Giáo án môn Tin học khối 6

THÔNG TIN VÀ TIN HỌC

I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

 - Chiếu nội dung mục tiêu

 - Phiếu bài tập cặp theo mẫu ở phần B.1.bài 1

- Phiếu bài tập cặp theo mẫu ở phần B.3.bài 3

 - Phiếu bài tập cặp theo mẫu ở phần B.5.bài 3

II. Nội dung cần chuẩn bị

Hoạt động khởi động: CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi

 

doc 61 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 823Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ch sử phát minh ra chuột máy tính
Hoạt động
Hình thành kiến thức
B.1/trang 32
B.1.bài 1/tr 32
B.1.bài 1/tr 32
HS: Tự đọc nội dung và quan sát hình vẽ để hiểu cấu tạo thiết bị chuột
Hình b là cách cầm chuột đúng
HS: nghiên cứu các thao tác sử dụng chuột.
- Hướng dẫn về nhà: 
Em hãy cho biết chuột có các bộ phần nào? Khi con trỏ chuột chuyển thành dạng đồng hồ cát khi đó báo hiệu máy tính đang làm gi?
- GV nhận xét đánh giá tình hình học tập của lớp cũng như của một số học sinh qua tiết học.
- Rút kinh nghiệm giờ dạy
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 Duyệt của tổ CM
Tiết 12
 Ngày soạn:....../......../2015
Ngày dạy:......./........../2015
BÀI THỰC HÀNH 1: SỬ DỤNG CHUỘT
I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
GV: Máy chiếu , chuột máy tính
HS: Tài liệu hướng dẫn, máy tính
II. Nội dung cần chuẩn bị :
Hoạt động khởi động: CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi
→ Giáo viên đặt vấn đề vào bài
Hoạt động
Bài tập/ Trang
Nội dung chuẩn bị
Hoạt động luyện tập
 C.1/tr 39
Khởi động phần mềm Mouse Skills, thực hiện từ Level 1 đến Level 5.
Nhấn N chuyển sang Level tiếp theo, Q để thoát.
Hoạt động
Vận dụng
D/trang 42
HS: chơi trò chơi dò mìn ( Minesweeper)
Hoạt động tìm tòi mở rộng
E/ trang 43 
HS: trình bày các ý tưởng thiết kế chuột.
- Hướng dẫn về nhà: 
Em làm phần hoạt động tìm tòi mở rộng SGK trang 43
- GV nhận xét đánh giá tình hình học tập của lớp cũng như của một số học sinh qua tiết học.
- Rút kinh nghiệm giờ dạy
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Duyệt của tổ CM
Tiết 13
 Ngày soạn:....../......../2015
Ngày dạy:......./........../2015
LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH
I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- GV: Máy chiếu
- Tài liệu hướng dẫn, máy tính
II. Nội dung cần chuẩn bị :
Hoạt động khởi động: CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi
→ Giáo viên đặt vấn đề vào bài
Hoạt động
Bài tập/ Trang
Nội dung chuẩn bị
Hoạt động khởi động
A/trang 44
Hoạt động
Hình thành kiến thức và luyện tập
BC.1/tr 44
BC.2/.bài 1 
BC.2/.bài 2
BC.3/trang 46
BC.4/trang 47
BC.5/trang 48
- Khởi động trình duyệt Google Chom, gõ địa chỉ trang tin tức hàng ngày.
- Nháy chuột vào các mục muốn xem, nháy chuột vào biểu tượng mũ tên ¬ để quay trở lại trang tin vừa xem.
Chọn View ® Scientific (Khoa học ) 97 = 4782969
920 = 12 157 665 459 056 928 801
1234567892 = 15 241 578 750 190 521
9876543212 = 975 461 057 789 971 041
View ® Date caiculation (chọn 2 mốc) 
Gõ địa chỉ www.thoitietvietnam.gov.vn ® chọn vùng, khu vực, thành phố cần xem thời tiết
Khởi động phần mềm Windows Medina Player
CTr + O mở để nghe, xem 
- Hướng dẫn về nhà: 
+ Em về nhà thực hành sử dụng trình duyệt web để đọc tin tức theo địa chỉ (dantri.com.vn)
+ Xem dự báo thời tiết qua địa chỉ trang web (thoitietvietnam.gov.vn),
+ Thực hành sử dụng phần mềm tính toán (Calculator) 
- GV nhận xét đánh giá tình hình học tập của lớp cũng như của một số học sinh qua tiết học.
- Rút kinh nghiệm giờ dạy
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Duyệt của tổ CM
Tiết 14
 Ngày soạn:....../......../2015
Ngày dạy:......./........../2015
LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH
I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- GV: Máy chiếu
- HS: Tài liệu hướng dẫn, máy tính
II. Nội dung cần chuẩn bị :
Hoạt động khởi động: CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi
→ Giáo viên đặt vấn đề vào bài
Hoạt động
Bài tập/ Trang
Nội dung chuẩn bị
Hoạt động
Vận dụng
D/trang 49
HS xem trên trang tin tức hàng ngày trả lời
Hoạt động tìm tòi mở rộng
E/trang 49
HS: Tuỳ chọn tìm bài hát yêu thích trên Google
GV; hướng dẫn HS truy cập trang web youtube.com
- Hướng dẫn về nhà: 
+ Em về nhà làm phần hoạt động tìm tòi mở rộng SGK trang 49
+ Nghe nhạc với xem phim với phần mềm Windows Media Player
- GV nhận xét đánh giá tình hình học tập của lớp cũng như của một số học sinh qua tiết học.
- Rút kinh nghiệm giờ dạy
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Duyệt của tổ CM
Tiết 15
Ngày soạn:....../......../2015
Ngày dạy:......./........../2015
TẬP GÕ BÀN PHÍM
I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- GV: Máy chiếu, bàn phím
- HS: Tài liệu hướng dẫn, máy tính
 II. Nội dung cần chuẩn bị :
Hoạt động khởi động: CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi
→ Giáo viên đặt vấn đề vào bài
Hoạt động
Bài tập/ Trang
Nội dung chuẩn bị
Hoạt động
khởi động
A/trang 50
Tư thế ngồi làm việc
Tư thế ngồi máy tính không đúng về lâu dài sẽ dẫn đến hiện tượng như đau cổ, vẹo lưng, giảm thị lực.
Tư thế ngồi đúng cánh sẽ giúp chúng ta tránh các hiện tượng như đau cổ, vẹo lưng, giảm thị lục thêm vào đó ta còn gõ phím bằng mười ngón nhanh, làm việc trước máy tính lâu hơn, làm việc chính xác hơn.
Hoạt động
Hình thành kiến thức 
BC.1.bài tập 1
Trang 51
BC.1.bài tập 2
Trang 52
1. Nhiệm vụ từng ngón tay
2. Kỹ năng gõ bàn phím
3. Các hàng trên bàn phím
- Tư thế ngồi đúng cách là thẳng lưng, thân người không ngả về trước cũng không ngửa ra sau.
- Tư thế ngồi máy tính sai cách là thân người ngả về trước và ngửa ra sau. Mắt thấp hơn mép của màn hình, mắt cách màn hình máy tính xa hơn 50 cm và gần hơn 50 cm
- Khi gõ phím nhiệm vụ của ngón tay như sau:
Tay trái
Tay phải
- Ngón trỏ: R,F,V,4,T,G,B,5
- Ngón giữa: E,D,C,3
- Ngón áp út: W,S,X,2
- Ngón út: Phím: Q,A,Z,1,',Tab, Caps Lock, Shift
- Ngón trỏ: H,Y,N,6,7,J,M
- Ngón giữa: 8,I,K. <
- Ngón áp út: 9,O,L,>
- Ngón út: 0,P,:,?,",[,],-,+,\, Enter, Backspace
Sau khi vẽ xong thì em lên di chuyển bàn tay về hàng phím cơ sở
Giải phóng đôi mắt để quan sát và điều chỉnh tài liệu trên màn hình
Tốc độ gõ nhanh hơn ít phạm lỗi hơn
* Khi luyện gõ cần lưu ý
Nhìn vào màn hình không nhìn xuống bàn phím
Gõ phím nhẹ nhưng dứt khoát
Mỗi ngón tay chỉ gõ một số phím nhất định, sau khi gõ xong cần đưa bàn tay về vị chí ban đầu trên hàng phím cơ sở
Hàng phím số
Hàng phím trên
Hàng phím cơ sở
Hàng phím dưới
- Hướng dẫn về nhà: 
+ Em về nhà thực hành ngồi tư thế ngồi máy tính
+ Thực hành nhớ vị trí của các ngón tay, ôn lại kỹ năng gõ phím trên máy tính ở nhà, những bạn không có máy tính ở nhà có thể dùng bút kẻ các phím trên giấy khổ A4 để thực hiện nhớ phím.
- GV nhận xét đánh giá tình hình học tập của lớp cũng như của một số học sinh qua tiết học.
- Rút kinh nghiệm giờ dạy
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Duyệt của tổ CM
Tiết: 16
Ngày soạn:....../......../2015
Ngày dạy:......./........../2015
TẬP GÕ BÀN PHÍM
I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
 - GV: Máy chiếu, bàn phím
 - HS: Tài liệu hướng dẫn, máy tính
II. Nội dung cần chuẩn bị :
Hoạt động khởi động: CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi
→ Giáo viên đặt vấn đề vào bài
Hoạt động
Bài tập/ Trang
Nội dung chuẩn bị
Hoạt động luyện tập
1. Luyện tập gõ hàng phím cơ sở
- Đặt hai tay tại vị trí hàng phím cơ sở, gõ kí tự được đóng khung trên màn hình.
- Mắt luôn nhìn màn hình để biết phím cần gõ và ngón tay tương ướng(đổi sang màu thẫm hơn), nếu gõ đúng thì kí tự tiếp theo sẽ được đóng khung, nếu không thay đổi gì nghĩa là em gõ sai và phải gõ lại. Cố gắng không nhìn bàn phím
2. Luyễn gõ bàn phím dưới
- Nháy chuột vào mục thứ hai trên thanh bảng chọn, chọn Basics--> Lesson 4
- Hoàn thành xong Lesson 4 e tiếp tục luyện tập với Lesson 7
3. Luyện gõ hàng phím trên
- Nháy chuột vào mục thứ hai trên thanh bảng chọn, chọn Basics --->Lesson 5
- Hoàn thành Lesson 5 tiếp tục luyện tập với Lesson 6
4. Luyện gõ các phím dấu
- Nháy chuột vào mục thứ hai trên thanh bảng chọn, chọn Basics --->Lesson 8
- Hoàn thành Lesson 8 tiếp tục luyện tập với Lesson 9
Hoạt động vận dụng
Đ/59
Trang web kiểm tra tốc độ gõ phím
Hoạt động tìm tòi mở rộng
E/59
60 từ/phút
- Hướng dẫn về nhà: 
+ Em về nhà làm phần hoạt động tìm tòi mở rộng SGK trang 59
+ Thự hành với máy tính ở nhà trên phần mềm RapidTyping/Basics/Lesson 1
- GV nhận xét đánh giá tình hình học tập của lớp cũng như của một số học sinh qua tiết học.
- Rút kinh nghiệm giờ dạy
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Duyệt của tổ CM
Tiết: 17
Ngày soạn:....../......../2015
Ngày dạy:......./........../2015
LÀM QUEN VỚI LUYỆN GÕ BÀN PHÍM
I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
 - GV: Máy chiếu, bàn phím
 - HS: Tài liệu hướng dẫn, máy tính
II. Nội dung cần chuẩn bị :
Hoạt động khởi động: CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi
→ Giáo viên đặt vấn đề vào bài
Hoạt động
Bài tập/ Trang
Nội dung chuẩn bị
Hoạt động khởi động
Bài 1/Trang 4
a. lưng thẳng – mắt cách màn hình 50 cm
b. làm việc nhanh và chính xác hơn
c. ngón trỏ
d. j,f – space bar
e. hàng phím số - hàng phím trên – hàng phím cơ sở - hàng phím dưới
Hoạt động luyện tập
1. Phối hợp với phíp shift để gõ chữ hoa và các dấu
- Kết hợp phím shift với chữ cần việt hoa 
- ví dụ: (shift+k--->K)
- Học sinh thực hiện từ Lesson 1 đến Lesson 7
2. Gõ hàng phím số phối hợp với phím shift
Để vẽ được các hàng số sau 5% 6^ 7& 8* các em nhấn tổ hợp phím: shift + số ví dụ (shift+7)---->&
3. Vị trí của cụm phím số
- Cụm phím số (Numeric pad) nằm riêng biệt bên phải bàn phím được thiết kế riêng để nhập dữ liệu kiểu số
- Khi muốn dùng ta phải bật Num Lock
4. Gõ phím ở cụm phím số 
Học sinh thực hiện vào Numeric---->Lesson1 để luyễn kỹ năng gõ phím
- Hướng dẫn về nhà: 
+ Thự hành với máy tính ở nhà trên phần mềm RapidTyping/Shift keys
+ Thự hành với máy tính ở nhà trên phần mềm RapidTyping/Digit Keys
- GV nhận xét đánh giá tình hình học tập của lớp cũng như của một số học sinh qua tiết học.
- Rút kinh nghiệm giờ dạy
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Duyệt của tổ CM
Tiết: 18
Ngày soạn:....../......../2015
Ngày dạy:......./........../2015
LÀM QUEN VỚI LUYỆN GÕ BÀN PHÍM
I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
 - GV: Máy chiếu, bàn phím
 - HS: Tài liệu hướng dẫn, máy tính
II. Nội dung cần chuẩn bị :
Hoạt động khởi động: CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi
→ Giáo viên đặt vấn đề vào bài
Hoạt động vận dụng
C/Trang 64
Hoạt động tìm tòi mở rộng
D/Trang 64
Để thuận tiện, tiết kiêm diện tích cho những thiết bị di động nhỏ rễ di chuyển
- Hướng dẫn về nhà: 
+ Em làm phần hoạt động tìm tòi mở rộng SKG trang 64
+ Thực hành với máy tính ở nhà trên phần mềm RapidTyping/Numeric pad
- GV nhận xét đánh giá tình hình học tập của lớp cũng như của một số học sinh qua tiết học.
- Rút kinh nghiệm giờ dạy
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Duyệt của tổ CM
Tiết: 19
Ngày soạn:....../......../2015
Ngày dạy:......./........../2015
LUYỆN GÕ BÀN PHÍM TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH
I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
 - GV: Máy chiếu, bàn phím
 - HS: Tài liệu hướng dẫn, máy tính
II. Nội dung cần chuẩn bị :
Hoạt động khởi động: CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi
→ Giáo viên đặt vấn đề vào bài
Hoạt động
Bài tập/ Trang
Nội dung chuẩn bị
Hoạt động khởi động
A/Trang 65
Với trình độ gõ phím Introduction chỉ gõ được các kí tự rời rạc và rất chậm, để nâng cao tốc độ gõ phím của mình chúng ta luyện tập ở phần Beginner trong phần mềm Rapid Typing
Hoạt động luyện tập
1. Chuẩn bị/Trang 65
- Em khởi động phần mềm Rapid Typing/EN 2. Beginner/Basics/Lesson1
- Trước khi gõ các em tắt đèn Caps Lock
- Chuyển chế độ gõ tiếng việt sang tiếng anh nếu đang ở chế độ tiếng việt
2. Luyện tập gõ phím ở trình độ Beginner
- Gõ hàng phím cơ sở
+ Lesson 1→Lesson 3
- Gõ hàng phím dưới
+ Lesson 4→Lesson 8
- Gõ hàng phím trên
+ Lesson 5→Lesson 6
- Gõ hàng phím số
+ Lesson 9
- Hướng dẫn về nhà: 
+ Em thực hành với máy tính ở nhà trên phần mềm RapidTyping/Beginner/Basic 
- GV nhận xét đánh giá tình hình học tập của lớp cũng như của một số học sinh qua tiết học.
- Rút kinh nghiệm giờ dạy
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Duyệt của tổ CM
Tiết: 20
Ngày soạn:....../......../2015
Ngày dạy:......./........../2015
LUYỆN GÕ BÀN PHÍM TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH
I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
 - GV: Máy chiếu, bàn phím
 - HS: Tài liệu hướng dẫn, máy tính
II. Nội dung cần chuẩn bị :
Hoạt động khởi động: CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi
→ Giáo viên đặt vấn đề vào bài
Hoạt động
Bài tập/ Trang
Nội dung chuẩn bị
Hoạt động luyện tập
2. Luyện tập gõ phím ở trình độ Beginner
+ Lesson 9
- Gõ phối hợp phím shift
	Shift keys/ Lesson 1→Lesson9
- Gõ cụm phím số 
Numeric pad/Lesson1→Lesson8
C. Hoạt động tìm tòi mở rộng/Trang 69
Xem bảng thống kê để biết tốc độ gõ của em ra sao
- Hướng dẫn về nhà: 
+ Em làm phần hoạt động tìm tòi mở rộng SKG trang 69
+ Thực hành với máy tính ở nhà trên phần mềm RapidTyping/Beginner/Shift keys
- GV nhận xét đánh giá tình hình học tập của lớp cũng như của một số học sinh qua tiết học.
- Rút kinh nghiệm giờ dạy
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Duyệt của tổ CM
Tiết: 21
Ngày soạn:....../......../2015
Ngày dạy:......./........../2015
LUYỆN GÕ BÀN PHÍM Ở TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO
I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
GV: Máy chiếu, bàn phím
HS: Tài liệu hướng dẫn, máy tính
II. Nội dung cần chuẩn bị :
Hoạt động khởi động: CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi
→ Giáo viên đặt vấn đề vào bài
Hoạt động
Bài tập/ Trang
Nội dung chuẩn bị
Hoạt động khởi động
A/Trang 70
- Các bài tập ở trình độ Beginner khó hơn ở trình độ Introduction ở chõ trình độ Introduction từng kí tự rời rạc cách nhau bằng dấu phẩy, còn trình độ Beginner mỗi cum được tổ hợp từ 2 kí tự khác nhau (D và F,J và K)
Hoạt động luyện tập
1. Luyện tập ở trình độ Experienced
- Em khởi động phần mềm Rapid Typing/EN3. Experienced/Part 1/ Chọn lần lượt từng kí tự trong bảng để luyện tập 
- Hướng dẫn về nhà: 
+ Thực hành với máy tính ở nhà trên phần mềm RapidTyping/Experienced
- GV nhận xét đánh giá tình hình học tập của lớp cũng như của một số học sinh qua tiết học.
- Rút kinh nghiệm giờ dạy
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Duyệt của tổ CM
Tiết: 22
Ngày soạn:....../......../2015
Ngày dạy:......./........../2015
LUYỆN GÕ BÀN PHÍM Ở TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO
I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
GV: Máy chiếu, bàn phím
HS: Tài liệu hướng dẫn, máy tính
II. Nội dung cần chuẩn bị :
Hoạt động khởi động: CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi
→ Giáo viên đặt vấn đề vào bài
Hoạt động
Bài tập/ Trang
Nội dung chuẩn bị
Hoạt động
Bài tập/ Trang
Nội dung chuẩn bị
Hoạt động luyện tập
2. Luyện tập gõ phím ở trình độ Advanced
- Em khởi động phần mềm Rapid Typing/EN4./Advanced
Advanced là mức độ kĩ năng cao nhất , ở mức này em phải gõ một bài văn thực sự
- Luyện tập Lesson1, các Lesson tiếp theo luyện tập ở nhà
C. Hoạt động tìm tòi mở rộng
3. Kiểm tra kỹ năng gõ phím
- Em luyện tập ở Lesson 7→Lesson 17 ở trình độ Advanced cho thành thạo, sau đó làm bài kiểm tra để biết thành tích của mình có được nâng cao hay không?
- Hướng dẫn về nhà: 
+ Em làm phần hoạt động tìm tòi mở rộng SGK trang 72
- GV nhận xét đánh giá tình hình học tập của lớp cũng như của một số học sinh qua tiết học.
- Rút kinh nghiệm giờ dạy
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Duyệt của tổ CM
Tiết: 23
Ngày soạn:....../......../2015
Ngày dạy:......./........../2015
PHẦN MỀM TRÒ CHƠI LUYỆN GÕ BÀN PHÍM
I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
GV: Máy chiếu, Phần mềm 10 Finger BreakOut
HS: Tài liệu hướng dẫn, máy tính, phần mềm 10 Finger BreakOut
II. Nội dung cần chuẩn bị :
Hoạt động khởi động: CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi
→ Giáo viên đặt vấn đề vào bài
Hoạt động
Bài tập/ Trang
Nội dung chuẩn bị
Hoạt động khởi động
A/Trang 73
Hoạt động khởi động
- Những trò chơi điện tự giúp nâng kĩ năng gõ phím như 10FastFingers.com, 10 Finger BreakOut  em có thể giới thiệu cho các bạn trong lớp cùng chơi.
Hoạt động luyện tập
B/Trang 73
Hoạt động luyện tập
1. Khởi động phần mềm
- Em khởi động phần mềm 10 Finger BreakOut để chuẩn bị chơi.
- Để làm quen với phần mềm em thực hiện lần lượt những thao tác sau:
+ Em nháy đúp vào biểu tượng 10 Finger BreakOut trên màn hình để khởi động trò chơi
+ Khi cửa sổ hiện lên , em hãy nháy chuột vào mục Level ở bên phải màn hình chọn mức Beginner dành cho người mới tập chơi
+ Các em tắt âm thanh để khỏi ảnh hưởng đến các bạn bằng cách nháy chuột vào ô vuông Sound
+ Nháy chuột vào nút Start để xuất hiện một cửa sổ cho biết chuối kí tự mà em sẽ phải gõ trong trò chơi.
2. Luyện tập gõ phím thông qua trò chơi 
10 Finger BreakOut
- Khi thông báo trong hình hiện ra, em hãy gõ phím (Space) để bắt đầu trò chơi
- Trước khi chơi em quan sát, cửa số chính của trò chơi bày ra bốn hàng gạch, phí dưới có miếng đệm, quy tắc chơi như sau
- Nhiệm vụ của là bắn phá hết các hàng gạch, đồng thời di chuyển miếng đệm đỡ không để cho quả bóng rơi lọt xuống dưới.
- Lúc đầu em có 3 lượt chơi (ứng với 3 chiếc mũ trong hình) nếu bị rơi lọt tất cả bóng, em sẽ mất một lượt chơi.
- Từ miếng đệm em có thể phóng ra các quả bóng để phá hàng gạch bằng cách gõ kí tự màu xanh dương ở giữa (trong hình là kí tự "d")
- Di chuyển miếng đệm sang trái hoặc sang phải bằng cách gõ hai chữ cái tương ứng ở hai đầu (trong hình là kí tự "c" và "s")
- Hướng dẫn về nhà: 
+ Em thực hiện chơi trò chơi 10 Finger BreakOut/Beginner với máy tính ở nhà
- GV nhận xét đánh giá tình hình học tập của lớp cũng như của một số học sinh qua tiết học.
- Rút kinh nghiệm giờ dạy
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_VNEN_tu_tiet_1_den_tiet_30.doc