Tin học 6 - Chuyên đề: Học gõ 10 ngón

Căn cứ vào tình hình thực tế nhu cầu sử dụng tin học một cách chuyên nghiệp trong mọi ngành, nghề hiện tại nhất là tin học văn phòng.

Học sinh được học Tin học từ Tiểu học đến THCS nếu không đánh được mười ngón dẫn tới rất khó chỉnh sửa sau này nhất là khi đi học chuyên nghiệp và thực tế làm việc.

 

ppt 18 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 1190Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tin học 6 - Chuyên đề: Học gõ 10 ngón", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀChuyên đề: “Học gõ 10 ngón”Môn: Tin học	Lớp: 6Giáo viên thực hiện: Đào Thị HiênTrường THCS Phương Đình Huyện Đan Phượng – Tp Hà NộiCHUYÊN ĐỀ: HỌC GÕ 10 NGÓNGồm 2 bài - dạy trong 4 tiết: Tiết 11, 12: Bài 6 học gõ 10 ngónTiết 13, 14: Bài 7 Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ. Đối tượng thực hiện chuyên đề: Học sinh khối 6Lý do lựa chọn chuyên đềCăn cứ vào tình hình thực tế nhu cầu sử dụng tin học một cách chuyên nghiệp trong mọi ngành, nghề hiện tại nhất là tin học văn phòng.Học sinh được học Tin học từ Tiểu học đến THCS nếu không đánh được mười ngón dẫn tới rất khó chỉnh sửa sau này nhất là khi đi học chuyên nghiệp và thực tế làm việc.Mục tiêuHọc sinh cần nắm được:Cấu trúc của bàn phím, các hàng trên bàn phímHiểu được lợi ích của tư thế ngồi đúng và gõ phím bằng 10 ngón tayĐể đúng tay và xác định được các phím trên bàn phímBiết khởi động, đăng nhập, lựa chọn bài và thoát khỏi chương trình Mario để luyện gõ 10 ngón.Mục tiêu (tiếp)Học sinh hình thành các kỹ năng:Ngồi đúng tư thếThuộc được 3 hàng phím: hàng phím cơ sở, hàng phím trên, hàng phím dưới và các ngón tay phụ trách các phím. Gõ bàn phím bằng 10 ngón tay (không nhìn bàn phím) trên phần mềm cũng như trong thực hành trên Microsoft Word.NỘI DUNG1. Bàn phím máy tính Khu vực chínhKhu vực chính bàn phím có mấy hàng?Hàng phím sốHàng phím trênHàng phím cơ sởHàng phím dướiKhu vực chính của bàn phím có 5 hàng phímHàng phím chứa phím cáchBÀI 6. HỌC GÕ MƯỜI NGÓN* Hµng phÝm c¬ së (lµ c¸c phÝm xuÊt ph¸t)Cã 2 phÝm cã gai lµ F vµ J lµ vÞ trÝ ®Æt 2 ngãn tay tráASDFGHJKL:;”,FJ1. Bàn phím máy tính Em h·y nªu Ých lîi cña viÖc gâ bµn phÝm b»ng 10 ngãn?- Tèc ®é gâ nhanh h¬n- Gâ chÝnh x¸c h¬n- T¸c phong lµm viÖc chuyªn nghiÖp2. Ých lîi cña viÖc gâ bµn phÝm b»ng 10 ngãn3. T­ thÕ ngåi? Theo em t­ thÕ ngåi lµm viÖc víi m¸y tÝnh nh­ thÕ nµo lµ hîp lÝ nhÊt?Lưng:Đầu:Mắt:Tay: ThẳngThẳng, không ngửa ra sau cũng không cúi về trướcNhìn thẳng vào màn hình, có thể nhìn chếch xuống, nhưng không được chếch lênHai tay để thả lỏng trên bàn phímBµi tËp m¾t ®Ó tr¸nh c¨ng m¾t Sö dông phÇn mÒm mario ®Ó luyÖn gâ phÝmBµi 7.Click to add Title2Giíi thiÖu phÇn mÒm Mario1Bảng chọn File: Các lệnh hệ thốngBảng chọn Student: Cài đặt thông tin học sinhBảng chọn Lessons: Lựa chọn các bài học để luyện gõ phímCác mức luyện tập:1- Dễ2- Trung bình3- Khó4- Mức luyện tập tự doSö dông phÇn mÒm mario ®Ó luyÖn gâ phÝmBµi 7.Click to add Title2Giíi thiÖu phÇn mÒm Mario1Mario có nhiều bài luyện tập khác nhau:Bài chỉ luyện tập các phím ở hàng cơ sởBài luyện thêm các phím ở hàng trênBài luyện thêm các phím ở hàng dướiBài luyện thêm các phím ở hàng sốBài luyện thêm các phím kí hiệuBài luyện tập kết hợp toàn bộ các phím Sö dông phÇn mÒm mario ®Ó luyÖn gâ phÝmBµi 7.a. Đăng kí người luyện tậpClick to add Title2Luyện tập21. Nháy đúp chuột lên biểu tượng của phần mềm.2. Nháy phím W hoặc nháy chuột tại mục Student, chọn dòng New.Click to add Title2Giíi thiÖu phÇn mÒm Mario1 Sö dông phÇn mÒm mario ®Ó luyÖn gâ phÝmBµi 7.d. Lựa chọn bài học và mức luyện gõ bàn phímClick to add Title2Luyện tập2Với mỗi bài học còn có 4 mức luyện tập:+ Mức 1: Mức đơn giản nhất+ Mức 2: Mức luyện tập trung bình. 	WPM cần đạt được là 10+ Mức 3: Mức luyện tập nâng cao. 	WPM cần đạt được là 30+ Mức 4: Mức luyện tập tự do.Click to add Title2Giíi thiÖu phÇn mÒm Mario1 Sö dông phÇn mÒm mario ®Ó luyÖn gâ phÝmBµi 7.e. Luyện gõ bàn phímClick to add Title2Luyện tập2+ Keys Type: Số kí tự đã gõ.+ Errors: Số lần gõ bị lỗi.+ Word/Min: WPM đã đạt được của 	 bài học.+ Goal WPM: WPM cần đạt được.+ Accuracy: Tỷ lệ gõ đúng.Chuyển sang bài tiếp theoQuay về màn hình chính+ Lesson Time: Thời gian luyện tập.* Chú ý:Click to add Title2Giíi thiÖu phÇn mÒm Mario1Có thể em chưa biếtNgoài phần mềm Mario ta còn có các phần mềm luyện gõ phím khác nhưPhần mềm Touch Phần mềm Typing test mà chúng ta sẽ học ở lớp 7KẾT QUẢ100% học sinh ngồi đúng tư thế99/141 hs =70% học sinh đã thuộc các phím và cấu trúc bàn phím để vận dụng trong việc sử dụng bàn phím56/141 hs = 40% học sinh có thể đánh được bàn phím bằng 10 ngón tay ở mức độ trung bình khá.Xin trân trọng cảm ơn quý đại biểu và quý thầy cô đã chú ý lắng nghe!

Tài liệu đính kèm:

  • pptbao cao chuyen de 2015 - 2016 ppt.ppt