Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 20: Thêm hình ảnh để minh họa

1./ MỤC TIÊU:

1.1/ Kiến thức:

- Học sinh biết: Thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản

- Học sinh hiểu: Tác dụng của việc chèn hình ảnh vào văn bản, biết hình ảnh được tạo ra bằng cách nào

1.2/ Kỹ năng:

 - Học sinh thực hiện được: Thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản

- Học sinh thực hiện thành thạo: Áp dụng kiến thức chèn hình ảnh vào văn bản để soạn thảo văn bản

1.3/ Thái độ:

 - Thói quen: Có ý thức trang trí văn bản đẹp, phù hợp với nội dung bài

 - Tính cách: Hình thành cho HS thái độ ham mê, học hỏi, khám phá môn học

2./ NỘI DUNG HỌC TẬP

 - Thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản

3./ CHUẨN BỊ:

 3.1/ Giáo viên:

- Máy tính, máy chiếu

 3.2/ Học sinh:

 - Học bài, xem trước bài mới

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 943Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 20: Thêm hình ảnh để minh họa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 30 – Tiết : 57
Ngày dạy:
Bài 20: THÊM HÌNH ẢNH ĐỂ MINH HỌA(tt)
1./ MỤC TIÊU:
1.1/ Kiến thức:
- Học sinh biết: Thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản 
- Học sinh hiểu: Tác dụng của việc chèn hình ảnh vào văn bản, biết hình ảnh được tạo ra bằng cách nào
1.2/ Kỹ năng:
 - Học sinh thực hiện được: Thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản
- Học sinh thực hiện thành thạo: Áp dụng kiến thức chèn hình ảnh vào văn bản để soạn thảo văn bản
1.3/ Thái độ:
 - Thói quen: Có ý thức trang trí văn bản đẹp, phù hợp với nội dung bài 
 - Tính cách: Hình thành cho HS thái độ ham mê, học hỏi, khám phá môn học
2./ NỘI DUNG HỌC TẬP 
 - Thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản
3./ CHUẨN BỊ:
	3.1/ Giáo viên:
- Máy tính, máy chiếu
	3.2/ Học sinh: 
 - Học bài, xem trước bài mới
4./ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1./ Ổn định tổ chức và kiểm diện
 6.1:.................... 6.2:... 6.4: ..
4.2./ Kiểm tra miệng: 
Câu 1: Nêu các bước chèn hình ảnh vào văn bản?(5đ) Yêu cầu HS chèn một hình ảnh bất kỳ?(5đ)
Câu 2: Có mấy cách chèn hình ảnh vào văn bản?(10đ)
Đáp án:
Câu 1: (5đ) Để chèn hình ảnh vào văn bản, ta thực hiện các bước sau đây:
1) Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn.
2) Chọn lệnh insert -> picture -> from file -> xuất hiện hộp thoại có đầy đủ hình ảnh cần chèn.
+ Chọn hình ảnh cần chèn.
+ Nháy insert để chèn và kết thúc.
*HS thực hành đúng.(5đ)
	Câu 2: Hình ảnh được chèn vào văn bản theo 2 cách:(10đ)
- Trong dòng văn bản
- Trong nền văn bản
4.3./ Tiến trình bài học 
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
* Hoạt động 1: Thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản. (17p’)
*Mục tiêu:
-Kiến thức: Biết thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản 
-Kĩ năng: Thực hiện được thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản
Gv: Giới thiệu các cách bố trí hình ảnh trên trang văn bản.
- Có 2 cách bố trí hình ảnh trên trang văn bản.
+ Trên dòng văn bản
+ Trên nền văn bản
Gv: Thực hiện cách chèn hình ảnh vào văn bản theo 2 cách trên
Hs: Quan sát, theo dõi.
Gv: Bố trí hình ảnh trên dòng văn bản, hình ảnh được xem như một kí tự và chèn ngay vị trí của con trỏ soạn thảo
Hs: lắng nghe
Gv: Bố trí hình ảnh nằm trên nền văn bản độc lập với văn bản.
Hs: lắng nghe.
Gv: Khi các em chèn hình ảnh vào văn bản các em thấy kích thước của hình ảnh không như ý muốn của chúng ta vậy làm sao để điều chỉnh chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu.
Gv: Thực hiện thao tác thay đổi kích thước của hình ảnh, yêu cầu hs quan sát
Hs: Quan sát và rút ra các bước để thay đổi kích thước hình ảnh.
Hs: trả lời
- Chọn hình ảnh cần điều chỉnh.
- Đưa trỏ chuột đến các nút hiệu chỉnh khi nào xuất hiện 1 thì bấm giữ chuột trái kéo rê để điều chỉnh độ rộng.
- Nếu muốn di chuyển hình ảnh đi một vị trí khác thì bấm trỏ chuột vào hình ảnh đó khi nào xuất hiện thì bấm giữa chuột trái và kéo rê đến vị trí cần chèn.
Gv: Yêu cầu hs lên thực hiện thao tác chèn hình ảnh và điều chỉnh kích thước hình ảnh
Hs: thực hiện
Gv: yêu cầu hs khác nhận và thực hiện lại.
Gv: Yêu cầu hs quan sát và rút ra cách bố trí hình ảnh 
Hs: Trả lời
- Bấm trỏ chuột vào hình ảnh cần điều chỉnh.
- Chọn Format à Picture (Format à AutoShape). Xuất hiện hội thoại
 à Chọn Layout.
- Chọn In line with text hoặc Square
- Chọn OK
Gv: Nêu chú ý.
 2. Thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản.
- Thông thường hình ảnh được chèn vào văn bản theo một trong hai cách:
+ Trên dòng văn bản.
+ Trên nền văn bản.
- Để thay đổi cách bố trí hình ảnh, ta thực hiện các bước sau:
1. Nháy chuột chọn hình ảnh.
2. Vào format -> picture (hoặc format -> autoshape,.. tuỳ theo đối tượng là hình ảnh hay hình vẽ), xh hộp thoại format picture (hoặc format Autoshape) chọn trang layout
3. Chọn Inline with text (nằm trên dòng văn bản) hoặc square (nằm trên nền văn bản) và nháy OK
4.4./ Tổng kết: 
* Hệ thống lại bài.
* Đưa ra 1 vài câu hỏi cho HS trả lời:
Câu 1: Nếu bố trí trên một dòng văn bản, hình ảnh có thể ở vị trí nào?
a. Đầu dòng	b. Cuối dòng
c. Giữa dòng
d. Tại vị trí nào trên dòng văn bản, giống như một kí tự
Câu 2: Nếu bố trí hình ảnh ở lớp trên nền văn bản, nội dung văn bản
Có thể bao quanh hình ảnh
Có thể nằm trên hình ảnh
Có thể nằm dưới hình ảnh
Tất cả đều đúng
Đáp án:
Câu 1: D
Câu 2: D
	4.5./ Hướng dẫn học tập
- Đối với bài học tiết này : Học bài và làm bài tập 3-SGK 
- Chuẩn bị bài mới : Xem lại các bài đã học trong học kì 2 để tiết sau làm bài tập
5./ PHỤ LỤC : 
 - Sách giáo khoa, sách bài tập

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 20. Thêm hình ảnh để minh họa (5).doc