố dặn dò 
Nhận xét tiết học
Hoạt động của HS
HS viết các từ ngữ ở BT 2b tiết trước
- Lắng nghe
- HS đọc 2 khổ thơ cuối
- HS đọc thầm lại bài chính tả để ghi nhớ
- Luyện viết các từ khó...
- HS nêu
- Viết bài
- Soát bài và sửa lỗi
- Từng cặp HS đổi vở sửa lỗi
2b) Vỗ về, vỗ vai, vỗ sóng
3) Nêu y/c bài tập
HS hoàn thành bài tập
------------------------------***-----------------------------
Tiết 4	TẬP LÀM VĂN :
TẢ NGƯỜI ( Kiểm tra viết )
I. Mục tiêu:
-Viết được bài văn tả người hoàn chỉnh, thể hiện được sự quan sát chân thực, diễn đạt trôi chảy.
II. Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh minh họa cho nội dung kiểm tra 
 - Bảng phụ viết sẵn đề kiểm tra (SGV) 
III. Các hoạt động dạy hoc:
1. Giới thiệu bài 
2. Dạy bài mới: 
* Đề bài: Hãy tả một người thân, gần gũi với em (ông bà, bố, mẹ, anh, chị, em, thầy cô giáo...)
a) Hướng dẫn HS làm bài kiểm tra
- GV mở bảng phụ
- y/c HS viết hoàn chỉnh cả bài văn
- GV giải đáp thắc mắc của HS (Nếu có)
b) HS làm bài kiểm tra
c) Thu bài nhận xét, tuyên dương
3. Củng cố dặn dò: 
Nhận xét tiết học
Bài sau: Làm biên bản một vụ việc
- 4 HS đọc nối tiếp 4 đề kiểm tra
- 1 vài HS nêu đề bài mình chọn
- HS làm bài
-------------------------------------------------------------
Buổi chiều
Tiết 1. Luyện Toán
Giải toán về Tỉ số phần trăm
I.Mục tiêu.
- Học sinh giải thạo về các dạng toán về tỉ số phần trăm tìm số phần trăm.
- HSK-G: Bài 1,2,3
- HSTB-Y: Bài 1,2
- Rèn kĩ năng trình bày bài.
- Giúp HS có ý thức học tốt.
II. Đồ dùng: Hệ thống bài tập.
III.Các hoạt động dạy học.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Ôn định:
2. Kiểm tra: 
3.Bài mới: Giới thiệu - Ghi đầu bài.
HĐ1: Ôn lại các dạng về tỉ số phần trăm
- Cho HS nêu lại các dạng toán về tỉ số phần trăm
- Tìm tỉ số phần trăm của 2 số
- Tìm số phần trăm của 1 số
- Tìm 1 số khi biết số phần trăm của số đó
 HĐ2:Thực hành.
- GV cho HS đọc kĩ đề bài.
- Cho HS làm bài tập.
- Gọi HS lần lượt lên chữa bài 
- GV giúp đỡ HS chậm.
- GV chấm một số bài và nhận xét.
Bài 1: Một xưởng sản xuất đề ra là phải thực hiện được 1200 sản phẩm, do cải tiến kỹ thuật nên họ đã thực hiện được 1620 sản phẩm. Hỏi họ đã vượt mức bao nhiêu phần trăm kế hoạch.
Bài 2: Một người đi bán trứng gồm 2 loại: Trứng gà và trứng vịt. Số trứng gà là 160 quả, chiếm 80% tổng số trứng. Hỏi người đó đem bán ? quả trứng vịt ?
Bài 3: (HSKG)
 Lớp 5A có 40 bạn. Cô đã cử 20% số bạn trang trí lớp, 50% số bạn quét sân, số bạn còn lại đi tưới cây. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bạn?
4. Củng cố dặn dò.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.
- HS trình bày.
- HS đọc kĩ đề bài.
- HS làm bài tập.
- HS lần lượt lên chữa bài 
Lời giải:
 1620 sản phẩm chiếm số % là: 
 1620 : 1200 = 1,35 = 135%
Họ đã vượt mức số phần trăm so với kế hoạch là :
 1355 – 100% = 35 %
 Đáp số: 35%.
Lời giải:
Coi số trứng đem bán là 100%.
Số phần trăm trứng vịt có là:
 100% - 80% = 20 %
Người đó đem bán số quả trứng vịt là:
160 : 80 20 = 40 (quả).
 Đáp số: 40 quả.
Lời giải:
Coi 40 bạn là 100%.
Số bạn trang trí lớp có là:
 40 : 100 20 = 8 (bạn)
Số bạn quét sân có là:
40 : 100 50 = 20 (bạn)
Số bạn đi tưới là:
 40 – ( 8 + 20 ) = 12 (bạn)
 Đáp số: 8 (bạn); 20 (bạn); 12 (bạn)
- HS lắng nghe và thực hiện.
----------------------------------------------------------
Tiết 3 Luyện Tiếng việt (Luyện viết)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Luyện viết đúng, viết đẹp tuần 16
I.Mục tiêu:
- Rèn luyện cho HS kĩ năng viết chính tả.
- Giáo dục HS ý thức tự giác rèn chữ viết.
* HSK-G:- Luyện viết đúng, viết đẹp trong vở em luyện viết tuần 12; làm được bài tập 1, 2.
* HSTB, Y: Viết đoạn (từ đầu........gạo, củi) 
- Viết đúng các từ : Lãn Ông, đậu nặng, nóng nực, nồng nặc...
II.Chuẩn bị:- Phấn màu, nội dung, bảng phụ, vở luyện viết chữ đẹp.
III.Hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Kiểm tra: Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
2.Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: Trực tiếp.
b. Hướng dẫn học sinh nghe viết.
- Giáo viên đọc đoạn viết : (từ đầu........gạo, củi) 
- Cho HS đọc thầm, quan sát sách giáo khoa cách trình bày.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh viết các từ khó, dễ nhầm lẫn: Lãn Ông, đậu nặng, nóng nực, nồng nặc...
- Sửa chữa, nhận xét
c. Hướng dẫn HS viết bài.
- Giáo viên nhắc nhở HS một số điều trước khi viết.
- YCHS KG tự luyện viết vào vở luyện viết
- Đọc cho học sinh viết bài. (HSTB, Y)
- Đọc bài cho HS soát lỗi. HS soát lại bài.
- Giáo viên thu một số bài của hai đối tượng học sinh để nhận xét, sửa chữa. 
- HS trao đổi vở để soát lỗi.
- Giáo viên nhận xét chung.
* Dành cho HS khá giỏi
Bài tập 1: Điền dấu ngã/ sắc 
dạy dô, dìu dăt, tu dương, rung rinh, giòn ra, dóng dả, rực rơ, giảng giải, róc rach, gian dối, ròng ra.
Bài tập 2: Điền d/ r/ gi : .
Dây mơ ....ễ má. 	 - Rút ....ây động rừng.
...ấy trắng mực đen. - ....ương đông kích tây.
...eo gió gặt bão. - ....ãi gió dầm mưa.
....ối rít tít mù. - ...ốt đặc cán mai.
...anh lam thắng cảnh.
3. Củng cố dặn dò: 
- HS lắng nghe.
- HS đọc thầm, quan sát sách giáo khoa cách trình bày.
- 3 HS viết trên bảng, lớp viết nháp
- Lắng nghe
- Tự luyện viết vào vở
- HS lắng nghe và thực hiện.
- Soát lỗi
- Lắng nghe
- HS làm bài vào vở ô li
- Thực hiện theo yêu cầu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2016
Tiết 1 
TẬP ĐỌC:
THẦY CÚNG ĐI BỆNH VIỆN
I. Mục tiêu:
- HS khá, giỏi biết đọc diễn cảm bài văn.
- Lớp đọc trôi chảy bài văn
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Phê phán cách chữa bệnh bằng cúng bái, khuyên mọi người muốn chữa bệnh phải đi bệnh viện.
II. Đồ dùng dạy học: GV - Tranh ảnh minh họa SGK 
III. Các hoạt động dạy hoc:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Kiểm tra bài cũ: 
 Thầy thuốc như mẹ hiền
B.Dạy bài mới:
 1. Giới thiệu bài
2. Dạy học bài mới: 
Hoạt động 1: Hướng dẫn hs luyện đọc.
- Gọi 1HS đọc toàn bài
- Chia đoạn
- Đọc nối tiếp đoạn lần 1
- Tìm, đọc tiếng, từ khó
- Luyện đọc nối tiếp đoạn lần 2
- Gọi 1 hs đọc chú giải
- Luyện đọc theo cặp
- 1,2 hs đọc toàn bài
- Giáo viên đọc toàn bài
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
Tổ chức cho HS đọc thầm, đọc lướt từng phần trao đổi bạn cùng bàn trả lời lần lượt các câu hỏi SGK
+ Nêu nội dung bài học?
Hoạt động 3: Đọc diễn cảm 
- Hướng dẫn HS đọc diễn cảm từng khổ thơ
- Hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn 3
3. Củng cố dặn dò 
- 2 em đọc và trả lời câu hỏi
- 1 HS khá giỏi đọc toàn bài
- Chia đoạn
- 3 HS đọc nối tiếp 3 đoạn lần 1 
- HS luyện đọc tiếng khó 
- Đọc nt lần 2
- HS đọc phần chú giải 
- HS luyện đọc theo cặp
- 1,2 HS đọc toàn bài
- Lắng nghe
- HS đọc thầm, đọc lướt trao đổi bạn cùng bàn lần lượt trình bày ý kiến trả lời các câu hỏi SGK
- HS nêu nội dung bài
- HS đọc diễn cảm 6 đoạn văn
- HS luyện đọc theo cặp -Thi đọc trước lớp
- Bình chọn bạn đọc hay
Tiết 2. 
TOÁN:
LUYỆN TẬP 
I. Mục tiêu:
- Biết tìm tỉ số phần trăm của một số và vận dụng trong giải toán.
II. Các hoạt động dạy hoc:
Hoạt động của GV
1. Giới thiệu bài 
2. Hướng dẫn học luyện tập: 
Bài 1: 
Tổ chức cho hs tự giải các bài toán rồi chữa bài 
Bài 2: Tiến hành tương tự
Bài 3: Hướng dẫn hs
- Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật
- Tính 20% của diện tích đó.
3.Củng cố dặn dò: 
Hoạt động của HS
- Học sinh tự giải các bài tập
a) 320 x 15 : 100 = 48 (kg)
b) 235 x 24 : 100 = 56,4 (kg)
Bài giải:
 - Số gạo nếp bán được là:
120 x 35 : 100 = 42 (kg)
Đáp số:42 kg
Bài giải: 
 Diện tích hình chữ nhật là:
18 x 15 = 270 (m2)
 Diện tích để làm nhà là:
270 x 20 : 100 = 54 (m2)
******************************************
Buổi chiều.
Tiết 1. Luyện Tiếng việt (LT&C)
 Tổng kết vốn từ 
I/ Mục tiêu; -Biết kiểm tra vốn từ của mình theo các nhóm từ đồng nghĩa đã cho 
 -Đặt được câu theo y/c của BT2,3
II/ Đồ dùng dạy - học : Giấy phô tô phóng to bài tập 1. 
III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động: 
2.Bài cũ: 
3.Giới thiệu bài mới: “Tổng kết vốn từ (tt)”.
4.Dạy - học bài mới : 
Bài 1: Hướng dẫn học sinh tự kiểm tra vốn từ của mình theo các nhóm từ đồng nghĩa đã cho.
Giáo viên phát phiếu cho học sinh làm bài theo nhóm.
Giáo viên nhận xét.
Đỏ – điều – son; trắng – bạch; xanh – biếc – lục; hồng – đào.
Giáo viên nhận xét khen nhóm đúng và chính xác.
Bài 2: Hướng dẫn học sinh tự kiểm tra khả năng dùng từ của mình.
Giáo viên đọc.
+ Trong miêu tả người ta hay so sánh
+ Trong quan sát để miêu tả, người ta tìm ra cái mới, cái riêng . Từ đó mới co cái mới cái riêng trong tình cảm, tư tưởng 
Bài 3: HS đặt câu theo y/c bài tập 2
- GV lưu ý HS : chỉ cần đặt được 1 câu 
1HS đọc yêu cầu của BT 
+ Miêu tả sông, suối , kênh
+ Miêu tả đôi mắt em bé.
+ Miêu tả dáng đi của người.
Học sinh đặt câu miêu tả vận dụng lối so sánh nhân hóa
5/ Củng cố - dặn dò: 
- Chột lại nội dung bài.
 Hát 
3 học sinh sửa bài.
Lớp nhận xét.
Học sinh nối tiếp đọc yêu cầu bài 1.
Cả lớp đọc thầm.
Các nhóm làm việc – dán kết quả làm bài lên bảng.
Các nhóm khác nhận xét.
Sửa bài 1b – 2 đội thi đua.
Cả lớp nhận xét.
Hoạt động nhóm đôi, lớp.
- 1 học sinh đọc bài văn “Chữ nghĩa trong văn miêu tả “
 - Cả lớp đọc thầm.
Học sinh tìm hình ảnh so sánh trong đoạn 1
+ Dòng sông Hồng như một dải lụa đào duyên dáng .
+ Đôi mắt em tròn xoe và sáng long lanh như hai hòn bi ve .
+ Chú bé vừa đi vừa nhảy như một con chim sáo .
------------------------------------------------------------
Buổi sáng Thứ năm, ngày 15 tháng 12 năm 2016
Tiết 2 TOÁN:
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (tt)
 I.Mục tiêu: Biết:
- Cách tìm 1 số khi biết giá trị một số phần trăm của nó.
- Vận dụng để giải một số bài toán dạng tìm 1 số khi biết giá trị phần trăm của nó.
II. Đồ dùng dạy học : GV : Bảng phụ HS : SGK
II. Các hoạt động dạy hoc:
Hoạt động của GV
Bài cũ: 
Hướng dẫn hs làm bài tập: 
HĐ 1: HD giải bài toán về tỉ số phần trăm.
a) giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề rồi tóm tắt
 52.5% số hs là: 420 hs 
 100% số hs là : hs ? 
b)Giới thiệu bài toán liên quan
Hoạt động 2:Thực hành
Bài 1 :Cho hs làm bài rồi chữa bài
Bài 2 :Cho hs làm bài rồi chữa bài
3.Củng cố dặn dò: 
- Nhận xét tiết học
- Về xem lại bài
Hoạt động của HS
- 1 hs đọc đề bài
- Hs thực hiện cách tính
 420 : 52.5 x 100 = 800 (hs)
hay 420 x 100 : 52.5 = 800 (hs)
-Phát biểu cách tính
-1 hs đọc đề trong sách giáo khoa
- Hs giải bài toán
Số ô tô nhà máy dự định sản xuất là:
 1590 x 100 :120 = 1325 (ô tô)
 Đáp số: 1325 ô tô.
 Giải:
 -Số hs trường vạn thịnh là:
 552 x 100 : 92 = 600 (hs)
 Đáp số:600 hs
-Tổng số sản phẩm là:
 732 x 100 : 91.5 = 800 (sản phẩm)
 Đáp số:800 sản phẩm.
---------------------------------------------------------------------
Buổi chiều
Luyện Toán: 
Luyện tập
I.Mục tiêu.
- Học sinh giải thạo về các dạng toán về tỉ số phần trăm tìm số phần trăm.
- HSK-G: bài 1,2,3
- HSTB-Y: bài 1,2
- Rèn kĩ năng trình bày bài.
- Giúp HS có ý thức học tốt.
II. Đồ dùng: Hệ thống bài tập.
III.Các hoạt động dạy học.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Ôn định:
2. Kiểm tra: 
3.Bài mới: Giới thiệu - Ghi đầu bài.
HĐ1: Ôn lại các dạng về tỉ số phần trăm
- Cho HS nêu lại các dạng toán về tỉ số phần trăm
- Tìm tỉ số phần trăm của 2 số
- Tìm số phần trăm của 1 số
- Tìm 1 số khi biết số phần trăm của số đó
 HĐ2:Thực hành.
- GV cho HS đọc kĩ đề bài.
- Cho HS làm bài tập.
- Gọi HS lần lượt lên chữa bài 
- GV giúp đỡ HS chậm.
- GV chấm một số bài và nhận xét.
Bài 1: Một nhà máy sản xuất đề ra là phải thực hiện được 1400 sản phẩm, do cải tiến kỹ thuật nên họ đã thực hiện được 1630 sản phẩm. Hỏi họ đã vượt mức bao nhiêu phần trăm kế hoạch.
Bài 2: Một người đi bán trứng gồm 2 loại: Trứng gà và trứng vịt. Số trứng gà là 180 quả, chiếm 80% tổng số trứng. Hỏi người đó đem bán ? quả trứng vịt ?
Bài 3: (HSKG)
 Lớp 5A có 20 bạn. Cô đã cử 10% số bạn trang trí lớp, 50% số bạn quét sân, số bạn còn lại đi tưới rau. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bạn?
4. Củng cố dặn dò.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.
- HS trình bày.
- HS đọc kĩ đề bài.
- HS làm bài tập.
- HS lần lượt lên chữa bài 
Lời giải:
 1400 sản phẩm chiếm số % là: 
 1630 : 1400 = 1,16 = 116%
Họ đã vượt mức số phần trăm so với kế hoạch là :
 116 – 100% = 16 %
 Đáp số: 16%.
Lời giải:
Coi số trứng đem bán là 100%.
Số phần trăm trứng vịt có là:
 100% - 80% = 20 %
Người đó đem bán số quả trứng vịt là:
180 : 80 20 = 45 (quả).
 Đáp số: 45 quả.
Lời giải:
Coi 20 bạn là 100%.
Số bạn trang trí lớp có là:
 20 : 100 10 = 2 (bạn)
Số bạn quét sân có là:
20 : 100 50 = 10 (bạn)
Số bạn đi tưới là:
 20 – ( 2 + 10 ) = 8 (bạn)
 Đáp số: 10 (bạn); 10 (bạn); 8 (bạn)
- HS lắng nghe và thực hiện.
-------------------------------------------------------------
Buổi sáng Thứ sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2016
Tiết 1 
TẬP LÀM VĂN:
LÀM BIÊN BẢN MỘT VỤ VIỆC (Không dạy)
ÔN TẬP LẠI TIẾT LUYỆN TẬP 
LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP
I. Mục tiêu:
- Ghi lại được biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội đúng thể thức, nội dung, theo gợi ý của SGK.
II. Chuẩn bị: 
- GV: Bảng phụ ghi gợi ý1, dàn ý 3 phần của biên bản. - HS :Sgk.
III. Các hoạt động dạy hoc:
	 HĐ của GV HĐ của HS
I. Bài cũ: 
Luyện tập tả người: Tả ngoại hình.
II. Bài mới: 
 Làm biên bản cuộc họp.
1/ Giới thiệu bài:
 + Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
2/ Hướng dẫn học sinh làm bài 
 - Ghi đề bài lên bảng và gạch dưới những từ ngữ quan trọng trong đề: Ghi lại biên bản, cuộc họp, tổ, lớp, chi đội.
 - Đưa bảng phụ cho học sinh đọc 3 phần chính của biên bản cuộc họp.
 +GV nhận xét, chốt ý. 
3. Củng cố-dặn dò: 
GV nhận xét tiết học.
+Về nhà làm bài tập chu đáo.
+Bài sau: Luyện tập tả người: Tả hoạt động
KT 2 học sinh
HS mở sách.
HS đọc yêu cầu.
HS làm bài, trình bày.
HS lắng nghe.
Theo dõi để thực hiện tốt.
-------------------------------------------------------------
Tiết 2
TOÁN:
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
 Biết làm ba dạng bài toán cơ bản về tỉ số phần trăm:
 - Tính tỉ số phần trăm của 2 số.
 - Tìm giá trị một số phần trăm của một số.
 - Tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của số đó.
II. Đồ dùng dạy học: 
 - GV: bảng phụ - HS : SGK
III. Các hoạt động dạy hoc:
Hoạt động của GV
A . Kiểm tra bài cũ: 
B. Dạy bài mới
 1. Giới thiệu bài
2. Dạy học bài mới :
Bài 1: 
b. Xác định dạng toán và nêu cách làm
- GV nhận xét sửa chữa
Bài 2b: 
- Xác định dạng toán và nêu cách làm.
- GV nhận xét sửa chữa
Bài 3a: 
Y/c HS nêu cách tính: Muốn tìm 1 số biết 30% của nó là 72 ta làm thế nào?
Củng cố- dặn dò:
- Thu vở chấm, nhận xét
- Nhận xét tiết học 
Hoạt động của HS
-HS nêu đề 
-Nêu cách tìm tỉ số phần trăm của 2 số
-1 hs lên bảng làm, lớp làm vở.
Tỉ số % số sản phẩm của anh Ba và số sản phẩm của tổ là:
 126 : 1200 = 0,105
 0,105 = 10,5%
- HS nêu đề
-Nêu cách tìm 15% của 6.000.000
- 1HS lên bảng giải , lớp làm vở
Số tiền lãi là:
6.000.000 :100 x 15 = 900.000(đồng)
-HS nêu đề và cách tính 
-HS làm vở
 72 x 100 :30 = 240
- HS nx và sửa bài
*************************************
Tiết 3. Luyện Tiếng việt
LUYỆN TẬP VĂN TẢ NGƯỜI.
I. Mục tiêu:
- Củng cố cho học sinh cách làm một bài văn tả người.
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm văn.
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác trong học tập.
II. Chuẩn bị: Nội dung bài.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Ổn định:
2.Kiểm tra: 
- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 
3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài
- Cho HS làm các bài tập.
- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 
- GV giúp thêm học sinh yếu
- GV chấm một số bài và nhận xét.
Bài tập 1 : Viết một đoạn văn tả các hoạt động của mẹ (hoặc chị) khi nấu cơm chiều ở gia đình.
*Ví dụ:
 Mẹ em thường đi làm về rất muộn nên chị em đi học về sẽ nấu bữa cơm chiều. Cất cặp sách vào bàn , chị thoăn thoắt đi lấy nồi, đổ nư

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 16.doc