Giáo án Tin học 7 - Trường THCS Đạ Long - Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính excel

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nhận biết được màn hình làm việc của bảng tính.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện được việc khởi động và thoát khỏi phần mềm bảng tính.

- Thực hiện được việc di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.

- Thực hiện được thao tác lưu bảng tính.

3. Thái độ: Học tập đúng đắn, nghiêm túc thực hành, có ý thức và yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 631Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Trường THCS Đạ Long - Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính excel", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 30/08/2015
Ngày dạy: 01/09/2015
Tuần: 2
Tiết: 3
BÀI THỰC HÀNH 1: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Nhận biết được màn hình làm việc của bảng tính.
2. Kĩ năng: 
- Thực hiện được việc khởi động và thoát khỏi phần mềm bảng tính.
- Thực hiện được việc di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.
- Thực hiện được thao tác lưu bảng tính.
3. Thái độ: Học tập đúng đắn, nghiêm túc thực hành, có ý thức và yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: (1’)
7A1:
7A2:
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
	Câu 1: Màn hình làm việc của chương trình bảng tính có những gì đặc trưng?
3. Bài mới: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (7’) Khởi động Excel.
+ GV: Nêu các cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản.
+ GV: Tương tự với phần mền soạn thảo văn bản ta có thể khởi động Excel theo những cách nào.
+ GV: Chỉ ra biểu tượng của phần mềm và thực hiện các thao tác cho HS quan sát và nhận biết để thực hiện theo dưới máy.
+ GV: Yêu cầu học sinh khởi động chương trình bảng tínhExcel.
+ GV: Gọi một HS lên bảng thực hiện thao tác khởi động Excel.
+ GV: Nhận xét, sữa các lỗi các em gặp phải.
+ HS: Vận dụng kiến thức đã được học trong chương trình Tin học 6.
+ HS: Có thể khởi động Excel theo 2 cách:
- Nháy chuột vào nút Start à All Programs à Microsoft office 2003 à Microsoft excel 2003.
- Kích đúp vào biểu tưởng Excel trên màn hình nền.
+ HS: Khởi động Excel theo 1 trong 2 cách trên.
+ HS: Các bạn khác quan sát và nhận xét thao tác của bạn.
+ HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV đưa ra.
a. Khởi động Excel.
- Nháy chuột vào nút Start à All Programs à Microsoft office 2003 à Microsoft excel 2003.
- Kích đúp vào biểu tưởng Excel trên màn hình nền.
Hoạt động 2: (8’) Lưu kết quả và thoát khỏi Excel.
+ GV: Hướng dẫn lại các em thao tác lưu tệp tin trong phần mềm soạn thảo văn bản.
+ GV: Yêu cầu HS thực hiện lưu kết quả với tên “Bài tập 1”.
 GV: Gọi một số em lên bảng thực hiện thao tác.
+ GV: Sửa sai cho các em.
+ GV: Dựa trên kiến thực đã học hãy nêu cách để thoát khỏi Excel.
+ GV: Cho HS thực hành cá nhân theo sự hướng dẫn của GV.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV, thao tác theo yêu cầu.
+ HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV đưa ra.
+ HS: Thực hiện lưu kết quả theo yêu cầu của giáo viên:
- Chọn menu File à Save.
+ HS: Ta có thể thoát khỏi Excel theo 2 cách.
- Chọn menu File à Exit.
- Nháy vào nút Close trên thanh tiêu đề.
+ HS: Ôn luyện các thao tác.
b. Lưu kết quả và thoát khỏi Excel.
- Lưu kết quả: Chọn menu File à Save.
- Thoát khỏi Excel:
+ Chọn menu File à Exit.
+ Nháy vào nút Close trên thanh tiêu đề.
Hoạt động 3: (20’) Tìm hiểu bài tập 1.
+ GV: Liệt kê các điểm giống và khác nhau giữa màn hình Word và Excel.
+ GV: Cho HS thực hiện theo nhóm thảo luận.
+ GV: Quan sát các giúp đỡ.
+ GV: Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả thảo luận của mình.
+ GV: Nhận xét nội dung, chỉnh sửa cho các nhóm hoàn thiện.
+ GV: Hướng dẫn HS mở các bảng chọn và quan sát các lệnh trong bảng chọn đó.
+ GV: Kích hoạt 1 ô tính thực hiện di chuyển trên trang tính bằng chuột và bàn phím. Quan sát sự thay đổi của nút tên hàng và tên cột
+ GV: Hướng dẫn lại HS thực hiện các thao tác các em còn yếu chưa thực hiện được.
+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác đã được hướng dẫn.
+ GV: Cho HS tự thực hiện theo cá nhân.
+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện thao tác cho các bạn khác quan sát nhận xét.
+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai các thao cho các em.
+ GV: HS thực hiện xong lưu bài.
+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà các em thường gặp.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ HS: Trả lời:
- Giống nhau về bảng chọn, thanh công cụ và nút lệnh.
- Khác: Excel còn có thêm thanh công thức, bảng chọn Data, trang tính, thanh công thức.
+ HS: Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe à ghi nhớ kiến thức.
+ HS: Mở bảng chọn và quan sát các lệnh đó theo các thao táchướng dẫn của GV.
+ HS: Thực hiện thao tác di chuyển trên trang tính à quan sát sự thay đổi của nút tên hàng và tên cột.
+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên và thực hiện theo các bước dưới máy.
+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác đã được hướng dẫn trên.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo từng cá nhân.
+ HS: Một số em thực hiện, các bạn khác nhận xét thao tác của bạn.
+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Lưu bài lại với tên cũ.
+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.
+ HS: Tập trung lắng nghe.
1. Bài tập 1.
- Liệt kê các điểm giống và khác nhau giữa màn hình Word và màn hình Excel.
- Mở các bảng chọn và quan sát các lệnh trong những bảng chọn dó.
- Di chuyển trên ô tính.
4. Củng cố: (3’)
 	- Xem lại các thao tác khởi động, lưu, thoát khỏi Excel.
5. Dặn dò: (1’)
- Ôn lại bài học. Xem trước nội dung tiếp theo của bài thực hành. 
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan_2_tiet_3_tin_7_2015_2016.doc