Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 6 - Trình bày bảng điểm lớp em - Trịnh Cao Cường – Nội trú Bảo Yên

I. MỤC TIÊU.

ã Kiến thức:

 - Học sinh hiểu được tầm quan trọng của tính toán trong trang tính.

- Tác dụng của việc trang trí phù hợp cho một trang tính.

ã Kĩ năng:

 - HS thực hiện được các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính.

ã Thái độ:

 - Tuân thủ theo sự hướng dẫn của GV, hợp tác trong hoạt động nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

ã Giáo viên:

 - Máy tính, máy chiếu.

ã Học sinh:

 - Vở ghi, SGK.

III. PHƯƠNG PHÁP.

 - HS thực hành trên máy, GV hướng dẫn.

IV. TỔ CHỨC GIỜ HỌC.

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1171Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 6 - Trình bày bảng điểm lớp em - Trịnh Cao Cường – Nội trú Bảo Yên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 21
Ngày soạn: 7.1.2011
Ngày giảng: 7A: 10 & 13.1.2011
	7B: 11 & 12.1.2011
Tiết 39,40 - Bài thực hành 6
Trình bày bảng điểm lớp em
I. Mục tiêu.
Kiến thức:
	- Học sinh hiểu được tầm quan trọng của tính toán trong trang tính.
- Tác dụng của việc trang trí phù hợp cho một trang tính.
Kĩ năng:
	- HS thực hiện được các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính.
Thái độ:
	- Tuân thủ theo sự hướng dẫn của GV, hợp tác trong hoạt động nhóm.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên:
	- Máy tính, máy chiếu.
Học sinh:
	- Vở ghi, SGK.
III. Phương pháp.
	- HS thực hành trên máy, GV hướng dẫn.
IV. Tổ chức giờ học.
Khởi động (5'): 
Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ.
Cách tiến hành:
? Em hãy nêu các thao tác định dạng trang tính đã học.
Giáo viên
Học sinh
Ghi bảng
Tiết 1
Hoạt động 1 (35'): Làm bài tập 1
Mục tiêu: HS thực hành định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền.
Đồ dùng dạy học: Máy tính, máy chiếu.
Cách tiến hành:
GV: Ra yêu cầu bài thực hành.
GV : Kiểm tra và lấy điểm.
HS: Nhận bài và làm trực tiếp trên máy tính.
HS : Trả bài.
Bài 1. Thực hành định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền.
- Mở bảng tính Bảng điểm lớp em đã được lưu trong bài thực hành 4. Thực hiện các điều chỉnh và định dạng thích hợp để có trang tính như hình dưới đây. Cuối cùng lưu bảng tính.
Yêu cầu: Thực hịên định dạng với phông chữ, cỡ chữ, màu sắc khác nhau; dữ liệu số được căn giữa.
- Hàng 1 có các ô từ A1 đến G1 được gộp thành mô ô và nội dung được căn giữa bảng.
Các cột và các hàng được tô các màu nền và kẻ đường biên để dễ phân biệt.
Tiết 2
Hoạt động 2 (35'): làm bài tập 2
Mục tiêu: HS thực hành lập trang tính, sử dụng công thức, định dạng, căn chỉnh dữ liệu ô và tô màu.
Đồ dùng dạy học: Máy tính, máy chiếu.
Cách tiến hành:
GV: Ra yêu cầu bài thực hành.
GV : Kiểm tra và lấy điểm.
HS: Nhận bài và làm trực tiếp trên máy tính.
HS : Trả bài.
Bài 2
Thực hành lập trang tính, sử dụng công thức, định dạng, căn chỉnh dữ liệu ô và tô màu.
Khởi động chương trình bảng tính Excel.
a) Lập trang tính với dữ liệu các nước trong khu vực Đông Nam á như hình dưới đây (Tên các nước trong côt B được nhập theo thứ tự bảng chữ cái)
b) Lập công thức để tính mật độ dân số (người/Km2) của Bru – nây trong ô E5. Sao chép công thức vào các ô tương ứng của cột E để tính mật độ dân số của các nước còn lại.
c) Chèn thêm các hàng trống cần thiết, điều chỉnh hàng, cột và thực hiện các thao tác định dạng văn bản, định dạng số để có trang tính tương tự như hình dưới đây.
* Tổng kết và hướng dẫn học ở nhà (5'):
- Tổng kết:
	+ Hệ thống lại các thao tác đã làm trong bài thực hành.
- Hướng dẫn học ở nhà:
	+ Học bài.
	+ Làm các bài tập trong SBT.
	+ Tiết 41: Trình bày và in trang tính.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 6 - Trình bày bảng điểm lớp em - Trịnh Cao Cường – Nội trú Bảo Yên.doc