Giáo án Tin học 7 - Tiết 43 - Bài thực hành 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

BÀI THỰC HÀNH 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết các bước sắp xếp và lọc dữ liệu.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu.

- Thực hiện được việc lọc dữ liệu.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

7A1:

7A2:

2. Kiểm tra 15’:

 Câu 1: Trình bày các bước sắp xếp dữ liệu?

 Câu 2: Trình bày các bước sắp xếp dữ liệu?

 Đáp án:

 Câu 1: Các bước sắp xếp dữ liệu:

- Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu. (2.5 điểm)

- Bước 2: Nháy nút để sắp xếp theo thứ tự tăng dần (hoặc nháy nút để sắp xếp theo

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 838Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Tiết 43 - Bài thực hành 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 21/01/2018
Ngày dạy: 23/01/2018
Tuần 23
Tiết: 43 
BÀI THỰC HÀNH 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết các bước sắp xếp và lọc dữ liệu.
2. Kĩ năng:
- Thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu.
- Thực hiện được việc lọc dữ liệu. 
3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: (1’)
7A1:
7A2:
2. Kiểm tra 15’: 
	Câu 1: Trình bày các bước sắp xếp dữ liệu?
	Câu 2: Trình bày các bước sắp xếp dữ liệu?
	Đáp án:
	Câu 1: Các bước sắp xếp dữ liệu:
- Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu.	(2.5 điểm)
- Bước 2: Nháy nút để sắp xếp theo thứ tự tăng dần (hoặc nháy nút để sắp xếp theo thứ tự giảm dần).	(2.5 điểm)
Câu 2: Các bước lọc dữ liệu:
+ Bước 1: Chuẩn bị.	(2.5 điểm)
 - Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.
 - Mở vào lệnh Filter trên dải lệnh Home.
+ Bước 2: Lọc.	(2.5 điểm)
 - Là bước chọn tiêu chuẩn để lọc. 
 - Nháy vào nút trên hàng tiêu đề cột.
3. Bài mới:
* Hoạt động khởi động: Để củng cố nội dung lý thuyết ta vào bài thực hành.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (20’) Thực hành bài tập 1.
+ GV: Ôn lại các kiến thức về sắp xếp dữ liệu cho các em.
+ GV: Yêu cầu HS lên bảng thực hiện lại các thao tác trên.
+ GV: Nhận xét sửa sai các thao tác cho các em.
+ GV: Yêu cầu HS lên bảng thực hiện lại các thao tác trên.
+ GV: Cho các bạn nhận xét các thao tác thực hiện của bạn mình.
+ GV: Nhận xét sửa sai các thao tác cho các em.
+ GV: Đưa ra yêu cầu và nội dung bài tập 1.
+ GV: Khởi động chương trình bảng tính Excel. Yêu cầu học sinh mở bảng tính Bang diem lop em đã được lưu trong Bài thực hành 6.
+ GV: Thực hiện yêu cầu sau:
+ GV: Thực hiện các thao tác sắp xếp theo điểm các môn và điểm trung bình như sau:
- Các cột môn Toán, Ngữ Văn, Điểm trung bình sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
- Các cột môn Vật lí, Tin học sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
+ GV: Yêu cầu HS lọc dữ liệu để chọn các bạn:
- Có điểm 10 môn Tin học.
- Có điểm trung bình cao nhất.
- Có điểm 9 môn Vật lí.
+ GV: Yêu cầu HS lọc ra các bạn có điểm trung bình cả năm là một trong ba điểm cao nhất.
+ GV: Yêu cầu HS lọc ra các bạn có điểm trung bình cả năm là một trong hai điểm thấp nhất.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Các bạn quan sát theo dõi và nhận xét bài làm của bạn thực hiện.
+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.
+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.
+ GV: Trình chiếu một bài hoàn chỉnh của HS và nhận xét.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ HS: Chú ý lắng nghe nhớ lại các bước thực hiện.
+ HS: Một HS lên bảng thực hiện thao tác.
+ HS: Sửa chữa các thao tác sai, ghi nhớ kiến thức.
+ HS: Một HS lên bảng thực hiện thao tác.
+ HS: Nhận xét bước thực hiện của bạn mình.
+ HS: Sửa chữa các thao tác sai, ghi nhớ kiến thức.
+ HS: Đọc thông tin bài tập 1 SGK.
+ HS: Ôn lại các kiến thức đã được học ở tiết trước. Khởi động phần mềm. Thực hiện mở bảng tính đã lưu File à Open.
+ HS: Thực hiện các yêu cầu:
+ HS: Nháy chuột chọn một ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu và chọn nút lệnh.
+ HS: Chọn nút lệnh Sort Ascending để sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
+ HS: Chọn nút lệnh Sort Descending để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
+ HS: Mở dải lệnh Home à Filter trong nhóm Sort & Filter:
+ HS: Nháy vào nút chọn 10.
+ HS: Nháy vào nút chọn 9.8.
+ HS: Nháy vào nút chọn 9.
+ HS: Nháy vào nút chọn Number Filters \ Top 10 chọn Top số hàng cần lọc 3.
+ HS: Nháy vào nút chọn Number Filters \ Top 10 chọn Bottom số hàng cần lọc là 2.
 + HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.
+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.
+ HS: Các bạn khác theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.
+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.
+ HS: Quan sát và học tập bài làm tốt.
+ HS: Chú ý lắng nghe.
1. Bài tập 1. Sắp xếp và lọc dữ liệu.
+ Thực hiện các thao tác sắp xếp theo điểm các môn và điểm trung bình như sau:
- Các cột môn Toán, Ngữ Văn, Điểm trung bình sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
- Các cột môn Vật lí, Tin học sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
+ Lọc dữ liệu để chọn các bạn:
- Có điểm 10 môn Tin học.
- Có điểm trung bình cao nhất.
- Có điểm 9 môn Vật lí.
+ Lọc ra các bạn có điểm trung bình cả năm là một trong ba điểm cao nhất. Lọc ra các bạn có điểm trung bình cả năm là một trong hai điểm thấp nhất.
 4. Củng cố: (3’)
- Củng cố thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu.
5. Dặn dò: (1’)
- Ôn lại nội dung bài. Xem trước nội dung phần thực hành tiếp theo.
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 23 tiet 43_12259876.doc