Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

Hình ảnh minh họa thường được dùng trong văn bản và làm cho nội dung của văn bản trực quan, sinh động. Không những thế, trong rất nhiều trường hợp nội dung của văn bản sẽ rất khó hiểu nếu thiếu hình minh họa. Có thể chèn các hình ảnh vào trong văn bản để minh họa nội dung bằng lệnh Insert -> Picture... Các hình ảnh được chèn có thể nằm trong dòng như là một kí tự đặc biệt hoặc nằm trên nền văn bản.