Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính - Lăng Văn Đặng

Thảo luận nhóm: Tìm đặc điểm của đường dẫn.

Gồm các thư mục và tệp tin

 Đặt cách nhau bởi dấu “\”

- Bắt đầu từ một thư mục

- Kết thúc bằng một tệp tin

Gồm các thư mục

 Đặt cách nhau bởi dấu “\”

- Bắt đầu từ một thư mục

- Kết thúc bằng một thư mục

 

ppt 11 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 930Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính - Lăng Văn Đặng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Thư mục MONHOC gồm những thư mục con nào?- Chỉ ra thư mục mẹ của thư mục TOAN- Thư mục TOAN chứa gì?- Thư mục MONHOC gồm thư mục con KHTN, KHXH- Thư mục mẹ của thư mục TOAN là KHTN- Thư mục TOAN chứa tệp tin: - Hinh.bt - Dai.docTAILIEUMONHOCKHTNDAI.DOCLITOÁNKHXHTROCHOIGIAITRIHINH.BTxep_hinh.exe Chỉ ra điểm không hợp lệ trong cấu trúc cây thư mục trên? Điểm không hợp lệ trong cấu trúc cây thư mục trên là có 2 thư mục “Lop 8A” trùng tên trong thư mục “Khoi 8”Truong THCS ThuậnKhoi 7Lop 7ALop 7BKhoi 8Lop 8ALop 8ADanhsach.docLop 8BTU SACHBAI TAP TIN HOC 7SGK TIN HOCSGK ANHSGK TOANSGK TIN HOCGiả sử, bạn Bình là HS tổ 1 của lớp 6A.? Làm thế nào để tìm ra thẻ HS của bạn Bình?HỒ SƠ HỌC SINH LỚP 6ATỔ 1THẺ HỌC SINHTU SACH \ SGK TIN HOC \ BAI TAP TIN HOC 7Đường dẫnTiết 20 BÀI 11TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH (T2)Lăng Văn ĐặngTiết 20 BÀI 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH (T2)MONHOCKHTNDAI.DOCLITOÁNKHXHTROCHOIGIAITRIHINH.BTMONHOC \ KHTN \ TOAN \ DAI.DOCMONHOC \ KHXH \ LICHSU.DOCLICHSU.DOCTổ chức hình câyĐường dẫnLăng Văn ĐặngNhóm 1: MONHOC \ KHTN \ TOAN \ DAI.DOCNhóm 2: MONHOC \ GIAITRINhóm 3: MONHOC \ KHXH \ LICHSU.DOCTiết 20 BÀI 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH (T2)Thảo luận nhóm: Tìm đặc điểm của đường dẫn. - Gồm  Đặt cách nhau bởi dấu - Bắt đầu từ một- Kết thúc bằng một ...- Gồm - Đặt cách nhau bởi dấu - Bắt đầu từ một- Kết thúc bằng một ...- Gồm - Đặt cách nhau bởi dấu - Bắt đầu từ một- Kết thúc bằng một ...- Gồm các thư mục và tệp tin Đặt cách nhau bởi dấu “\”- Bắt đầu từ một thư mục- Kết thúc bằng một tệp tin Gồm các thư mục Đặt cách nhau bởi dấu “\”- Bắt đầu từ một thư mục- Kết thúc bằng một thư mục Gồm các thư mục và tệp tin Đặt cách nhau bởi dấu “\”- Bắt đầu từ một thư mục- Kết thúc bằng một thư mụcĐường dẫn Dãy tên các thư mục lồng nhau. Đặt cách nhau bởi dấu “\” Bắt đầu từ một thư mục - Kết thúc bằng một thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng.Lăng Văn Đặng3. Đường dẫnTiết 20 BÀI 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH (T2)Đường dẫn tới tệp “Chinh_sua_van_ban” E:\GIAO_AN\BAI_CHUAN_CAC KHOI\TIN_6\ Chinh_sua_van_banTiết 20 BÀI 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH (T2)KHOI6LOP6ALOP6BKHOI8KHOI7D:\VAN.DOC1. Viết đường dẫn đến thư mục LOP6AD:\KHOI6\ LOP6A2. Viết đường dẫn đến tệp VAN.DOCD:\KHOI6\LOP6A\VAN.DOC3. Viết đường dẫn đến tệp Toan.docD:\KHOI7\ LOP7B\Toan.docLOP7BToan.doc3. Đường dẫnLăng Văn ĐặngTiết 20 BÀI 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH (T2)HuongHoaKheSanhLaoBaoTrieuPhongVinhLinhD:\UBND.docCongan.docĐường dẫn đến tệp tin UBND.doc là ?a. D:\HuongHoa\UBND.docb.D:\HuongHoa\KheSanh\Congan.doc\UBND.docc. D:\HuongHoa\KheSanh\UBND.docd. Tất cả các câu trên đều sai3. Đường dẫn10Lăng Văn ĐặngThư mụcTệp tinTiết 20 BÀI 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH (T2)4. Các thao tác chính với tệp tin và thư mục* Các thao tác chính với tệp và thư mục: -Xem thông tin về các tệp và thư mục. -Tạo thư mục mới. -Xoá. -Đổi tên. -Sao chép. -Di chuyển.

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính - Lăng Văn Đặng.ppt