Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 3 - Các thao tác với thư mục - Bùi Vũ An - Trường THCS Nhơn Phú

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức : Làm quen với hệ thống quản lý thông tin và dữ liệu trong hệ điều hành Windows XP. Biết sử dụng My Computer để xem nội dung các thư mục. Thành thục thao tác tạo thư mục mới, đổi tên, xóa thư mục.

2. Kỹ năng : Thac tác chính xác, đúng kỹ thuật.

3. Thái độ : Nghiêm túc học tập, chấp hành tốt nội quy phòng máy và yêu cầu của giáo viên.

II. CHUẨN BỊ:

1.Chuẩn bị của giáo viên:

 Đồ dùng dạy học, giáo án, phòng máy thực hành.

2.Chuẩn bị của học sinh:

 Đồ dùng học tập, tập vở, bút, tài liệu tham khảo.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Ổn định tình hình lớp (1)

 - Kiểm tra sỉ số, nề nếp lớp học

2.Kiểm tra bài cũ (3)

 + Câu hỏi: Làm thế nào để nhận biết đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows?

 + Dự kiến HS trả lời: Để biết đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows, ta nhìn vào các biểu tượng phần mềm ứng dụng đang hoạt động nằm trên thanh công việc.

3.Giảng bài mới:

* Giới thiệu bài (1)

 tiết này, các em sẽ được hướng dẫn cách thực hiện các thao tác cơ bản với thư mục & làm quen với việc tổ chức thông tin khoa học và hợp lý trên máy tính theo cấu trúc cây thư mục.

* Tiến trình bài dạy

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1171Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 3 - Các thao tác với thư mục - Bùi Vũ An - Trường THCS Nhơn Phú", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 15	Soạn ngày: 19/11/2011
Tiết: 29	Giáo án lí thuyết.
Bài thực hành 3: 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức : Làm quen với hệ thống quản lý thông tin và dữ liệu trong hệ điều hành Windows XP. Biết sử dụng My Computer để xem nội dung các thư mục. Thành thục thao tác tạo thư mục mới, đổi tên, xóa thư mục.
2. Kỹ năng : Thac tác chính xác, đúng kỹ thuật.
3. Thái độ : Nghiêm túc học tập, chấp hành tốt nội quy phòng máy và yêu cầu của giáo viên. 
II. CHUẨN BỊ: 
1.Chuẩn bị của giáo viên:
	Đồ dùng dạy học, giáo án, phòng máy thực hành.
2.Chuẩn bị của học sinh:
	Đồ dùng học tập, tập vở, bút, tài liệu tham khảo.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định tình hình lớp (1’)
	- Kiểm tra sỉ số, nề nếp lớp học
2.Kiểm tra bài cũ (3’)
	+ Câu hỏi: Làm thế nào để nhận biết đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows?
	+ Dự kiến HS trả lời: Để biết đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows, ta nhìn vào các biểu tượng phần mềm ứng dụng đang hoạt động nằm trên thanh công việc.
3.Giảng bài mới:
* Giới thiệu bài (1’)
Ơ
Û tiết này, các em sẽ được hướng dẫn cách thực hiện các thao tác cơ bản với thư mục & làm quen với việc tổ chức thông tin khoa học và hợp lý trên máy tính theo cấu trúc cây thư mục.
* Tiến trình bài dạy
Thời
Gian
Hoạt Động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
Nội Dung
8’
15’
8’
4’
HĐ1. Sử dụng My computer
HĐ2. Xem nội dung ổ đĩa
HĐ3. Xem nội dung thư mục 
Đây là những phần quan trọng và là thao tác thường xuyên và quen thuộc khi các em sử dùng máy tính.
HĐ4. Tạo thư mục mới 
- Là thao tác cơ bản và quen thuộc mà các em phải thành thạo để tổ chức thông tin trên máy tính.
- Có rất nhiều cách để tạo mới thư mục. Sau đây là một trong những cách các em phải nắm được: 
- Ngoài ra, em nào có thể trình bày cách khác ?
GV nhận xét, và kết luận.
Khi tạo mới thư mục và đặt tên cần lưu ý một số điều sau:
HĐ5. Đổi tên thư mục
Tương tự, với thao tác đổi tên thư mục, cũng có nhiều cách, sau đây là một trong các cách các em cần thao tác thành thạo:
HĐ6. Xoá thư mục
Để xoá đối tượng là thư mục, cần thực hiện như sau: 
- Học sinh lắng nghe
Học sinh theo dõi bài giảng .
- HS trình trả lời và bổ sung ý kiến.
- HS lắng nghe và ghi nhớ. 
1. Sử dụng My computer (Windows Explorer)
- Xem SGK trang 55-56.
2. Xem nội dung ổ đĩa (kích hoạt-mở)
- SGK trang 57
3. Xem nội dung thư mục
- SGK trang 57-58
4. Tạo thư mục mới
-Bước 1: Mở cửa sổ thư mục sẽ chứa thư mục mới.
-Bước 2: Nháy phải chuột tại vùng trống, xuất hiện hộp thoại.
-Bước 3: Di chuyển chuột xuống mục chọn New, mở bảng chọn con, Click mục Folder.
 + Xuất hiện thư mục mới có tên New Folder.
-Bước 4: Gõ tên cho thư mục mới.
* Lưu ý: Tên thư mục có thể dài 215 ký tự, không chứ ký tự: / \ : * ? .
5. Đổi tên thư mục
-Bước 1: Nháy phải chuột vào tên thư mục cần đổi tên, xuất hiện bảng chọn.
-Bước 2: Di chuyển chuột đến mục Rename.
-Bước 3: Gõ tên mới, nhấn phím Enter.
6. Xóa thư mục
-Bước 1: Chọn thư mục sẽ xóa.
-Bước 2: Nhấn phím Delete.
4’
HĐ7. Củng Cố
- Lưu ý học sinh các thao tác cơ bản. Yêu cầu HS thực hiện các thao tác đã nêu trong bài học.
- HS: Theo dõi, ghi nhớ thực hiện yêu cầu của giáo viên.
4.Dặn dò học sinh chuẩn bị tiết học tiếp theo: (1’)
	- Chuẩn bị tiết học sau: Các thao tác với thư mục ? (tt) 
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
— — —»@@&??«— — —

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 3 - Các thao tác với thư mục - Bùi Vũ An - Trường THCS Nhơn Phú.doc