Giáo án Tin học lớp 7 - Phần I: Bảng tính điện tử - Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - Trần Ngọc Dũng Tuấn - Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

Hàm trong chương trình bảng tính

Hàm là một số công thức được định nghĩa từ trước.

 Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.

 

ppt 15 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 845Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 7 - Phần I: Bảng tính điện tử - Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - Trần Ngọc Dũng Tuấn - Trường THCS Nguyễn Chí Thanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Xin chào các thầy cô và các em hoc sinh thân mến!GV thực hiện: Trần Ngọc Dũng TuấnTrường THCS Nguyễn Chí ThanhTổ Tự Nhiên1Sử dụng các hàm để tính toánBài 42 Hàm là một số công thức được định nghĩa từ trước. Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể. Sử dụng công thức tính trung bình cộng:=(A1+A2+A3+A4+A5)/5Sử dụng hàm để tính trung bình cộng:=AVERAGE(A1,A2,A3,A4,A5)1. Hàm trong chương trình bảng tính32. Cách sử dụng hàm Nhập hàm như một công thức:	B1. Chọn ô cần nhập hàmB2. Gõ dấu ===B3. Nhập hàm theo đúng cú phápAVERAGE(2,6,7)AVERAGE(2,6,7)B4. Nhấn Enter4=AVERAGE(G3:G11)=AVERAGE(G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,G10,G11)2. Cách sử dụng hàmHoặc:=AVERAGE(G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,G10,G11)53. Giới thiệu một số hàm cơ bản  a. Hàm tính tổng: SUM	  Hàm SUM được nhập vào ô tính như sau:	=SUM(a,b,c....)	  Các biến a, b, c,... đặt cách nhau bởi dấu “phẩy”, là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế.	Ví dụ: Tổng ba số 15, 24, 45 có thể được tính bằng cách nhập nội dung sau vào ô tính:	=SUM(15,24,45) 	cho kết quả 84.6Hàm tính tổng: SUMNhập công thức tính tổng chi phí thức ăn vào ô E93. Giới thiệu một số hàm cơ bản7Hàm tính tổng: SUMTrường hợp các biến a, b, c là số 3. Giới thiệu một số hàm cơ bản8Hàm tính tổng: SUMTrường hợp các biến a, b, c là địa chỉ các ô 3. Giới thiệu một số hàm cơ bản9Hàm tính tổng: SUMTrường hợp các biến a, b, c là địa chỉ các ô 3. Giới thiệu một số hàm cơ bản10 Biến là giá trị bất kì nào đó. Biến là một đại lượng mà giá trị có thể thay đổi được.=SUM(a,b,c) với a,b,c là các biến a=E4a=2250003. Giới thiệu một số hàm cơ bản11  b. Hàm tính trung bình cộng : AVERAGE Hàm AVERAGE được nhập vào ô tính như sau: =AVERAGE(a,b,c,...) Trong đó các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ của các ô cần tính. Ví dụ:=AVERAGE(3,7,20) tương đương =(3+7+20)/3tương đương = Average(A1:C1)3. Giới thiệu một số hàm cơ bản12 c. Hàm xác định giá trị lớn nhất : MAXChi phí thức ăn mỗi ngày cho loài vật nào là nhiều nhất ?3. Giới thiệu một số hàm cơ bản Hàm MAX được nhập vào ô tính như sau:=MAX(a,b,c,...) Trong đó các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ của các ô cần tính.Ví dụ:13 d.Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: MIN Hàm MIN được nhập vào ô tính như sau:=MIN(a,b,c,...) trong đó các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ của các ô tínhVí dụ: Lập hàm tính chi phí thức ăn cho loài nào thấp nhất trong bảng sau đây?14Kết thúcCảm ơn các thầy cô đã đến dự giờ. Chúc các thầy cô sức khỏe, hạnh phúc.Chúc các em học tập tốt.15

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - Trần Ngọc Dũng Tuấn - Trường THCS Nguyễn Chí Thanh.ppt