Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 48 - Bài thực hành 8: Ai là người học giỏi

1. MỤC TIÊU:

1.1.Kiến thức:

 *Hoạt động: - Học sinh biết mục đích- yêu cầu của biết thực hành; biết vận dụng các kiến thức đã được học trong bài 8 để làm bài tập thực hành.

 - Học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc sắp xếp và lọc dữ liệu trong chương trình bảng tính.

1.2. Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Học sinh thực hiện được các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu cho trang tính theo các yêu cầu.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Học sinh thực hiện thành thạo và linh hoạt các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu cho trang tính theo các yêu cầu.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 497Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 48 - Bài thực hành 8: Ai là người học giỏi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 25- Tiết 48
 Ngày dạy: 02/02/2015
 Bài thực hành 8: AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI?
1. MỤC TIÊU:
1.1.Kiến thức:
 *Hoạt động: - Học sinh biết mục đích- yêu cầu của biết thực hành; biết vận dụng các kiến thức đã được học trong bài 8 để làm bài tập thực hành.
 - Học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc sắp xếp và lọc dữ liệu trong chương trình bảng tính. 
1.2. Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu cho trang tính theo các yêu cầu.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo và linh hoạt các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu cho trang tính theo các yêu cầu.
1.3. Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Vận dụng các kiến thức đã học giải quyết bài tập 2c và bải tập 3. 
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Máy tính, phần mềm Microsoft Excel.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng.
Lòng trong tiết thực hành
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động: 
Thực hành bài tập số 2. (20’)
Gv: Gọi học sinh đọc yêu cầu bài toán.
Hs: Đọc yêu cầu bài toán.
GV: Chia học sinh thành các nhóm, theo số lượng máy.
Hs: Ngồi theo nhóm đã phân công.
Gv: Hướng dẫn các em thực hành.
Hs: Lắng nghe giáo viên hướng dẫn.
Gv: Yêu cầu học sinh khởi động Excel và làm bài tập .
Hs: Khởi động Excel và tiếp tục làm bài tập 2.
Gv: Quan sát các nhóm thực hành. Hướng dẫn những em chưa thực hiện được.
Tìm hiểu Bài tập 3 và thực hành. (20’)
Gv: Hướng dẫn học sinh làm bài tập 3 – SGK trang 78. 
Hs: Xem SGK và chú nghe hướng dẫn của giáo viên và thực hiện làm bài.
- Đưa ra một số chỉ dẫn để các em hiểu và có khả năng thực hành được bài HS: Thực hiện làm bài và trả bài khi xong.
Gv: Trong quá trình học sinh làm bài giáo viên đi lại quan sát và có thể gợi ý khi các em gặp vướng mắc.
1. Bài 2 (tiếp)
c) Sử dụng công cụ để lọc
- Lọc ra các nước có diện tích là năm diện tích lớn nhất.
- Lọc ra các nước có số dân là ba số dân ít nhất.
- Lọc ra các nước có mật ssộ dân số la ban mật độ dân số cao nhất.
2. Bài 3:
Tìm hiểu thêm về sắp xếp và lọc sữ liệu
 (SGK trang 78)
Tổng kết. (3 phút)
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
Hướng dẫn học tập. (5 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà các em xem lại bài thực hành và thực hiện thành thạo đã được thực hành trong 2 tiết thực hành (nếu có điều kiện).
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem lại tất cả các kiến thức đã được học từ đầu học kì II tới nay để chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra 1 tiết lý thuyết.
- Tìm hiểu trước phần mềm Toolkit Math.
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 48.doc