Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 9: Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

* Hoạt động 1: - Học sinh biết thêm một phần mềm học tập hay để phục vụ cho việc luyện gõ phím bằng 10 ngón; biết cách khởi động phần mềm, khởi động một trò chơi trong phần mềm.

 - Học sinh hiểu được sự cần thiết, hiểu được ý nghĩa và một số chức năng chính của phần mềm.

* Hoạt động 2: - Học sinh biết cách khởi động 2 trò chơi của phần mềm: Trò Bubbles và trò ABC, biết thao tác, cách chơi từng trò chơi.

 - Học sinh hiểu được các thành phần chính; các lưu ý trong mỗi trò chơi để thuận lợi cho việc luyện gõ qua các trò chơi của phần mềm.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 517Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 9: Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 5 - Tiết 9
 Ngày dạy: 21/09/2015
LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
* Hoạt động 1: - Học sinh biết thêm một phần mềm học tập hay để phục vụ cho việc luyện gõ phím bằng 10 ngón; biết cách khởi động phần mềm, khởi động một trò chơi trong phần mềm.
 - Học sinh hiểu được sự cần thiết, hiểu được ý nghĩa và một số chức năng chính của phần mềm.
* Hoạt động 2: - Học sinh biết cách khởi động 2 trò chơi của phần mềm: Trò Bubbles và trò ABC, biết thao tác, cách chơi từng trò chơi.
 - Học sinh hiểu được các thành phần chính; các lưu ý trong mỗi trò chơi để thuận lợi cho việc luyện gõ qua các trò chơi của phần mềm.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Việc khởi động phần mềm; khởi động trò chơi, thao tác và chơi được 2 trò chơi: Trò Bubbles và trò ABC do phần mềm cung cấp.
Hs thực hiện thành thạo:
- Việc khởi động phần mềm; khởi động trò chơi, thao tác và chơi được 2 trò chơi: Trò Bubbles và trò ABC do phần mềm cung cấp.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Giới thiệu phần mềm
- Tìm hiểu 2 trò chơi: Trò Bubbles và trò ABC.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy. Phần mềm Typing Test hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng: (3 phút)
 Em hãy kể tên các phần mềm học tập em đã được học và em biết?
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: Tìm hiểu phần mềm Typing test: (10 phút)
 Gv: Cho học sinh đọc thông tin ở Sgk
? Em biết gì về phần mềm Typing Test ?
 Hs: Phát biểu.
 Gv: Chính xác hóa kiến thức.
Gv: Em nào cho thầy biết cách khởi động phần mềm này?
Hs: Nháy đúp vào biểu tượng trên desktop 
Gv: Nhận xét> Ngoài ra các em có thể vào Start à Programs à Typing Test à Free Typing Test.
Hs: Theo dõi, lắng nghe, ghi chép
Gv: Giới thiệu màn hình của phần mềm. Gõ tên người luyện tập vào mục nào?
Hs: Vào mục Enter Your Name
Gv: Hướng dẫn các bước để vào trò chơi
Hs: Lắng nghe, quan sát, ghi chép
Gv: Gọi 1-2 Hs thực hiện lại thao tác.
Hs: Thực hiện lại thao tác.
1. Giới thiệu phần mềm
 Typing Test là phần mềm luyện kĩ năng gõ phím nhanh bằng 10 ngón thông qua một số trò chơi đơn giản.
2. Khởi động phần mềm:
Cách 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình nền.
Cách 2: Vào Start à Programs à Typing Test à Free Typing Test.
- Chọn tên trong danh sách hoặc gõ tên người luyện tập vào mục Enter Your Name.
- Nháy chuột vào nút tại vị trí góc phải bên dưới màn hình để qua bước tiếp theo.
- Nháy chuột tại dòng chữ Warm up games để chuyển sang màn hình lựa chọn trò chơi.
- Để bắt đầu mỗi trò chơi, chọn loại nhóm từ vựng trong mục Vocabulary hoặc With Keys à Nháy chuột vào nút để vào trò chơi. Sau đó nháy nút một lần nữ để vào màn hình chính của trò chơi.
- Có 4 trò chơi tương ứng:
 + Bubbles (bong bóng)
 + ABC (bảng chữ cái)
 + Clouds (đám mây)
 + Wordtris (gõ từ nhanh)
Hoạt động 2: Tìm hiểu các trò chơi của chương trình. (20 phút)
Gv: Giới thiệu cách chơi trò chơi và thao tác mẫu cho HS thấy.
Gọi 1-2 HS thực hiện thao tác cho tất cả cùng xem.
Hs: Chú ý quan sát
Gv: Lưu ý Hs phân biệt chữ hoa và chữ thường.
Gv: Hướng dẫn HS luyện kỹ năng gõ những bong bóng có màu sắc chuyển động nhanh trước.
Hs: Lắng nghe, ghi chép.
Gv: Giới thiệu cách chơi trò chơi và thao tác mẫu cho Hs thấy.
Gọi 1-2 Hs thực hiện thao tác cho tất cả cùng xem.
Hs: Lên bảng thao tác
 Lưu ‎‎ý Hs gõ nhanh và chính xác
3. Trò chơi Bubbles (bong bóng):
- Các bọt khí bay từ dưới lên trên, trong các bọt khí có các chữ cái. Gõ chính xác chữ cái đó thì bọt khí biến mất.
- Nếu gõ sai hoặc không gõ kịp để bọt khí chạm vào khung trên màn hình thì bị tính là bỏ qua.
* Lưu ý: - Cần phân biệt chữ in hoa và chữ thường (gõ chữ in hoa với phím Shift).
- Cần ưu tiên các bọt khí chuyển động nhanh hơn.
- Score: Điểm của người chơi.
- Missed: Số chữ bị bỏ qua. (Chỉ được bỏ qua nhiều nhất là 6 chữ)
4. Trò chơi ABC (bảng chữ cái):
- Một dãy các chữ cái xuất hiện theo vòng tròn.
- Gõ chữ cái sáng màu đầu tiên và tiếp tục theo thứ tự xuất hiện của chúng.
* Lưu ý: - Cần gõ nhanh và chính xác để hoàn thành trong 5 phút.
- Score: Điểm của người chơi.
- Time: Thời gian đã chơi.
Tổng kết. (7 phút)
 Gọi Hs thực hiện lại thao tác khởi động chương trình. Cho Hs luyện tập 2 trò chơi.
Hướng dẫn học tập. (3 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà xem lại các kiến thức đã được học hôm nay.
- Về nhà thực hiện lại các thao tác; luyện tập 2 trò chơi đã được học (nếu có điều kiện).
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem lại cách khởi động, cách chơi 2 trò chơi trên để tiết sau thực hành. 
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_doc_them_3_Luyen_go_phim_nhanh_bang_Typing_Test.doc