Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 10 - Thực hành tổng hợp - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

 * Hoạt động : - Học sinh biết vận các kiến thức, kĩ năng đã được học trong chương trình tin 7 để giải quyết các bài toán trong bài thực hành.

 - Học sinh hiểu hơn thao tác trong chương trình bảng tính điện tử qua tiết thực hành với các bài tập.

1.2 Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Học sinh thực hiện được các thao tác cơ bản trong chương trình bảng tính điện tử qua tiết thực hành với các bài tập.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Học sinh thực hiện thành thạo và linh hoạt các thao tác cơ bản trong chương trình bảng tính điện tử qua tiết thực hành với các bài tập.

1.3 Thái độ:

• Thói quen:

- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học.

• Tính cách:

- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1269Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 10 - Thực hành tổng hợp - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 31- Tiết 60
 Ngày dạy: 23/03/2015
 Bài thực hành 10: THỰC HÀNH TỔNG HỢP
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động : - Học sinh biết vận các kiến thức, kĩ năng đã được học trong chương trình tin 7 để giải quyết các bài toán trong bài thực hành.
 - Học sinh hiểu hơn thao tác trong chương trình bảng tính điện tử qua tiết thực hành với các bài tập. 
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được các thao tác cơ bản trong chương trình bảng tính điện tử qua tiết thực hành với các bài tập. 
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo và linh hoạt các thao tác cơ bản trong chương trình bảng tính điện tử qua tiết thực hành với các bài tập. 
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Vận dụng các kiến thức đã học giải quyết bài tập 2. 
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Máy tính, phần mềm Microsoft Excel.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng. 
 Kiểm tra trong quá trình thực hành
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động: Nội dung:
Thực hành bài tập 2 (32’)
Gv: Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu bài tập 1. Hướng dẫn hướng thực hiện bài tập.
Hs: Nhận yêu cầu bài tập của giáo viên và thực hành.
Gv: Hướng dẫn sơ bộ học sinh cách thực hiện bài.
Hs: Nghe chỉ dẫn và khởi động máy, khởi động chương trình để thực hành.
Gv: Theo dõi và xử lý tính huống khi cần thiết. Trả lời và giải thích các câu hỏi học sinh đưa ra.
2. Nội dung thực hành:
Bài tập 2: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức hoặc hàm để thực hiện các tính toán, sắp xếp và lọc dữ liệu.
a, Lập trang tính:
b, Sử dụng các công thức hoặc hàm thích hợp và thực hiện sao chép công thức:
- Tính tổng thu nhập bình quân theo đầu người của từng xã.
- Tính thu nhập trung bình theo từng ngành của cả vùng
- Tính tổng thu nhập trung bình của cả vùng.
c, Chỉnh sửa và chèn thêm các hàng, định dạng dữ liệu kiểu văn bản và số.
d, Sắp xếp các xã theo:
- Tên xã với thứ tự abc
- Thu nhập bình quân về nông nghiệp - giảm dần.
- Thu nhập bình quân về công nghiệp - giảm dần.
- Tổng thu nhập bình quân - giảm dần.
e, Lọc ra các xã:
- Với 3 số liệu thu nhập bình quân về nông nghiệp cao nhất.
- Với 3 số liệu thu nhập bình quân về công nghiệp cao nhất.
- Với 3 số liệu thu nhập bình quân về thương mại thấp nhất.
- Với 3 số liệu thu nhập bình quân về thương mại cao nhất.
- Lưu trang tính với tên Thong ke
Tổng kết. (3 phút)
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
Hướng dẫn học tập. (5 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà các em xem lại bài thực hành và thực hiện thành thạo đã được thực hành.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước bài tập 3 của bài thực hành để chuẩn bị cho tiết sau tiếp tục thực hành.
5. PHỤ LỤC.
	----------˜˜&™™----------	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 10 - Thực hành tổng hợp - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông.doc