Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 10: Luyện gõ phím nhanh bằng typing test

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

* Hoạt động : - Học sinh biết cách khởi động 2 trò chơi của phần mềm: Trò Bubbles và trò ABC, biết thao tác, cách chơi từng trò chơi.

 - Học sinh hiểu được các thành phần chính; các lưu ý trong mỗi trò chơi để thuận lợi cho việc luyện gõ qua các trò chơi của phần mềm.

1.2 Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Việc khởi động phần mềm; khởi động trò chơi, luyện gõ phím bằng mười ngón tay qua 2 trò chơi: Trò Bubbles và trò ABC do phần mềm cung cấp.

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 744Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 10: Luyện gõ phím nhanh bằng typing test", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 5 - Tiết 10
 Ngày dạy: 21/09/2015
 LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
* Hoạt động : - Học sinh biết cách khởi động 2 trò chơi của phần mềm: Trò Bubbles và trò ABC, biết thao tác, cách chơi từng trò chơi.
 - Học sinh hiểu được các thành phần chính; các lưu ý trong mỗi trò chơi để thuận lợi cho việc luyện gõ qua các trò chơi của phần mềm.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Việc khởi động phần mềm; khởi động trò chơi, luyện gõ phím bằng mười ngón tay qua 2 trò chơi: Trò Bubbles và trò ABC do phần mềm cung cấp.
Hs thực hiện thành thạo:
- Việc khởi động phần mềm; khởi động trò chơi, luyện gõ phím bằng mười ngón tay qua 2 trò chơi: Trò Bubbles và trò ABC do phần mềm cung cấp.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Luyện tập gõ 10 ngón qua 2 trò chơi: Trò Bubbles và trò ABC.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy. Phần mềm Typing Test hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng: 
 Kiểm tra trong quá trình thực hành.
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động : Luyện tập gõ phím nhanh qua 2 trò chơi Bubbles và ABC (37p)
Gv: Sơ lược mục đích của tiết học.
Hs: Lắng nghe.
Gv: Hướng dẫn và phân thời gian luyện tập cho mỗi trò chơi.
Hs: Lắng nghe Gv hướng dẫn.
Gv: Yêu cầu Hs khởi động phần mềm và tiến hành luyện tập.
Hs: Khởi động phần mềm và tiến hành luyện tập.
Gv: Quan sát học sinh thực hiện. Hướng dẫn nhắc nhở Hs trong quá trình luyện tập.
Hs: Luyện tập 2 trò chơi theo thời gian quy ước.
 Thực hành:
 Trò chơi Bubbles:
 Trò chơi ABC:
Tổng kết. (3 phút)
 - Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
Hướng dẫn học tập. (3 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà luyện tập 2 trò chơi đã được học (nếu có điều kiện).
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước 2 trò chơi tiếp theo: Clouds và Wordtris để tiết sau học. 
5. PHỤ LỤC.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_doc_them_3_Luyen_go_phim_nhanh_bang_Typing_Test.doc