Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 63: Học vẽ hình hình học động với geogebra

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

* Hoạt động 1: - Học sinh biết thêm một phần mềm học tập hay để phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập.

 - Học sinh hiểu được sự cần thiết, hiểu được ý nghĩa và một số chức năng chính của phần mềm.

* Hoạt động 2: - Học sinh biết cách khởi động phần mềm; biết các công cụ vẽ và điều khiển hình, biết mở và ghi tệp vẽ hình.

 - Học sinh hiểu được các thành phần chính của phần mềm để thuận lợi cho việc thao tác với phần mềm.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 413Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 63: Học vẽ hình hình học động với geogebra", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 36 - Tiết 63
 Ngày dạy: 27/04/2015
HỌC VẼ HÌNH HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI GEOGEBRA
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
* Hoạt động 1: - Học sinh biết thêm một phần mềm học tập hay để phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập.
 - Học sinh hiểu được sự cần thiết, hiểu được ý nghĩa và một số chức năng chính của phần mềm.
* Hoạt động 2: - Học sinh biết cách khởi động phần mềm; biết các công cụ vẽ và điều khiển hình, biết mở và ghi tệp vẽ hình.
 - Học sinh hiểu được các thành phần chính của phần mềm để thuận lợi cho việc thao tác với phần mềm.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được các thao tác khởi động phần mềm; biết các công cụ vẽ và điều khiển hình, biết mở và ghi tệp vẽ hình.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác khởi động phần mềm; biết các công cụ vẽ và điều khiển hình, biết mở và ghi tệp vẽ hình.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Giới thiệu phần mềm
- Tìm hiểu phần mềm Geogebra.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy. Phần mềm Tookit math hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng: (3 phút)
 Em đã làm được những gì qua phần mềm Toolkit Math?
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1:Giới thiệu phần mềm: (5’)
Gv: GeoGebra là phần mềm cho phép vẽ và thiết kế chính xác các hình dùng để học tập hình học trong chương trình môn Toán ở phổ thông.
- Khả năng chuyển động các hình hình học trên màn hình được gọi là “hình học động”.
1. Giới thiệu phần mềm
- GeoGebra là phần mềm cho phép vẽ và thiết kế chính xác các hình học trong môn Toán.
- GeoGebra có khả năng làm cho các hình chuyển động trên màn hình..
Hoạt động 2: Làm quen với GeoGebra (28’)
Gv: Để khởi động 1 chương trình đã có trên máy tính, em làm như thế nào ?
Hs: Nháy đúp chuột vào biểu tượng chương trình trên màn hình nền.
Gv: Cho HS quan sát màn hình làm việc của phần mềm.
- Để vẽ các hình cần các công cụ, các công cụ vẽ được thể hiện như những biểu tượng trên thanh công cụ. 
- Để chọn một công cụ, ta nháy chuột lên biểu tượng của công cụ đó.
Gv: Cho HS quan sát các biểu tượng công cụ vẽ và điều khiển hình.
Hs: Quan sát và ghi bài đầy đủ.
Gv: Mỗi hình vẽ khi được ghi lại sẽ có phần mở rộng là ggb.
Gv: Em hãy nhắc lại cách lưu một tệp tin ?
Hs: Suy nghĩ và trả lời : File -> Save -> nhập tên file trong hộp File name -> Save.
Gv: Thực hành trên máy tính cho HS quan sát.
 Tương tự giáo viên giới thiệu về cách mở tệp đã có trên máy tính.
Hs: Chú ý lắng nghe và ghi bài đầy đủ.
2. Làm quen với GeoGebra
a, Khởi động :
- Nháy đúp chuột vào biểu tượng của chương trình GeoGebra 
b, Giới thiệu màn hình :
 Màn hình làm việc chính bao gồm :
- Thanh bảng chọn : chứa tập hợp các lệnh.
- Thanh công cụ: chứa các biểu tượng để tạo các hình học.
- Cửa sổ “đại số”: nằm bên trái màn hình, hiển thị các đối tượng có trên màn hình.
- Khu vực trung tâm: thể hiện các hình hình học.
- Cửa sổ lệnh: dùng nhập lệnh trực tiếp.
c, Các công cụ vẽ và điều khiển hình:
- Sử dụng các biểu tượng trên thanh công cụ.
- Mỗi biểu tượng trên thanh công cụ có nhiều công cụ.
- Nháy chọn vào hình tam giác nằm ở phía dưới bên phải mỗi nút lệnh sẽ làm xuất kiện các công cụ khác.
d, Mở và ghi tệp vẽ hình:
* Ghi tệp:
- B1: Chọn bảng chọn File
- B2: chọn lệnh Save -> xuất hiện hộp thoại Save.
- B3: nhập tên tệp tin vào hộp File name
- B4: Chọn nút lệnh Save.
* Mở tệp đã có trên máy tính:
- B1: Chọn bảng chọn File
- B2: chọn lệnh Open -> xuất hiện hộp thoại Open.
- B3: chọn tệp cần mở
- B4: Chọn nút lệnh Open.
Tổng kết. (5 phút)
Gv: Gọi học sinh nêu lại nội dung bài học.
 Lên thực hiện lại các thao tác đã được học
Hs: Nêu lại nội dung trọng tâm và thực hiện các thao tác đã được học trong tiết
Hướng dẫn học tập. (3 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà xem lại các kiến thức đã được học hôm nay. 
- Về nhà thực hiện lại các thao tác đã được học (nếu có điều kiện).
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước phần 3,4 để chuẩn bị cho tiết sau: 
 + Tìm hiểu các bước để vẽ tam giác.
 + Các quan hệ hình học.
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 63.doc