Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 8 - Ai là người học giỏi - Trường THCS Bình An

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Sắp xếp và lọc dữ liệu

2. Kĩ năng:

- Biết các thao tác sắp xế dữ liệu trong trang tính; biết các thao tác lọc dữ liệu và một số chế độ đặt lọc trong trang tính.

3. Thái độ:

 - Ham thích môn học, tinh thần làm việc theo nhóm.

- Nghiêm túc khi học và làm việc trên máy tính không phân biệt phần mềm học tập hay phần mềm trò chơi. Có ý thức sử dụng máy tính đúng mục đích.

- Nâng cao ý thức và lòng say mê học tập các môn học.

B. Chẩn bị:

1.Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, phấn, bảng, máy tính, máy chiếu

2. Học sinh:

- Sách giáo khoa, vở ghi, bút thước

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1178Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 8 - Ai là người học giỏi - Trường THCS Bình An", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 25 Tiết : 47
Ngày soạn: 02/03/2014
Ngày dạy: 02/03/2014
Bài thực hành 8: AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Sắp xếp và lọc dữ liệu 
2. Kĩ năng:
- Biết các thao tác sắp xế dữ liệu trong trang tính; biết các thao tác lọc dữ liệu và một số chế độ đặt lọc trong trang tính.
3. Thái độ:
 - Ham thích môn học, tinh thần làm việc theo nhóm. 
- Nghiêm túc khi học và làm việc trên máy tính không phân biệt phần mềm học tập hay phần mềm trò chơi. Có ý thức sử dụng máy tính đúng mục đích. 
- Nâng cao ý thức và lòng say mê học tập các môn học.
B. Chẩn bị:
1.Giáo viên:
- Giáo án, sách giáo khoa, phấn, bảng, máy tính, máy chiếu
2. Học sinh:
- Sách giáo khoa, vở ghi, bút thước
C. Phương pháp:
- Phương pháp thuyết trình, phương pháp vấn đáp, phương pháp, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp tích cực nhóm.
D. Tiến trình :
1. Ổn định lớp: (1’)	Lớp 7A1: . . ./31
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:	
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung
GV: yêu cầu HS khởi động chương trình bảng tính Excel
GV: yêu cầu HS mở Bang diem lop em đã được lưu trong bài thực hành 6
GV: hướng dẫn HS mở bài: chọn My Computer à Chọn ổ đĩa E: à chọn thư mục lop 7A à chọn bài Bang diem lop em
GV: Thực hiện thao tác sắp xếp theo điểm các môn học và theo điểm trung bình
GV: yêu cầu HS thảo luận theo nhóm
GV: gọi đại diện nhóm lên thực hành
GV: yêu cầu các nhóm thực hiện thao tác lọc dữ liệu để chọn các bạn có điểm 10 môn tin học
GV: gọi đại diện nhóm lên thực hiện thao tác lọc dữ liệu để chọn các bạn có điểm 10 môn tin học
GV: nhận xét
GV: hãy lọc ra những bạn có điểm trung bình cả năm là ba điểm cao nhất và các bạn có điểm trung bình là hai điểm thấp nhất
HS: biết và thực hiện các thao tác sắp xếp dữ liệu trong một bài tập cụ thể; biết thực hiện lọc dữ liệu và thực hiện các bước lọc
HS khởi động chương trình bảng tính Excel
HS mở Bang diem lop em đã được lưu trong bài thực hành 6 theo hướng dẫn
HS thảo luận theo nhóm: Thực hiện thao tác sắp xếp theo điểm các môn học và theo điểm trung bình
 HS thảo luận theo nhóm: thực hiện thao tác lọc dữ liệu để chọn các bạn có điểm 10 môn tin học
Đại diện nhóm lên bảng trình bày
HS lọc ra những bạn có điểm trung bình cả năm là ba điểm cao nhất và các bạn có điểm trung bình là hai điểm thấp nhất
1. Mục đích, yêu cầu
2. Nội dung:
Bài tập 1: Sắp xếp và lọc dữ liệu
4. Củng cố: 
GV: nhận xét bài thực hành của từng nhóm.
GV: lưu ý các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu cho HS.
KIỂM TRA 15 Phút 
Cho bảng thành tích seagames 22.
1. Em hãy sắp xếp tăng dần số huân chương vàng của các nước. 
2. Hãy lọc ra 3 nước có tổng sổ huân chương cao nhất
5. Dặn dò:
Xem lại lí thuyết của Bài học.
Xem tiếp bài thực hành 8.
6. Rút kinh nghiệm:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 8 - Ai là người học giỏi - Trường THCS Bình An.doc