Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 6: Định dạng trang tính

1. MỤC TIÊU

1.1/ Kiến thức

 - Học sinh biết: Biết các thao tác định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ, căn lề trong ô tính

- Học sinh hiểu: Ý nghĩa các nút lệnh định dạng của Excel hoàn toàn giống với các nút lệnh tương ứng trong Word

1.2/Kỹ năng

- Thực hiện được: Biết thực hiện các thao tác định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ, căn lề trong ô tính.

- Thực hiện thành thạo: Nhận biết ý nghĩa các nút lệnh định dạng của Excel

1.3/ Thái độ

 - Thói quen: Hình thành cho học sinh tính cẩn thận, nghiêm túc, khoa học, nhanh nhẹn

- Tính cách: Học sinh ngày càng yêu thích môn học

2. NỘI DUNG HỌC TẬP

- Định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ

- Định dạng màu chữ

- Căn lề trong ô tính

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1504Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 6: Định dạng trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 20 - Tiết: 37
Ngày dạy:
Bài 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH
1. MỤC TIÊU 
1.1/ Kiến thức
 - Học sinh biết: Biết các thao tác định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ, căn lề trong ô tính
- Học sinh hiểu: Ý nghĩa các nút lệnh định dạng của Excel hoàn toàn giống với các nút lệnh tương ứng trong Word 
1.2/Kỹ năng
- Thực hiện được: Biết thực hiện các thao tác định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ, căn lề trong ô tính.
- Thực hiện thành thạo: Nhận biết ý nghĩa các nút lệnh định dạng của Excel 
1.3/ Thái độ
 - Thói quen: Hình thành cho học sinh tính cẩn thận, nghiêm túc, khoa học, nhanh nhẹn
- Tính cách: Học sinh ngày càng yêu thích môn học
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
- Định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ
- Định dạng màu chữ
- Căn lề trong ô tính
3. CHUẨN BỊ 
	3.1/ Giáo viên
	- Máy tính, máy chiếu
3.2/ Học sinh
	- Xem trước bài mới
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
	4.1/ Ổn định tổ chức và kiểm diện
	7.1: ....................... 	7.2:.................... 7.3:........................
	4.2/ Kiểm tra miệng: Không
4.3/ Tiến trình bài học
 Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
*Hoạt động 1: Giới thiệu mục đích của việc định dạng trang tính(5p’)
-Mục tiêu: 
+Kiến thức: Học sinh hiểu: Ý nghĩa các nút lệnh định dạng của Excel hoàn toàn giống với các nút lệnh tương ứng trong Word 
-GV: Em hãy nêu lại cách định dạng phông chữ trong Word?
HS: Trả lời
GV: Vậy trong chương trình bảng tính có sử dụng định dạng phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ như trong Word hay không?
-HS: Trả lời
-GV: Trong chương trình bảng tính cũng có các công cụ phong phú như Word là thay đổi phong chữ, kiểu chữ, cở chữ, căn lề trong ô tính, tô màu nền,...
* Hoạt động 2 : Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ (10p’)
-Mục tiêu: 
+Kiến thức: Biết các thao tác định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ 
+Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác định dạng phông chữ, cỡ chữ 
Gv: Định dạng có làm thay đổi nội dung của văn bản không?
Hs: Trả lời
Gv: Nhận xét lại
- Đối với trang tính cũng như với trang văn bảng:
+ Muốn định dạng nội dung của một ô tính (hoặc nhiều ô tính) cần phải chọn các ô tính đó.
+ Định dạng không làm thay đổi nội dung của các ô tính
Gv: Một em hãy nêu các bước để định dạng phông chữ trong word?
Hs: Nêu các bước
Gv: Các bước định dạng phông chữ trong trang tính cũng giống như các bước định dạng nội dung văn bản. Gv thực hiện trên máy tính cho HS quan sát.
Hs: Quan sát và rút ra các bước.
Gv: Ngoài cách này ra còn có cách nào nữa không?
Hs: Trả lời theo sự hiểu biết
Gv: Bổ sung và mô tả trên máy cho HS quan sát
Gv: Cho HS nghiên cứu hình 54 SGK và hãy nêu các bước để thay đổi cỡ chữ.
Hs: Nêu cách thay đổi cỡ chữ
Gv: Nhận xét và mô ta trên máy tính
Gv: Còn có cách nào mà em biết
Hs: Suy nghĩ và trả lời theo sự hiểu biết
Gv: Bổ sung
Gv: Ở Microsoft Word em đã được học những kiểu chữ nào?
Hs: Trả lời
Gv: Bổ sung
Gv: Hãy nêu các kiểu chữ được sử dụng trong chương trình bảng tính
Hs: Nêu các kiểu chữ
Gv: Nêu các bước để chọn kiểu chữ trong ô tính?
Hs: trả lời
Gv: Chốt lại
Chú ý: Ta có thể sử dụng nhiều nút lệnh cùng một lúc
*Hoạt động 3: Định dạng màu chữ(10p’)
*Mục tiêu:
+Kiến thức: Biết các thao tác định dạng màu chữ
+Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác định dạng màu chữ 
Gv: Trong Word muốn chọn màu chữ ta làm như thế nào?
-HS: Chọn chữ->nháy chọn màu tại nút font color
Gv: Để trình bày trang tính đẹp hơn ta có thể chọn màu cho phông chữ.
Gv: Để chọn màu cho phông chữ cho nội dung trong các ô tính ta phải thực hiện những thao tác nào?
Hs: Nghiên cứu SGK hình 56 và trả lời
Gv: Thực hiện các thao tác trên máy cho hs quan sát. 
Hoạt động 3: Căn lề trong ô tính (10p’)
* Mục tiêu:
+Kiến thức: Biết các thao tác căn lề trong ô tính
+Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác căn lề trong ô tính 
Gv: Bài trước chúng ta đã học ngầm định, văn bản được căn lề trái hay phải?
Hs: Trả lời
Gv: Hãy nêu các bước căn lề mà em đã được học trong chương trình word.
Hs: Trả lời
Gv: Vậy trong chương trình bảng tính sử dụng những bước nào để căn lề?
Hs: Trả lời
Gv: Nhận xét và thao tác trên máy tính cho HS quan sát
Gv: Ta có thể sử dụng tổ hợp phím nóng trong chương trình bảng tính được không?
Hs: Trả lời 
Gv: Bổ sung
Gv: Ngoài ra ta có thể căn lề dữ liệu vào giữa
Gv: Gọi HS lên máy thực hiện lại
- Để định dạng nội dung của một(hoặc nhiều ô tính) em cần chọn ô tính(hoặc các ô tính) đó. Định dạng không làm thay đổi nội dung của các ô tính
Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ
Chữ
gạch chân
Chữ nghiêng
Chöõ ñaäm
a. Thay đổi phông chữ.
- B1: Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng
- B2: Nháy mũi tên ở ô Font
- B3: Chọn phông chữ thích hợp
b. Thay đổi cỡ chữ
- B1: Chọn ô hoặc (các ô) cần định dạng
- B2: Nháy mũi tên ở ô font size
- B3: Chọn cở chữ thích hợp
c. Thay đổi kiểu chữ 
- Bold Kiểu chữ in đậm
- Italic Kiểu chữ nghiêng
- Underline Kiểu chữ gạch chân
* Các bước
- B1: Chọn ô hoặc các ô cần định dạng
- B2: Nháy vào nút Bold để chọn chữ đậm
Chú ý: Ta có thể sử dụng nhiều nút lệnh cùng một lúc
2. Định dạng màu chữ
Các bước thực hiện chọn màu cho phông: 
- B1: Chon ô (hoặc các ô) cần định dạng
- B2: Nháy vào mủi tên bên cạnh nút Font Color 
- B3: Nháy chọn màu
3. Căn lề trong ô tính 
 Căn lề trái
 Căn lề giữa
 Căn lề phải
* Để căn nội dung vào giữa ô tính ta thực hiện các bước như sau:
- B1: Chọn ô( hoặc các ô )cần định dạng.
- B2: Nháy vào nút Center
 Chú ý: Ngoài ra ta có thể sử dụng nút lệnh để căn lề dữ liệu vào giữa 
4.4 Tổng kết 
- GV nhắc lại kiến thức đã học trong bài
- Gọi HS lên máy thực hiện lại các thao tác thay đổi, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ, căn lề trong ô tính
4.5 Hướng dẫn học tập
- Đối với bài học ở tiết này: về nhà học bài và thực hành lại các thao tác nếu có máy ở nhà
- Chuẩn bị bài mới: Xem tiếp phần còn lại của bài : Định dạng trang tính
1. Làm thế nào để tăng hoặc giảm chữ số thập phân của dữ liệu số?
2. Tô màu nền và kể đường biên của các ô tính?
5. PHỤ LỤC :
 - Máy tính, máy chiếu	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 6. Định dạng trang tính (5).doc