Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 1 - Làm quen với chương trình bảng tính Excel - Hứa Văn Thiệp - Trường THCS Pác Miầu

1. MỤC TIÊU

a. Kiến thức

- Bước đầu làm quen với chương trình bảng tính.

- Tác dụng của chương trình bảng tính trong tin học.

b. Kỹ năng

- Nhận biết được giao diện chính của chương trình bảng tính.

- Nhập cho được dữ liệu vào bảng tính.

c. Thái độ

- Có ý thức học tập, cần cù, ham học hỏi và sáng tạo.

- Hoàn thành tốt nội dung thực hành.

 

doc 5 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1288Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 1 - Làm quen với chương trình bảng tính Excel - Hứa Văn Thiệp - Trường THCS Pác Miầu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN I: BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ 
 BÀI THỰC HÀNH 1: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH
Tiết 3 
Ngày soạn: 18/08/2012
Dạy ở các lớp:
Ngày dạy
Lớp	
Sĩ số HS
Học sinh vắng
7A
7B
7C
1. MỤC TIÊU
Kiến thức
- Bước đầu làm quen với chương trình bảng tính.
- Tác dụng của chương trình bảng tính trong tin học.
Kỹ năng
- Nhận biết được giao diện chính của chương trình bảng tính.
- Nhập cho được dữ liệu vào bảng tính.
Thái độ
- Có ý thức học tập, cần cù, ham học hỏi và sáng tạo.
- Hoàn thành tốt nội dung thực hành.
2. ĐỒ DÙNG
 a. Chuẩn bị của Giáo viên :
- Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy vi tính
- Phấn viết, thước kẻ
b. Chuẩn bị của Học sinh :
 - Sách vở, bút thước.
 - Học thuộc lý thuyết và xem trước nội dung thực hành.
3. PHƯƠNG PHÁP
 Phương pháp thực hành, giảng giải	
4. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
 a. Tổ chức lớp	(2’)
ổn định tổ chức
Kiểm tra sĩ số
 Phân nhóm thực hành.
 b. Kiểm tra bài cũ: (5’)
* Câu hỏi: Chương trình bảng tính là gì?
* Đáp án: Chương trình bảng tính là một phần mềm được thiết kế để ghi lại hoặc trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các phép toán tự động, cũng như xây dựng biểu đồ thể hiện một cách trực quan dữ liệu trong bảng.
 c. Giảng bài mới:
* Giới thiệu bài	(1’)
Tiết trước chúng ta đã được tìm hiểu chung về các chương trình bảng tính, đặc biệt là được tìm hiểu rất kỹ về chương trình bảng tính Excel. Để nắm rõ hơn các thành phần chính trong màn hình làm việc của chương trình bảng tính Excel, cũng như thành thạo các thao tác nhập, sửa dữ liệuhôm nay chúng ta sẽ tiến hành bài thực hành số 1.
 * Tiến trình bài dạy
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
3’
Hoạt động 1: Nêu mục đích, yêu cầu của bài thực hành. 
Gv: Nêu các mục đích, yêu cầu của bài thực hành cho Hs nắm được những việc cần phải thực hiện trong bài thực hành.
Gv: 
+ Khởi động và kết thúc chương trình bảng tính Excel. 
+ Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính Excel.
+ Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.
Hs: Lắng nghe và quan sát.
5’
Hoạt động 2: Cách khởi động chương trình bảng tính Excel
1. Khởi động Excel:
+ Nháy đúp chuột vào biểu tượng của chương trình bảng tính Excel trên Desktop.
+ Nháy nút Start à All Programs à Microsoft Excel.
Gv: Hãy nhắc lại các cách khởi động chương trình soạn thảo văn bản Microsoft Word?
Gv: Tương tự như chương trình soạn thảo văn bản, ta cũng có rất nhiều cách để khởi động chương trình bảng tính Excel.
Gv: Vậy ta có thể khởi động chương trình bảng tính Excel bằng những cách nào?
Gv: Nêu lại 2 cách thường dùng nhất:
+ Nháy đúp chuột vào biểu tượng của chương trình bảng tính Excel trên Desktop.
+ Nháy nút Start à All Programs à Microsoft Excel. 
Hs: Trả lời.
Hs: Trả lời
Hs: Ghi bài và thực hành thao tác trên máy
15’
Hoạt động 3: Lưu kết quả và thoát khỏi Excel 
2. Lưu kết quả và Thoát khỏi Excel:
* Lưu kết quả
+ Chọn lệnh File à Save
+ Nháy nút lệnh Save trên thanh công cụ.
+ Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S
* Thoát khỏi Excel:
+ Chọn lệnh File à Exit
+ Nháy nút trên thanh tiêu đề.
+ Nhấn tổ hợp phím Alt F4
Gv: Trong chương trình soạn thảo văn bản, để lưu một văn bản ta có mấy cách? Kể các cách đó?
Gv: Nhận xét câu trả lời.
Gv: Trong chương trình bảng tính khi muốn lưu kết quả làm việc ta sử dụng các cách giống như trong chương trình soạn thảo.
Gv: Nêu 3 cách lưu kết quả:
+ Chọn lệnh File à Save
+ Nháy nút lệnh Save trên thanh công cụ.
+ Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S
* Thoát khỏi Excel
Gv: Hãy nêu các cách thoát khỏi chương trình soạn thảo văn bản M.Word?
Gv: Nhận xét và giới thiệu 3 cách thoát khỏi chương trình Excel:
+ Chọn lệnh File à Exit
+ Nháy nút trên thanh tiêu đề.
+ Nhấn tổ hợp phím Alt F4
Hs: Trả lời
Hs: Ghi bài và thực hành thao tác trên máy
Hs: Trả lời
Hs: Ghi bài và thực hành thao tác trên máy.
10’
Hoạt động 4: Hướng dẫn làm bài tập1.
Bài tập 1: Khởi động Excel (SGK/10)
Hoạt động 1: Bài tập 1 trang số 10.
Gv: Yêu cầu Hs khởi động chương trình Excel.
Gv: Màn hình làm việc của chương trình soạn thảo văn bản M.Word gồm các thành phần chính nào?
Gv: Vậy màn hình làm việc của chương trình bảng tính M.Excel gồm các thành phần chính nào?
Gv: Hãy liệt kê các điểm giống nhau và khác nhau giữa màn hình Word và Excel?
Gv: Yêu cầu Hs mở các bảng chọn và quan sát các lệnh trong các bảng chọn đó.
Gv: Gọi Hs đọc yêu cầu tiếp theo của BT 1.
Gv: Yêu cầu Hs thực hành theo yêu cầu.
Gv: Yêu cầu Hs về nhà hoàn chỉnh BT1 vào vở.
Hs: Lên máy thực hành.
Hs: Trả lời
Hs: Thực hiện yêu cầu.
 Hs: Đọc bài.
Hs: Thực hành
d. Củng cố bài học: ( 3’)
Gv nêu câu hỏi:
Nêu các cách khởi động chương trính bảng tính Excel.
Nêu các cách lưu một bảng tính.
Nêu các cách thoát khỏi chương trính bảng tính Excel.
e. Bài tập về nhà: (1’)
 - về nhà hoàn chỉnh BT1 vào vở.
 - Xem trước bài tập 2 và bài tập 3 SGK-11.
5. RÚT KINH NGHIỆM BÀI HỌC 

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 1 - Làm quen với chương trình bảng tính Excel - Hứa Văn Thiệp - Trường THCS Pác Miầu.doc