Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ - Nguyễn Thị Hải Bích - Trường THCS Cộng Hoà

I/ Mục tiêu:

- Giúp HS nắm được các thao tác để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu.

- Biết cách thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo.

II/ Chuẩn bị của GV – HS:

- GV: Hình ảnh minh hoạ.

- HS: + Ôn tập các thao tác tạo biểu đồ.

 + Cách xác định miền dữ liệu.

III/ Hoạt động dạy – học:

1, Ổn định tổ chức: (1’)

 

doc 5 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1014Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ - Nguyễn Thị Hải Bích - Trường THCS Cộng Hoà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án giảng dạy môn tin học 7
Ngày soạn: 25/3/2010
Ngày dạy: 1/4/2010
GV hướng dẫn: Nguyễn Thị Liên
Giáo sinh soạn: Nguyễn Thị Hải Bích
Tiết 54:
Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (tiết 2)
I/ Mục tiêu:
Giúp HS nắm được các thao tác để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu.
Biết cách thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo.
II/ Chuẩn bị của GV – HS:
GV: Hình ảnh minh hoạ.
HS: + Ôn tập các thao tác tạo biểu đồ.
	 + Cách xác định miền dữ liệu.
III/ Hoạt động dạy – học:
1, Ổn định tổ chức: (1’)
2, Kiểm tra: (5’)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- GV: Nêu yêu cầu kiểm tra:
 ?1: Nêu các thao tác để tạo biểu đồ từ bảng dữ liệu cho trước?
 ?2: Nêu cách xác định lại miền dữ liệu?
Gọi 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi. 
- GV: Nhận xét, đánh giá.
2 HS lên bảng trả lời câu hỏi:
HS1: thao tác để tạo biểu đồ từ bảng dữ liệu có trước:
	+ Bôi đen vùng dữ liệu cần tạo biểu đồ.
	+ Nháy nút lệnh Chart Wizart trên thanh công cụ, xuất hiện hộp thoại Chart Wizart.
	+ Chọn biểu đồ.
	+ Nháy nút Next trên các hộp thoại và nhấn nút Finish trên hộp thoại cuối cùng khi nút Next bị mờ đi.
HS2: Các thao tác để xác định lại miền dữ liệu:
	+ Kiểm tra lại miền dữ liệu và sửa đổi nếu cần.
	+ Chọn dãy dữ liệu cần minh hoạ theo hàng hay theo cột
- HS lớp nhận xét câu trả lời.
3, Bài học mới: 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài và mục tiêu bài học: (2’)
	-GV: trong bài học hôm trước chúng ta đã tìm hiểu 2 bước trong 4 bước để tạo biểu đồ từ bảng dữ liệu có trước, trong bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các bước tiếp theo để hoàn thiện một biểu đồ để minh hoạ cho bảng số liệu và các thao tác để chỉnh sửa biểu đồ.
	- Bài học này sẽ giúp các em biết cách để tạo một biểu đồ hoàn thiện đầy đủ các thông tin để minh hoạ cho bảng số liệu, biết cách thay đổi dạng của biểu đồ. Rèn luyện cho các em tư duy logic và tính sáng tạo trong công việc.
Hoạt động 2: Tạo biểu đồ (15’)
Hoạt động của GV
Nội dung ghi bảng
Hoạt động của HS
- GV: Mỗi biểu đồ được tạo nhằm minh hoạ cho bảng dữ liệu vì thế ta cần có những thông tin để giải thích cho biểu đồ đó dễ hiểu hơn.
- GV: Yêu cầu HS quan sát hình 109/SGK và cho biết những nội dung nào giải thích cho biểu đồ.
- GV: Nhắc lại kiến thức.
- GV: Giới thiệu cho HS các trang thường được sử dụng và mục đích sử dụng:
	+ Trang Axes: Hiển thị hay ẩn các trục.
	+ Trang Gridlines: Hiển thị hay ẩn các đường lưới.
	+ Trang Legend: Hiển thị hay ẩn các chú thích, chọn các vị trí thích hợp cho chú thích.
- GV: Sau khi chú thích cho biểu đồ chúng ta cần xác định vị trí đặt biểu đồ phù hợp để hoàn thành thao tác để tạo biểu đồ .
- GV: Có 2 vị trí đặt biểu đồ. Chương trình bảng tính ngầm định tạo biểu đồ trên cùng trang tính chứa dữ liệu, hoặc tạo một trang tính mới và biểu đồ được chèn vào trang đó.
- GV: Gọi HS đọc phần lưu ý (SGK) 
3, Tạo biểu đồ:
c. Các thông tin giải thích biểu đồ:
- Trang Titles (tiêu đề) cho phép nhập các thông tin:
	+ Tiêu đề biểu đồ (Chart Title)
	+ Chú giải cho trục ngang (Category (X) axis).
	+ Chú giải cho trục đứng (Value (Y) axis).
- Nháy Next để hiển thị hộp thoại cuối cùng.
d, Vị trí đặt biểu đồ:
- Chọn vi trí đặt biểu đồ:
	+ As new sheet: trên trang tính mới.
	+ As object in: Trên trang tính chứa dữ liệu.
- Nhấn Finish để kết thúc.
- HS: quan sát hình 109 và trả lời : Có 3 nội dung giải thích:
	+ Cho tiêu đề biểu đồ.
	+ Cho chú giải trục ngang.
	+ Cho chú giải trục đứng.
- HS: Theo dõi và ghi bài.
- HS: Theo dõi và ghi bài.
- HS đọc bài.
Hoạt động 3: Chỉnh sửa biểu đồ: (15’)
- GV: Làm thế nào để có thể thay đổi vị trí của biểu đồ?
- GV: Khi một biểu đồ được tạo ra, có thể biểu đồ đó có dạng chưa phù hợp muốn thay đổi sang dạng khác ta không cần phải xoá đi làm lại mà có thể thay đổi ngay trên biểu đồ đó. Dựa vào SGK trình bày cách để thay đổi được dạng của biểu đồ?
- GV: Để xoá một biểu đồ ta làm thế nào?
- GV: Để sao chép biểu đồ vào VB trong Word ta thực hiện thế nào?
4, Chỉnh sửa biểu đồ:
a, Thay đổi dạng biểu đồ:
- Biểu đồ được tạo với vị trí và kích thước ngầm định. Để thay đổi vị trí của biểu đồ, em nháy chuột trên biểu đồ để chọn và kéo thả đến vị trí mới.
b. Thay đổi dạng biểu đồ:
- Để thay đổi dạng biểu đồ ta thực hiện:
	+ Nháy chuột trên biểu đồ, xuất hiện thanh công cụ Chart.
	+ Nháy nút mũi tên của ô Chart Type để mở bảng chọn chứa các dạng biểu đồ.
	+ Nháy chọn kiểu biểu đồ thích hợp.
c. Xoá biểu đồ:
- Nháy chuột trên biểu đồ và nhấn phím Delete.
d. Sao chép biểu đồ vào VB Word:
- Nháy chuột trên biểu đồ và nháy nút lệnh Copy.
- Mở VB Word và nháy nút lệnh Paste trên thanh công cụ của Word.
- HS: Để thay đổi được vị trí của biểu đồ ta nháy chuột trên biểu đồ để chọn và kéo thả đến vị trí mới.
- HS: Dựa vào SGK trả lời:
	+ Nháy chọn biểu đồ.thanh công cụ Chart xuất hiện.
	+ Nháy chuột vào mũi tên để mở bảng chọn.
	+ Chọn kiểu biểu đồ thích hợp.
- HS: Để xoá biểu đồ ta nháy chuột trên biểu đồ và nhấn phím Delete.
- HS: Trả lời:
	+ Nháy chuột chọn biểu đồ và nháy nút Copy.
	+ Mở VB Word cần chèn biểu đồ và nháy nút lệnh Paste trên thanh công cụ của Word.
4, Luyện tập, củng cố: (5’)
- GV: Một biểu đồ đã được tạo trên trang tính vậy em hãy nêu cách để thay đổi vị trí. Thay đổi dạng của biểu đồ?
- GV: Muốn sao chép biểu đồ từ chương trình bảng tính sang VB trong Word ta thực hiện như thế nào?
- GV: Nhắc lại kiến thức.
- HS: Trả lời:
1, Thay đổi vị trí:
- Nháy chuột trên biểu đồ.
- Kéo thả đến vị trí mới.
2, Thay đổi dạng biểu đò:
- Nháy chọn biểu đồ, xuất hiện hộp thoại.
- Nháy chọn vào mũi tên ở ô Chart-type, xuất hiện bảng chọn.
- Chọn kiểu biểu đồ thích hợp.
- HS: trả lời:
+ Nháy chuột trên biểu đồ và nháy nút Copy.
+Mở VB Word và nháy nút lệnh Paste trên thanh công cụ của Word.
5,Hướng dẫn về nhà: (2’)
- Về nhà học bài cũ nắm vững các thao tác để tạo biểu đồ, chỉnh sửa biểu đồ.
- Làm BT trong SGK trang 88.
- Đọc trước nội dung bài thực hành số 9.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ - Nguyễn Thị Hải Bích - Trường THCS Cộng Hoà.doc