Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 8 - Ai là người học giỏi

A. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS biết các khái niệm: lọc dữ liệu và sắp xếp dữ liệu.

- HS biết các thao tác để sắp xếp và lọc dữ liệu.

2. Kĩ năng:

- HS thực hiện được thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu.

3.Thái độ:

- HS có thái độ học tập nghiêm túc say mê học hỏi khám phá lĩnh hội tri thức mới, thực hiện tốt mọi nội quy phòng máy.

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Chuẩn bị của GV:

- Phòng học có trang bị máy tính, máy chiếu.

2. Chuẩn bị của HS:

- HS nghiên cứu trước nội dung SGK.

 

doc 5 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 920Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 8 - Ai là người học giỏi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15/02/2013
7A: 21 /02
8A: 19 /02
9A: 21/02
7B: 21 /02
8B: 19 /02
9B: 18 /02
Ngày giảng:
TIẾT 47 
BÀI THỰC HÀNH 8: AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI?
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS biết các khái niệm: lọc dữ liệu và sắp xếp dữ liệu.
- HS biết các thao tác để sắp xếp và lọc dữ liệu.
2. Kĩ năng:
- HS thực hiện được thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu.
3.Thái độ:
- HS có thái độ học tập nghiêm túc say mê học hỏi khám phá lĩnh hội tri thức mới, thực hiện tốt mọi nội quy phòng máy.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Chuẩn bị của GV:
- Phòng học có trang bị máy tính, máy chiếu.
2. Chuẩn bị của HS:
- HS nghiên cứu trước nội dung SGK.
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
I. Ổn định tổ chức (1p)
II. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra xen kẽ trong giờ.
III. Bài mới: 
1. Đặt vấn đề (1p) : Ở giờ trước các em đã biết cách sắp xếp và lọc dữ liệu theo nhu cầu khi sử dụng trang tính. Trong tiết ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hành các thao tác sắp xếp, lọc dữ liệu theo các bước đã học theo các yêu cầu cầu cụ thể của các bài tập trong bài thực hành:
2. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
HĐ1: Nêu mục đích, yêu cầu của bài 
(3p)
GV yêu cầu HS nêu mục đích, yêu cầu của bài thực hành dựa vào thông tin SGK.
1.Mục đích, yêu cầu:
 (SGK trang 77)
HĐ2: Tìm hiểu nội dung chính của bài thực hành
(20p)
- GV yêu cầu HS Đọc nội dung và nêu yêu cầu của bài tập 1 SGK trang 77.
(GVghi tóm tắt lên bảng).
- GV: Em hãy nêu các bước sắp xếp dữ liệu?
- GV: Em hãy nêu các bước lọc dữ liệu?
- GV nhận xét , cho điểm (điểm miệng).
* Bài tập 1: Thực hành sắp xếp và lọc dữ liệu
 - HS đọc nội dung và nêu yêu cầu của bài tập2 SGK trang 77.
- HS suy nghĩ trả lời:
 + Các bước sắp xếp dữ liệu:
* Bước1: Nháy chuột chọn một ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu.
* Bước 2: Nháy nút trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần ( hoặc nháy nút để sắp xếp theo thứ tự giảm dần)
- HS suy nghĩ trả lời: 
+ Các bước lọc dữ liệu:
* Bước 1: Chuẩn bị
- Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.
- Mở bảng chọn Data/ Filter/ AutoFilter.
Sau bước này các mũi tên xuất hiện trên bảng tính.
* Bước 2: Lọc
- Nháy vào nút trên hàng tiêu đề cột để chọn tiêu chuẩn lọc. Danh sách hiện ra ta nháy chọn điều kiện.
HĐ2: Giao nhiệm vụ, quan sát hướng dẫn HS thực hành
(15p)
- GV yêu cầu HS tiến hành lần lượt theo các yêu cầu của bài tập mà GV đã hướng dẫn.
- GV quan sát HS thực hành, theo dõi, uốn nắn, sửa sai kịp thời; xử lý tình huống (nếu có) 
- Yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả sau khi thực hành
- Cuối buổi GV có thể sử dụng máy chiếu thao tác nhanh các yêu cầu và giải thích lại (nếu cần).
- HS nghe, thực hiện.
- HS nghe, thực hiện nghiêm túc.
- HS quan sát, ghi nhớ.
IV. Củng cố (3p)
- GV nhận xét buổi thực hành về ý thức thái độ, hiệu quả của buổi thực hành.
- Cho điểm một vài nhóm thực hiện tốt.
V. Dặn dò, hướng dẫn học tập ở nhà (1p)
- Tìm hiểu trước nội dung bài tập 2, 3.
----------------------------------
Ngày soạn: 17/02/2013
7A: 22/02
8A: 21/02
9A: 22/02
7B: 22/02
8B: 20/02
9B: 20/02
Ngày giảng:
TIẾT 48
BÀI THỰC HÀNH 8: AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI?
(Tiếp)
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS biết các khái niệm: lọc dữ liệu và sắp xếp dữ liệu.
- HS biết các thao tác để sắp xếp và lọc dữ liệu.
2. Kĩ năng
- HS thực hiện được thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu.
3.Thái độ
- HS có thái độ học tập nghiêm túc say mê học hỏi khám phá lĩnh hội tri thức mới, thực hiện tốt mọi nội quy phòng máy.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của GV
- Phòng học có trang bị máy tính, máy chiếu.
2. Chuẩn bị của HS
- HS nghiên cứu trước nội dung SGK.
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
I. Ổn định tổ chức (1p)
II. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra xen kẽ trong giờ.
III. Bài mới
1. Đặt vấn đề 
2. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
HĐ1: Nêu mục đích, yêu cầu của bài 
(3p)
GV yêu cầu HS nhắc lại mục đích, yêu cầu của bài thực hành dựa vào thông tin SGK.
1.Mục đích, yêu cầu:
 (SGK trang 77)
* Bài tâp 2: Lập trang tính, sắp xếp và lọc dữ liệu
* Bài tâp 3: Tìm hiểu thêm về sắp xếp và lọc dữ liệu
(20p)
- GV yêu cầu HS đọc nội dung và nêu yêu cầu của bài tập 2 SGK trang 77.
- GV yêu cầu HS thực hiện thao tác theo yêu cầu vừa nêu.
- GV hướng dẫn HS mở bảng tính Cac nuoc DNA đã lưu trong bài thực hành 6 với dữ liệu các nước trong khu vực Đông Nam Á như hình 95 SGK, trang 77.
- GV yêu cầu HS thực hành lần lượt theo các ý. Chú ý các bước thực hiện.
- GV yêu cầu HS đọc nội dung và nêu yêu cầu của bài tập 3 SGK trang 78.
- GV yêu cầu HS thực hiện thao tác theo yêu cầu vừa nêu.
* Bài tâp 2: Lập trang tính, sắp xếp và lọc dữ liệu
*Bài tâp 3: Tìm hiểu thêm về sắp xếp và lọc dữ liệu
HĐ3: Giao nhiệm vụ, quan sát hướng dẫn HS thực hành
(16p)
- GV yêu cầu HS tiến hành lần lượt theo các yêu cầu của 3 bài tập mà GV đã hướng dẫn.
- GV quan sát HS thực hành, theo dõi, uốn nắn, sửa sai kịp thời; xử lý tình huống (nếu có) 
- Yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả sau khi thực hành
- Cuối buổi GV có thể sử dụng máy chiếu thao tác nhanh các yêu cầu và giải thích lại (nếu cần).
- HS nghe, thực hiện.
- HS nghe, thực hiện nghiêm túc.
- HS quan sát, ghi nhớ.
IV. Củng cố (3p)
- GV nhận xét buổi thực hành về ý thức thái độ, hiệu quả của buổi thực hành.
- Cho điểm một vài nhóm thực hiện tốt.
V. Dặn dò, hướng dẫn học tập ở nhà (1p)
- Tìm hiểu trước nội dung bài: Học toán với TOOLKIT MATH (SGK trang 111-118)

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 8 - Ai là người học giỏi (3).doc