Giáo án Tin học khối 7 - Tiết 53: Bài tập

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Củng cố, nắm vững các kiến thức đã học.

- Thông qua các bài trắc nghiệm nắm vững kiến thức về bảng tính

2. Kỹ năng:

- Vận dụng vào thực tế, làm bài tập

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, chăm chỉ

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy tính, máy chiếu.

- Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở.

IV. NỘI DUNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức: kiểm tra sỉ số. (1’)

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới: (1’)

Để hệ thống hóa lại kiến thức mà các em đã học về chương trình bảng tính, hôm nay thầy và các em sẽ giải quyết một số bài tập cơ bản để tiết sau chúng ta làm bài tập kiểm tra 1 tiết.

 

doc 7 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 11/03/2020 Lượt xem 728Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 - Tiết 53: Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần: 28
Ngày soạn: 20/03/2017
Tiết:53
Ngày dạy: 23/03/2017
BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Củng cố, nắm vững các kiến thức đã học.
- Thông qua các bài trắc nghiệm nắm vững kiến thức về bảng tính
2. Kỹ năng:
- Vận dụng vào thực tế, làm bài tập
3. Thái độ: 
- Nghiêm túc, chăm chỉ
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy tính, máy chiếu.
- Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở.
IV. NỘI DUNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức: kiểm tra sỉ số. (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới: (1’)
Để hệ thống hóa lại kiến thức mà các em đã học về chương trình bảng tính, hôm nay thầy và các em sẽ giải quyết một số bài tập cơ bản để tiết sau chúng ta làm bài tập kiểm tra 1 tiết.
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh
Noäi dung
10'
Hoạt động 1: Những kiến thức trọng tâm
I. Kiến thức trọng tâm:
+Định dạng trang tính
+Trình bày trang tính và in.
	+Sắp xếp và lọc dữ liệu.
GV: Hệ thống lại kiến thức:
HS: Lắng nghe, nghi chép 
27’
Hoạt động 2: Giải các bài tập
Bài 1: Những phát biểu sau đúng (Đ) hay sai (S)
Phát biểu
Đ
S
1. Bảng tính ít được dùng trong cuộc sống.
2. Trên một bảng tính ta không thể dùng nhiều phông chữ.
3.Khi định dạng dữ liệu trong bảng tính ta thực hiện các thao tác tương tự như trong word.
4. Chương trình bảng tính chỉ có thể xử lý dữ liệu dạng số.
5. Các bảng tính cho phép lọc dữ liệu theo những tiêu chuẩn khác nhau.
Bài 2: Ích lợi của việc xem trước khi in là:
a.Sữa lỗi chính tả.
b.Giúp ta ngắt trang thích hợp.
c.Giúp trình bày dữ liệu nổi bật và đẹp mắt.
d.Tất cả ý trên đều đúng.
Bài 3: Mục đích của sắp xếp và lọc dữ liệu là :
a.Dễ so sánh các dữ liệu.
b.Dễ tìm kiếm dữ liệu.
c.Làm đẹp cho bảng tính.
d.Tất cả đểu đúng.
Bài 4: Bạn không thể ẩn thanh công thức. Đúng hay sai?
Đúng
Sai
Bài 5: Phát biểu sau đúng hay sai?
a.Các cột trong cùng một danh sách dữ liệu không được khác nhau về kiểu dữ liệu.
b.Có thể sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
c.hàng tiêu đề không được có kiểu dữ liệu khác với dữ liệu trong các ô còn lại trong cùng một cột.
d.Có thể chọn bất kỳ hàng nào trên một trang tính để làm hang tiêu đề.
Bài 6: Muốn sắp xếp toàn bộ trang tính theo thứ tự tăng dần của một cột nào đó trước hết ta phải:
a.Chọn cột đó.
b.Chọn cột số thứ tự.
c.Chọn hàng tiêu đề của trang tính.
d.Tất cả đều sai.
Bài 7: Địa chỉ của ô thuộc hàng thứ ba và cột thứ ba là:
A3
B3
C3
D3
Bài 8: Nêu cú pháp của các hàm:Tính tổng,tính giá trị trung bình cộng,Tìm giá trị lớn nhất,nhỏ nhất.
Bài 9Để ngắt trang tính ta thực hiện lệnh:
 a. View à Page Break Preview b. File à Page Setup
c. View à Normal d. Tất cả đếu sai.
Bài 10: Để căn dữ liệu vào giữa nhiều ô tính ta sử dụng nút lệnh:
	A. 	B. 	C. 	D. 
 C. 	 D. 
Bài 11: Theo mặc định, dữ liệu số được căn lề
Trái
Phải
Giữa
Hai bên
Bài 12: 
Bài 13: Bạn phải nhập ký tự nào đầu tiên khi nhập công thức?
 ‘
“
 =
:=
GV: Đưa ra bài tập
GV: Nhận xét, tổng kết lại
GV: Đưa ra bài tập
GV: Nhận xét, tổng kết lại
GV: Đưa ra bài tập
GV: Nhận xét, tổng kết lại
GV: Đưa ra bài tập
GV: Nhận xét, tổng kết lại
GV: Đưa ra bài tập
GV: Nhận xét, tổng kết lại
GV: Đưa ra bài tập
GV: Nhận xét, tổng kết lại
HS: Ghi chép, rút ra bài học
HS: Thảo luận, trả lời
HS: Thảo luận, trả lời
HS: Ghi chép, rút ra bài học
HS: Thảo luận, trả lời
HS: Ghi chép, rút ra kiến thức bài học
HS: Thảo luận, trả lời
HS: Ghi chép, rút ra kiến thức bài học
HS: Thảo luận, trả lời
HS: Ghi chép, rút ra kiến thức bài học
HS: Thảo luận, trả lời
5'
Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá
+ Đánh giá kết quả làm bài tập của HS
+ Học bài cũ , chuẩn bị tiết sau kiểm tra 1 tiết
Laéng nghe
Phaùt bieåu
4. Daën doø : 	(1’)
Chuẩn bị cho tiết kiểm tra.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM
GIÁO ÁN
Tuần: 28
Ngày soạn: 20/03/2017
Tiết:54
Ngày dạy: 23/03/2017
KIỂM TRA 1 TIẾT
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Kiểm tra lại những kiến thức cơ bản đã học.
2. Kỹ năng: Vận dụng những kiến thức đã học vào bài kiểm tra.
3. Thái độ: Nghiêm túc.
II.CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo án và đề kiểm tra.
2. Học sinh: Ôn lại kiến thức đã học.
III.TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY:
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số. 
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: Tiến hành kiểm tra 1 tiết.
IV. KIỂM TRA 1 TIẾT:
A. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau.
1. Để định dạng màu nền cho dữ liệu, em sử dụng nút lệnh:
A, Fill Color 	B, Font Color 	C. Line Color 	D. Tất cả đều đúng
2. Để tăng số chữ số thập phân của dữ liệu số, em sử dụng nút lệnh:
A. 	B. 	 C. 	 D. 
3. Để điều chỉnh dấu ngắt trang của một trang tính, em sử dụng nút lệnh:
 A. Print Preview B. Margins 
 C. Page Break Preview 	 D. Zoom 
4. Để kẻ đường biên cho các ô tính, em sử dụng nút lệnh: 
A. 	B. 	 C. 	 D. Tất cả đều đúng. 
5. Để lọc dữ liệu trong một trang tính, ta nháy chuột vào bảng chọn:
A. Format	B. Tools	C. Data	 D. Table
6. Muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện:
 A. Nhấn phím Delete	 B. Chọn Edit -> Delete	
 C. Chọn Table -> Delete Rows D. Chọn Tools -> Delete
7. Để xem trước khi in ta chọn lệnh nào ?
A. Print 	 B. Print Preview 	 C. Page Break Preview D. Close
8. Để in trang tính ta vào lệnh:
A. File > Page Setup	B. File > Print
C. View > Page Setup	D. View > Print.
9. Nút lệnh có tác dụng gì ?
A. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần	 	B. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần
C. Lọc dữ liệu có giá trị lớn nhất (nhỏ nhất)	 	D. Lọc dữ liệu.
10. Nút lệnh có tác dụng gì ?
A. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần	 	B. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần
C. Lọc dữ liệu có giá trị lớn nhất (nhỏ nhất)	 	D. Lọc dữ liệu.
B. Tự luận:
11. Điền vào chỗ trống (.) trong các câu dưới đây bằng cách chọn các từ hoặc cụm từ thích hợp trong danh sách: Tính toán, định dạng.
Chức năng chính của các chương trình bảng tính là hỗ trợ (..) Tuy nhiên chúng cũng có các công cụ phong phú giúp trình bày trang tính như thay đổi phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ, căn lề trong ô tính, tô màu nềnCác công cụ này được gọi với tên chung là công cụ (..).
12. Em hãy trình bày các bước sắp xếp dữ liệu?
V. Đáp án:
A. Trắc Ngiệm: 
1. A	2. B	3. C	4. C	5. C 6. B 7. B 8. B 9. A 10. B
B. Tự luận:
Câu 11: - Tính toán
 - Định dạng
Câu 12: 
* Các bước thực hiện lọc dữ liệu :
- B1: Nháy chuột chọn 1 ô trong vùng có dữ liệu cần sắp xếp.
- B2: Nháy chuột vào nút để sắp xếp tăng dần hoặc nút để sắp xếp giảm dần.
VI. Ma trận:
Nội dung
Cấp độ nhận thức
Tổng điểm
Biết
Hiểu
VDT
VDC
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Bài 13
Câu 1
0,5đ
0.5đ
Bài 14
Câu 3, 5
1.0đ
1,0đ
Bài 15
Câu 11
2.0đ
Câu 7,8
1,0đ
3.0đ
Bài 16
Câu 4,6
1,0đ
1,0đ
Bài 17
Câu 12
3.0đ
Câu 2,9,10
1,5đ
4,5đ
Tổng điểm
4.0đ
3,0đ
2.0đ
1.0đ
10đ
VII. Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 28 tiet 5354.doc