Giáo án Mỹ thuật lớp 1 - Học kì 1 - Ngô Thị Minh Hiền

CHỦ ĐỀ 1: CUỘC DẠO CHƠI CỦA ĐƯỜNG NÉT

(Thời lượng 2 tiết)

I. MỤC TIÊU:

- Nhận ra và nêu được đặc điểm của các đường nét cơ bản.

- Vẽ được các nét và tạo ra được sự chuyển động của đường nét khác nhau theo ý thích.

- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

1.Phương pháp:

- Gợi mở, Trực quan, Luyện tập thực hành.

2. Hình thức tổ chức:

- Hoạt động cá nhân

- Hoạt động nhóm.

 III. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN.

1. Giáo viên

- Sách học mĩ thuật lớp 1

- Hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung chủ đề:

+ Hình ảnh hoặc hình vẽ các thẳng, ngang, gấp khúc, cong, nghiêng, nét đứt, nét chấm,.

+ Bài vẽ cả HS nếu có.

2. Học sinh

- Sách học mĩ thuật 1

- Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, hồ, kéo, đất nặn, .

 

doc 19 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 469Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mỹ thuật lớp 1 - Học kì 1 - Ngô Thị Minh Hiền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
và trình bày
- Hs trả lời.
- Hs lắng nghe
- Hs lắng nghe
Ngày soạn :10/ 09/ 2017
Ngày dạy :13 – 20/ 09/ 2017
CHỦ ĐỀ 2: SẮC MÀU EM YÊU
(Thời lượng 2 tiết)
I. MỤC TIÊU: 
- Nhận ra và nêu được màu sắc của các sự vật trong tự nhiên và các đồ vật xung quanh.
- Nhận biết được ba màu : đỏ, vàng, lam.
- Biết cách sử dụng màu sắc để vẽ theo ý thích.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
1.Phương pháp:
- Gợi mở, Trực quan, Luyện tập thực hành.
2. Hình thức tổ chức:
- Hoạt động cá nhân
III. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN.
1. Giáo viên
- Sách học mĩ thuật lớp 1
- Hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung chủ đề:
+ Hình ảnh thiên nhiên có màu sắc đẹp.
2. Học sinh
- Sách học mĩ thuật 1
- Giấy vẽ, màu vẽ, .
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Tiết
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tiết 1
35’
- Kiểm tra đồ dùng
A. Khởi động: (2 phút)
- Tổ chức chơi trò chơi : Trò chơi “ Đoán màu từ chữ cái đầu” . VD : GV nói chứ “ Đ” , đáp án là “ màu đỏ”,
- Gv khen ngợi Hs trả lời đúng, sau đó giới thiệu vào chủ đề.
B. Nội dung chính :
1. Hoạt động 1: Hưóng dẫn tìm hiểu (7 phút)
- Tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm
* Quan sát H2.1 và h 2.2 thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi:
+ Kể tên các màu mà các em biết ?
+ Em thấy những hình ảnh nào trong tự nhiên và các đồ vật mà em biết có những màu mà em vừa quan sát ?
+ Em thấy màu sắc mang lại điều gì cho cuôc sống của em ?
GVchốt ý :
+ Mọi vật xung quanh chúng ta đều có màu sắc. Màu sắc làm cảnh vật đẹp hơn.
+ Trong hội họa, có ba màu chính : đò, vàng, lam.
- Yêu cầu Hs quan sát hình 2.4, đặt câu hỏi gợi mở :
+ Trong các bài vẽ có những hình ảnh gì ?
+ Màu sắc của các hình ảnh trong mỗi bức tranh là gì ?
+ Những màu nào là màu chính ?
GV chốt ý :
2. Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện (2 phút)
- Gợi ý cho HS quan sát hoặc nhớ lại các sự vật trong tự nhiên và các sự vật quen thuộc trong cuộc sống để tìm đối tượng vẽ theo ý thích.
- Yêu cầu Hs quan sát H 2.5 để tham khảo cách vẽ màu.
GV chốt ý :
3. Hoạt động 3: Thực hành ( 20’)
Yêu cầu Hs vẽ hình và vẽ màu đỏ, vàng, lam vào bài vẽ của mình.
4. Hoạt động 4 : Hướng dẫn nhận xét, đánh giá sp sau HĐ:
- Em có nhận xét gì về sản phẩm của mình và của bạn?
- Ban đồ dùng kiểm tra báo cáo.
- Học sinh chơi trò chơi
- Trả lời câu hỏi
- Lắng nghe
- Hs trả lời
- Lắng nghe
- Học sinh quan sát
- Hs thực hành
- Hs nhận xét
Tiết 2
35’
Khởi động:( 1 phút )
Tiếp tục hoàn thành sản phẩm
Nội dung chính:
1. Hoạt động 1: Hưóng dẫn tìm hiểu( 5 phút)
Đặt câu hỏi gợi mở :
- Em đã vẽ được những gì ?
- Em có thích màu sắc mình vừa phối không?
Gv chốt ý
2. Hoạt động 2 : Hoạt động thực hành : ( 22 phút )
Gv gợi ý cho Hs vẽ thêm các hình ảnh khác để bức tranh thêm sinh động.
3. Hoạt động 3 : Tổ chức trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm :
- Hướng dẫn Hs trưng bày sản phẩm.
- Hướng dẫn Hs thuyết trình về sản phẩm của mình. Gv gợi ý các Hs khác tham gia đặt câu hỏi để cùng chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn nhau. Đặt câu hỏi gợi mở :
- Em có thích thú khi thực hiện vẽ màu không ?
- Em đã vẽ những màu gì vào bài vẽ của mình?
- Em thích bài vẽ nào của các bạn trong nhóm ?
4. Hoạt động 4: Tổng kết chủ đề: 
- Gv nhận xét, tuyên dương.
Vận dụng sáng tạo.
Gợi ý Hs pha trộn màu cơ bản vào hình a, b, c
- Hs tiếp tục hoàn thành
- Hs lắng nghe và trả lời
- Hs thực hành
- Hs trưng bày và trình bày
- Hs trả lời.
- Hs lắng nghe
- Hs lắng nghe
Ngày soạn :25/ 09/ 2017
Ngày dạy :27/ 09 – 4/ 10/ 2017
CHỦ ĐỀ 3: SÁNG TẠO CÙNG HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, 
HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH TAM GIÁC.
(Thời lượng 2 tiết)
I. MỤC TIÊU: 
- Nhận ra và nêu được một số đồ vật, con vật, hình ảnh trong tự nhiên có dạng HV, HT, HCN và HTG
- Vẽ được hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật và hình tam giác.
- Biết gắn kết các hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác để sáng tạo ra các hình ảnh của các con vật hoặc các hình ảnh trong tự nhiên.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
1.Phương pháp:
- Gợi mở, Trực quan, Luyện tập thực hành.
2. Hình thức tổ chức:
- Hoạt động cá nhân
III. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN.
1. Giáo viên
- Sách học mĩ thuật lớp 1
- Hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung chủ đề:
2. Học sinh
- Sách học mĩ thuật 1
- Giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, keo dán, .
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Tiết
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tiết 1
35’
- Kiểm tra đồ dùng
A. Khởi động: (2 phút)
- Cho Hs lên bảng vẽ các hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác.
- Gv nhậnvà giới thiệu vào chủ đề.
B. Nội dung chính :
1. Hoạt động 1: Hưóng dẫn tìm hiểu (7 phút)
- Tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm
* Quan sát H3.1 và H 3.2 để trả lời các câu hỏi:
+ Em có thể chỉ ra hình nào có dạng HT, HTG, HCN?
+ Em thấy những hình ảnh nàocó dạng HT, HV, HTG, HCN?
GVchốt ý :
+ Từ những HV, HT, HCN, HTG ta có thể sáng tạo được hình ảnh con vật, đồ vật.
2. Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện (2 phút)
- Yêu cầu Hs quan sát hình 3.3, nêu câu hỏi gợi mở để Hs nhận ra cách tạo một sản phẩm mĩ thuật từ HV, HT, HCN, HTG.
+ Em định sáng tạo ra đồ vật gì ? Con vật gì ? Hình ảnh gì ?
+ Em sẽ sử dụng những hình ảnh gì để tạo ra sản phẩm đó ?
- Yêu cầu Hs tham khảo thêm các sản phẩm trong hình 3.4 để có thêm ý tưởng tạo hình.
GV chốt ý :
3. Hoạt động 3: Thực hành ( 20’)
Yêu cầu Hs tạo HV, HT, HCN, HTG và sáng tạo một sản phẩm mĩ thuật theo ý thích.
4. Hoạt động 4 : Hướng dẫn nhận xét, đánh giá sp sau HĐ:
- Em có nhận xét gì về sản phẩm của mình và của bạn?
- Ban đồ dùng kiểm tra báo cáo.
- Học sinh chơi trò chơi
- Trả lời câu hỏi
- Lắng nghe
- Hs trả lời
- Lắng nghe
- Hs thực hành
- Hs nhận xét
Tiết 2
35’
Khởi động:( 1 phút )
Tiếp tục hoàn thành sản phẩm
Nội dung chính:
1. Hoạt động 1: Hưóng dẫn tìm hiểu( 5 phút)
Đặt câu hỏi gợi mở :
- Em đã tạo được những gì ?
- Em làm thế nào để sáng tạo ra được một đồ vật, con vật hay một hình trong tự nhiên từ các HT, HV, HCN, HTG ?
Gv chốt ý
2. Hoạt động 2 : Hoạt động thực hành : ( 22 phút )
Gv gợi ý cho Hs tạo thêm các hình ảnh khác để bức tranh thêm sinh động.
3. Hoạt động 3 : Tổ chức trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm :
- Hướng dẫn Hs trưng bày sản phẩm.
- Hướng dẫn Hs thuyết trình về sản phẩm của mình. Gv gợi ý các Hs khác tham gia đặt câu hỏi để cùng chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn nhau. Đặt câu hỏi gợi mở :
- Em có cảm thấy thích thú khi sáng tạo sản phẩm từ , HT, HCN, HV, HTG ?
- Em đã tạo ra sản phẩm gì?
- Em thích sản phẩm của bạn nào ? Tại sao ? Em học hỏi được gì từ sản phẩm của bạn ?
4. Hoạt động 4: Tổng kết chủ đề: 
- Gv nhận xét, tuyên dương Hs tích cực, động viên, khuyến khích các em chưa hoàn thành.
Vận dụng sáng tạo.
Gợi ý Hs tạo ra nhiều hình cơ bản, sau đó ghép chúng lại thành một bức tranh sinh động.
- Hs tiếp tục hoàn thành
- Hs lắng nghe và trả lời
- Hs thực hành
- Hs trưng bày và trình bày
- Hs trả lời.
- Hs lắng nghe
- Hs lắng nghe
Ngày soạn : 9/ 10/ 2017
Ngày dạy : 11 – 18 - 25/ 10/ 2017
CHỦ ĐỀ 4: NHỮNG CON CÁ ĐÁNG YÊU
(Thời lượng 3 tiết)
I. MỤC TIÊU: 
- Nhận ra và nêu được đặc điểm chung về hình dáng của con cá.
- Biết vẽ con cá và sử dụng được các nét và màu sắc đã học để trang trí con cá theo ý thích.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, của nhóm bạn.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
1.Phương pháp:
- Sử dụng quy trình vẽ cùng nhau, xây dựng cốt truyện.
2. Hình thức tổ chức:
- Hoạt động cá nhân, nhóm
III. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN.
1. Giáo viên
- Sách học mĩ thuật lớp 1
- Hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung chủ đề
2. Học sinh
- Sách học mĩ thuật 1
- Giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, keo dán, .
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Tiết
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tiết 1
35’
- Kiểm tra đồ dùng
A. Khởi động: (2 phút)
- Cho cả lớp hát bài “ Cá vàng bơi”. Sau đó hỏi Hs 
“ Trong bài hát có con vật nào ?”
- Gv giới thiệu vào chủ đề.
B. Nội dung chính :
1. Hoạt động 1: Hưóng dẫn tìm hiểu (7 phút)
- Yêu cầu Hs quan sát H4.1 để trả lời các câu hỏi:
+ Cá có dạng hình gì ?
+ Màu sắc trên con cá như thế nào ?
+ Trên con cá, em có nhận thấy những đường nét trang trí không ?
+ Có thể kể tên các loại cá mà em biết không ?
+ Kể tên các bộ phận của con cá ?
GVchốt ý :
- Yêu cầu Hs quan sát H4.2 để trả lời các câu hỏi:
+ Em thấy con cá trang trí bằng những nét gì ?
+ Hình vẽ các con cá có giống nhau không ?
GVchốt ý :
2. Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện (2 phút)
Gv vẽ minh họa lên bảng và đặt câu hỏi gợi ý
3. Hoạt động 3: Thực hành ( 20’)
Yêu cầu Hs vẽ từng con cá vào giấy A4
- Hướng dẫn Hs cắt rời hình các con cá ra khỏi tờ giấy để tạo kho hình ảnh.
4. Hoạt động 4 : Hướng dẫn nhận xét, đánh giá sp sau HĐ:
- Em có nhận xét gì về sản phẩm của mình và của bạn?
- Học sinh hát
- Trả lời câu hỏi
- Lắng nghe
- Hs trả lời
- Lắng nghe
- Hs quan sát và trả lời câu hỏi
- Hs thực hành cá nhân
- Hs nhận xét
Tiết 2
35’
Khởi động:( 1 phút )
Tiếp tục hoàn thành sản phẩm
Nội dung chính:
1. Hoạt động 1: Hưóng dẫn tìm hiểu( 5 phút)
Đặt câu hỏi gợi mở :
- Em đã sử dụng đường nét màu sắc nào để trang trí con cá ?
- Em có thể tạo thêm con vật khác được không ?
Gv chốt ý
2. Hoạt động 2 : Hoạt động thực hành : ( 22 phút )
Gv hướng dẫn Hs tạo thêm các con vật khác như con cua, con tôm, con mực,..
3. Hoạt động 3 : Hướng dẫn nhận xét, đánh giá sp sau HĐ:
- Em có nhận xét gì về sản phẩm của mình và của bạn?
- Hs tiếp tục hoàn thành
- Hs lắng nghe và trả lời
- Hs thực hành
- Hs nhận xét
Tiết 3
35’
Khởi động: 
Tiếp tục hoàn thành sản phẩm
Nội dung chính:
1. Hoạt động 1: Hưóng dẫn tìm hiểu( 5 phút)
Đặt câu hỏi gợi mở :
- Em sẽ sắp xếp các hình ảnh này như thế nào ?
- Em có thể thêm các hình ảnh nào nữa không ?
- Em thể hiện hình ảnh của nước như thế nào ? Bằng nét hay bằng màu ?
Gv chốt ý
2. Hoạt động 2 : Hoạt động thực hành : ( 22 phút )
Gv gợi ý cho Hs hoàn thiện bức tranh..
3. Hoạt động 3 : Tổ chức trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm :
- Hướng dẫn Hs trưng bày sản phẩm.
- Gợi ý các Hs tham gia đặt câu hỏi để cùng chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn nhau. Đặt câu hỏi gợi mở 
- Em có cảm thấy thích thú khi thực hiện vẽ và trang trí con cá hay không?
- Em thích bức tranh của nhóm mình hay không ? Có những gì xung quanh chúng ?
4. Hoạt động 4: Tổng kết chủ đề: 
- Gv nhận xét, tuyên dương Hs tích cực, động viên, khuyến khích các em chưa hoàn thành.
Vận dụng sáng tạo.
Gợi ý Hs vẽ con cá theo ý thích hoặc tạo hình, trang trí con cá bằng các chất liệu khác..
- Hs tiếp tục hoàn thành
- Hs trả lời
- Hs lắng nghe
- Hs thực hành nhóm
- Hs trưng bày và trình bày
- Hs trả lời.
- Hs lắng nghe
- Hs lắng nghe
Ngày soạn : 30/ 10/ 2017
Ngày dạy : 1 – 8 - 15/ 11/ 2017
CHỦ ĐỀ 5: EM VÀ BẠN EM
(Thời lượng 3 tiết)
I. MỤC TIÊU: 
- Nêu được tên các bộ phận chính của cơ thể người.
- Thể hiện được bức tranh chủ đề “ Em và bạn em” bằng cách vẽ hoặc xé dán.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
1.Phương pháp:
- Sử dụng quy trình vẽ cùng nhau.
2. Hình thức tổ chức:
- Hoạt động cá nhân, nhóm
III. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN.
1. Giáo viên
- Sách học mĩ thuật lớp 1
- Ảnh chụp khuôn mặt và hình dáng người.
- Vẽ minh họa lên bảng.
2. Học sinh
- Sách học mĩ thuật 1
- Giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, keo dán, .
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Tiết
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tiết 1
35’
- Kiểm tra đồ dùng
A. Khởi động: (2 phút)
- Tổ chức trò chơi “ Đây là ai:”. Gọi một Hs lên bảng, bịt mắt bằng một cái khăn sau đó bí mật cho một bạn ngồi cạnh đứng lên trước mặt. Gv yêu cầu Hs bị bịt mắt dùng tay chạm vào tóc, mặt ,. và đoán xem đó là bạn nào.
- Gv giới thiệu vào chủ đề.
B. Nội dung chính :
1. Hoạt động 1: Hưóng dẫn tìm hiểu (7 phút)
- Yêu cầu Hs quan sát H5.1 và H5.2 để trả lời các câu hỏi:
+ Các bạn trong hình đang làm gì ?
+ Cơ thể con người gồm có những bộ phận chính nào ?
+ Các bức tranh vẽ bằng chất liệu gì ?
+ Bức tranh nào thể hiện nửa người ? Bức tranh nào thể hiện cả người ?
+ Em thấy màu sắc trong các bức tranh như thế nào ?
GVchốt ý :
2. Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện (2 phút)
Gv vẽ minh họa lên bảng và đặt câu hỏi gợi ý
- Em sẽ chọn cách nào để thể hiện bức tranh ?
- Em sẽ tạo hình bộ phận nào trước ?
- Em sẽ sử dụng màu sắc như thế nào ?
Gv chốt ý
3. Hoạt động 3: Thực hành ( 20’)
Yêu cầu Hs vẽ hoặc xé dán bức tranh về mình về bạn.
4. Hoạt động 4 : Hướng dẫn nhận xét, đánh giá sp sau HĐ:
- Em có nhận xét gì về sản phẩm của mình và của bạn?
- Học sinh chơi trò chơi.
- Trả lời câu hỏi
- Lắng nghe
- Hs quan sát và trả lời câu hỏi
- Lắng nghe
- Hs thực hành cá nhân
- Hs nhận xét
Tiết 2
35’
Khởi động:( 1 phút )
Tiếp tục hoàn thành sản phẩm
Nội dung chính:
1. Hoạt động 1: Hưóng dẫn tìm hiểu( 5 phút)
Đặt câu hỏi gợi mở :
- Em đang vẽ bạn nào ?
- Có cần vẽ thêm hình ảnh nào nữa không ?
- Hình ảnh của em đã cân đối chưa ?
Gv chốt ý
2. Hoạt động 2 : Hoạt động thực hành : ( 22 phút )
Yêu cầu Hs tiếp tục hoàn thiện bức vẽ của mình.
3. Hoạt động 3 : Hướng dẫn nhận xét, đánh giá sp sau HĐ:
- Em có nhận xét gì về sản phẩm của mình và của bạn?
- Hs tiếp tục hoàn thành
- Hs lắng nghe và trả lời
- Hs thực hành
- Hs nhận xét
Tiết 3
35’
Khởi động: 
Tiếp tục hoàn thành sản phẩm
Nội dung chính:
1. Hoạt động 1 : Hoạt động thực hành : 
Yêu cầu Hs tiếp tục hoàn thành ( nếu chưa xong ), hoàn thiện bài và trưng bày sản phẩm.
2. Hoạt động 2 : Tổ chức trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm :
- Gợi ý các Hs tham gia đặt câu hỏi để cùng chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn nhau. Đặt câu hỏi gợi mở 
Em nhận ra bạn nào trong các bức tranh ?
Em thích bức tranh nào nhất ? Vì sao ?
Em đã thực hiện bức tranh này như thế nào ?
3. Hoạt động 3: Tổng kết chủ đề: 
- Gv nhận xét, tuyên dương Hs tích cực, động viên, khuyến khích các em chưa hoàn thành.
Vận dụng sáng tạo.
Gợi ý Hs vẽ hoặc xé dán bức tranh thể hiện mình đang làm một việc yêu thích.
- Hs tiếp tục hoàn thành
- Hs trưng bày và trình bày
- Hs trả lời.
- Hs lắng nghe
- Hs lắng nghe
Ngày soạn : 20/ 11/ 2017
Ngày dạy : 22 – 29/ 11/ 2017
CHỦ ĐỀ 6: ÔNG MẶT TRỜI VUI TÍNH
(Thời lượng 2 tiết)
I. MỤC TIÊU: 
- Nhận ra và nêu được hình dạng và màu sắc của ông mặt trời.
- Phát huy được trí tưởng tượng trong quá trinh thể hiện hình ảnh.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
1.Phương pháp:
- Sử dụng quy trình vẽ cùng nhau.
2. Hình thức tổ chức:
- Hoạt động cá nhân.
III. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN.
1. Giáo viên
- Sách học mĩ thuật lớp 1
- Hình ảnh về mặt trời.
- Vẽ minh họa lên bảng.
2. Học sinh
- Sách học mĩ thuật 1
- Giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, keo dán, đĩa CD.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Tiết
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tiết 1
35’
- Kiểm tra đồ dùng
A. Khởi động: (2 phút)
- Cho cả lớp hát bài “ Cháu vẽ ông mặt trời”. Yêu cầu Hs nhớ lại hình ảnh ông mặt trời trong bài hát và chọn một màu trong hộp màu vẽ hình mặt tròi vào giấy A4.
- Chọn một số bài và đặt câu hỏi :
+ Em đã vẽ ông mặt trời như thế nào ?
+ Hình vẽ ông mặt trời đã cân đối tờ giấy chưa ?
+ Em biết điều gì về ông mặt trời ?
- Gv nhận xét và giới thiệu vào chủ đề.
B. Nội dung chính :
1. Hoạt động 1: Hưóng dẫn tìm hiểu (7 phút)
- Hướng dân Hs tìm hiểu về hình dáng, màu sắc của Mặt trời và các hình ảnh liên quan thông qua quan sát hình 6.1.
- Đặt câu hỏi gợi mở cho Hs thảo luận :
+ Em thấy mặt trời có hình dạng gì ?
+ Em thấy mặt trời có những màu gì ?
+ Em có thấy những tia nắng và vầng ánh sáng tỏa ra từ mặt trời không ?
+ Em thấy những hình ảnh gì xung quanh mặt trời ?
+ Mặt trời mọc và lặn vào thời gian nào trong ngày ?
- Yêu cầu Hs quan sát hình 6.2
+ Em thấy có những hình ảnh gì trong bài vẽ ?
+ Mặt trời trong các bài vẽ thể hiện cảm xúc như thế nào ?
GVchốt ý :
2. Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện (2 phút)
- Yêu cầu Hs quan sát hình 6.3 để nhận biết về cách vẽ Mặt trời.
- Gợi ý Hs tham khảo thêm một số bức tranh vẽ trong hình 6.4 để có thêm ý tưởng sáng tạo.
Gv chốt ý
3. Hoạt động 3: Thực hành ( 20’)
Yêu cầu Hs vẽ vào giấy A4.
4. Hoạt động 4 : Hướng dẫn nhận xét, đánh giá sp sau HĐ:
- Em có nhận xét gì về sản phẩm của mình và của bạn?
- Học sinh hát
- Hs trả lời
- Lắng nghe
- Trả lời câu hỏi
- Lắng nghe
- Hs quan sát 
- Lắng nghe
- Hs thực hành cá nhân
- Hs nhận xét
Tiết 2
35’
Khởi động:( 1 phút )
Tiếp tục hoàn thành sản phẩm
 B. Nội dung chính:
1. Hoạt động 1: Hưóng dẫn tìm hiểu( 5 phút)
Đặt câu hỏi gợi mở :
- Em đang vẽ mặt trời này như thế nào ?
- Màu sắc em phối như vậy đã được chưa ?
- Hình vẽ của em đã cân đối chưa ?
Gv chốt ý
2. Hoạt động 2 : Hoạt động thực hành : ( 22 phút )
Yêu cầu Hs tiếp tục hoàn thiện bức vẽ của mình.
3. Hoạt động 3 : Tổ chức trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm :
- Hướng dẫn Hs trưng bày sản phẩm
- Gợi ý các Hs tham gia trả lời và đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi gợi mở để giúp Hs khắc sâu kiến thức :
+ Em đã dùng những màu gì trong bức tranh của mình?
+ Em thích nhất hình ảnh nào trong bức tranh ?
+ Trong bài hát, bài thơ em thấy hình ảnh Mặt trời như thế nào.
Tổng kết chủ đề: 
- Gv nhận xét, tuyên dương Hs tích cực, động viên, khuyến khích các em chưa hoàn thành.
Vận dụng sáng tạo.
Gợi ý Hs dùng CD hỏng hoặc đĩa giấy và giấy màu để tạo hình Mặt trời.
- Hs tiếp tục hoàn thành
- Hs lắng nghe và trả lời
- Hs thực hành
- Hs nhận xét
Ngày soạn : 4/ 12/ 2017
Ngày dạy : 6– 13/ 12/ 2017
CHỦ ĐỀ 7: Tìm hiểu tranh theo chủ đề :
NHỮNG CON VẬT NGỘ NGHĨNH
(Thời lượng 2 tiết)
I. MỤC TIÊU: 
- Nêu được nội dung, hình ảnh và màu sắc trên bức tranh.
- Mô phỏng lại tác phẩm được xem hoặc thể hiện được hình ảnh con vật bằng cách vẽ hoặc xử dụng đất nặn.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
1.Phương pháp:
- Sử dụng quy trình vẽ cùng nhau.
2. Hình thức tổ chức:
- Hoạt động cá nhân, nhóm.
III. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN.
1. Giáo viên
- Sách học mĩ thuật lớp 1
- Vẽ minh họa lên bảng.
2. Học sinh
- Sách học mĩ thuật 1
- Giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, đất nặn, keo dán, đĩa CD.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Tiết
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tiết 1
35’
- Kiểm tra đồ dùng
A. Khởi động: 
- Tổ chức trò chơi “ Đây là con vật gì” ?
Gv làm động tác hoặc tiếng kêu mô tả một con vật nào đó để Hs đoán xem đó là con vật gì  Sau đó, giới thiệu chủ đề : Có rất nhiều loài động vật đang sống trên trái đất, chúng ta cùng tìm hiểu xem các con vật được thể hiện như thế nào trong những bức tranh của các bạn nhỏ qua chủ đề
B. Nội dung chính :
1. Hoạt động 1: Hưóng dẫn tìm hiểu (7 phút)
1.1 Xem tranh :
- Yêu cầu Hs quan sát các tranh ở hình 7.1 và nêu câu hỏi dẫn dắt Hs thảo luận nhóm, tìm hiểu về chủ đề “ Những con vật ngộ nghĩnh”
+ Em thấy trong tranh có những hình ảnh gì ? Hình ảnh nào là hình ảnh chính ? Hình ảnh nào là hình ảnh phụ ?
+ Có những màu sắc nào được sử dụng trong tranh ? Những màu nào là màu đậm, những màu nào là màu nhạt ?
+ Hình dáng và con vật được vẽ như thế nào ?
Gv chốt ý
1.2 Câu chuyện về các con vật :
- Gv kể chuyện về các con vật cho Hs nghe
- Khuyến khích Hs kể những câu chuyện mình biết về loài vật.
2. Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện 
- Nêu câu hỏi để Hs suy nghĩ, lựa chọn hình và tìm hiểu cách tạo hình con vật.
+ Em có thể tạo hình con vật bằng hình thức nào ?
+ Em sẽ tạo hình con vật nào ?
+ Em sẽ tạo hình bộ phận nào của con vật trước ?
+ Các bộ phận chính của con vật có hình dạng gì ?
+ Màu sắc của con vật như thế nào ?
+ Em có tạo thêm các hình ảnh khác cho sản phẩm của mình thêm sinh động không ? Đó là những hình ảnh gì ?
- Yêu cầu Hs quan sát hình 7.2 để tham khảo các bước tạo hình con vật.
- Gv giới thiệu cách tạo hình :
2.1 Nặn tạo hình khối ba chiều:
- Nặn các bộ phận chính trước : nặn đầu, thân đơn giản
- Nặn các chi tiết : tai, mắt, mũi, chân, đuôi,..
- Ghép các bộ phận hoàn thiện sản phẩm.
2.2 Nặn hình khối hai chiều
- Vẽ hình vừa với phần bảng hoặc bìa cứng.
- Chọn màu đất nặn cho các bộ phận của con vật
- Miết, dắp đất nặn dày hay mỏng theo hình vẽ.
Gv chốt ý
3. Hoạt động 3: Thực hành ( 20’)
Yêu cầu lựa chọn hình thức thể hiện
4. Hoạt động 4 : Hướng dẫn nhận xét, đánh giá sp sau HĐ:
- Em có nhận xét gì về sản phẩm của mình và của bạn?
- Học sinh chơi trò chơi
- Lắng nghe
- Hs quan sát
- Trả lời câu hỏi
- Lắng nghe
- Lắng nghe và kể chuyện
- Hs trả lời câu hỏi
- Hs quan sát 
- Lắng nghe
- Hs thực hành nhóm
- Hs nhận xét
Tiết 2
35’
Khởi động:( 1 phút )
Tiếp tục hoàn thành sản phẩm
 B. Nội dung chính:
1. Hoạt động 1: Hưóng dẫn tìm hiểu( 5 phút)
Đặt câu hỏi gợi mở :
- Em đang vẽ mặt trời này như thế nào ?
- Màu sắc em phối như vậy đã được chưa ?
- Hình vẽ của em đã cân đối chưa ?
Gv chốt ý
2. Hoạt động 2 : Hoạt động thực hành : ( 22 phút )
Yêu cầu Hs tiếp tục hoàn thiện bức vẽ của mình.
3. Hoạt động 3 : Tổ chức trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm :
- Hướng dẫn Hs trưng bày sản phẩm
- Gợi ý các Hs tham gia trả lời và đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi gợi mở để giúp Hs khắc sâu kiến thức :
+ Em đã dùng những màu gì trong bức tranh của mình?
+ Em thích nhất hình ảnh nào trong bức tranh ?
+ Trong bài hát, bài thơ em thấy hình ảnh Mặt trời như thế nào.
Tổng kết chủ đề: 
- Gv nhận xét, tuyên dương Hs tích cực, động viên, khuyến khích các em chưa hoàn thành.
Vận dụng sáng tạo.
Gợi ý Hs dùng CD hỏng hoặc đĩa giấy và giấy màu để tạo hình Mặt trời.
- Hs tiếp tục hoàn thành
- Hs lắng nghe và trả lời
- Hs thực hành
- Hs nhận xét
Ngày soạn : 18/ 12/ 2017
Ngày dạy : 20– 27/ 12/ 2017	
 Chủ đề 8: Bình hoa xinh xắn (2tiết ) 
Tiết 1:
I. Mục tiêu: Học sinh cần đạt được
- Nhận ra và nêu được đặt điểm về hình dáng, sự cân đối,màu sắc của một số bình (lọ) hoa.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an hoc ki 1_12202070.doc