Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Một số dạng biểu đồ

Biểu đồ cột: Thích hợp để so sánh những số liệu có trong cột.

Biểu đồ đường gấp khúc: Thích hợp để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.

Biểu đồ hình tròn: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.

 

ppt 16 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1101Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 54,55Bài 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ 1. Minh họa số liệu bằng biểu đồ:Biểu đồ là cách minh họa trực quan, giúp ta dễ dàng so sánh dữ liệu hơn.Biểu diễn dưới dạng bảngBiểu diễn dưới dạng biểu đồKết luận2. Một số dạng biểu đồ:a. Biểu đồ cột: Thích hợp để so sánh những số liệu có trong cột. b. Biểu đồ đường gấp khúc: Thích hợp để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu. c. Biểu đồ hình tròn: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.3. Tạo biểu đồ:Bước 1: Chọn một ô trong miền có dữ liệu cần vẽ biểu đồ.Bước 2: Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ. Chương trình bảng tính sẽ hiển thị hộp thoại Chart Wizard đầu tiên.Bước 3: Nháy liên tiếp nút Next trên các hộp thoại (khi nút Next mờ đi) và nháy nút Finish để hoàn thành.Để tạo biểu đồ, em cần thực hiện theo các thao tác sau: a. Chọn dạng biểu đồ:b. Xác định miền dữ liệu:Sau khi nháy nút next hộp thoại tiếp theo xuất hiện. Em có thể xác định được miền dữ liệu như sau:Bước 1: Trong ô Data Range: Kiểm tra miền dữ liệu và sửa đổi nếu cần.Bước 2: Chọn dãy dữ liệu cần minh hoạ theo hàng (Rows) hay cột (Columns)Kiểm tra miền dữ liệu và sửa đổi nếu cần.Chọn dãy dữ liệu cần minh hoạ theo hàng hay cột.C. Các thông tin giải thích biểu đồ:Thêm các thông tin giải thích biểu đồ.Cho tiêu đề biểu đồCho chú giải trục ngangCho chú giải trục đứng* Lưu ý: 1231. Trang Axes: Hiển thị hay ẩn các trục.2. Trang Gridlines: Hiển thị hay ẩn các đường lưới.3. Trang Legend: Hiển thị hay ẩn chú thích, chọn các vị trí thích hợp cho chú thích.d. Vị trí đặt biểu đồ:Chọn vị trí lưu biểu đồNháy Finish để kết thúc* Lưu ý:- Nếu ta thực hiện nhầm thao tác ta có thể nháy nút Back (Quay lại) để trở lại bước trước.Bài tập củng cốCâu 1: Hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ?A. Tiêu đềC. Chú giải cho các trục.B. Có đường lưới hay khôngD. Tất cả các thông tin trên.Hãy trọn phương án trả lời đúng.DCâu 2: Hãy sắp xếp đúng thứ tự các bước tạo biểu đồ bằng Chart Wizard sau đây:1. Chọn hoặc kiểm tra dữ liệu sẽ được sử dụng để tạo biểu đồ.2. Quyết định đặt biểu đồ trên cùng trang tính với dữ liệu hoặc trên một trang khác.3. Chọn kiểu biểu đồ.4. Đặt tên cho biểu đồ và chọn các lựa chọn khác như chú giải và đặt tên cho các trục.Đáp án:3. Chọn kiểu biểu đồ.1. Chọn hoặc kiểm tra dữ liệu sẽ được sử dụng để tạo biểu đồ.4. Đặt tên cho biểu đồ và chọn các lựa chọn khác như chú giải và đặt tên cho các trục.2. Quyết định đặt biểu đồ trên cùng trang tính với dữ liệu hoặc trên một trang khác.

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ.ppt