Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 47, 48 - Bài thực hành 8: Ai là người học giỏi sắp xếp và lọc dữ liệu

Bài thực hành 8

AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI

SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU

1/ Mục tiêu

1.1. Kiến thức

- HS biết : được các thao tác sắp xếp dữ liệu,lọc dữ liệu.

- HS hiểu : Lợi ích của việc sắp xếp và lọc dữ liệu.

1.2. Kỹ Năng

- HS Thực hiện được : thao tác sắp xếp dữ liệu trong trang tính, cách lọc dữ liệu theo yêu cầu cụ thể.

- HS thực hiện thánh thạo : Kĩ năng sắp xếp dữ liệu, lọc dữ liệu.

1.3. Thái độ

- Thói quen: cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy.

- Tính cách : Nghiêm túc học tập.

2/ Nội dung

 Thực hiện các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu.

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 667Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 47, 48 - Bài thực hành 8: Ai là người học giỏi sắp xếp và lọc dữ liệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 25
Tiết: 47
Bài thực hành 8
AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI
SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
1/ Mục tiêu
1.1. Kiến thức
- HS biết : được các thao tác sắp xếp dữ liệu,lọc dữ liệu.
- HS hiểu : Lợi ích của việc sắp xếp và lọc dữ liệu. 
1.2. Kỹ Năng
- HS Thực hiện được : thao tác sắp xếp dữ liệu trong trang tính, cách lọc dữ liệu theo yêu cầu cụ thể.
- HS thực hiện thánh thạo : Kĩ năng sắp xếp dữ liệu, lọc dữ liệu.
1.3. Thái độ
- Thói quen: cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy.
- Tính cách : Nghiêm túc học tập.
2/ Nội dung
	Thực hiện các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu.
3/ Chuẩn bị
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.
2. Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà. 
4/ Tổ chức các hoạt động dạy và học
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: (1’)
7A1: 	7A2:	7A3: 41/42	7A4:	7A5:
	4.2. Kiểm tra miệng. 
(Kết hợp trong quá trình thực hành)
4.3. Tiến trình dạy bài mới.	
Hoạt động của GV
Ghi bảng
Hoạt động 1: Thực hành bài tập 1 (20’)
Mục tiêu: Thực hiện được thao tác sắp xếp dữ liệu trong trang tính. Biết cách lọc dữ liệu theo yêu cầu cụ thể.
GV : Yêu cầu học sinh khởi ffộng chương trình bảng tính Excel, mở bài Bang diem lop em và thực hành theo yêu cầu. 
HS: Nhận yêu cầu bài tập của giáo viên và thực hành.
GV : Hướng dẫn sơ bộ học sinh cách thực hiện bài.
HS: Nghe chỉ dẫn và làm bài.
Hoạt động 2: Thực hành làm bài tập 2. (20’)
Mục tiêu: Thực hiện được thao tác sắp xếp dữ liệu trong trang tính. Biết cách lọc dữ liệu theo yêu cầu cụ thể.
GV : Giới thiệu bài tập 2 trang 77 SGK và ra yêu cầu của bài.
HS: Nhận đề bài, nghe hướng dẫn và làm bài thực hành.
GV : Hướng dẫn học sinh cách làm bài.
GV: Nhắc lại kiến thức về sắp xếp như đã thực hành ở tiết trước và ra tiếp bài yêu cầu học sinh thực hành với công cụ là lọc dữ liệu. 
HS: Nghe chỉ dẫn của giáo viên, nhận đề bài và thực hành. 
1. Bài 1
a) Thực hiện các thao tác sắp xếp theo điểm các môn học và diẻm trung bình.
b) Thực hiện các thao tác lọc dữ liệu để chọn các bạn có điểm 10 môn Tin học.
c) Lọc ra các bạn có điểm trung bình cả năm là hai điểm thấp nhất.
2. Bài 2
a) Mở bảng tình Cac nuoc DNA đã có trong Bài thuc hanh 6.
b) Hãy sắp xếp các nước theo.
- Diện tích tăng dần hoặc giảm dần.
- Dân số tăng dần hặc giảm dần.
- Mật độ dân số tăng dần hặc giảm dần.
- Tỉ lệ dân số thành thị tăng dần hặc giảm dần. 
4.4. Tổng kết : (4’)
- Các thao tác cơ bản với xắp xếp và lọc dữ liệu trên trang tính.
	4.5. Hướng dẫn học tập :
	Về Thực hành trên máy nếu có điều kiện.
	Chuẩn bị các phần còn lại của bài thực hành 8.
	5. phục lục
	Sách tin học dành cho THCS quyển 2.
Tuần: 25
Tiết: 48
Bài thực hành 8
AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI
SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
4/ Tổ chức các hoạt động dạy và học
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: (1’)
7A1: 	7A2:	7A3: 41/42	7A4:	7A5:
	4.2. Kiểm tra miệng. 
(Kết hợp trong quá trình thực hành)
4.3. Tiến trình dạy bài mới.	
Hoạt động của GV
Ghi bảng
Hoạt động 1: Thực hành bài tập số 2. (20’)
Mục tiêu: Rèn luyện kỉ năng trên máy tính và thao tác sắp xếp , lọc dữ liệu.
GV : Hướng dẫn học sinh cách làm bài.
GV: Nhắc lại kiến thức về sắp xếp như đã thực hành ở tiết trước và ra tiếp bài yêu cầu học sinh thực hành với công cụ là lọc dữ liệu. 
HS: Nghe chỉ dẫn của giáo viên, nhận đề bài và thực hành. 
Hoạt động 2: Tìm hiểu Bài tập 3 và thực hành. (20’)
Mục tiêu: Tiếp tục rèn luyện kĩ năng và thao tác trên máy tính
GV: Hướng dẫn học sinh quan sát bài tập 3 – SGK trang 78. 
HS: Xem SGK và chú s nghe hướng dẫn của giáo viên và thực hiện làm bài.
- Đưa ra một số chỉ dẫn để các em hiểu và có khả năng thực hành được bài HS: Thực hiện làm bài và trả bài khi xong.
* Chú ý: Trong quá trình học sinh làm bài giáo viên đi lại quan sát và có thể gợi ý khi các em gặp vướng mắc.
1. Bài 2 (tiếp)
c) Sử dụng công cụ để lọc
- Lọc ra các nước có diện tích là năm diện tích lớn nhất.
- Lọc ra các nước có số dân là ba số dân ít nhất.
- Lọc ra các nước có mật ssộ dân số la ban mật độ dân số cao nhất.
2. Bài 3
Tìm hiểu thêm về sắp xếp và lọc sữ liệu
(SGK trang 78)
4.4. Tổng kết : (4’)
- Các thao tác cơ bản với xắp xếp và lọc dữ liệu trên trang tính.
	4.5. Hướng dẫn học tập :
	Về Thực hành trên máy nếu có điều kiện.
- Ôn lại các kiến thức từ bài 6 để chuẩn bị cho kiểm tra một tiết.
	5. phục lục
	Sách tin học dành cho THCS quyển 2.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 25.doc