Bài thực hành 7 - IGiáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - danh sách lớp em - Nguyễn Ngọc Thạch - Trường THCs Hưng Đồng

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS thực hiện được việc xem trang tính trước khi in

- HS Thực hiện được việc điều chỉnh dấu ngắt trang

2. Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng thao tác với trang tính

- Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức lí thuyết vào thực hành

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, chú ý

II. CHUẨN BỊ

1. GV: SGK, máy chiếu, phòng máy, giáo án

2. HS: SGK, vở ghi chép, đồ dùng học tập khác

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định lớp

2. Bài cũ: Hỏi trong quá trình thực hành

3. Bài mới

 

doc 5 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1223Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài thực hành 7 - IGiáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - danh sách lớp em - Nguyễn Ngọc Thạch - Trường THCs Hưng Đồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 08/02/2015
Tuần 22
Tiết 43: BTH 7 IN DANH SÁCH LỚP EM (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS thực hiện được việc xem trang tính trước khi in
- HS Thực hiện được việc điều chỉnh dấu ngắt trang
2. Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng thao tác với trang tính
- Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức lí thuyết vào thực hành
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, chú ý
II. CHUẨN BỊ
1. GV: SGK, máy chiếu, phòng máy, giáo án
2. HS: SGK, vở ghi chép, đồ dùng học tập khác
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Bài cũ: Hỏi trong quá trình thực hành
3. Bài mới
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập 1
GV: Yêu cầu HS mở máy, Khởi động Excell
GV: Yêu cầu HS mở Bang diem lop em (đã lưu trong bài thực hành 6) và thực hiện các nút lệnh trên thanh Print Preview.
GV: Yêu cầu HS tìm hiểu chức năng của các nút lệnh trên thanh công cụ Print Preview
 HS: Thực hiện
? Liệt kê ra những lỗi sai và hướng khắc phục cho những lỗi đó ra giấy theo nhóm
 HS: Thực hiện và thảo luận theo nhóm.
? Sử dụng nút lệnh Page break Preview để xem các dấu ngắt trang
 HS: Thực hiện.
GV: Theo dõi quan sát, hướng dẫn HS thực hiện
Bài tập 1. Kiểm tra trang tính trước khi in
- : Xem các trang in
- : Phóng to/thu nhỏ trang tính
- : Mở hộp thoại Page Setup để thiết đặt trang in
- : Để xem chi tiết các lề của trang in
- : Chuyển sang chế độ xem trang in với các dấu ngắt trang
- : In trang tính
- : Đóng chế độ xem trước khi in, trở về chế độ bình thường
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 2
GV: Yêu cầu học sinh thực hiện trên bài tập: Bang diem lop em 
GV: Yêu cầu học sinh thực hiện mở Page setup, chọn margins.
? Định dạng lề theo y/c của SGK (2, 1.5, 1.5, 2)
 HS: Thực hiện.
? Nháy chuột chọn các tuỳ chọn trong mục Center on page
HS: Thực hiện.
? Horizontally chức năng là gì?
? Vertically chức năng là gì?
 HS: - Căn giữa theo chiều ngang
 - Căn giữa theo chiều dọc
? Chọn hướng giấy cho trang tính?
? Thực hiện các tuỳ chọn trong câu b?
? Thực hiện các yêu cầu của câu c?
 HS: Thực hiện 
GV: Theo dõi quan sát, hướng dẫn HS thực hiện
GV: Yêu cầu HS tắt máy, vệ sinh phòng máy
2. Bài tập 2. Thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang. 
- Tiếp tục sử dụng trang tính Bang diem lop em 
a. Đặt lề
- Vào File\Page Setup\ chọn trang Margin, ghi lại các thông số ngầm định tại các ô Top, Bottom, Left, Right
- Thay đổi các thông số, nhấn OK -> Kết quả?
- Đặt các lề Top=2, Bottom=1.5, Left=1.5, Right=2, nhấn OK
- Chọn ô Horizontally hoặc Vertically -> Kết quả
b. Đặt hướng giấy
- Vào File\Page Setup\ chọn trang Page, ghi nhận thiết đặt ngầm định
- Chọn Landscape\OK->Kết quả?
- Chọn Portrait\OK -> Kết quả?
- ô Adjust to: Điều chỉnh = bao nhiêu % kích thước bình thường
- ô Fit to: Điều chỉnh vừa khít trong bao nhiêu trang
- Đặt khổ giấy tại ô Paper Size
c. Đặt trang đứng và không có tỉ lệ
- Hiển thị chế độ Page Break Preview
- Điều chỉnh các cột được in hết trên một trang, mỗi trang in khoảng 25 dòng (H80)
IV. NHẬN XÉT- ĐÁNH GIÁ GIỜ THỰC HÀNH
Nhận xét giờ thực hành về:
+ Kiến thức
+ Kỹ năng
+ Thái độ
V. DẶN DÒ
- Về nhà thực hành lại
	- Tìm hiểu phần còn lại của bài thực hành để tiết sau thực hành tiếp
	- Vệ sinh, gọn gàng phòng máy
Ngày soạn: 08/02/2015
Tiết 44: BTH 7 IN DANH SÁCH LỚP EM (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS thực hiện được việc đặt lề và hướng giấy in cho trang in
- HS biết cách thực hiện in trang tính
2. Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng thao tác với trang tính
- Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức lí thuyết vào thực hành
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, chú ý
II. CHUẨN BỊ
1. GV: SGK, máy chiếu, phòng máy, giáo án
2. HS: SGK, vở ghi chép, đồ dùng học tập khác
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Bài cũ: Hỏi trong quá trình thực hành
3. Bài mới
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập 3
GV: Yêu cầu HS mở máy, Khởi động Excell
GV: Yêu cầu HS mở So theo doi the luc (đã lưu trong bài thực hành 5) 
 HS: Thực hiện.
GV: Yêu cầu học sinh thực hiện định dạng để có trang tính như hình 81 trong vòng 5 phút
? Làm thế nào để căn chỉnh dòng “Danh sách lớp em" như hình 81
 HS: - Chọn ô A1 đến ô G1
 - Nháy nút Merge and Center
GV: Y/c HS thực hiện theo phần yêu cầu:
- Dữ liệu trong hàng tiêu đề (hàng 3) được căn giữa với kiểu chữ đậm, và cỡ chữ to hơn.
- Dữ liệu trong các cột Stt, Chiều cao, Nặng được căn giữa; trong các cột Họ và tên, Địa chỉ, điện thoại-căn trái; trong cột Ngày sinh-căn phải.
- Dữ liệu số trong cột chiều cao được định dạng với hai chữ số thập phân.
- Các hàng được tô màu nền phân biệt để dễ tra cứu
 HS: Thực hiện theo nhóm
? Thực hiện yêu cầu câu b, c trên trang tính theo sự hướng dẫn của giáo viên
 HS: thực hiện
GV: Quan sát học sinh thực hành, sữa chữa sai sót cho HS
Bài tập 3: Định dạng và trình bày trang tính
- Mở trang tính So theo doi the luc
a. Định dạng trang tính
- Thực hiện định dạng để được trang tính như H81
b. Xem các trang in
- Xem các trang trước in
- Kiểm tra các dấu ngắt trang
- Đặt hướng trang ngang
- Đặt lề thích hợp
- Chọn in nội dung giữa trang giấy theo chiều ngang
c. Lưu bảng tính (Nhấn nút hoặc vào File\Save hoặc nhấn Ctrl + S)
- In trang tính
Kết quả:
Hoạt động 2: Kết thúc
GV: Cho học sinh đúc kết lại các kiến thức đạt được thông qua bài thực hành ngày hôm nay.
- Nhắc lại các kiến thức trong bài một lần nữa và nhấn mạnh những kiến thức các em hay bị sai sót.
GV: Y/c HS tắt máy, vệ sinh phòng máy
 HS: Thực hiện theo y/c của GV
IV. NHẬN XÉT- ĐÁNH GIÁ GIỜ THỰC HÀNH
Nhận xét giờ thực hành về:
+ Kiến thức
+ Kỹ năng
+ Thái độ
V. DẶN DÒ
- Về nhà thực hành lại
	- Tìm hiểu phần còn lại của bài thực hành để tiết sau thực hành tiếp

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 7 - In danh sách lớp em - Nguyễn Ngọc Thạch - Trường THCs Hưng Đồng.doc