Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 29: Kiểm tra thực hành 1 tiết

I. Mục tiêu

Kiểm tra việc thực hiện các thao tác của HS đối với tệp và thư mục.

HS thực hiện các thao tác nhanh, linh hoạt.

II. Chuẩn bị

HS: Ôn lại các thao tác chính đối với tệp và thư mục.

GV: Ra đề kiểm tra, phòng máy.

III. Tiến trình bài dạy

1. ổn định lớp.

2. Đề ra:

Câu 1: a. Sử dụng My Computer để xem nội dung ổ đĩa E.

 b. Tạo thư mục có tên THCS trong thư mục gốc E.

 c. Đổi tên thư mục THCS thành thư mục Tinkhoi6.

 d. Xóa thư mục có tên Tinkhoi6 vừa mới đổi tên ở câu c.

Câu 2: a. Tạo 2 thư mục có tên của em và Lop6 trong ổ đĩa D.

 b. Sao chép thư mục Lop6 vào THCS.

 c. Xoá thư mục Khoi6 đã tạo ở câu a.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 537Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 29: Kiểm tra thực hành 1 tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 29/11/2015
 Ngày dạy: 06/12/2015
Tiết 29
Kiểm tra thực hành 1 tiết
I. Mục tiêu
Kiểm tra việc thực hiện các thao tác của HS đối với tệp và thư mục.
HS thực hiện các thao tác nhanh, linh hoạt.
II. Chuẩn bị
HS: Ôn lại các thao tác chính đối với tệp và thư mục.
GV: Ra đề kiểm tra, phòng máy.
III. Tiến trình bài dạy 
1. ổn định lớp.
2. Đề ra:
Câu 1: a. Sử dụng My Computer để xem nội dung ổ đĩa E.
	 b. Tạo thư mục có tên THCS trong thư mục gốc E.
	 c. Đổi tên thư mục THCS thành thư mục Tinkhoi6.
	 d. Xóa thư mục có tên Tinkhoi6 vừa mới đổi tên ở câu c.
Câu 2: a. Tạo 2 thư mục có tên của em và Lop6 trong ổ đĩa D.
	 b. Sao chép thư mục Lop6 vào THCS.
	 c. Xoá thư mục Khoi6 đã tạo ở câu a.
Câu 3: a. Tạo 2 thư mục có tên THCSQUANGHOA và Lop6 trong ổ đĩa E.
	b. Di chuyển thư mục Lop6 vào thư mục THCSQUANGHOA.
	c. Xáo thư mục THCSQUANGHOA đã tạo ở câu a.
Câu 4: a. Tạo thư mục có tên THCSQUANGHOA trong thư mục My Documents.
	 b. Mở một thư mục khác có ít nhất một tệp tin. Sao chép tệp tin đó vào thư mục THCSQUANGHOA
	c. Đổi tên tệp tin đó thành Tinhoc6 . Xóa thư mục THCSQUANGHOA đã tạo ở 
câu a.
Câu 5: a. Tạo thư mục có tên QuangHoa trong thư mục My Documents.
	 b. Mở một thư mục khác có ít nhất một tệp tin. Di chuyển tệp tin đó vào thư mục QuangHoa.
	c. Xóa tệp tin đó. Xúa thư mục QuangHoa đã tạo ở câu a.
 Ngày soạn: 29/11/2015
 Ngày dạy: 06/12/2015
Tiết 30
Bài 7: 	SỬ DỤNG PHẦN MỀM MARIO ĐỂ LUYỆN Gế PHÍM
I. Mục tiờu
	Biết cỏch khởi động/thoỏt khỏi phần mềm Mario. Biết sử dụng phần mềm Mario để luyện gừ mười ngún.
	Thực hiện được việc khởi động/thoỏt khỏi phần mềm. Biết cỏch đăng kớ, thiết đặt tuỳ chọn, lựa chọn bài học phự hợp. Thực hiện được gừ bàn phớm ở mức đơn giản nhất.
	Hỡnh thành phong cỏch làm việc chuẩn mực, thao tỏc dứt khoỏt.
II. Phương phỏp
	 Nờu vấn đề học sinh sử dụng thiết bị thực hành luyện tập bàn phớm
III. Chuẩn bị
	Giỏo viờn: Giỏo ỏn, Sỏch, phũng mỏy, màn hỡnh lớn (nếu cú)
	Học sinh: sỏch, tập, viết.
IV. Nội dung
1. Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2. Kiểm tra bài củ
Kiểm tra cỏc nhúm trong lỳc thực hành.
3. Bài mới
Hoạt động giỏo viờn
Hoạt động học sinh
Kiến thức cơ bản
1. Giới thiệu phần mềm Mario
Mario là phần mềm được sử dụng để luyện gừ mười ngún.
GV: Giới thiệu màn hỡnh chớnh của phần mềm sau khi khởi động gồm:
- Bảng chọn File, Student, Lessons
- Cỏc mức luyện tập luyện cỏc hàng phớm.
GV: Cỏc em nờn bắt từ bài luyện tập đầu tiờn
2. Luyện tập
a. Đăng ký người luyện tập
- Khởi động chương trỡnh Mario bằng cỏch chạy tệp MARIO.EXE
- GV: Hướng dẫn cỏch đăng ký tờn của học sinh để phần mềm Mario theo dừi
b/ Nạp tờn người luyện tập
GV: Nạp tờn bằng cỏch: Gừ phớm L hoặc nhỏy chuột tại mục Student, sau đú chọn dũng Load trong bảng chọn
- Nhỏy chuột để chọn tờn
- Nhỏy DONE để xỏc nhận việt nạp tờn và đúng của sổ.
c. Thiết lập cỏc lựa chọn để luyện tập
GV: Hướng dẫn đặt lại mức WPM, chọn người dẫn đường bằng cỏch nhỏy chuột
- Nhỏy DONE để xỏc nhận và đúng cửa sổ hiện thời
d. Lựa chọn bài học và mức luyện gừ bàn phớm
GV: Hướng dẫn chọn cỏc mức để học sinh luyện tập từ đơn giiản đến nõng cao
e. Luyện gừ bàn phớm
- Gừ theo hướng dẫn trờn màn hỡnh.
- GV thực hành mẫu cho học sinh
g. Thoỏt khỏi phần mềm
- Nhấn phớm Q hoặc chọn File Quit
Củng cố: Kiểm tra một số nhúm học sinh về: cỏch đăng kớ tờn mỡnh, nạp tờn người luyện tập, thiết đặt cỏc lựa chọn để luyện tập và thể hiện cỏc thao tỏc gừ trờn mỏy.
HS xem sỏch giỏo khoa kết hợp sự hướng dẫn của giỏo viờn.
- HS chỳ ý quan sỏt cẩn thận để thực hiện theo
- Học sinh thực hiện theo khi thực hành luyện tập
- HS thiết lập lại cấu hỡnh trước khi luyện tập 
- HS bắt đầu luyện tập từ bài Home RowOnly
- HS chỳ ý trờn màn hỡnh để thực hành luyện gừ phớm.
1. Giới thiệu phần mềm Mario
- Bảng chọn File, Student, Lessons
- Cỏc mức luyện tập luyện cỏc hàng phớm.
2. Luyện tập
a. Đăng ký người luyện tập
b/ Nạp tờn người luyện tập
c. Thiết lập cỏc lựa chọn để luyện tập
d. Lựa chọn bài học và mức luyện gừ bàn phớm
Chỳ ý: 
+ Key Typed: Số kớ tự đó gừ 
+ Errors: Số lần gừ bị lỗi, khụng chớnh xỏc
+ Word/Min: WPM đó đạt được của bài học.
+ Goal WPM: cần đạt được.
+ Accuracy: Tỉ lệ gừ đỳng.
+Lesson Time: Thời gian luyện tập.
4. Dặn dũ
 Về nhà xem lại cỏc thao tỏc với phần mềm Mario, thực hiện lại cỏc thao tỏc và luyện tập nếu cú thể, xem trước nội dung bài mới

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_thuc_hanh_4_Cac_thao_tac_voi_tep_tin.doc