Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài thực hành 7 - Em tập trình bày văn bản

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

2. Kĩ năng

- Luyện tập các kĩ năng tạo văn bản mới, gõ nội dung văn bản và lưu văn bản.

- Luyện tập các kĩ năng định dạng kí tự, định dạng đoạn văn.

3.Thái độ

- HS có thái độ học tập nghiêm túc say mê học hỏi khám phá lĩnh hội tri thức mới, thực hiện tốt mọi nội quy phòng máy.

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Chuẩn bị của GV

- Phòng học có trang bị máy tính, máy chiếu.

2. Chuẩn bị của HS

- HS nghiên cứu trước nội dung SGK.

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

I. Ổn định tổ chức (1p)

II. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

III. Bài mới

1. Đặt vấn đề (1p) : Trong bài thực hành này chúng ta sẽ cùng nhau thực hành các kĩ năng soạn thảo văn bản, định dạng các kí tự, đoạn văn và lưu văn bản.

2. Các hoạt động dạy học

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1439Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài thực hành 7 - Em tập trình bày văn bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 22/02/2013 
Ngày giảng: 6A: 26 /02 
	 6B: 25 /02 
TIẾT 49 
BÀI THỰC HÀNH 7: EM TẬP TRÌNH BÀY VĂN BẢN
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức 
2. Kĩ năng
- Luyện tập các kĩ năng tạo văn bản mới, gõ nội dung văn bản và lưu văn bản.
- Luyện tập các kĩ năng định dạng kí tự, định dạng đoạn văn.
3.Thái độ
- HS có thái độ học tập nghiêm túc say mê học hỏi khám phá lĩnh hội tri thức mới, thực hiện tốt mọi nội quy phòng máy.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của GV
- Phòng học có trang bị máy tính, máy chiếu.
2. Chuẩn bị của HS
- HS nghiên cứu trước nội dung SGK.
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
I. Ổn định tổ chức (1p)
II. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.
III. Bài mới
1. Đặt vấn đề (1p) : Trong bài thực hành này chúng ta sẽ cùng nhau thực hành các kĩ năng soạn thảo văn bản, định dạng các kí tự, đoạn văn và lưu văn bản.
2. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
HĐ1: Nêu mục đích, yêu cầu của bài.
(3p)
GV yêu cầu HS đọc mục đích, yêu cầu của bài thực hành 7 (SGK trang 91).
GV ghi bảng.
Mục đích, yêu cầu
 Biết và thực hiện được các thao tác định dạng văn bản đơn giản.
HĐ2: Tìm hiểu nội dung chính của bài thực hành
(20p)
a. Định dạng văn bản
- GV yêu cầu HS khởi động Word và mở tệp Bien dep.doc đã lưu trong bài thực hành trước.
- GV yêu cầu HS nghiên cứu yêu cầu của bài thực hành trong SGK, trang 92. Một HS nhắc to cho cả lớp nghe.
 - GV ghi tóm tắt lên góc bảng.
- GV sử dụng bài mẫu (đã chuẩn bị trước), sử dụng máy chiếu cho HS quan sát làm theo.
+ Tiêu đề có phông chữ, kiểu chữ, màu chữ, cõ chữ khác với phông chữ, màu chữ, kiểu chữ của nội dung văn bản và đoạn cuối cùng.
+ Tiêu đề căn giữa trang.
 Các đoạn nội dung căn thẳng hai lề.
 Đoạn cuối cùng căn thẳng lề phải.
+ Các đoạn nội dung có dòng đầu thụt lề.
+ Kí tự đầu tiên của đoạn nội dung thứ nhất có cỡ chữ lớn nhất và kiểu chữ đậm.
- GV vừa thực hiện vừa yêu cầu HS nhắc lại cách thao tác đã học.
- GV quan sát, theo dõi, uốn nắn, sửa sai kịp thời, xử lý tình huống (nếu có).
- GV yêu cầu HS lưu văn bản với tên cũ.
2. Nội dung
a. Định dạng văn bản
- HS nghe và thực hiện.
- HS nghe thực hiện, một HS nêu lại yêu cầu cho HS cả lớp nghe.
- HS ghi bài.
- HS quan sát và tiến hành thực hành theo các yêu cầu của bài dưới sự hướng dẫn của GV.
- HS quan sát, trả lời.
- HS thực hiện.
HĐ3: Hướng dẫn thực hành
(15p)
- GV yêu cầu HS khởi động Word sau đó gõ và định dạng đoạn văn theo mẫu SGK trang 92,93.
- GV sử dụng bài mẫu (đã chuẩn bị trước), sử dụng máy chiếu cho HS quan sát làm theo.
- GV quan sát, theo dõi, uốn nắn, sửa sai kịp thời; xử lý tình huống (nếu có).
- GV yêu cầu HS lưu văn bản với tên Tre xanh.
- HS nghe, thực hiện.
- HS quan sát, thực hiện.
- HS nghe, thực hiện.
IV. Củng cố (4p)
- GV nhận xét buổi thực hành về ý thức thái độ, hiệu quả của buổi thực hành.
- Cho điểm một vài nhóm thực hiện tốt.
V. Dặn dò, hướng dẫn học tập ở nhà (1p)
- Đọc trước yêu cầu thực hành còn lại. Ôn tập lại các thao tác định dạng đã học.
-----------------------------------------------------------
Ngày soạn: 24/02/2013 
Ngày giảng: 6A: 27/02 
	 6B: 27/02 
TIẾT 50 
BÀI THỰC HÀNH 7: EM TẬP TRÌNH BÀY VĂN BẢN
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức 
2. Kĩ năng
- Luyện tập các kĩ năng tạo văn bản mới, gõ nội dung văn bản và lưu văn bản.
- Luyện tập các kĩ năng định dạng kí tự, định dạng đoạn văn.
3.Thái độ
- HS có thái độ học tập nghiêm túc say mê học hỏi khám phá lĩnh hội tri thức mới, thực hiện tốt mọi nội quy phòng máy.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của GV
- Phòng học có trang bị máy tính, máy chiếu.
2. Chuẩn bị của HS
- HS nghiên cứu trước nội dung SGK.
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
I. Ổn định tổ chức (1p)
II. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.
III. Bài mới
1. Đặt vấn đề (1p) : Trong bài thực hành này chúng ta sẽ cùng nhau thực hành các kĩ năng soạn thảo văn bản, định dạng các kí tự, đoạn văn và lưu văn bản.
2. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
HĐ1: Nêu mục đích, yêu cầu của bài.
(3p)
GV yêu cầu HS nhắc lại mục đích, yêu cầu của bài thực hành 7 (SGK trang 91).
GV ghi bảng.
 Mục đích, yêu cầu
(SGK – T91)
HĐ2: Hướng dẫn thực hành
(34p)
b.Thực hành gõ đoạn văn và định dạng đoạn văn theo mẫu
- GV yêu cầu HS khởi động Word sau đó gõ và định dạng đoạn văn theo mẫu SGK trang 92,93.
- GV sử dụng bài mẫu (đã chuẩn bị trước), sử dụng máy chiếu cho HS quan sát làm theo.
+ Tiêu đề có phông chữ, kiểu chữ, màu chữ, cõ chữ khác với phông chữ, màu chữ, kiểu chữ của nội dung văn bản và đoạn cuối cùng.
+ Tiêu đề căn giữa trang.
 Các đoạn nội dung căn thẳng hai lề.
 Đoạn cuối cùng căn thẳng lề phải.
+ Các đoạn nội dung có dòng đầu thụt lề.
+ Kí tự đầu tiên của đoạn nội dung thứ nhất có cỡ chữ lớn nhất và kiểu chữ đậm.
- GV quan sát, theo dõi, uốn nắn, sửa sai kịp thời; xử lý tình huống (nếu có).
- GV yêu cầu HS lưu văn bản với tên Tre xanh.
2. Nội dung
b.Thực hành gõ đoạn văn và định dạng đoạn văn theo mẫu
- HS nghe, thực hiện.
- HS quan sát, thực hiện.
- HS chú ý.
- HS thực hiện.
IV. Củng cố (5p)
- GV nhận xét buổi thực hành về ý thức thái độ, hiệu quả của buổi thực hành.
- Cho điểm một vài nhóm thực hiện tốt.
V. Dặn dò, hướng dẫn học tập ở nhà (1p)
- Ôn tập lại toàn bộ phần kiến thức từ chương 4, xem lại toàn bộ các bài tập và câu hỏi trong phần này, giờ sau ôn tập.
-----------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 7 - Em tập trình bày văn bản (2).doc