Giáo án Tin học khối 7 - Tiết 31: Kiểm tra 1 tiết

KIỂM TRA 1 TIẾT

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Giúp HS biết cách vận dụng kiến thức đã học để làm bài kiểm tra.

- Giúp GV đánh giá được kiến thức của HS, phát huy mặt tích cực và khắc phục mặt hạn chế để HS biết được năng lực của bản thân.

2. Kỹ năng

- Làm quen với môn học.

- Vận dụng được kiến thức đã học để làm tốt bài tập kiểm tra.

- Nhận biết được mặt tích cực và mặt hạn chế của bản thân.

3. Thái độ

- Giáo dục HS yêu thích môn học.

- Nghiêm túc trong quá trình làm bài kiểm tra.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Đề kiểm tra.

- HS: Giấy, đồ dùng học tập.

III- NỘI DUNG DẠY HỌC

 

doc 2 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 11/03/2020 Lượt xem 256Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 - Tiết 31: Kiểm tra 1 tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần:16
Ngày soạn: 18/12/2017
Tiết: 31
Ngày dạy: 21/12/2017
KIỂM TRA 1 TIẾT
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
- Giúp HS biết cách vận dụng kiến thức đã học để làm bài kiểm tra.
- Giúp GV đánh giá được kiến thức của HS, phát huy mặt tích cực và khắc phục mặt hạn chế để HS biết được năng lực của bản thân.
2. Kỹ năng
- Làm quen với môn học.
- Vận dụng được kiến thức đã học để làm tốt bài tập kiểm tra.
- Nhận biết được mặt tích cực và mặt hạn chế của bản thân.
3. Thái độ
- Giáo dục HS yêu thích môn học.
- Nghiêm túc trong quá trình làm bài kiểm tra.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Đề kiểm tra.
- HS: Giấy, đồ dùng học tập.
III- NỘI DUNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: kiểm tra sỉ số (1 phút) 
2. Tiến hành kiểm tra(44 phút)
IV. MA TRẬN
Cấp độ
Tên
chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Thấp
Cao
TN
TH
TN
TH
TN
TH
TN
TH
Chủ đề 1
Thực hiện tính toán trên trang tính
Biết được cách dùng hàm đơn giản
1c 
4đ
1c 4đ
Chủ đề 2
Sử dụng các hàm để tính toán
Sử dụng được địa chỉ và dùng hàm tính trung bình.
Viết đúng cú pháp và tính toán được kết quả với hàm
Lựa chọn hàm thích hợp để tính toán
4c 
6đ
1c 3đ
1c
2đ
1c 
1đ
Tổng số câu
Tổng số điểm
Số câu: 1
Số điểm: 4đ
Số câu: 1
Số điểm: 3đ
Số câu: 1
Số điểm: 2đ
Số câu: 1
Số điểm: 1đ
Số câu: 4
Số điểm: 10
V. KIỂM TRA 1 TIẾT
Đề bài: Cho b¶ng tÝnh sau 
SỐ VỞ CÁC LỚP ĐƯỢC NHẬN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
1
Tuần
Lớp 6/1
Lớp 6/2
Lớp 7/1
Lớp 7/2
Giá trị lớn nhất
2
Tuần 1
7
4
8
9
3
Tuần 2
4
7
5
4
4
Tuần 3
8
3
7
12
5
Tuần 4
5
6
8
7
6
Tổng cộng:
7
Trung bình:
1. Em hãy sử dụng hàm hoặc công thức thích hợp để tÝnh tæng sè l­îng vở các lớp nhận được. (Tổng số lượng của lớp 6/1 vào ô B6, lớp 6/2 vào ô C6, lớp 7/1 vào ô D6, lớp 7/2 vào ô E6).(4 đ)
2. Sử dụng hàm hoặc công thức thích hợp để tính xem lớp nào ủng hộ ít nhất vào ô F6. (tìm giá trị nhỏ nhất của hàng tổng cộng vào ô F6). (2đ)
3. Sử dụng hàm hoặc công thức thích hợp để tính trung bình vở lớp ủng hộ là bao nhiêu.(Trung bình lớp 6/1 vào ô B7, lớp 6/2 vào ô C7, lớp 7/1 vào ô D7, lớp 7/2 vào ô E7,) (3 đ)
4. Sử dụng hàm để tính trung bình lớp nào ủng hộ nhiều nhất vào ô F7.(1đ)
VI. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
Câu 1: mỗi ô đúng được 1 điểm
Ô B6: =sum(B2:B5)
Ô C6: =sum(C2:C5)
Ô D6: =sum(D2:D5)
Ô E6: =sum(E2:E5)
Câu 2: Ô F6: =min(B6:E6) 	(2 điểm)
Câu 3: mỗi ô đúng được 0.75 điểm
Ô B7: =average(B2:B5)
Ô C7: =average(C2:C5)
Ô D7: =average(D2:D5)
Ô E7: =average(E2:E5)
Câu 4: Ô F7: = max(B7:E7
)
VII. RUÙT KINH NGHIEÄM

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 31.doc