Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 1 - Làm quen với chương trình bảng tính Excel

1. MỤC TIÊU:

 1.1 Kiến thức:

 HS biết:

Khởi động và kết thúc Excel.

Nhận biết các ô, hàng cột trên trang tính Excel.

Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.

HS hiểu:

 Cách khởi động Excel, nhập dữ liệu vào trang tính.

 1.2 Kỹ năng:

 Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính Excel.

1.3 Thái độ:

Hướng dẫn cho học sinh cách làm việc khoa học, có hệ thống. Nghiêm túc khi học tập.

2. TRỌNG TÂM:

 Yêu cầu.

3. CHUẨN BỊ:

 3.1 Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, phòng máy.

 3.2 Học sinh: Xem trước bài thực hành: Làm quen với chương trình bảng tính Excel:

 + Mục đích, yêu cầu.

 + Nội dung.

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1342Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 1 - Làm quen với chương trình bảng tính Excel", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài:TH1 - Tiết: 3 + 4
Tuần dạy: 3
Ngày dạy: 03/09/2013
LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL
1. MỤC TIÊU:
 1.1 Kiến thức:
 HS biết:
Khởi động và kết thúc Excel.
Nhận biết các ô, hàng cột trên trang tính Excel.
Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.
HS hiểu:
 Cách khởi động Excel, nhập dữ liệu vào trang tính.
 1.2 Kỹ năng:
 Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính Excel. 
1.3 Thái độ:
Hướng dẫn cho học sinh cách làm việc khoa học, có hệ thống. Nghiêm túc khi học tập.
2. TRỌNG TÂM:
 Yêu cầu.
3. CHUẨN BỊ:
 3.1 Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, phòng máy. 
 3.2 Học sinh: Xem trước bài thực hành: Làm quen với chương trình bảng tính Excel:
 + Mục đích, yêu cầu.
 + Nội dung.
4. TIẾN TRÌNH:
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện
4.2. Kiểm tra miệng: 
 Câu 1: Nêu công dụng của chương trình bảng tính? (10 điểm)
 Đáp án câu 1: 
- Biểu diễn dữ liệu dưới dạng bảng.
- Thống kê, theo dõi.
- So sánh.
- Sắp xếp.
- Tính toán.
 Câu 2: Nêu các thành phần ở màn hình làm việc của chương trình bảng tính Excel? (10 điểm)
 Đáp án câu 2: Thanh tiêu đề, thanh công thức, các thanh công cụ, thanh bảng chọn,bảng chọn Data, tên cột, trang tính, tên hàng.
	4.3. Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: Tìm hiểu cách khởi động Excel
GV: Yêu cầu học sinh khởi động máy, mở chương trình Excel.
GV: Hướng dẫn học sinh các cách khởi động Excel.
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách lưu kết quả và thoát khỏi Excel.
GV: Để lưu kết quả trên Word ta làm như thế nào?
HS:
GV: Cách lưu kết quả trên Excel cũng làm tương tự.
GV: Để thoát khỏi Word ta làm như thế nào?
GV: Thoát khỏi Excel cũng làm tương tự.
Hoạt động 3: Bài tập
GV: Nêu yêu cầu thực hành.
HS: Thực hiện trên máy.
GV: Quan sát phòng thực hành, giải đáp, hướng dẫn những sự cố HS gặp phải.
a. Khởi động Excel
C1: Start ® Program ® Microsoft Excel.
C2: Nháy đúp vào biểu tượng của Excel trên màn hình nền. 
b. Lưu kết quả và thoát khỏi Excel
Lưu kết quả
C1: File ® Save
C2: Nháy chuột vào biểu tượng Save trên thanh công cụ 
Thoát khỏi Excel 
C1: Nháy chuột vào nút ô vuông (gạch chéo ở giữa) 
C2: File ® Exit
Bài tập
BT1: Sgk trang 10.
Khởi động Excel
- Liệt kê các điểm giống và khác nhau giữa màn hình Word và Excel.
- Mở các bảng chọn và quan sát các lệnh trong các bảng chọn đó.
- Kích hoạt một ô tính và thực hiện di chuyển trên trang tính bằng chuột và bàn phím. Quan sát sự thay đổi các nút tên hàng và tên cột.
BT2: Sgk trang 11.
BT3: Sgk trang 11.
BT4: Sgk trang 11.
 4.4. Câu hỏi và bài tập củng cố 
Giáo viên tổng kết nội dung thực hành. Chấm điểm và nhận xét một số bài làm của học sinh.
 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học
Đối với bài học ở tiết học này : 
 Xem lại các thao tác làm việc trên bảng tính. Làm các bài tập nếu có máy tính ở nhà.
Đối với bài học ở tiết học tiếp theo : 
 Xem trước bài 2 “Các thành phần chính và dữ liệu trên bảng tính” trả lời các câu hỏi
	 + Bảng tính là gì?
 + Các thành phần chính trên trang tính?
5. Rút kinh nghiệm
Nội dung: 	
Phương pháp:	
Đồ dùng dạy học:	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 1 - Làm quen với chương trình bảng tính Excel.doc