Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 66: Học vẽ hình hình học động với geogebra

HỌC VẼ HÌNH HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI GEOGEBRA

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

* Hoạt động : - Học sinh biết cách khởi động phần mềm; biết vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập.

 - Học sinh hiểu được các nội dung kiến thức, thao tác đã được học và áp dụng vào việc giải quyết các bài tập.

1.2 Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Học sinh thực hiện được việc vận dụng các kiến thức, thao tác đã được học vào giải quyết các bài tập.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác,các kiến thức đã được học để giải quyết các bài tập.

1.3 Thái độ:

• Thói quen:

- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học.

• Tính cách:

- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 416Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 66: Học vẽ hình hình học động với geogebra", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 37 - Tiết 65
 Ngày dạy: 07/05/2015
 HỌC VẼ HÌNH HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI GEOGEBRA
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
* Hoạt động : - Học sinh biết cách khởi động phần mềm; biết vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập.
 - Học sinh hiểu được các nội dung kiến thức, thao tác đã được học và áp dụng vào việc giải quyết các bài tập.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được việc vận dụng các kiến thức, thao tác đã được học vào giải quyết các bài tập.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác,các kiến thức đã được học để giải quyết các bài tập.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Thực hành với phần mềm Geogebra.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy. Phần mềm Geogebra hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng: (7 phút)
 Gọi học sinh lên thực hiện các thao tác: làm ẩn một đối tượng hình học, tên của đối tượng; Thay đổi tên của đối tượng.
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động: Thực hành với Geogebra: (30’)
Gv: Sắp xếp học sinh thực hành máy tính.
 2 HS/ 1 máy tính.
 - Yêu cầu HS khởi động máy tính.
Hs: Ngồi theo vị trí phan công; khởi động máy tính.
Gv: Yêu cầu HS thực hành vẽ các bài tập.
Hs: Khởi động phần mềm và làm các bài tập
Gv: cho HS nhắc lại các kiến thức cơ bản của hình học trong môn Toán.
- HS nhắc lại các khái niệm trong hinh học :
 + Khái niệm đường trung tuyến : là đoạn thẳng nối từ đỉnh tới trung điểm của cạnh đối diện.
 + Khái niệm đường trung trực : đường thẳng nối từ đỉnh và vuông góc với cạnh đối diện.
 + Khái niệm đường phân giác : chia góc làm 2 góc bằng nhau.
Gv: Hướng dẫn HS làm bài.
- Để vẽ các cung tròn, ta sử dụng các công cụ :
 : tạo đường tròn biết tâm và một điểm trên đường tròn.
 : Tạo nửa đường tròn qua 2 điểm là đường kính đường tròn đó.
 : Tạo cung tròn đi qua 3 điểm.
Hs: Thực hành các bài tập mà GV yêu cầu.
Gv: quan sát HS làm bài tập.
6. Bài tập thực hành:
a, Vẽ tam giác ABC với trọng tâm G và 3 đường trung tuyến.
- B1 : vẽ tam giác ABC, sử dụng một trong các công cụ : ; 
- B2: xác định trung điểm của 3 cạnh bằng công cụ 
- B3: Nối các đỉnh với trung điểm của cạnh đối diện bằng công cụ 
- B4: Xác định trọng tâm G bằng công cụ 
b, Vẽ tam giác ABC với 3 đường cao và trực tâm H.
c, Vẽ tam giác ABC với 3 đường phân giác cắt nhau tại điểm I.
d, Vẽ hình bình hành ABCD.
e, Bài tập thực hành nâng cao:
- Vẽ các hình sau:
Tổng kết. (3 phút)
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
Hướng dẫn học tập. (3 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà xem lại các kiến thức đã được học hôm nay. 
- Về nhà thực hiện lại các thao tác đã được học (nếu có điều kiện).
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem lại tất cả các kiến thức đã được học để chuẩn bị cho tiết sau ôn tập.
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 66.doc