Đề thi kiểm tra học kì I môn thi: Tin học, khối 7

I. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM. (Các thí sinh khoanh tròn vào đáp án đúng nhất) (3 điểm)

Câu 1: Trong các đáp án sau đây, đáp án nào là phần mềm bảng tính?

 A. Start B. Microsoft Word C. Microsoft Excel D. Tất cả sai

Câu 2: Các kí hiệu đúng dùng để kí hiệu các phép toán trong Excel?

 A. ^ / : x - B. + - . : ^ C. + - * / ^ D. + - * \ ^

Câu 3: Theo mặc định, dữ liệu số được căn lề:

 A. Trái B. Phải C. Giữa D. Hai bên

Câu 4: Để xác định giá trị nhỏ nhất, em dùng hàm nào?

 A. =Min(A2:G2) B. =Sum(A2:G2) C. =Max(A2:G2) D. =Average(A2:G2)

Câu 5: : Địa chỉ của khối ô đang được chọn ở hình bên là:

 A. A1,C5 B. A1;C5

 C. A2.C5 D. A1:C5

Câu 6: Công thức =Max(49,8,15,2007,30) có kết quả là?

 A. 2109 B. 2007

C. 8 D. Công thức sai

Câu 7: Thanh công thức cho ta biết điều gì?

 A. Nội dung của ô tính đang được chọn.

B. Địa chỉ của ô tính đang được chọn.

 C. Con trỏ ô đang ở vị trí nào đó.

D. Cả 3 câu A, B, C đều sai.

 

doc 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 21/12/2020 Lượt xem 503Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kiểm tra học kì I môn thi: Tin học, khối 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH TRƯỜNG THCS HƯNG MỸ
Họ tên thí sinh:....
Ngày sinh: //. Lớp: ...
(ĐỀ CHÍNH THỨC)
Thi Kiểm Tra HK I
Năm học: 2017-2018
Ngày thi:.........................
Môn thi: Tin học, khối: 7
Thời gian: 60 phút.
(Không kể thời gian phát đề)
Chữ kí giám thị
Mã
phách
...........
GT 1.................
GT 2.................
ĐIỂM
LỜI NHẬN XÉT CỦA GK
Chữ kí giám khảo
Mã
Phách
..........
Bằng số
Bằng chữ
GK 1...................
GK 2...................
I. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM. (Các thí sinh khoanh tròn vào đáp án đúng nhất) (3 điểm)
Câu 1: Trong các đáp án sau đây, đáp án nào là phần mềm bảng tính?
 A. Start B. Microsoft Word C. Microsoft Excel D. Tất cả sai
Câu 2: Các kí hiệu đúng dùng để kí hiệu các phép toán trong Excel?
 A. ^ / : x -	 B. + - . : ^	 C. + - * / ^	 D. + - * \ ^
Câu 3: Theo mặc định, dữ liệu số được căn lề:
 A. Trái	 B. Phải	 C. Giữa	 D. Hai bên
Câu 4: Để xác định giá trị nhỏ nhất, em dùng hàm nào?
 A. =Min(A2:G2)	 B. =Sum(A2:G2)	 C. =Max(A2:G2) 	D. =Average(A2:G2)
Câu 5: : Địa chỉ của khối ô đang được chọn ở hình bên là:
	A. A1,C5	 	B. A1;C5
 C. A2.C5 	D. A1:C5	 
Câu 6: Công thức =Max(49,8,15,2007,30) có kết quả là?
 	A. 2109	B. 2007	
C. 8	 	D. Công thức sai
Câu 7: Thanh công thức cho ta biết điều gì?
 	A. Nội dung của ô tính đang được chọn.
B. Địa chỉ của ô tính đang được chọn.
 	C. Con trỏ ô đang ở vị trí nào đó.
D. Cả 3 câu A, B, C đều sai.
Câu 8: Nhập nội dung sau vào ô tính =SUM(10;20;5) cho kết quả là:
 A. 35 B. 25 C. 13 	 D. 45
Câu 9: Giả sử cần tính tổng các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào trong các công thức sau đây là đúng.
 A.(D4+C2)*B2	 B. D4+C2*B2 	 C.= (D4+C2)*B2 	 D. =(B2*(D4+C2)
Câu 10: Khi các chữ số của dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì Excel sẽ hiển thị trong ô các kí tự.
 A.& 	B. *	C. %	D. #
Câu 11: Giao của một hàng và một cột được gọi là:
 A.Khối	B. Hàng	C. Ô	D. Cột
Câu 12: Để kết thúc việc nhập công thức ta thực hiện thao tác
 A. Nhấn phím Ctrl	B. Nhấn Enter
 C. Nháy chuột vào nút 	D. Cả A,B,C đều đúng
II. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (7.0 điểm)
Câu 1:(2.0đ) Em hãy nêu cú pháp của các hàm: tính tổng, tính trung bình cộng, xác định giá trị lớn nhất, xác định giá trị nhỏ nhất. 
KHÔNG ĐƯỢC GHI VÀO KHUNG NÀY
Câu 2: (1.0Đ) Em hãy nêu thứ tự các bước để nhập công thức vào ô tính ? 
Câu 3: (2.0Đ) Hãy nêu các bước thực hiện thao tác sao chép dữ liệu? 
Câu 4:(2.0đ) Cho các dữ liệu như hình sau:
Em hãy quan sát hình trên rồi thực hiện các yêu cầu sau bằng cách sử dụng địa chỉ ô, hoặc khối:
a. Viết công thức tính điểm trung bình môn Vật Lí, Toán (1.0 điểm)
a. Viết hàm xác định điểm cao nhất môn Toán; điểm thấp nhất môn Lịch Sử (1.0 điểm)
BÀI LÀM
 .......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
KHÔNG ĐƯỢC GHI VÀO KHUNG NÀY
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................
 	 Hưng Mỹ, ngày tháng năm 2017
Tổ trưởng chuyên môn Hiệu trưởng
 (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

Tài liệu đính kèm:

  • doctin hoc 7 DE THI HKI_12202075.doc