Bài 10. Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test

1. Giới thiệu phần mềm Typing Test là phần mềm dùng để luyện gõ bàn phím nhanh thông qua một số trò chơi đơn giản nhưng rất hấp dẫn. Bằng cách chơi với máy tính em sẽ luyện được kỹ năng gõ bàn phím nhanh bằng 10 ngón. 2. Khởi động phần mềm Nháy đúp vào biểu tượng để khởi động phần mềm Typing Test. Màn hình khởi động của phần mềm có dạng như hình 132.