Giáo án môn Tin học khối 6 năm 2017 - Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Học sinh biết được hệ điều hành tổ chức thông tin trong máy tính theo một cấu trúc hình cây, gồm các tệp và thư mục.

- Biết được khái niệm cơ bản về tệp tin, thư mục và quy tắc đặt tên tệp, một số dạng tệp cơ bản. Hiểu được khái niệm thư mục con, thư mục mẹ và thư mục gốc.

2. Kỹ năng: Làm việc sắp xếp có khoa học.

1. Thái độ: Làm việc cẩn thận.

II. CHUẨN BỊ

 GV: GV chuẩn bị các tệp và các thư mục như trong SGK.

 HS: Đọc bài trước ở nhà.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP.

1. Ổn định lớp: 1 phút

2. Kiểm tra bài cũ: 4 phút.

 Nêu các nhiệm vụ chính của hệ điều hành? Nêu sự khác nhau chính giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng.

 

docx 5 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 10/03/2020 Lượt xem 340Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 6 năm 2017 - Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:11 Ngày soạn :24/10/2017 Tiết: 22 Ngày dạy :...../10/2017
BÀI 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Học sinh biết được hệ điều hành tổ chức thông tin trong máy tính theo một cấu trúc hình cây, gồm các tệp và thư mục.
- Biết được khái niệm cơ bản về tệp tin, thư mục và quy tắc đặt tên tệp, một số dạng tệp cơ bản. Hiểu được khái niệm thư mục con, thư mục mẹ và thư mục gốc.
2. Kỹ năng: Làm việc sắp xếp có khoa học.
Thái độ: Làm việc cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ 
 GV: GV chuẩn bị các tệp và các thư mục như trong SGK.
 HS: Đọc bài trước ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP.
Ổn định lớp: 1 phút
Kiểm tra bài cũ: 4 phút.
 Nêu các nhiệm vụ chính của hệ điều hành? Nêu sự khác nhau chính giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng.
Tiến trình bài học
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
GHI BẢNG
Hoạt động 1: 1. Cấu trúc lưu trữ thông tin trong máy tính: 5 phút
GV giới thiệu cấu trúc hình cây trong máy tính. 
- Mở My Computer cho học sinh xem cấu trúc cây thư mục.
HS chú ý theo dõi cấu trúc cây thư mục và lắng nghe.
- Hệ điều hành tổ chức thông tin bên trong máy tính theo một cấu trúc hình cây, gồm tệp và thư mục.
Hoạt động 2: Tệp tin: 7 phút.
- Chú ý : các từ “Tệp tin”, “Tập tin”, File, tệp có nghĩa như nhau.
- Hỏi: thiết bị lưu trữ gồm những gì? 
Thiết bị lưu trữ là các loại bộ nhớ ngoài.
2. Tệp tin 
- Tập tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.
Ví dụ : Các dạng tệp tin cơ bản
- Các tệp tin hình ảnh : Hình vẽ, phim, ảnh...
- Các tệp tin văn bản : Sách, tài liệu, thư từ ...
- Các tệp âm thanh : Bản nhạc, bài hát...
- Các chương trình : Phần mềm học tập, phần mềm ứng dụng, trò chơi...
- So với hệ điều hành MS-DOS thì hệ điều hành Windows cho phép đặt tên tệp thoải mái hơn.
- Cho học sinh thấy một số dạng tệp trong máy.
Tệp tin
Kích thước
Thời gian khởi tạo
Kiểu tệp tin
- Theo dõi một số dạng tệp trên màn hình.
* Tên tệp tin :
+ Gồm 2 phần : 
- Phần tên (bắt buộc phải có)
- Phần mở rộng (phần đuôi) (không nhất thiết phải có)
- Hai phần cách nhau bởi dấu chấm (.)
Ví dụ : baihoc.doc; baitho.txt; sohoc.doc; hinhhoc
Hoạt động 3: Thư mục: 6 phút
Hướng dẫn cho học sinh hiểu : Thư mục tương tự như một giá đựng sách, trên giá chia nhiều ngăn, mỗi ngăn là một thư mục con, mỗi cuốn sách như một tệp tin. Cả giá như một thư mục mẹ.
- Theo dõi các thư mục con và tệp trong một thư mục mẹ ở màn hình.
3. Thư mục :
- Hệ điều hành tổ chức các tệp trên đĩa thành các thư mục.
- Mỗi thư mục có thể chứa các tệp hoặc các thư mục con
- Cho học sinh theo dõi thư mục gốc các ổ đĩa C và D trên màn hình :
- Theo dõi trên màn hình.
* Thư mục mẹ : Là thư mục có chứa các thư mục con
* Thư mục con : Là thư mục nằm trong các thư mục mẹ
* Thư mục gốc : Là thư mục đầu tiên do hệ điều hành tạo ra
- Các tệp trong cùng một thư mục phải có tên khác nhau.
- Các thư mục trong cùng một thư mục mẹ phải có tên khác nhau
Hoạt động 4: 4. Đường dẫn: 5 phút 
3. Đường dẫn :
 Hỏi:Muốn đến thư mục Games trên hình ta phải mở các thư mục nào.
Quá trình mở như trên chính là đường dẫn đến một thư mục hoặc tệp nào đó.
- Cho học sinh chép khái niệm vào vở.
Ta mở lần lượt 
+ My Computer
+ Ổ đĩa D
+ Đến thư mục Games
- Chép khái niệm vào vở
4. Đường dẫn: Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu \ bắt
đầu từ một thư mục xuất phát nào đó và kết thúc bằng thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng.
Quá trình mở như trên chính là đường dẫn đến một thư mục hoặc tệp nào đó.
- Cho học sinh chép khái niệm vào vở.
Hoạt động 5: 5. Các thao tác chính với tệp và thư mục: 12 phút
5. Các thao tác chính với tệp và thư mục :
GV giới thiệu các thao tác chính với tệp và thư mục như trong SGK.
- HS theo dõi.
5. Các thao tác chính với tệp và thư mục:
- Xem thông tin về các tệp và thư mục
- Tạo mới
- Xoá
- Đổi tên
- GV giới thiệu các thao tác này sẽ được làm quen trong các bài học sau.
HS theo dõi và ghi vào vở.
- Sao chép
- Di chuyển
- Các thao tác này sẽ được làm quen trong các bài học sau.
 IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP.
 1 Tổng kết: 3 phút
 * Nhắc lại nội dung trọng tâm bài:
- Hệ điều hành tổ chức thông tin trong máy theo một cấu trúc hình cây thư mục
- Một thư mục có thể chứa nhiều thư mục con và tệp.
- Tệp không thể chứa thư mục.
- Trong một thư mục không thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau.
 2. Hướng dẫn học tập: 2 phút
 Về nhà học bài và trả lời các câu hỏi và bài tập SGK trang 43. Đọc trước bài 12 tiết sau học.

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai 11 TO CHUC THONG TIN TRONG MAY TINH20172018_12170155.docx