Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu

biết của con người về thế giới xung quanh

và về chính con người.

- Có ba dạng thông tin cơ bản: Dạng văn bản,

dạng hình ảnh, dạng âm thanh.

- Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin

dưới một dạng cụ thể nào đó.

 

ppt 25 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 932Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài cũThông tin là gì? Các dạng thông tin cơ bản? Cách biểu diễn thông tin??Bài cũ-Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết của con người về thế giới xung quanh và về chính con người.- Có ba dạng thông tin cơ bản: Dạng văn bản, dạng hình ảnh, dạng âm thanh. Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tindưới một dạng cụ thể nào đó.Trả lờiThư mụcTệp tinThư mụcĐõy cũng chớnh là hỡnh thức tổ chức thụng tin của mỏy tớnh.Tổ chức thụng tin theo hỡnh cõyBài 11. TỔ CHỨC THễNG TIN TRONG MÁY TÍNHBài 11. TỔ CHỨC THễNG TIN TRONG MÁY TÍNH Hệ điều hành tổ chức thụng tin bờn trong mỏy tớnh theo một cấu trỳc hỡnh cõy, gồm tệp và thư mục.Ổ đĩaThư mụcTệp tinBài 11. TỔ CHỨC THễNG TIN TRONG MÁY TÍNH1. Tệp tin	Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thụng tin trờn thiết bị lưu trữ.Đơn vị đo là ki-lo-bai, Me-ga-bai, Gi-ga-baiTệp tin cú thể rất nhỏ, chỉ chứa một vài kớ tự hoặc cú thể rất lớn, chứa nội dung của cả một quyển sỏch dày.Bài 11. TỔ CHỨC THễNG TIN TRONG MÁY TÍNH1. Tệp tinCỏc kiểu tệp tin:- Tệp chương trỡnh: phần mềm học tập, phần mềm trũ chơi, phần mềm ứng dụng khỏc- Tệp văn bản: sỏch, tài liệu, thư từ- Tệp hỡnh ảnh: hỡnh vẽ, tranh ảnh, video- Tệp õm thanh: bản nhạc, bài hỏtBài 11. TỔ CHỨC THễNG TIN TRONG MÁY TÍNH1. Tệp tin	Cỏc tệp tin được phõn biệt với nhau bằng tờn tệp. Quy ước đặt tờn tệp:TờnMở rộng.Chỉ ra kiểu tệp tin (văn bản, hỡnh ảnh), khụng nhất thiết phải cú.Bài 11. TỔ CHỨC THễNG TIN TRONG MÁY TÍNH1. Tệp tin	Cỏc tệp tin cũng được phõn biệt với nhau bằng tờn tệp: Tờn. Mở rộng Tên tệp tinKích thướcThời gian cập nhậtKiểu tệp tinBài 11. TỔ CHỨC THễNG TIN TRONG MÁY TÍNHSỏch sắp xếp lộn xộnBài 11. TỔ CHỨC THễNG TIN TRONG MÁY TÍNHSắp xếp lại:Bài 11. TỔ CHỨC THễNG TIN TRONG MÁY TÍNHSỏch được sắp xếp theo khối lớp  dễ dàng tỡm kiếm.Bài 11. TỔ CHỨC THễNG TIN TRONG MÁY TÍNH2. Thư mục Hệ điều hành tổ chức cỏc tệp trờn đĩa thành cỏc thư mục. Mỗi thư mục chứa cỏc tệp hoặc cỏc thư mục khỏc gọi là thư mục con. Mỗi thư mục cũng được đặt tờn để phõn biệt Tờn thư mụcThời gian cập nhậtBài 11. TỔ CHỨC THễNG TIN TRONG MÁY TÍNH2. Thư mục Thư mục được tổ chức phõn cấp, cỏc thư mục cú thể lồng nhau. Cỏch tổ chức này cú tờn gọi là tổ chức hỡnh cõy.Phần cứngPhần mềmC:\Mỏy tớnh“\” kớ hiệu thư mục gốc của ổ đĩa CThư mục mẹThư mục conC:\Mỏy tớnhPhần cứngPhần mềmBài 11. TỔ CHỨC THễNG TIN TRONG MÁY TÍNHThư mục mẹThư mục con2. Thư mụcBài 11. TỔ CHỨC THễNG TIN TRONG MÁY TÍNH2. Thư mụcLưu ý: - Tờn cỏc tệp tin trong cựng một thư mục phải khỏc nhau.- Tờn cỏc thư mục con thuộc cựng một thư mục mẹ phải khỏc nhau. Bài 11. TỔ CHỨC THễNG TIN TRONG MÁY TÍNHBài tập 1:Chỉ ra thư mục mẹ của thư mục TOAN?2. Thư mục TOAN chứa gỡ?3. Thư mục BAIHAT nằm trong thư mục gốc đỳng hay sai?BAIHATC:\THUVIENTROCHOIKHTNKHXHTOANLIDai.btHinh.btChữa bài tập 1:Bài 11. TỔ CHỨC THễNG TIN TRONG MÁY TÍNH1. Thư mục mẹ của thư mục TOAN là thư mục KHTN.2. Thư mục TOAN chứa hai tệp tin là Dai.bt và Hinh.bt3. Thư mục BAIHAT nằm trong thư mục gốc là đỳng. BAIHATC:\THUVIENTROCHOIKHTNKHXHTOANLIDai.btHinh.btBài tập 2:Mỏy tớnhPhần cứngCPUBàn phớmChuộtPhần mềmTrũ chơiTrũ chơidua_xe.exexep_hinh.exe1. Tỡm ra điểm khụng hợp lệ trong cấu trỳc cõy thư mục sau đõy và nờu cỏch giải quyết.2. Thư mục con của thư mục “Phần cứng” là gỡ?3. Thư mục mẹ của thư mục “Phần mềm” là gỡ?4. Điểm khỏc biệt giữa thư mục “Trũ chơi” và thư mục “Chuột” là gỡ?Bài 11. TỔ CHỨC THễNG TIN TRONG MÁY TÍNHChữa bài tập 2:Mỏy tớnhPhần cứngCPUBàn phớmChuộtPhần mềmTrũ chơiTrũ chơidua_xe.exexep_hinh.exeTrả lời: Điểm khụng hợp lệ trong cấu trỳc cõy thư mục dưới là cú 2 thư mục trựng tờn “Trũ chơi” trong thư mục “Phần mềm”. Giải quyết: Đổi tờn 1 trong 2 thư mục trựng tờn đú.1. Tỡm ra điểm khụng hợp lệ trong cấu trỳc cõy thư mục sau đõy và nờu cỏch giải quyết.Bài 11. TỔ CHỨC THễNG TIN TRONG MÁY TÍNHChữa bài tập 2:Mỏy tớnhPhần cứngCPUBàn phớmChuộtPhần mềmTrũ chơiTrũ chơi 2dua_xe.exexep_hinh.exe2. Thư mục con của thư mục “Phần cứng” là thư mục “CPU”, “Bàn phớm” và “Chuột”.3. Thư mục mẹ của thư mục “Phần mềm” là thư mục “Mỏy tớnh”. 4. Điểm khỏc biệt giữa thư mục “Trũ chơi” và thư mục “Chuột” là thư mục “Trũ chơi” cú chứa tệp, cũn thư mục “Chuột” là thư mục rỗng.Bài 11. TỔ CHỨC THễNG TIN TRONG MÁY TÍNHKết thỳc!

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính.ppt