Giáo án Tin học 7 - Trường THCS Đạ Long - Bài 1: Chương trình bảng tính là gì (tiếp)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 - Hiểu khái niệm hàng, cột, ô, địa chỉ ô tính.

 - Biết cách nhập, sửa, xóa dữ liệu trên trang tính và cách di chuyển trên trang tính.

2. Kĩ năng:

 - Nhận biết được các thành phần cơ bản của màn hình bảng tính.

 - Thực hiện nhập, sửa, xóa dữ liệu trên trang tính và cách di chuyển trên trang tính.

3. Thái độ: Tinh thần học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác và yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 443Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Trường THCS Đạ Long - Bài 1: Chương trình bảng tính là gì (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 23/08/2015
Ngày dạy: 25/08/2015
Tuần: 1
Tiết: 2
BÀI 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? (tt)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
	- Hiểu khái niệm hàng, cột, ô, địa chỉ ô tính.
	- Biết cách nhập, sửa, xóa dữ liệu trên trang tính và cách di chuyển trên trang tính.
2. Kĩ năng: 
	- Nhận biết được các thành phần cơ bản của màn hình bảng tính.
	- Thực hiện nhập, sửa, xóa dữ liệu trên trang tính và cách di chuyển trên trang tính.
3. Thái độ: Tinh thần học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác và yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: (1’)
7A1:
7A2:
2. Kiểm tra bài cũ: (4’)
	Câu 1: Chương trình bảng tính là gì?
	Câu 2: Trình bày tóm tắt các đặc trưng của chương trình bảng tính?
3. Bài mới: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (15’) Tìm hiểu màn hình làm việc của chương trình máy tính.
+ GV: Yêu cầu HS đọc mục 3. 
 Màn hình làm việc của chương trình bảng tính.
+ GV: Thuyết trình và minh họa trực quan về màn hình làm việc của chương trình bảng tính.
+ GV: Yêu cầu HS lên bảng chỉ ra các khu vực của màn hình làm việc của chương trình bảng tính.
+ GV: Chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa màn hình làm việc của Word với màn hình làm việc của chương trình bảng tính.
+ GV: Yêu cầu HS trình bày. Địa chỉ của một ô tính là gì, cách xác định địa chỉ ô tính đó?
+ GV: Lấy ví dụ cho HS quan sát.
+ GV: Trong chương trình bảng tính khối là gì? 
+ GV: Lấy ví dụ minh họa.
+ GV: Cách xác định địa chỉ khối trong trang tính?
+ GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu thông qua các ví dụ để các em dễ nắm bắt.
+ GV: Thao tác thực hiện trên bảng tính để HS quan sát.
+ GV: Gọi một số HS nhận biết các thành phần của màn hình bảng tính.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ HS: Đọc SGK tìm hiểu nội dung mục 3 SGK và trả lời các câu hỏi.
+ HS: Màn hình làm việc chính gồm:
- Bảng chọn;
- Thanh công cụ;
- Nút lệnh;
- Thanh công thức;
- Bảng chọn Data (Dữ liệu);
- Trang tính;
- Ô tính.
+ HS: Thực hiện theo các yêu cầu.
+ GV: Địa chỉ của một ô tính là cặp tên cột và tên hàng mà ô nằm trên đó. 
+ HS: Ví dụ, địa chỉ ô A1, C5.
+ HS: Khối là tập hợp các ô tính liền nhau tạo thành một vùng.
+ HS: Quan sát nhận biết.
+ GV: Địa chỉ của khối là cặp địa chỉ của ô trên cùng bên trái và ô dưới cùng bên phải, được cách nhau bởi dấu hai chấm (:). Ví dụ khối C3:E7.
+ HS: Quan sát các thao tác của GV ghi nhớ các bước thực hiện.
+ HS: Trả lời các nội dung câu hỏi của GV đưa ra.
+ HS: Thực hiện ghi bài vào vở.
3. Màn hình làm việc của chương trình bảng tính.
- Bảng chọn;
- Thanh công cụ;
- Nút lệnh;
- Thanh công thức: Nhập hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính;
- Bảng chọn Data (Dữ liệu): các lệnh để xử lí dữ liệu;
- Trang tính: Các cột và hàng làm nhiệm vụ chính của bảng tính
- Ô tính: vùng giao nhau giữa cột và hàng.
Hoạt động 2: (21’) Tìm hiểu về nhập dữ liệu và trang tính.
+ GV: Yêu cầu HS đọc mục 4.
 Nhập dữ liệu vào trang tính.
* Nhập và sửa dữ liệu.
+ GV: Hướng dẫn HS về nhập và sửa dữ liệu trong trang tính.
+ GV: Làm mẫu các thao tác nhập dữ liệu.
+ GV: Gọi một HS lên bảng thực hiện các thao tác GV hướng dẫn.
* Di chuyển trên trang tính.
+ GV: Hướng dẫn cách di chuyển trên trang tính.
+ GV: Làm mẫu các thao tác di chuyển trên trang tính để HS quan sát nhận biết.
+ GV: Yêu cầu mốt số HS lên bảng thực hiện các thao tác.
* Gõ chữ Việt trên trang tính.
+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách gõ chữ Việt vào Word.
+ GV: Hướng dẫn cách gõ chữ Việt trên trang tính.
+ GV: Thực hiện thao tác trên máy trình chiếu cho HS quan sát và thực hiện theo các thao tác. 
+ GV: Cho HS thực hiện thao tác mà GV đã hướng dẫn.
+ GV: Quan sát sửa sai cho HS.
+ GV: Củng cố thao tác cho HS.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ HS: Đọc SGK tìm hiểu nội dung mục 4 SGK.
+ HS: Chú ý lắng nghe, quan sát thao tác mẫu của GV.
+ HS: Quan sát nhận xét các thao tác thực hiện của GV.
+ HS: Lên bảng thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Tập trung, chú ý, quan sát à ghi nhớ cách thực hiện.
+ HS: Thực hiện theo các thao tác mà GV hướng dẫn theo từng cá nhân trên máy.
+ HS: Lên bảng thực hiện thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Sử dụng phần mềm hỗ trợ gõ chữ Việt.
+ HS: Tập trung, chú ý, quan sát à ghi nhớ cách thực hiện.
+ HS: Chú ý quan sát làm theo sự hướng dẫn của GV, thực hiện thao tác dưới máy theo cá nhân.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của GV.
+ HS: Chú ý thao tác đúng.
+ HS: Rèn luyện thao tác.
+ HS: Ghi nhớ bài học.
4. Nhập dữ liệu vào trang tính.
a) Nhập và sửa dữ liệu.
- Nhập dữ liệu: Kích chuột vào ô cần nhập dữ liệu, gõ dữ liệu và gõ Enter.
- Sửa dữ liệu: Kích đúp chuột vào ô và gõ lại dữ liệu.
b) Di chuyển trên trang tính.
Chuyển đến ô cần chọn và kích chuột;
- Di chuyển ô bằng bàn phím: Sử dụng mũi tên lên ­, ¯, ®, ¬ di chuyển ô;
c) Gõ chữ Việt trên trang tính.
Sử dụng hai kiểu gõ thông dụng là TELEX và VNI (tương tự như ở chương trình soạn thảo văn bản).
4. Củng cố: (3’)
 	- Màn hình làm việc của chương trình bảng tính. 
 	- Nhập dữ liệu vào trang tính.
5. Dặn dò: (1’)
 	- Xem lại bài đã học, ôn lại các bước thực hiện mà GV đã hướng dẫn.
 	- Xem trước nội dung bài tiếp theo.
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan_1_tiet_2_tin_7_2015_2016.doc