Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 5 - Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

 * Hoạt động 1: - Học sinh biết cấu trúc của bảng tính; biết các thao tác với các trang tính: đổi tên trang tính; chèn hay xóa trang tính; thay đổi thứ tự trang tính.

 * Hoạt động 2: - Học sinh biết thêm chương trình bảng tính còn có 3 thành phần chính khác: Hộp tên; khối và thanh công thức.

 - Học sinh hiểu được khối là nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật để có thế xác định được địa chỉ khối.

1.2. Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Các thao tác với các trang tính: đổi tên trang tính; chèn hay xóa trang tính; thay đổi thứ tự trang tính.

- Xác định được hộp tên và thanh công thức trên trang tính; xác định được địa chỉ khối.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Các thao tác với các trang tính: đổi tên trang tính; chèn hay xóa trang tính; thay đổi thứ tự trang tính.

- Xác định được địa chỉ khối bất kì.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 422Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 5 - Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 03 - Tiết 05
 Ngày dạy: 07/09/2015
BÀI 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU
 TRÊN TRANG TÍNH
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động 1: - Học sinh biết cấu trúc của bảng tính; biết các thao tác với các trang tính: đổi tên trang tính; chèn hay xóa trang tính; thay đổi thứ tự trang tính.
 * Hoạt động 2: - Học sinh biết thêm chương trình bảng tính còn có 3 thành phần chính khác: Hộp tên; khối và thanh công thức.
 - Học sinh hiểu được khối là nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật để có thế xác định được địa chỉ khối.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Các thao tác với các trang tính: đổi tên trang tính; chèn hay xóa trang tính; thay đổi thứ tự trang tính.
- Xác định được hộp tên và thanh công thức trên trang tính; xác định được địa chỉ khối.
Hs thực hiện thành thạo:
- Các thao tác với các trang tính: đổi tên trang tính; chèn hay xóa trang tính; thay đổi thứ tự trang tính.
- Xác định được địa chỉ khối bất kì.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Bảng tính..
- Các thành phần chính trên trang tính.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy, chương trình bảng tính hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2p)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng. (5p)
Câu 1: Nêu cách thực hiện các thao tác: Khởi động Excel, lưu kết quả và thoát khỏi Excel?
Câu 2: Ngoài các thành phần trên màn hình Excel (đã được giới thiệu trong bài 1) thì Excel còn có các thành phần chính nào? 
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu trúc của bảng tính (15p)
Gv: Một bảng tính có có được từ nhiều trang tính khác nhau. (Ví dụ như tập)
Hs: Lắng nghe.
Gv: Vậy theo các em số lượng các trang tính có bị giới hạn không?
Hs: Trả lời
Gv: Giới thiệu cách đổi tên trang tính, chèn thêm trang tính và xóa trang tính, thay đổi thứ tự các trang tính.
Hs: Ghi bài
Gv: Gọi một số học sinh thực hiện lại các thao tác trên.
Hs: Thực hiện lại thao tác theo yêu cầu của giáo viên.
Gv: Gọi học sinh khác nhận xét .
Hs: Nhận xét thao tác của bạn
1. Bảng tính :
- Bảng tính được tạo thành từ các trang tính
+ Trang tính bao gồm các ô, cột, hàng.
+ Trang tính được kích hoạt là trang tính đang được hiển thị trên màn hình, có nhãn trang màu trắng, tên trang viết bằng chữ đậm.
+ Mỗi bảng tính chứa rất nhiều trang tính.
- Một số thao tác với các trang tính:
+ Đổi tên trang tính: Nháy chuột phải vào tên trang tính cần đổi, chọn Rename
+ Chèn trang tính: Nháy chuột phải vào tên trang tính cần chèn, chọn Insert/Wordsheet.
+ Xóa trang tính: Nháy chuột phải vào trang tính muốn xóa, chọn Delete.
+ Thay đổi thứ tự trang tính: Chọn trang tính, nhấn giữ chuột trái và rê chuột đến thứ tự tùy ý.
Hoạt động 2: Các thành phần chính trên trang tính (15p)
Gv: Ngoài các thành phần của trang tính như ô tính, hàng, cột thì còn có các thành phần gì nữa?
Hs: Nêu Hộp tên, Khối, Thanh công thức
Gv: Rút ra kết luận và lấy ví dụ cụ thể về hộp tên, khối, thanh công thức.
Hs: Chú ý lắng nghe, nắm kiến thức.
Gv: Đưa ra một số ví dụ, gọi Hs trả lời.
Hs: Trả lời.
2. Các thành phần chính trên trang tính:
 Ngoài các thành phần của trang tính như ô tính, hàng, cột thì trên trang tính còn có các thành phần khác:
Hộp tên: Là ô hiển thị địa chỉ của ô được chọn.
- Khối: là nhóm ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật.
Vd: B2:D5
- Thanh công thức: Cho biết nội dung của ô đang được chọn.
Tổng kết. (5p)
 - Gọi Hs thực hiện lại các thao tác với các trang tính: đổi tên trang tính; chèn hay xóa trang tính; thay đổi thứ tự trang tính.
Hướng dẫn học tập. (3p)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà các em xem lại các kiến thức đã học của bài học hôm nay.
- Thực hiện lại các thao tác đã được học (nếu có điều kiện).
- Làm các bài tập 1,2 và 3 trong Sgk.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước nội dung mục 3 và mục 4 để chuẩn bị cho tiết học sau.
- Nêu những dạng dữ liệu mà Excel có thể xử lí?.
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_2_Cac_thanh_phan_chinh_va_du_lieu_tren_trang_tinh.doc