Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu - Thái Thị Thế - Trường THCS Thị Trấn Cái Vồn

I. MỤC TIÊU:

a. Kiến thức: Học sinh được trang bị kiến thức về sắp xếp và lọc dữ liệu trang tính.

b. Kĩ năng:

- Biết sắp xếp dữ liệu trong trang tính.

- Biết lọc dữ liệu theo yêu cầu cụ thể.

- Từ việc sắp xếp dữ liệu, học sinh có thể so sánh dữ liệu trong cùng một bảng tính.

II. PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình - vấn đáp

III. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, phòng máy( hoặc hình ảnh minh hoạ), SGK .

- Học sinh: SGK, học thuộc bài cũ, đọc trước bài mới.

IV.TIẾN HÀNH DẠY VÀ HỌC:

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 982Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu - Thái Thị Thế - Trường THCS Thị Trấn Cái Vồn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần: 24/ Tiết: 47
 Ngày soạn: 20/ 1/ 2011
 Ngày dạy: 14-19/ 2 / 2011
 PHẦN I: BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ
BÀI 8:
SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
I. MỤC TIÊU:
a. Kiến thức: Học sinh được trang bị kiến thức về sắp xếp và lọc dữ liệu trang tính.
b. Kĩ năng: 
- Biết sắp xếp dữ liệu trong trang tính.
- Biết lọc dữ liệu theo yêu cầu cụ thể.
- Từ việc sắp xếp dữ liệu, học sinh có thể so sánh dữ liệu trong cùng một bảng tính.
II. PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình - vấn đáp 
III. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy( hoặc hình ảnh minh hoạ), SGK.
- Học sinh: SGK, học thuộc bài cũ, đọc trước bài mới.
IV.TIẾN HÀNH DẠY VÀ HỌC: 
	Nội dung
Hoạt động của Gv
Hoạt động của Hs
Hoạt động 1: Ổn định lớp- giới thiệu:( 5’)
- Ổn định lớp.
- Kiểm tra bài cũ.
- Giới thiệu bài mới:
“ SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU” 
- Kiểm tra sĩ số lớp.
- Gv hỏi:
 Câu 1: Việc in sử dụng nút lệnh Print trên thanh công cụ có những ưu điểm và hạn chế gì so với việc sử dụng lệnh File-> Print?
 Câu 2: Hãy nêu các bước thay đổi lề của trang in? Nêu các bước để thiết đặt hướng giấy in?
- Gv nhận xét.
- Gv giới thiệu vấn đề:
 + Khi tạo 1 trang tính( giả sử Bang diem lop 7A), thì dữ liệu được lưu trong các ô tính theo đúng thứ tự mà chúng ta đã nhập vào ban đầu. 
 + Bây giờ giả sử chúng ta muốn tìm xem trong lớp 7A bạn đạt điểm trung bình cao nhất, hoặc cột điểm môn Toán được sắp xếp theo thứ tự thấp đến cao thì ta thực hiện như thế nào?
 + Như vậy, trong chương trình bảng tính Excel có công cụ( hoặc lệnh) nào hỗ trợ cho việc sắp xếp hoặc lọc dữ liệu hay không?
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp.
 + Hs trả lời.
 + Hs trả lời.
- Hs lắng nghe.
- Hs lắng nghe.
Hoạt động 2: Nội dung(33’)
- Gv yêu cầu Hs quan sát 2 bảng tính sau( Hình 1, Hình 2)-> Yêu cầu Hs nhận xét.
- Gv nhận xét.
- Hs trả lời: Hai bảng tính có sự khác biệt:
 + Bảng tính Hình 1 dữ liệu chưa được sắp xếp.
 + Bảng tính trong Hình 2 đã có sự sắp xếp dữ liệu (Cột Điểm TB đã được sắp xếp theo thứ tự giảm dần).
- Hs lắng nghe.
Hình 1
Hình 2
1. Sắp xếp dữ liệu:
Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp xếp thứ tự tăng dần hay giảm dần.
* Các bước để sắp xếp dữ liệu là:
 + B1. Nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp xếp
 + B2. Nháy nút hoặc nút trên thanh công cụ để sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần.
- Gv hỏi: Qua ví dụ trên hãy cho biết việc sắp xếp dữ liệu có tác dụng gì?
- Gv yêu cầu Hs quan sát lại bảng tính đã được sắp xếp( Hình 2)-> Nêu nhận xét?
- Gv: Dựa vào ví dụ trên, hãy cho biết sắp xếp dữ liệu là gì?
- Gv củng cố.
- Gv lưu ý: Đối với những cột có kiểu dữ liệu là kiểu kí tự thì mặc định sẽ sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Anh.
- Gv yêu cầu Hs tìm hiểu thông tin Sgk- 71 để tìm hiểu các bước để sắp xếp dữ liệu?
- Gv hướng dẫn:
- Gv lưu ý: Giả sử nếu không nhìn thấy các nút lệnh hoặc nút trên thanh công cụ, chúng ta thực hiện như sau:
- Hs trả lời: “ Việc sắp xếp dữ liệu giúp ta dễ so sánh và tìm kiếm (tra cứu) dữ liệu một cách dễ dàng hơn.”
- Hs trả lời: Vị trí các hàng cũng thay đổi theo để tương ứng với Điểm TB (rất rõ ở cột Stt và cột Họ và tên).
- Hs trả lời.
- Hs lắng nghe.
- Hs lắng nghe.
- Hs tìm hiểu thông tin Sgk- 71.
- Gv: Yêu cầu: Hãy nêu các bước thực hiện để tìm ra bạn nữ đạt danh hiệu Miss vui vẻ của lớp 7A?
( Hình 3)
- Gv nhận xét.
- Hs nêu các bước thực hiện.
 + B1: nháy chuột, chọn 1 ô trong cột E
 + B2: Nháy nút trên thanh công cụ để sắp xếp tăng dần.
- Hs lắng nghe.
Hình 3
Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò: (7’)
1) Củng cố: 
2) Dặn dò: 
- Gv củng cố kiến thức.
 Câu 1:Hãy nêu các bước sắp xếp dữ liệu?
 Câu 2: Bạn An nói: “ Sử dụng các nút lệnh hoặc nút trên thanh công cụ chỉ có thể sắp xếp dữ liệu kí tự theo bảng chữ cái tiếng Anh?” Bạn An nói đúng hay sai?
- Gv nhận xét tiết học.
- Gv yêu cầu Hs về nhà xem trước phần tiếp theo của Bài 8
- Hs lắng nghe.
- Hs trả lời.
- Hs lắng nghe.
- Hs lắng nghe và thực hiện.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu - Thái Thị Thế - Trường THCS Thị Trấn Cái Vồn.doc